Vytvoření sestavy sledování průběhu

Vytvoření sestavy sledování průběhu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Sestavy sledování průběhu porovnat plánovanou, provedenou a zbývající práci na graf, který se automaticky aktualizuje při změně dat projektu. Poskytují a zúčastněnými stranami stavu na Přehled projektu, můžete vytvořit v několika krocích.

Tip pro řízení projektu:    Sestavy sledování průběhu jsou klíčové součástí Aktivní řízení projektů, zejména Scrum. Ale jsou nástroje pro libovolný styl řízení projektů.

Když chcete vytvořit sestavu sledování průběhu, klikněte na Sestava > Řídicí panely > Zbývá dokončit (Burndown).

Nabídka Řídicí panel na kartě Sestava

Pokud chcete přidat požadované údaje do sestavy sledování průběhu, je možné, že do projektu budete muset přidat některá pole. Dál jsou uvedené tipy k nastavení projektu, abyste ze sestavy sledování průběhu vyčetli co nejvíc.

Nastavení sestavy sledování průběhu

Dokončená práce v porovnání graf sledování průběhu úkolu

Nastavení diagramu práce k dokončení

Sběr údajů o práci

Přidání polí práce se mají sledovat

Pole práce k dokončení

Práce

Pole Skutečná práce

Pole Souhrnná práce

Nastavení diagramu úkolů k dokončení

Sběr informací o úkolu

Přidání polí úkolu se mají sledovat

Pole úkolů k dokončení

Formátování sestavy sledování průběhu

Srovnání diagramů práce k dokončení a diagramů úkolů k dokončení

Výchozí sestava sledování průběhu obsahuje dva diagramy: diagram práce k dokončení a diagram úkolů k dokončení.

Sledování průběhu práce graf zobrazuje, kolik práce lidé zatím nebylo dokončeno, kolik je naplánováno dokončení před datum dokončení projektu a odhad kolik práce podle směrného plánu bude dokončení v tomto okamžiku v projektu.

Sestava Práce k dokončení

Pole dokončení úkolu graf zobrazuje počet úkolů, budete mít Hotovo, číslo zbývající a odhad podle směrného plánu kolik měl by v tomto okamžiku dokončení projektu.

Sestava Úkoly k dokončení

Začátek stránky

Nastavení diagramu práce k dokončení

Diagram práce k dokončení ukazuje, jaké množství práce už je dokončené a kolik zbývá. Pokud je nejstrmější čára diagramu zbývající souhrnná práce, je možné, že je projekt oproti plánu opožděný.

Práce je čas naplánovaný na provedení úkolu, skutečná práce je množství práce na úkolu odvedené a zbývající práce je rozdíl mezi nimi. Práci můžete sledovat jako počet hodin nebo dnů práce na osobu.

Sběr údajů o práci

Vzhledem k tomu, že diagramy práce k dokončení srovnávají plánovanou, provedenou a zbývající práci, před vytvořením sestavy zkontrolujte, že tyto údaje jsou v projektu zachycené.

 • Přiřazení zdrojů k úkolům, zejména pokud chcete zachytit dokončené práce. Zkontrolujte, že to udělat předtím, než se nastavit směrný plán.

 • Nastavení směrného plánu získat snímek projektu. Na sestavy sledování průběhu směrné plány zobrazit, pokud plánované pro dokončení úkolů a pracovat.

Přidání polí s údaji o práci, která se mají sledovat

 1. Klikněte na Zobrazení > Používání zdrojů.

 2. Klikněte na Nástroje používání zdrojů – Formát > Přidat podrobnosti.

  Nástroje používání zdrojů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 3. V oblasti Dostupná pole vyberte pole a klikněte na Zobrazit.

  Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 4. Jakmile vyberete všechna požadovaná pole, klikněte na OK.

Pole práce k dokončení

Práce

Pole

Popis

Pole práce

Celkový čas, po který:

 • všechny zdroje jsou naplánované na úkol,

 • zdroj je naplánovaný na všechny úkoly,

 • zdroj je naplánovaný na úkol.

Pole zbývající práce

Čas, který je ještě potřeba k dokončení úkolu.

Pole práce podle směrného plánu

Celková naplánovaná práce s časovým plánem pro úkol, zdroj nebo přiřazení v průběhu času.

Skutečná práce

Pole

Popis

Pole Skutečná práce

Práce, kterou zdroj přiřazený k úkolům už v průběhu času dokončil.

Souhrnná skutečná práce

Skutečná práce provedená v průběhu času všemi zdroji přiřazenými k úkolům.

Pole zbývající souhrnná skutečná práce

Práce, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení souhrnné skutečné práce.

Souhrnná práce

Pole

Popis

Pole Souhrnná práce

Souhrnné množství času naplánované pro všechny zdroje přiřazené k úkolům.

Souhrnná práce podle směrného plánu 0 – 10

Práce podle směrného plánu naplánovaná pro všechny zdroje přiřazené k úkolům, akumulovaná v průběhu času od doby nastavení směrného plánu.

Zbývající Souhrnná práce

Práce, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení naplánované práce akumulované v průběhu času.

Zbývající Souhrnná práce podle směrného plánu 0 – 10

Práce podle směrného plánu, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení naplánované práce podle směrového plánu akumulované v průběhu času.

Začátek stránky

Nastavení diagramu úkolů k dokončení

Diagramu úkolů k dokončení zobrazuje kolik úkoly třídy dokončíte a kolik jste opustili. Nejstrmější tu v diagramu při řádku zbývající úkoly projektu může být pozadu za plánem.

Sběr informací o úkolu

Vzhledem k tomu, že diagramy úkolů k dokončení srovnávají plánované, provedené a zbývající úkoly, před vytvořením sestavy zkontrolujte, že tyto údaje jsou v projektu zachycené.

 • Nastavení směrného plánu získat snímek projektu. Na sestavy sledování průběhu směrné plány zobrazit, pokud plánované pro dokončení úkolů a pracovat.

 • Označte úkoly jako dokončené. Klikněte na úkol a potom na Úkol na pásu karet. Vyberte procentní část dokončení, ale mějte na paměti, že Project v diagramu úkolů k dokončení považuje za „dokončené“ jenom úkoly označené jako dokončené ze 100 %.

Přidání polí s údaji o úkolech, která se mají sledovat

 1. Klikněte na Zobrazení > Používání úkolů.

 2. Klikněte na Nástroje používání úkolů – Formát > Přidat podrobnosti.

  Nástroje používání úkolů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 3. V oblasti Dostupná pole vyberte pole a klikněte na Zobrazit.

  Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 4. Jakmile vyberete všechna požadovaná pole, klikněte na OK.

Pole úkolů k dokončení

Pole

Popis

Přidělení v procentech Pole Dokončená

Aktuální stav úkolu jako procento jeho trvání.

Pole Dokončeno % v součtu (časově uspořádané pole úkolu)

Kumulativní procento dokončení úkolu v průběhu času.

Zbývající úkoly podle směrného plánu 0 – 10.

Počet naplánovaných úkolů, které zbývají k dokončení v daný den; pochází z doby nastavování plánu.

Pole zbývající skutečné úkoly

Celkový počet skutečných úkolů, které v daný den ještě zbývají k dokončení.

Zbývající úkoly

Celkový počet naplánovaných úkolů, které v daný den ještě zbývají k dokončení.

Začátek stránky

Formátování sestavy sledování průběhu

Stejně jako u jiných projektových sestav můžete měnit údaje, barvy a obrazce, které se objeví v sestavě sledování průběhu. Můžete do ní taky přidávat diagramy, tabulky nebo obrázky.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření sestavy projektu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×