Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

Můžete rychle přidat odrážky nebo čísla ke stávajícím řádkům textu nebo Word může automaticky vytvářet seznamy při psaní. Když ve výchozím nastavení na začátku odstavce napíšete hvězdičku a mezeru, Word vytvoří seznam s odrážkami. Případně pokud na začátku napíšete číslo, Word vytvoří číslovaný seznam. Pokud nechcete, aby se text převedl na seznam, můžete kliknout na zobrazené tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka a vybrat požadovanou možnost.

Můžete změnit způsob, jakým jsou seznamy zpracovávány ve všech dokumentech. Další informace získáte v tématu popisujícím zapnutí nebo vypnutí automatických odrážek nebo číslování.

Můžete vytvořit seznam obsahující pouze jednu úroveň, nebo více úrovní zahrnující seznamy v seznamu. Při vytváření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu můžete využívat následující možnosti:

 • Snadno použitelné knihovny odrážek a číslování   
  Při vytváření seznamů, jejich přizpůsobení nebo při výběru jiných formátů z knihoven odrážek a číslování můžete využít výchozí formáty odrážek a číslování.

  Knihovna odrážek ve Wordu 2010

 • Formátování odrážek nebo čísel   
  Pro odrážky a čísla můžete použít jiný formát než pro text v seznamu. Můžete například kliknout na nějaké číslo a změnit barvu čísel v celém seznamu bez změny textu v seznamu.

  Seznam s jinou barvou písma pro čísla seznamu a text

 • Obrázky nebo symboly   
  Vytvořte seznam s obrázkovými odrážkami, které dokumentu nebo webové stránce dodají na vizuální zajímavosti.

  Seznam s obrázkovými odrážkami

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zadáním hvězdičky (*) a mezery vytvořte seznam s odrážkami.

  • Zadáním čísla (1) vytvořte číslovaný seznam.

 2. Zadejte požadovaný text a stisknutím klávesy Enter vytvořte další položku.

  Poznámka: Word automaticky vloží další odrážku nebo číslo.

 3. Chcete-li seznam ukončit, stiskněte dvakrát klávesu Enter. Stisknutím klávesy Backspace odstraníte poslední odrážku nebo číslo v seznamu.

 1. Vyberte položky, ke kterým chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na položku Odrážky nebo Číslování.

Tlačítko Odrážky a tlačítko Číslování ve Wordu 2010

1 Odrážky

2 Číslování

Poznámka: Kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Odrážky nebo Číslování zobrazíte různé styly odrážek a formáty číslování.

Můžete zvětšit mezeru mezi řádky v seznamu.

 1. Na kartě Domů ve skupině Styly klikněte na šipku Více vedle galerie stylů a pak klikněte pravým tlačítkem myši na styl Odstavec se seznamem.

  Tlačítko Více stylů ve Wordu 2010

 2. Klikněte na Změnit.

 3. V dialogovém okně Úprava stylu klikněte na Formát a potom klikněte na Odstavec.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Nepřidávat mezeru mezi odstavce se stejným stylem.

Další informace najdete v tématu Úprava velikosti mezer mezi odrážkami v seznamu.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

  Poznámka: V aplikaci Word 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office Tlačítko Microsoft Office a pak na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Kontrola pravopisu a mluvnice > Možnosti automatických oprav

 3. .

 4. Na kartě Automatické úpravy formátu při psaní ve skupině Formátovat při psaní zaškrtněte políčka Automatické odrážky a Automatické číslování.

 1. Kliknutím na odrážku nebo číslo v seznamu vyberte seznam.

 2. Pomocí myši přetáhněte seznam na nové místo.

  Poznámka: Při tažení se přesune celý seznam. Úroveň číslování se nezmění.

  Kliknutí na položku v seznamu za účelem zvýraznění seznamu a přetažení do nového umístění

Existující seznam můžete převést na víceúrovňový seznam změnou hierarchické úrovně položek v seznamu.

 1. Klikněte na libovolnou položku, kterou chcete přesunout na jinou úroveň.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na šipku dolů u tlačítka Odrážky nebo Číslování.

  Změna úrovně seznamu ve Wordu 2010

 3. Klikněte na Změnit úroveň seznamu a potom zvolte požadovanou úroveň.

Na libovolný víceúrovňový seznam můžete použít styl z galerie.

 1. Klikněte na položku v seznamu.

 2. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na šipku u tlačítka Víceúrovňový seznam a pak zvolte požadovaný styl víceúrovňového seznamu.

  Styly víceúrovňových seznamů ve Wordu 2010

Pokud styly víceúrovňových seznamů v galerii nevyhovují vašim potřebám, můžete vytvořit a definovat nový styl víceúrovňového seznamu. Nový styl seznamu poté můžete použít vždy, když začnete vytvářet nový víceúrovňový seznam v dokumentu. Nový styl seznamu se automaticky přidá do galerie stylů seznamů.

 1. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na šipku u tlačítka Víceúrovňový seznam.

  Styly víceúrovňových seznamů ve Wordu 2010

 2. Klikněte na Definovat nový víceúrovňový seznam.

  Poznámka: Když definujete styl víceúrovňového seznamu, můžete ve stejném seznamu kombinovat číslice a odrážky. Můžete se například posunout dolů v poli Styl číslování pro tuto úroveň a kliknout na styl odrážek pro určitou úroveň.

 3. Začněte úrovní 1 a zadejte formát čísel, písmo a možnosti umístění. Potom definujte možnosti jednotlivých úrovní, které chcete použít ve svém víceúrovňovém seznamu.

 4. Klikněte na OK. Styl víceúrovňového seznamu, který jste definovali, se automaticky nastaví jako aktuální styl víceúrovňového seznamu.

Poznámka: Pokud chcete některou položku víceúrovňového seznamu přesunout na jinou úroveň číslování, vyberte položku na kartě Domů ve skupině Odstavec. Pak klikněte na šipku dolů u tlačítka Odrážky nebo Číslování, zvolte Změnit úroveň seznamu a potom klikněte na úroveň seznamu, na kterou chcete přesunout položku seznamu.

Jaký je rozdíl mezi příkazy Definovat nový víceúrovňový seznam a Definovat nový styl seznamu? Příkaz Definovat nový víceúrovňový seznam je vhodný k vytvoření a uložení stylu seznamu, který nebudete nikdy měnit nebo ho použijete jen v jednom dokumentu. Pomocí příkazu Definovat nový styl seznamu můžete změnit návrh vámi vytvořeného stylu. Pokud příkazem Definovat nový styl seznamu definujete nový styl seznamu a potom v tomto stylu provedete změny, aktualizují se všechny výskyty tohoto stylu seznamu v dokumentu.

Některé číslované seznamy, například seznamy v právních dokumentech, vyžadují, aby bylo možné změnit libovolné číslo seznamu ručně. Word poté správně změní čísla, která následují po změněném čísle. K ruční změně požadovaného čísla můžete použít možnost Nastavit hodnotu číslování. Word poté přečísluje následující seznam.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na číslo v seznamu, které chcete změnit.

 2. Klikněte na Nastavit hodnotu číslování a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na Zahájit nový seznam a změňte hodnotu vybraného čísla v poli Nastavit hodnotu na.

  • Klikněte na Navázat na předchozí seznam, zaškrtněte políčko Zvyšovat hodnotu (přeskakovat čísla) a změňte hodnotu vybraného čísla v poli Nastavit hodnotu na, které odpovídá úrovni vámi vybraného čísla.

Viz také

Úprava velikosti mezer mezi odrážkami v seznamu

Změna odsazení odrážek

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×