Vytvoření prostorového odkazu na stejnou oblast buněk na více listech

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Odkaz na stejnou buňku nebo Oblast buněk na více listech se nazývá prostorový odkaz. Tento typ odkazu představuje užitečný a pohodlný způsob vytvoření odkazu na několik listů používajících stejný vzor, kdy buňky na každém listu obsahují stejný typ dat, například data získaná při konsolidaci dat rozpočtu z různých oddělení ve vaší organizaci.

V tomto článku

Další informace o odkazech 3D

Informace o 3D odkazu změnit při přesunutí, kopírování, vložení nebo odstranění listů

Vytvořit odkaz na 3D

Vytvoření názvu pro 3D odkazu

Informace o prostorových odkazech

Pomocí následujícího prostorového odkazu můžete sečíst přidělování rozpočtu mezi třemi odděleními, Prodej, HR a Marketing, přičemž každé oddělení bude mít samostatný list:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Můžete dokonce přidat další list a potom jej přesunout do oblasti, na kterou vzorce odkazuje. Odkaz na buňku B3 přidáte na list Vybavení například tak, že přesunete list Vybavení mezi listy Prodej a HR, jak je uvedeno v následujícím příkladě.

Vložení dalšího listu do sloučení

Vzhledem k tomu, že vzorec obsahuje prostorový odkaz na oblast názvů listů Prodej:Marketing!B3, jsou do nového výpočtu zahrnuty všechny listy v oblasti.

Začátek stránky

Informace o změnách prostorového odkazu při přesunu, kopírování, vkládání nebo odstraňování listů

Následující příklady vysvětlují, co se stane po vložení, kopírování, odstranění nebo přesunutí listů, které jsou zahrnuty v prostorovém odkazu. V příkladech se pomocí vzorce =SUMA(List2:List6!A2:A5) sčítají buňky A2 až A5 v listech 2 až 6.

Vložení nebo kopírování.     Jestliže vložíte nebo zkopírujete listy mezi List2 a List6 (koncové body v  tomto příkladu), budou do výpočtů zahrnuty všechny hodnoty v buňkách A2 až A5 z přidaných listů.

Odstranění.     Pokud odstraníte listy, které jsou mezi listy s označením mezi List2 a List6, budou jejich hodnoty z výpočtu odstraněny.

Přesunutí.     Pokud listy, které jsou mezi listy s označením List2 a List6 přesunete mimo rozsah listů, na které odkazujete, budou jejich hodnoty z výpočtu odstraněny.

Přesunutí koncového bodu.     Pokud přesunete List2 nebo List6 na jiné místo ve stejném listu, upraví aplikace Excel výpočet tak, aby zahrnoval nové listy, které jsou obsaženy mezi vybranými listy. To neplatí v případě, že obrátíte pořadí koncových bodů v sešitu. Pokud změníte pořadí koncových bodů, prostorový odkaz změní koncový list. Předpokládejme například, že pracujete s odkazem List2:List6: Pokud v sešitu přesunete List2 za List6, pak bude vzorec odkazovat na oblast List3:List6. Jestliže přesunete List6 před List2, bude vzorec upraven tak, aby odkazoval na oblast List2:List5.

Odstranění koncového bodu.     Pokud odstraníte List2 nebo List6, pak aplikace Excel odebere hodnoty na listu z výpočtu.

Začátek stránky

Vytvoření prostorového odkazu

 1. Klepněte na buňku, do které chcete funkci zadat.

 2. Zadejte znaménko rovná se (=), název funkce a levou závorku.

  Funkce, které lze v prostorovém odkazu použít:

Funkce

Popis

SUMA

Sečte čísla.

PRŮMĚR

Vypočítá průměr (aritmetický průměr) čísel.

FUNKCE AVERAGEA

Vypočítá průměr (aritmetický průměr) čísel včetně textu a logických hodnot.

POČET

Spočítá buňky, které obsahují čísla.

FUNKCE POČET2

Spočítá buňky, které nejsou prázdné.

MAX

Najde nejvyšší hodnotu v množině hodnot.

FUNKCE MAXA

Najde nejvyšší hodnotu v množině hodnot včetně textu a logických hodnot.

MIN

Najde nejnižší hodnotu v množině hodnot.

FUNKCE MINA

Najde nejnižší hodnotu v množině hodnot včetně textu a logických hodnot.

PRODUKTU

Vynásobí čísla.

SMODCH.VÝBĚR

Vypočítá směrodatnou odchylku na základě vzorku.

STDEVA

Vypočítá směrodatnou odchylku na základě vzorku včetně textu a logických hodnot.

SMODCH

Vypočítá směrodatnou odchylku celého základního souboru.

STDEVPA

Vypočítá směrodatnou odchylku celého základního souboru včetně textu a logických hodnot.

VAR

Vypočte rozptyl výběru.

VARA

Odhadne rozptyl na základě vzorku včetně textu a logických hodnot.

VAR

Vypočítá rozptyl celého základního souboru.

VARPA

Vypočítá rozptyl celého základního souboru včetně textu a logických hodnot.

 1. Klepněte na ouško prvního listu, na který chcete odkázat.

 2. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na ouško posledního listu, na který chcete odkázat.

 3. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkázat.

 4. Dokončete zadání vzorce a potom stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Vytvoření názvu pro prostorový odkaz

 1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na Definovat název.

 2. V dialogovém okně Nový název zadejte do pole Název název, který chcete použít pro váš odkaz. Maximální délka názvu je 255 znaků.

 3. V poli Odkaz na vyberte rovnítko (=) a odkaz. Pak stiskněte klávesu BACKSPACE.

 4. Klepněte na ouško prvního listu, na který chcete odkázat.

 5. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na ouško posledního listu, na který chcete odkázat.

 6. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkázat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×