Vytvoření rozděleného formuláře

Funkce rozdělení formuláře je nová funkce aplikace Microsoft Office Access 2007, která umožňuje současné použití dvou zobrazení dat: formulářového zobrazení a zobrazení datového listu.  Tato dvě zobrazení jsou připojena ke stejnému zdroji dat a jsou vždy vzájemně synchronizována. Jestliže v jedné části formuláře vyberete pole, bude totéž pole vybráno i v druhé části formuláře. Data lze přidat, upravit nebo odstranit v kterékoli části (za předpokladu, že je zdroj záznamů aktualizovatelný a formulář nebyl konfigurován tak, aby se zamezilo těmto akcím).

Práce s rozdělenými formuláři poskytuje výhody obou typů formuláře v jediném. Můžete například rychle vyhledat záznam v části formuláře s datovým listem a pak v části s formulářem záznam zobrazit a upravit. Část s formulářem může fungovat jako atraktivní a funkční záhlaví části s datovým listem. Tato technika se používá v řadě databází šablon, které jsou pro aplikaci Office Access 2007 k dispozici.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového rozděleného formuláře pomocí nástroje Rozdělit formulář

Změna existujícího formuláře na rozdělený formulář

Optimalizace rozděleného formuláře

Vytvoření nového rozděleného formuláře pomocí nástroje Rozdělit formulář

Tímto postupem vytvoříte zcela nový rozdělený formulář. Formulář bude založen na tabulce nebo dotazu zvoleném v navigačním podokně nebo otevřeném v zobrazení datového listu.

 1. V navigačním podokně klepněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři. Můžete také otevřít vybranou tabulku nebo dotaz v zobrazení datového listu.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na položku Rozdělit formuláře. Vzhled tlačítka

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například podle potřeby přizpůsobit velikost textových polí datům.

Začátek stránky

Změna existujícího formuláře na rozdělený formulář

Existující formulář lze změnit na rozdělený formulář nastavením několika vlastností formuláře.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení klepnutím pravým tlačítkem myši na jeho název v navigačním podokně a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Vyberte v rozevíracím seznamu v horní části seznamu vlastností položku Formulář.

 4. Na kartě Formátové seznamu vlastností vyberte v rozevíracím seznamu Výchozí zobrazení položku Rozdělit formulář.

 5. Zkontrolujte formulář ve formulářovém zobrazení. Chcete-li přejít do formulářového zobrazení, poklepejte v navigačním podokně na název formuláře.

Začátek stránky

Optimalizace rozděleného formuláře

Po vytvoření rozděleného formuláře můžete v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení provést určité změny a získat tak požadované výsledky.

Nastavení vlastností rozděleného formuláře

V následující tabulce jsou uvedeny některé vlastnosti související s rozdělenými formuláři, které lze nastavit v seznamu vlastností a optimalizovat tak formulář. Pokud ještě seznam vlastností není zobrazen, stiskněte klávesu F4. Ověřte také, zda v rozevíracím seznamu v horní části seznamu vlastností vybrána položka Formulář. Všechny vlastnosti v tabulce jsou v seznamu vlastností uvedeny na kartě Formátové.

Vlastnost

Zobrazení, ve kterém lze vlastnost nastavit

Popis

Orientace rozděleného formuláře

Pouze návrhové zobrazení

Umožňuje definovat, zda se datový list zobrazí nad formulářem, pod ním, vlevo nebo vpravo od něj.

Datový list rozděleného formuláře

Návrhové zobrazení nebo zobrazení rozložení

Pokud je nastavena položka Povolit úpravy (a zdroj záznamů formuláře je aktualizovatelný), povolí aplikace Access provádění úprav v datovém listu. Jestliže je tato vlastnost nastavena na hodnotu Jen pro čtení, aplikace Access provádění úprav datového listu znemožní.

Rozdělovač rozděleného formuláře

Pouze návrhové zobrazení

Pokud je tato vlastnost nastavena na hodnotu Ano, povolí aplikace Access změnu velikosti formuláře a datového listu přesouváním rozdělovače, který rozděluje obě části. Rozdělovač můžete přetáhnout tak, aby pro datový list zůstalo více nebo méně prostoru. Jestliže je tato vlastnost nastavena na hodnotu Ne, bude rozdělovač skrytý a velikost formuláře a datového listu nebude možné změnit.

Uložit pozici rozdělovače

Pouze návrhové zobrazení

Jestliže je tato vlastnost nastavena na hodnotu Ano, otevře se formulář s rozdělovačem ve stejné poloze, ve které jste jej ponechali. Pokud je vlastnost nastavena na hodnotu Ne, velikost formuláře a datového listu nebude možné změnit a rozdělovač bude skrytý.

Velikost rozděleného formuláře

Návrhové zobrazení nebo zobrazení rozložení

Umožňuje zadat přesnou výšku nebo šířku (podle toho, zda je formulář rozdělen svisle nebo vodorovně) pro část rozděleného formuláře. Například zadáním hodnoty 1" nastavíte výšku nebo šířku formuláře 1 palec. Hodnotu Automaticky zadejte, chcete-li rozměry nastavit jinými prostředky, například přetažením rozdělovače v zobrazení rozložení.

Tisk rozděleného formuláře

Návrhové zobrazení nebo zobrazení rozložení

Tato vlastnost umožňuje určit, která část formuláře bude vytištěna. Pokud je nastavena na hodnotu Pouze formulář, vytiskne se jen část s formulářem. Jestliže je tato vlastnost nastavena na hodnotu Pouze datový list, vytiskne se jen část s datovým listem.

Pevné umístění oddělovače formuláře

Chcete-li oddělovač formuláře pevně umístit v určité poloze, aby jej nebylo možné přesunout, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Vyberte v rozevíracím seznamu v horní části seznamu vlastností položku Formulář.

 4. Na kartě Formátové seznamu vlastností nastavte vlastnost Rozdělovač rozděleného formuláře na hodnotu Ne.

 5. Nastavte vlastnost Uložit pozici rozdělovače na hodnotu Ano.

 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a klepnutím na příkaz Zobrazení rozložení přepněte do zobrazení rozložení.

 7. Přetáhněte rozdělovač do požadovaného umístění (nebo zadejte přesnou výšku do pole vlastnosti Velikost rozděleného formuláře).

 8. Přepnutím do formulářového zobrazení zobrazte výsledky.

Oddělovač bude pevně umístěn v nastavené poloze a rozdělovač bude skrytý.

Přidání nebo odstranění pole

 1. Jestliže není zobrazeno podokno Seznam polí, klepněte na kartě Formátování ve skupině Nástroje na tlačítko Přidat existující pole.

 2. Vyhledejte pole, které chcete přidat, a přetáhněte je do datového listu nebo do formuláře.

  Jestliže pole přetáhnete do datového listu, bude přidáno i do formuláře. Podobně platí, že pole přetažené do formuláře bude přidáno i do datového listu.

 3. Chcete-li odstranit pole, musíte použít formulářovou část rozděleného formuláře. Klepnutím pole vyberte a stiskněte klávesu DELETE.

  Pole bude odstraněno z formuláře i datového listu.

Další informace o přidávání polí pomocí podokna Seznam úloh naleznete v článku Přidání pole do formuláře nebo sestavy.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×