Vytvoření relací v zobrazení diagramu v doplňku Power Pivotu

Při práci s víc tabulkami jsou data zajímavější a relevantní pro kontingenční tabulky a sestavy, které tato data používají. Při práci s daty v doplňku Power Pivot můžete používat zobrazení diagramu k vytváření a správě propojení importovaných tabulek.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Vytvoření relace mezi tabulkami vyžaduje, aby měly všechny tabulky sloupec obsahující odpovídající hodnoty. Pokud například propojíte v relaci tabulky Customers (Zákazníci) a Orders (Objednávky), je třeba, aby každý záznam v tabulce Orders (Objednávky) obsahoval položku Customer Code (Kód zákazníka) nebo ID odkazující na jednoho zákazníka.

 1. Povolte Power Pivot a otevřete okno Power Pivot. Pokyny najdete v tématu Spuštění doplňku Power Pivot v Microsoft Excelu 2013.

 2. V okně Power Pivot klikněte na Zobrazení diagramu. Rozložení tabulky Zobrazení dat se změní na vizuální rozložení diagramu a tabulky se automaticky uspořádají na základě jejich relací.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na diagram tabulky a poté klikněte na příkaz Vytvořit relaci. Otevře se dialogové okno Vytvořit relaci.

 4. Pokud je tabulka součástí relační databáze, automaticky se vybere jeden sloupec. Pokud se automaticky nevybere žádný sloupec, zvolte v tabulce jeden sloupec obsahující data, který se použije ke korelaci řádků ve všech tabulkách.

 5. Pro položku Vyhledávací tabulka v relaci vyberte tabulku obsahující alespoň jeden sloupec dat, která jsou v relaci k tabulce vybrané v části Tabulka.

 6. V části Sloupec vyberte sloupec obsahující data, která jsou v relaci s položkou Vyhledávací sloupec v relaci.

 7. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka:  Přestože aplikace Excel kontroluje, zda jsou datové typy ve všech sloupcích shodné, neověřuje, zda sloupce skutečně obsahují shodná data, a vytvoří relaci, i když si data neodpovídají. Chcete-li zkontrolovat, zda je relace platná, vytvořte kontingenční tabulku obsahující pole z obou tabulek. Pokud nejsou data správná (buňky jsou například prázdné nebo se v každém řádku opakuje stejná hodnota), bude třeba vybrat jiná pole a možná i jiné tabulky.

Vyhledání souvisejícího sloupe

Obsahují-li datové modely mnoho tabulek nebo obsahují-li tabulky velký počet polí, může být obtížné určit, které sloupce se mají použít v relaci mezi tabulkami. Jeden ze způsobů, jak nalézt související sloupec, je vyhledat ho v modelu. Tento postup je užitečný, pokud již víte, který sloupec (nebo klíč) chcete použít, ale nejste si jisti, zda je tento sloupec obsažen i v dalších tabulkách. Tabulky faktů v datovém skladu například obvykle obsahují mnoho klíčů. Můžete začít klíčem v této tabulce a poté v modelu vyhledat další tabulky obsahující stejný klíč. Všechny tabulky obsahující odpovídající klíč lze použít v relaci tabulky.

 1. V okně doplňku Power Pivot klikněte na Najít.

 2. Do pole Najít zadejte jako hledaný termín klíč nebo sloupec. Hledané termíny musí obsahovat název pole. Nelze vyhledávat vlastnosti sloupce ani typ dat, která obsahuje.

 3. Klikněte na políčko Zobrazit skrytá pole během hledání metadat. Pokud byl klíč skryt z důvodu větší přehlednosti modelu, nelze ho v zobrazení diagramu vidět.

 4. Klikněte na tlačítko Najít další. Pokud byla nalezena shoda, sloupec je v zobrazení diagramu zvýrazněn. Nyní víte, která tabulka obsahuje shodný sloupec, který lze použít v relaci tabulky.

Změna aktivní relace

Tabulky mohou mít více relací, ale pouze jedna může být aktivní. Aktivní relace se používá jako výchozí ve výpočtech pomocí jazyka DAX a při navigaci v kontingenční sestavě. Neaktivní relace lze ve výpočtech pomocí jazyka DAX používat pomocí funkce USERELATIONSHIP. Další informace naleznete v tématu Funkce USERELATIONSHIP (DAX).

Tabulky mají více relací, pokud je importujete ze zdroje, ve kterém bylo pro tabulku definováno více relací nebo pokud ručně vytvoříte více relací, aby podporovaly výpočty v jazyku DAX.

Chcete-li změnit aktivní relaci, můžete povýšit neaktivní relaci na aktivní. Aktuálně aktivní relace se automaticky změní na neaktivní.

 1. Přejděte kurzorem na čáru relace mezi tabulkami. Neaktivní relace je zobrazena tečkovanou čárou. (Relace je neaktivní, protože mezi dvěma sloupci již existuje nepřímá relace.)

 2. Klikněte pravým tlačítkem na čáru a potom klikněte na příkaz Označit jako aktivní.

  Poznámka:  Relaci můžete aktivovat, pouze pokud se tyto dvě tabulky neúčastní žádné relace. Pokud se tabulky již nacházejí v relaci, ale chcete změnit parametry relace, je nutné označit aktuální relaci jako neaktivní a aktivovat novou.

Uspořádání tabulek v zobrazení diagramu

Chcete-li na obrazovce zobrazit všechny tabulky, klikněte na ikonu Přizpůsobit obrazovce v pravém horním rohu okna Zobrazení diagramu.

Pomocí minimapy na ovládacím prvku Přiblížit přetažením můžete přetáhnout tabulky do rozložení, jaké vám vyhovuje, a tak docílit pohodlnějšího zobrazení. Obrazovku můžete posouvat také pomocí posuvníků a kolečka myši.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×