Vytvoření seznamu poštovních všechna umístění Onedrivu ve vaší organizaci

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek se týká globální správci a správci SharePoint v Office 365.

Zobrazení seznamu uživatelů Onedrivu a adresy URL ve vaší organizaci

 1. Přihlaste se k Office 365 jako globální správce nebo správce SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spouštěče aplikací Ikona, která vypadá jako vafle a představuje kliknutí na tlačítko, kterým odkryjete několik dlaždic aplikací na výběr v levém horním rohu a zvolte Správce. Tím otevřete Centrum pro správu Office 365. (Pokud nevidíte dlaždici Správce, nemáte oprávnění správce Office 365 ve vaší organizaci.)

 3. V levém podokně vyberte sestav a pak vyberte použití.

 4. Klikněte na dlaždici soubory Onedrivu nebo klikněte na Výběr sestavy a klikněte na OneDrive použití.

 5. V pravém horním rohu tabulky dole klikněte na Exportovat.

Vytvoření seznamu poštovních všechny adresy URL Onedrivu ve vaší organizaci používat Microsoft Powershellu

Seznam, který vytvoříte v těchto krocích se uloží do textového souboru.

 1. Stáhněte si nejnovější prostředí SharePoint Online Management Shell.

 2. Připojte se k SharePointu Online jako globální správce nebo správce SharePointu v Office 365. Pokyny najdete v článku o tom, jak začít pracovat s prostředím SharePoint Online Management Shell.

 3. Stáhněte si SharePoint a objektovému modelu projektu klienta knihoven.

 4. Uložte tento text do textového souboru. Například může uložíte ho do souboru nazvaného GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Upravte následující proměnné na začátku soubor skriptu a používání údajů, které jsou specifické pro vaši organizaci. V následujících příkladech se předpokládá, že vaší organizace, název domény je contoso.com.

  • $AdminURI   Určuje URI pro SharePoint Online Správce služby, například https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Určuje účtu globálního správce ve vaší organizaci Office 365, například admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Určuje heslo k účtu, které nastavil $AdminAccount, například "J$P1ter1".

  • $LogFile   Určuje úplnou cestu textový soubor, který se vytvoří a obsahuje seznam všech adres URL pro OneDrive ve vaší organizaci. Například uložte soubor na plochu, použijte 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Poznámka: Ukázky skriptů PowerShell uvedených v tomto tématu nejsou podporovány ve skupinovém rámečku program standardní podpory společnosti Microsoft nebo služby. Ukázky skriptů jsou k dispozici tak, jak je bez jakýchkoli záruk. Další Microsoft neposkytuje všechny předpokládanou záruk včetně, bez omezení předpokládané záruk ochodovatelnosti a způsobilost pro konkrétní účel. Celý rizika použití a výkonu ukázkové skripty a si přečtěte následující dokumentaci zůstane s vámi. V žádném případě Microsoft autorů nebo kdokoliv ještě zahrnuté do vytváření, výrobní nebo doručení skripty podléhají pro všechny škod (včetně bez omezení škod ztráty zisku, přerušením, ztráty informace o zaměstnání nebo jiné peněžní poklesy) vyplývající z využívání nebo nelze použít ukázky skriptů nebo si přečtěte následující dokumentaci, i když sdělil Microsoft možnosti těchto škod.

 6. Uložte textový soubor jako soubor skriptu PowerShell změnou přípona názvu souboru do .ps1. Například uložte soubor GetODSites.txt jako GetODSites.ps1.

 7. V prostředí SharePoint Online Management Shell přejděte na složku, kde je umístěný skript, který jste vytvořili v předchozím kroku a spusťte skript, například:

  .\GetODSites.ps1

  Poznámka: Pokud se zobrazí chybová zpráva týkající se nepodařilo spustit skripty, můžete zkusit změnit provádění zásady. Informace najdete v tématu O provádění zásady.

Po úspěšném dokončení skriptu textový soubor vytvořený v oblasti určené proměnnou $LogFile ve skriptu. Tento soubor obsahuje seznam všech adres URL OneDrive ve vaší organizaci. Následující text obsahuje příklady formátování seznam adres URL v tomto souboru.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Další informace

Až budete mít adresu URL pro uživatele OneDrive, můžete získat další informace o ho pomocí rutiny Get-SPOSite a změnit nastavení pomocí rutinu Set-SPOSite .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×