Office
Přihlásit se

Vytvoření sekvenčního diagramu UML

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Sequence diagram displaying how objects interact through time

Svislý rozměr sekvenčního diagramu představuje čas, přičemž směr časové osy je dán na stránce shora dolů. Vodorovný rozměr představuje různé objekty actor nebo objekty.

Callout 1 Objekty představují jako objekt životnosti, to znamená z hlediska jejich existenci v určitou dobu. Upravte dobu čára označující vytváření nebo zničení objektu.

Obrázek tlačítka Šipky představují zpráv mezi objekty. Objekt taky můžete odeslat zprávu o samotné.

Popisek 3 Přidání aktivace (nazývané také fokus ovládacího prvku) na životnost označíte časové období, po kterou objekt provádí akce.

Krok 4 Zpětná zpráva je zobrazena jako přerušované čáry.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem na balíček nebo podsystém, do něhož chcete sekvenční diagram zahrnout, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Sekvenční diagram.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Sekvence UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru se jako vodoznak zobrazí slovo Sekvence. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka: Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Pro každý objekt zahrnutý v interakci, kterou sekvenční diagram představuje, přetáhněte na stránku výkresu obrazec Životnost objektu. Upravte délku životnosti tak, aby odpovídala délce životnosti objektů v interakci, a k životnosti zničených objektů přidejte značky zničení.

  Obrazce Životnost objektu

  Označení, že je odstraněna objektu v sekvenční diagram

  1. V sekvenční diagram přetáhněte na stránku výkresu obrazec Životnost objektu, který má představovat objekt zničený v průběhu interakce, kterou sekvenční diagram představuje.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Životnost objektu, klepněte na příkaz Možnosti zobrazení obrazce a zaškrtněte políčko Značka zničení.

   Poznámka: Chcete-li, aby byla tato změna použita pouze u vybraného obrazce, zrušte zaškrtnutí políčka Použít u stejných vybraných obrazců UML na stránce aktuálního okna výkresu v dialogovém okně Možnosti zobrazení obrazce UML.

   Na konci životnosti objektu se zobrazí černý křížek.

 4. Poklepejte na obrazec Životnost objektu. V dialogovém okně Vlastnosti rolí třídění UML klepněte na položku Role_třídění. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. V rozevíracím seznamu Třídění zvolte třídění, které objekt představuje, a potom klepněte na tlačítko OK.

  2. Klepnutím na tlačítko Nové vytvořte v systému nové třídění.

   Volba třídění se může projevit změnou vzhledu ikony objektu.

 5. Chcete-li označit, kdy objekt provádí akci, přetáhněte na životnost objektu obrazec Aktivace. Připevněte koncové body obrazce Aktivace ke spojovacím bodům obrazce Životnost objektu. Upravte délku obdélníku aktivace tak, aby odpovídala období činnosti objektu.

  Aktivace obrazce

  Označení doby přechodu na sekvenční diagram

  1. Ve stromové zobrazení poklepejte na ikonu znázorňující sekvenční diagram, ke kterému chcete doby přechodu přidat.

   Zobrazí se stránka výkresu se sekvenčním diagramem.

  2. Na panelu nástrojů vyberte nástroj Text Tlačítko nástroje Text .

  3. Na stránce výkresu klepněte do místa, kam chcete přidat název instance zprávy představující čas odeslání zpráva, a potom zadejte název.

   Název se obvykle zobrazuje v levém okraji diagramu a je zarovnán se zprávou, které se týká. Název může být tvořen jedním písmenem, například a nebo b.

  4. Na panelu nástrojů vyberte nástroj ukazatel Button image .

  5. Přetáhněte obrazec Omezení na stránku výkresu vedle názvu zprávy. Poklepejte na obrazec a do pole Základní text zadejte libovolné informace o omezení, které se vztahují k časovému údaji zprávy (například b - a < 1 s). Klepněte na tlačítko OK.

   Tip: Není-li zpráva doručena okamžitě, veďte čáru zprávy šikmo a pojmenujte dobu, kdy byla zpráva přijata, stejným písmenem jako dobu odeslání zprávy, ale přidejte k danému názvu čárku (například a pro čas odeslání a a' pro čas přijetí).

   Information about messages can be added to the left margin

   Sekvenční diagram s pojmenovanými časovými údaji odeslání a příjmu zpráv

  Zobrazit podmínky na objektu sekvenčního diagramu

  1. V sekvenční diagram přetáhněte obrazec Životnost na stránku výkresu vedle obrazce životnost objektu, u kterého chcete zobrazit podmíněnost.

  2. Přichycením koncové body obrazce životnost ke připojení body Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek obrazce Životnost objektu. Pokud chcete rozšířit podmíněné životnost, přetáhněte úchyt pro ovládací prvek Ovládací úchyt obrazce životnost.

  3. Poklepáním na obrazec Životnost otevřete dialogové okno Vlastnosti UML, kde můžete k životnosti přidat název a další hodnoty vlastností.

   Tip: Také je možné připevnit koncové body obrazce Životnost ke spojovacím bodům obrazce Aktivace, který je přidružen k životnosti objektu.

 6. Pomocí obrazců Zpráva můžete označit komunikaci mezi objekty.

  Zpráva obrazce

  Označit zprávu mezi objekty na sekvenční diagram

  1. V sekvenční diagram přetáhněte na stránku výkresu obrazec Zpráva.

   Vybraný obrazec zprávy závisí na druhu zprávy, kterou chcete odeslat (pravidelná, asynchronní, volání procedury, návratová).

  2. Přichycením koncový bod zprávy bez šipky na spojovací bod Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek obrazce Životnost objektu odeslání zprávy.

  3. Připevněte koncový bod zprávy se šipkou ke spojovacímu bodu na obrazci životnosti objektu, který je příjemcem zprávy.

  4. Poklepejte na zprávu a zadejte nebo zvolte název, stereotyp, sekvenční výraz a druh toku zprávy.

  5. U běžné zprávy nebo volání procedury zvolte operaci, kterou má zpráva generovat. Pokud operace neexistuje, vytvořte ji klepnutím na možnost Nový.

   U asynchronní zprávy zvolte signál, který má zpráva generovat. Jestliže pro signál neexistuje příjem v třídění, na kterém je založena životnost objektu přijímajícího zprávu, vytvořte příjem klepnutím na tlačítko Nová.

   Tip: Chcete-li označit zprávu od objektu určenou témuž objektu, připevněte dva koncové body obrazce Zpráva ve tvaru oblouku ke dvěma spojovacím bodům obrazce životnosti stejného objektu.

 7. Poklepáním na libovolný obrazec otevřete dialogové okno jeho vlastností UML, v němž lze přidat název a další hodnoty vlastností.

 8. Uložte diagram.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×