Vytvoření sestavy projektu

V Projectu můžete vytvářet a přizpůsobovat působivé grafické sestavy libovolných projektových dat bez toho, abyste museli použít jakýkoli jiný software. Jak budete na projektu pracovat, budou se sestavy měnit, aby odrážely nejnovější informace – nemusíte nic aktualizovat ručně. Podívejte se na seznam všech sestav a přečtěte si, jak je můžete používat.

 1. Klikněte na kartu Sestava.

 2. Ve skupině Zobrazit sestavy klikněte na požadovaný typ sestavy a pak vyberte konkrétní sestavu.

Když třeba chcete otevřít sestavu Přehled projektu, klikněte na Sestava > Řídicí panely > Přehled projektu.

Nabídka Řídicí panel na kartě Sestava

Sestava Přehled projektu pak pomocí kombinace grafů a tabulek ukáže, jak si stojí jednotlivé fáze projektu, a upozorní na blížící se milníky a úkoly po termínu splnění.

Sestava Přehled projektu

Project poskytuje desítky sestav, které můžete okamžitě využít, ale vaše možnosti tím nejsou nijak omezené. Můžete si přizpůsobit obsah a vzhled libovolné z těchto sestav nebo si vytvořit úplně novou vlastní sestavu.

Práce se sestavou

Změna dat v sestavě

Příklad

Změna vzhledu sestavy

Příklad

Vytvoření vlastní sestavy

Sdílení sestavy

Zpřístupnění nové sestavy pro budoucí projekty

Další způsoby reportování projektových informací

Změna dat v sestavě

Můžete si sami vybrat data, která bude Project zobrazovat v libovolné části sestavy.

 1. Klikněte na tabulku nebo graf, které chcete změnit.

 2. Pomocí podokna Seznam polí na pravé straně obrazovky vyberte pole pro zobrazení a filtrování informací.

Tip: Když kliknete na graf, objeví se napravo od něj tři tlačítka. Pomocí tlačítek Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu a Filtry grafu Tlačítko Filtry grafu můžete rychle vybrat prvky, jako jsou popisky dat, a filtrovat informace zobrazené v grafu.

Příklad

V sestavě Přehled projektu byste mohli změnit graf Dokončeno % tak, aby zobrazoval kritické dílčí úkoly namísto souhrnných úkolů nejvyšší úrovně:

 1. Klikněte kamkoli do grafu Dokončeno %.

 2. V podokně Seznam polí vyberte v seznamu Filtr položku Kritické.

 3. V seznamu Úroveň osnovy vyberte možnost Úroveň 2. V tomto příkladu se jedná o první úroveň osnovy, která obsahuje dílčí úkoly místo souhrnných úkolů.

  Graf se bude automaticky měnit, jak budete vybírat různé možnosti.

  Sestava Přehled projektu s otevřeným podoknem Data grafu

Začátek stránky

Změna vzhledu sestavy

V Projectu máte vzhled sestav plně pod kontrolou a můžete si vybrat od strohé černobílé formy až po exploze barev a efektů.

Tip:  Sestavu můžete zahrnout do rozděleného zobrazení a při práci na projektových datech pak budete moct sledovat, jak se sestava v reálném čase mění. Další informace najdete v tématu Rozdělení zobrazení.

Klikněte kamkoli do sestavy a na kartě Nástroje sestavy – Návrh se zobrazí možnosti pro úpravy vzhledu celé sestavy. Na této kartě můžete změnit písmo, barvu nebo motiv sestavy. Můžete zde taky přidat nové obrázky (včetně fotek), obrazce, grafy nebo tabulky.

Karta Nástroje sestavy – Návrh

Když kliknete na jednotlivé prvky sestavy (grafy, tabulky apod.), zobrazí se v horní části obrazovky nová karta s možnostmi pro formátování daného prvku.

Skupina Styly tabulky na kartě Nástroje tabulky – Návrh

Tip: Když kliknete na graf, objeví se napravo od něj tři tlačítka. Kliknutím na tlačítko Styly grafu Tlačítko pro přizpůsobení vzhledu grafu můžete rychle změnit barvu nebo styl grafu.

Příklad

Řekněme, že se rozhodnete trochu vyladit graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu.

Graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu

 1. Klikněte na libovolné místo v grafu Dokončeno % a pak na kartu Nástroje grafu – Návrh.

 2. Vyberte nový styl ve skupině Styly grafů. Použijte například styl, který odebere čáry a přidá do sloupců stíny.

  Skupina Styly grafů na kartě Nástroje grafu – Návrh

 3. Dodejte grafu větší hloubku. Klikněte na Nástroje grafu – Návrh > Změnit typ grafu.

  Tlačítko Změnit typ grafu

 4. Klikněte na Sloupcový > Prostorový skládaný sloupcový.

  Dialogové okno Změnit typ grafu

 5. Přidejte barvu na pozadí. Klikněte na Nástroje grafu – Formát > Výplň obrazce a vyberte novou barvu.

  Nabídka barev u tlačítka Výplň obrazce

 6. Změňte barvy sloupcových ukazatelů. Vyberte je kliknutím, pak klikněte na Nástroje grafu – Formát > Výplň obrazce a vyberte novou barvu.

 7. Přesuňte čísla od sloupcových ukazatelů. Vyberte je kliknutím a potom je přetáhněte nahoru.

Stačí několik kliknutí a vidíte obrovský rozdíl. A to jsme se možností formátování dotknuli jen úplně povrchně.

Formátovaný graf Dokončeno % v sestavě Přehled projektu

Začátek stránky

Vytvoření vlastní sestavy

 1. Klikněte na Sestava > Nová sestava.

 2. Zvolte si jednu ze čtyř možností a klikněte na Vybrat.

 3. Zadejte název sestavy a začněte do ní přidávat informace.

  Nabídka Nová sestava na kartě Sestava

  Prázdné:    Vytvoří prázdné plátno. Pomocí možností na kartě Nástroje sestavy – Návrh můžete přidat grafy, tabulky, texty nebo obrázky.

  Graf:    Project ve výchozím nastavení vytvoří graf s porovnáním skutečné práce, zbývající práce a hodnoty práce. Pomocí podokna Seznam polí můžete vybrat různá pole, která se mají porovnávat, a pomocí dostupných ovládacích prvků můžete změnit barvu a formát grafu.

  Tabulka:    Pomocí podokna Seznam polí můžete zvolit pole, která se mají zobrazit v tabulce (ve výchozím nastavení jsou to pole Název, Zahájení, Dokončení a Dokončeno %). V seznamu Úroveň osnovy můžete vybrat, kolik úrovní osnovy projektu by se mělo v tabulce zobrazit. Vzhled tabulky můžete změnit pomocí karet Nástroje tabulky – Návrh a Nástroje tabulky – Rozložení.

  Porovnání:    Vytvoří dva grafy vedle sebe. Grafy zpočátku obsahují stejná data. Porovnávání můžete zahájit tak, že kliknete na jeden graf a vyberete požadované údaje v podokně Seznam polí.

Veškeré nově vytvořené grafy si můžete kompletně přizpůsobit. Můžete přidávat a odstraňovat prvky a měnit data, jak je libo.

Začátek stránky

Sdílení sestavy

 1. Klikněte na libovolné místo v sestavě.

 2. Klikněte na Nástroje sestavy – Návrh > Kopírovat sestavu.

  Tlačítko Kopírovat sestavu na kartě Nástroje sestavy – Návrh

 3. Vložte sestavu do libovolného programu, který podporuje zobrazení grafiky.

Tip:  Když překopírujete sestavu na nové místo, možná budete muset změnit její velikost a správně ji zarovnat.

Pokud chcete sestavu sdílet tradičnějším způsobem, můžete ji taky vytisknout.

Začátek stránky

Zpřístupnění nové sestavy pro budoucí projekty

Pomocí Organizátoru zkopírujete novou sestavu do globální šablony pro použití v budoucích projektech.

Další způsoby reportování projektových informací

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×