Vytvoření relace

Vytvoření relace

Relace pomáhá při kombinování dat ze dvou různých tabulek. V accessové desktopové databázi můžete vytvořit relaci v okně Relace. Vytvoření relace ve webové aplikaci pro Access je jiný proces, jak se dozvíte dále v části Vytvoření relace ve webové aplikaci pro Access.

V tomto tématu

Vytvoření relace v desktopové databázi Accessu

Vytvoření relace ve webové aplikaci pro Access

Vytvoření relace v desktopové databázi Accessu

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na Relace.

  Příkaz Relace na kartě Databázové nástroje

 2. Jestliže jste zatím nedefinovali žádnou relaci, automaticky se zobrazí dialogové okno Zobrazit tabulku. Pokud se toto okno nezobrazí, klikněte na kartě Návrh ve skupině Relace na Zobrazit tabulku.

  V dialogovém okně Zobrazit tabulku se zobrazují všechny tabulky a dotazy v databázi. Pokud chcete zobrazit jen tabulky, klikněte na Tabulky.

 3. Vyberte jednu nebo víc tabulek a potom klikněte na Přidat. Až budete s přidáváním tabulek hotoví, klikněte na Zavřít.

 4. Přetáhněte pole (zpravidla primární klíč) z jedné tabulky do společného pole (cizí klíč) v druhé tabulce. Pokud chcete přetáhnout víc polí současně, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a postupně klikněte na všechna požadovaná pole. Pak je přetáhněte.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

  Dialog Upravit relace

 5. Ověřte, jestli jsou zobrazené názvy polí společná pole relace. Pokud není některý název pole správný, klikněte na něho a ze seznamu vyberte příslušné pole.

 6. Pokud chcete vynutit referenční integritu pro tuto relaci, zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu.

 7. Klikněte na Vytvořit.

 8. Po dokončení používání okna Relace klikněte na Uložit, aby se uložily změny rozložení relace.

Access zakreslí mezi oběma tabulkami čáru relace. Pokud jste zaškrtli políčko Zajistit referenční integritu, bude čára na obou koncích silnější. Navíc (zase jen pokud jste zaškrtli políčko Zajistit referenční integritu) se nad silnější částí zobrazí na jedné silnější straně čáry relace hodnota 1 a na druhé straně znak nekonečna ().

Poznámky: 

 • Vytvoření relace 1:1:    Obě společná pole (zpravidla pole primárního a cizího klíče) musí mít jedinečný index. To znamená, že by vlastnost Indexovat těchto polí měla být nastavená na hodnotu ano (bez duplicity). Pokud mají obě pole jedinečný index, vytvoří Access relaci 1:1.

 • Vytvoření relace 1:N:    Pole na jedné straně (zpravidla primární klíč) relace musí mít jedinečný index. To znamená, že by vlastnost Indexovat by pro toto pole měla mít hodnotu ano (bez duplicity). Pole na straně N by nemělo mít jedinečný index. Může mít index, ale musí umožňovat duplicity. To znamená, že vlastnost Indexovat tohoto pole by měla být nastavená na hodnotu ne nebo ano (duplicita povolena). Jakmile má jedno pole jedinečný index a druhé ne, vytvoří Access relaci 1:N.

Vytvoření relace ve webové aplikaci pro Access

Okno Relace není ve webové aplikaci pro Access dostupné. Namísto vytvoření relace s webovou aplikací pro Access vytvoříte vyhledávací pole, které získává hodnoty ze souvisejícího pole v jiné tabulce. Řekněme třeba, že máte tabulku Zaměstnanci a chcete přidat vyhledávání do tabulky Oblasti, abyste mohli zobrazit, ve kterých oblastech pracují jednotliví zaměstnanci.

Poznámka:  Pole, které použijete jako zdroj pro hledání, musí existovat před vytvořením vyhledávacího pole.

Návod k vytvoření vyhledávacího pole ve webové aplikaci pro Access:

 1. Poklikáním v navigaci otevřete tabulku, kde chcete vytvořit nové vyhledávací pole. (Tip: Možná bude potřeba kliknout na Domů > Navigační podokno a zobrazit tak dostupné tabulky.)

  V příkladu nahoře klikněte na tabulku Zaměstnanci.

 2. Klikněte do sloupce Název pole těsně pod posledním polem v tabulce a zadejte název nového vyhledávacího pole.

  V příkladu zadejte jako název pole Oblast.

 3. Ve sloupci Datový typ klikněte na šipku a vyberte Vyhledávání.

  Nastavení datového typu vyhledávání pro vyhledávací pole

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 4. Na první obrazovce Průvodce vyhledáváním vyberte možnost Hodnoty pro vyhledávací pole získat z jiné tabulky a potom klikněte na tlačítko Další. V dialogu se zobrazí další možnosti.

 5. Vyberte název tabulky nebo dotazu, které by měly obsahovat hodnoty pro vyhledávání.

  V tomto příkladu vyberte Tabulka: Oblasti.

  Možnosti pro výběr v Průvodci vyhledáváním

  (Názvy tabulek na obrázku odpovídají použitému příkladu.)

 6. Po výběru tabulky vyberte v seznamu Kterou hodnotu chcete ve vyhledávání zobrazit pole, které chcete použít jako zobrazovanou hodnotu pro vyhledávací pole. Standardně Access vybere první textové pole nalezené ve vybrané tabulce.

  V příkladu byste nechali vybrané pole Název jako zobrazovanou hodnotu.

 7. Pokud budete chtít, můžete použít k řazení seznam Chcete položky ve vyhledávání seřadit?.

 8. V části Co by se mělo stát při odstranění záznamu z tabulky Oblasti nastavte požadovaný typ relace mezi dvěma tabulkami a to, zda chcete vynutit referenční integritu. (Název tabulky v této otázce se liší, podle toho, kterou tabulku jste vybrali v kroku 5.)

  Průvodce vyhledáváním standardně vybere Neodstraňovat, pokud v tabulce Zaměstnanci jsou odpovídající záznamy, protože to je ve většině případů nejbezpečnější možnost. V tomto příkladu tato možnost znamená, že nejde odstranit hodnotu z tabulky Oblasti, pokud se daná oblast používá v záznamech tabulky Zaměstnanci. Pokud se tedy v záznamech zaměstnance používá oblast, jako je třeba Západ, a vy se z tabulky Oblasti pokusíte možnost Západ odstranit, Access vám to znemožní. V takovém případě je potřeba změnit všechny záznamy zaměstnanců pomocí této hodnoty na něco jiného a teprve pak z tabulky Oblasti odstranit možnost Západ. Tato poslední možnost by v tomto příkladu mohla fungovat, protože by vám umožnila odstranit z tabulky Oblasti hodnotu Západ. Ze záznamů zaměstnanců by byla automaticky odstraněná hodnota oblasti nastavená na Západ, a tato hodnota by byla ponechaná prázdná. Při výběru druhé možnosti byste z tabulky Zaměstnanci odstranili všechny záznamy zaměstnanců, kde je u oblasti nastavená hodnota Západ. Říká se tomu kaskádové odstranění a odstranilo by se mnohem více dat, než v tomto příkladě chcete. Při výběru této možnosti buďte opatrní.

Další informace o relacích najdete v článku Vytvoření, úprava a odstranění relace.

Potřebujete jenom nejdůležitější informace o úpravách nebo odstraňování relací? Najdete je v těchto článcích:

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×