Vytvoření sestavy k dokončení v desktopové aplikaci Project

Vytvoření sestavy k dokončení v desktopové aplikaci Project

K dokončení sestavy: umožňuje porovnat plánované, dokončené a zbývající práce na grafu, které se automaticky aktualizují při změně dat projektu. Vám a vašim zúčastněným stranám poskytne přehled o stavu projektu, který můžete vytvořit několika kroky.

Tip pro řízení projektu:    K dokončení sestavy jsou klíčovou součástí Aktivní řízení projektů, zejména Scrum. Ale je to užitečné pro všechny styly řízení projektů.

Pokud chcete vytvořit k dokončení sestavu, klikněte > k dokončenína Report > řídicí panely .

Nabídka Řídicí panel na kartě Sestava

Možná budete muset do projektu přidat pole, abyste získali požadované informace do k dokončení sestavy. V následujících tématech najdete tipy, jak nastavit projekt tak, aby VYK dokončení sestavu.

Nastavení sestavy k dokončení

Práce k dokončení a grafy k dokončení úkolů

Nastavení grafu pracovních k dokončení

Zachyťte informace o práci

Přidání polí práce ke sledování

Pole práce k dokončení

Práce

Skutečná práce

Souhrnná práce

Nastavení grafu k dokončení úkolů

Zaznamenat informace o úkolu

Přidání polí úkolů ke sledování

Pole k dokončení úkolů

Formátování sestavy k dokončení

Práce k dokončení a grafy k dokončení úkolů

Výchozí sestava k dokončení obsahuje dva grafy: Work k dokončení a k dokončení úkolů.

Graf práce k dokončení znázorňuje, kolik pracovníků práce končí, kolik je naplánováno na dokončení před datem dokončení projektu, a odhad směrného plánu, o kolik práce by to bylo v tomto okamžiku projektu dokončeno.

Sestava Práce k dokončení

Graf k dokončení úkolů zobrazuje počet dokončených úkolů, zbývající číslo a odhad směrného plánu o tom, kolik bylo v tomto okamžiku v projektu dokončeno.

Sestava Úkoly k dokončení

Začátek stránky

Nastavení grafu pracovních k dokončení

Graf pracovních k dokončení znázorňuje, kolik práce jste dokončili a kolik jste opustili. Pokud je zbývající Souhrnná práce v grafu steepesta, je možné, že je projekt za plánem.

Práce je čas naplánovaný pro dokončení úkolu, skutečná práce je množstvím dokončené práce na úkolu a zbývající práce je rozdílem mezi nimi. Sledujete práci v hodinách nebo dnech.

Zachyťte informace o práci

Protože práce s grafy k dokončení porovnání plánovaných, dokončených a zbývajících prací, ujistěte se, že jste tyto informace před vytvořením sestavy zachytíte.

 • Přiřazení zdrojů k úkolům, zejména pokud chcete sbírat dokončené práce. Nezapomeňte to udělat před nastavením směrného plánu.

 • Nastavte směrný plán a získejte snímek projektu. V k dokončení sestavě se směrné plány zobrazují při plánovaném dokončení úkolů a práce.

Přidání polí práce ke sledování

 1. Klikněte na zobrazit > využití prostředků.

 2. Klikněte na formát nástroje používání zdrojů > Přidat podrobnosti.

  Nástroje používání zdrojů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 3. V oblasti dostupná pole vyberte pole a klikněte na Zobrazit.

  Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 4. Po vybrání všech polí klikněte na OK.

Pole práce k dokončení

Práce

Pole

Popis

Pole Práce

Celkový čas:

 • Všechny zdroje jsou naplánovány na úkol.

 • Zdroj je naplánován na všechny úkoly.

 • Zdroj je naplánovaný pro úkol.

Pole Zbývající práce

Čas potřebný k dokončení úkolu

Pole práce podle směrného plánu

Celková plánovaná práce plánovaná pro úkol, zdroj nebo přiřazení v průběhu času.

Skutečná práce

Pole

Popis

Pole Skutečná práce

Práce, po kterou již byl zdroj přiřazený k úkolům dokončen.

Souhrnná skutečná práce

Skutečná práce prováděná všemi zdroji přiřazenými k úkolům v průběhu času.

Zbývající souhrnná skutečná práce

Práce potřebná k dokončení úkolů v projektu po odečtení skutečné práce kumulované v průběhu času.

Souhrnná práce

Pole

Popis

Pole Souhrnná práce

Čas naplánovaný pro všechny zdroje přiřazené k úkolům sečtený v průběhu času.

Baseline0 – 10 Souhrnná práce

Práce podle směrného plánu plánovaná pro všechny zdroje přiřazené k úkolům, sečtená v průběhu času při nastavení směrného plánu.

Zbývající Souhrnná práce

Práce potřebná k dokončení úkolů v projektu po odečtení plánované práce v průběhu času.

Baseline0 – 10 zbývající Souhrnná práce

Práce podle směrného plánu je stále nutná k dokončení úkolů v projektu po odečtení naplánované práce podle směrného plánu.

Začátek stránky

Nastavení grafu k dokončení úkolů

K dokončení úkol znázorňuje, kolik úkolů jste dokončili a kolik jste opustili.Pokud je řádek zbývajících úkolů v grafu steepest, je možné, že je váš projekt za plánem.

Zaznamenat informace o úkolu

Vzhledem k tomu, že grafy k dokončeníy úkolů, porovnejte plánované, dokončené a zbývající úkoly, ujistěte se, že jste tyto informace před vytvořením sestavy zachytíte v projektu.

 • Nastavte směrný plán a získejte snímek projektu. V k dokončení sestavě se směrné plány zobrazují při plánovaném dokončení úkolů a práce.

 • Označit úkoly jako dokončené Klikněte na úkol a potom na pásu karet klikněte na úkol . Vyberte procentuální hodnotu dokončení, ale uvědomte si, že aplikace Project 100 počítá v grafu k dokončení pouze v procentech dokončených úkolů jako "dokončeno".

Přidání polí úkolů ke sledování

 1. Klikněte na zobrazit > Používání úkolů.

 2. Klikněte na nástroje používání úkolů – formát > Přidat podrobnosti.

  Nástroje používání úkolů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 3. V oblasti dostupná pole vyberte pole a klikněte na Zobrazit.

  Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 4. Po vybrání všech polí klikněte na OK.

Pole k dokončení úkolů

Pole

Popis

Pole Dokončeno %

Aktuální stav úkolu vyjádřený jako procento doby trvání.

Pole Dokončeno % v součtu (časově uspořádané pole úkolu)

Kumulativní procentuální dokončení úkolu v průběhu času

Baseline0 – 10 zbývajících úkolů.

Počet naplánovaných úkolů, které budou dokončeny v daný den při nastavení směrného plánu.

Zbývající skutečné úkoly

Celkový počet skutečných úkolů, které jsou nadále dokončeny v daném dnu

Zbývající úkoly

Celkový počet naplánovaných úkolů, které budou dokončeny v daný den.

Začátek stránky

Formátování sestavy k dokončení

Stejně jako u jiných sestav projektu můžete měnit data, barvy a obrazce, které se zobrazují v sestavách k dokončení. Můžete taky do něj přidat grafy, tabulky nebo obrázky.

Další informace najdete v tématu Vytvoření sestavy projektu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×