Vytvoření projektu aplikace Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Projekt Microsoft Access je aplikace Access (ADP), které obsahuje přímé efektivně připojení k databázi Microsoft SQL Server prostřednictvím architekturu komponent OLE DB. Microsoft Accessem 2007 a 2010 umožňují vytvořit nové přístup k souborům projektu (ADP) a pracovat s existující projekty Accessu, které jste vytvořili v předchozích verzích aplikace Access. Tento článek obsahuje stručný projekty Accessu, zjistíte, jak fungují projekty Accessu v aplikaci Access 2007 a 2010. Také popisuje, jak vytvořit nový projekt aplikace Access v aplikaci Access 2007 a 2010 a jak se připojit projektu aplikace Access do existující databáze SQL serveru.

Poznámka: Aplikace Access 2010 je poslední verzi Accessu, která podporuje spolupracuje soubory projektu Accessu (ADP).

V tomto článku

Základní informace o projektech aplikace Access

Kompatibilita verzí Access a SQL Server

Nepodporované funkce

Doporučení pro projekty Accessu v aplikaci Access 2010

Vytvoření projektu aplikace Access

Připojení existujícího projektu aplikace Access na jinou databázi SQL serveru

Základní informace o projektech aplikace Access

Vytvoření projektu aplikace Access nabízí několik výhod přes propojení tabulky SQL serveru nebo zobrazení. Například v projektu aplikace Access provedete změny návrhu pro objekty serveru SQL, třeba tabulek a zobrazení, a můžete vytvořit, upravit a používat jiné funkce SQL serveru, jako jsou databáze diagramy, uložené procedury a funkce definované uživatelem. Naopak po propojení databáze SQL serveru, nemůžete provedete změny návrhu všechny objekty, SQL Server a pouze můžete propojit tabulky a zobrazení SQL serveru. Však propojení umožňuje připojit k více databázím SQL serveru, že projekt aplikace Access (* ADP) souboru můžete připojovat se k jedné databáze SQL serveru.

Další informace o propojení k databázi SQL serveru klikněte na článek odkaz nebo import z databáze SQL serveru.

Projekt Microsoft Access neobsahuje data ani na základě dat definice objekty. Místo toho tyto objekty jsou uloženy v databázi SQL serveru. Však práci s projektem aplikace Access je stále velmi podobné práce s databází Access. Proces vytvoření formuláře, sestavy, makra a moduly shodovaly prakticky, který slouží k vytvoření databáze Accessu.

V aplikaci Access 2007 a 2010 můžete vytvořit nové projekty Accessu a použití projektů vytvořených v dřívějších verzích aplikace Access. Kromě toho můžete využít výhod spoustu nových funkcí aplikace Access 2007 a 2010, například vylepšené formuláře a sestavy návrhové nástroje, nové Tvůrce maker vylepšené nástroje pro podmíněné formátování a přizpůsobení pásu karet. Některé funkce novější přístup však nejsou k dispozici v projekty Accessu, třeba přílohy, pole s více hodnotami, na ovládací prvek navigace nebo ovládací prvek webového prohlížeče. Zobrazení rozložení navíc není k dispozici pro navrhování formulářů a sestav.

Kompatibilita verzí Access a SQL Server

Soubory ADP aplikace Access 2010 jsou kompatibilní s SQL Server 2008 a dřívějšími verzemi. Novější verze SQL serveru může být také kompatibilní s aplikací Access 2010 soubory ADP, ale jako obecné pravidlo, pokud chcete změnit SQL objekty z souboru aplikace Access ADP, verze aplikace Access musí být vyšší než verze SQL serveru. Pomocí aplikace Access 2007 nelze například změnit objektů v databázi SQL serveru 2008. Objekty v databázi SQL Server 2005, podobně nelze změnit pomocí aplikace Access 2003.

Důležité informace: Před upgradem na novou verzi Accessu nebo SQL Server, testujte projekt aplikace Access s novou verzí abyste měli jistotu všechny funkce práce správně.

Podpora diagram a typ dat

Datové typy kalendářních dat/časů

Aplikace Access 2010 poskytuje omezenou podporu pro čtyři typy dat nové datum a čas, které byly přidány systému SQL Server 2008:

 • TIME

 • DATE

 • DATETIME2

 • DATETIMEOFFSET

V projektu aplikace Access můžete vytvořit a návrh tabulek a zobrazení, které používají tyto nové datové typy. Však ve formulářích a sestavách pole tyto datové typy chovat, jako jsou textová pole. V důsledku toho nelze použít formátů data nebo výběr data se tyto datové typy.

Proměnné velikosti datových typů

Následující typy dat proměnné délky lze použít v aplikaci Access 2010 projektů:

 • VARBIN(MAX)

 • VARCHAR(MAX)

 • NVARCHAR(MAX)

Však nelze přidat nebo upravit pole, které používají MAX specifikátory z v rámci projektu aplikace Access.

BIGINT datový typ

Aplikace Access 2010 podporuje datový typ SQL serveru BIGINT. Však uživatelského rozhraní aplikace Access vynucuje dolní mez-999999999999999999 (přibližně -2 ^ 60) namísto skutečné dolní mez čísla -2 ^ 63. Horní mez v uživatelském rozhraní aplikace Access je 2 ^ 63-1; stejné jako v SQL Server.

Nepodporované funkce

Datové typy

V projekty aplikace Access nejsou podporováni následující nové datové typy SQL serveru 2008:

 • ZEMĚPISNÁ OBLAST

 • GEOMETRIE

 • ID HIERARCHIE

Access blokuje režim pro tabulky nebo zobrazení, které používají tyto typy návrhu.

Diagramy databáze (zobrazení podle vztahu)

Důsledku tři nepodporovaných datových typů uvedené v předchozí části nelze otevřít diagramy databáze SQL serveru 2008 v projektu aplikace Access.

Začátek stránky

Doporučení pro projekty Accessu v aplikaci Access 2010

Budeme dál podporují vytváření grafů a práci s soubory ADP v aplikaci Access 2010. Ale doporučujeme, aby vývojáři použijte nástroje návrh SQL Server uvedenou v SQL Server Management Studio k návrhu databázových objektů, jako jsou tabulky, zobrazení a uložené procedury a pak použijte rozhraní přístupu k návrhu formuláře, sestavy, makra moduly a, která se připojují k těmto objektům. V sekci nástroje poskytovanou SQL Server poskytují nejvýkonnějších rozhraní pro vytváření objektů serveru SQL Server.

Vytvoření projektu aplikace Access

Pomocí tohoto postupu můžete vytvořit nový soubor projektu (ADP) přístup v aplikaci Access 2007 nebo Outlooku 2010.

 1. Na kartě soubor klikněte na Nový. Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  vytvořit projekt aplikace Access do výchozí umístění souboru   

  • Ve skupinovém rámečku Prázdnou databázi zadejte název projektu do pole Název souboru s příponou ADP soubor.

   – nebo –

   Vytvoření projektu aplikace Access v jiné umístění souboru   

   1. Ve skupinovém rámečku Prázdnou databázi klikněte na Procházet umístění, kam chcete uložit databázi.

   2. V dialogovém okně Nový databázový soubor přejděte do umístění, kam chcete projekt uložit nebo přijměte výchozí umístění.

   3. Do pole název souboru zadejte název souboru projektu.

   4. V seznamu Uložit jako typ vyberte projekty aplikace Microsoft Office Access (* ADP) a klikněte na OK.

 3. V části Nový projekt klikněte na vytvořit.

  Aplikace Access zobrazí výzvu následující zprávou:

  Chcete pro připojení k databázi serveru SQL Server?

  Pokud chcete připojit k databázi SQL serveru, klikněte na Ano a pokračujte krokem 4; Jinak klikněte na Ne a přejděte ke kroku 5 a vytvořte novou databázi SQL serveru.

 4. Připojení k databázi SQL serveru   

  1. V dialogovém okně Vlastnosti spojení dat zadejte požadované informace pro následující:

   • Název serveru

   • Informace potřebné k přihlášení na server

   • Název databáze:

    Data Link Properties dialog box

  2. Kliknutím na Testovat připojení ověřte správnost nastavení a úspěšném připojení.

   Případě připojení nebyl úspěšný, dialogové okno Chyba propojení dat Microsoft zobrazí zpráva popisující problém. Klikněte na OK zavřete zprávu, zkontrolujte si nastavení v dialogovém okně Vlastnosti spojení dat a potom klikněte na Testovat připojení. Můžete taky, obraťte se na správce databáze SQL serveru pro databázi, ke kterému se připojujete k, abyste měli jistotu, máte nastavení správně nebo je k dispozici v počítači.

  3. Po Propojení dat Microsoft dialogové okno zobrazí zprávu Testovat připojení bylo úspěšné, klikněte na OK zavřete dialogové okno a potom klikněte na OK zavřete dialogové okno Vlastnosti spojení dat.

   Propojí projektu k databázi SQL serveru.

 5. Vytvořit novou databázi SQL serveru   

  1. Na první stránce průvodce databáze Microsoft SQL Server zadejte následující informace:

   • SQL serveru, který chcete použít pro tuto databázi

   • Vaše přihlašovací údaje

   • Název databáze SQL serveru

    Microsoft SQL Server Database Wizard

    Poznámka: V současné době přeskočit proces připojení, klikněte na Zrušit. Access vytvoří projekt, ale není připojený k databázi SQL serveru. Před čehokoli, kde projektu provedete musíte připojení k databázi SQL serveru, což lze provést pomocí postupu v následující části.

  2. Klikněte na Další a pokračujte.

   Aplikace access se pokusí připojení k systému SQL server jste zadali. Pokud Access nemůže připojit k serveru SQL, zobrazí chybová zpráva popisující problém. SQL server jméno nebo přihlašovací informace počítače pravděpodobně nesprávné nebo nemáte potřebná oprávnění k vytvoření databáze na serveru SQL, který jste zadali. Možná budete muset obraťte se na správce databáze SQL serveru pro databázi, kterou vytváříte, abyste měli jistotu, máte nastavení správně nebo je k dispozici v počítači.

  3. Po úspěšném propojí k systému SQL Server, zobrazí průvodce zprávu: Průvodce obsahuje všechny informace potřebné k vytvoření databáze SQL serveru. Klikněte na Dokončit pokračovat.

   Access vytvoří databázi SQL serveru a pak se připojí k projektu.

Začátek stránky

Připojení existujícího projektu aplikace Access na jinou databázi SQL serveru

Pokud máte existující projekt Microsoft Access, která není připojený k databázi SQL serveru nebo pokud chcete změnit SQL serveru nebo databáze, ke kterému je připojen váš projekt pomocí následujícího postupu.

 1. Na kartě soubor klikněte na Otevřít. Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete projekt aplikace Access.

  Dialogové okno Upozornění zabezpečení aplikace Microsoft Office Access může zobrazit. Pokud zdroji databázi důvěřujete, klikněte na Otevřít a pokračovat.

 3. Na kartě soubor klikněte na Server a potom klikněte na připojení. (Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office, přejděte na Server a potom klikněte na připojení.)

  Se zobrazí dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti spojení dat zadejte požadované informace pro následující:

  • Název serveru

  • Informace potřebné k přihlášení na server

  • Název databáze:

 5. Kliknutím na Testovat připojení ověřte správnost nastavení a úspěšném připojení. Připojení neproběhne úspěšně, zobrazí se chybová zpráva popisující problém. Klikněte na OK zavřete zprávu, zkontrolujte si nastavení v dialogovém okně Vlastnosti spojení dat a potom klikněte na Testovat připojení. Můžete taky, obraťte se na správce databáze SQL serveru pro databázi, ke kterému se připojujete k, abyste měli jistotu, máte nastavení správně nebo je k dispozici v počítači.

 6. Po Propojení dat Microsoft dialogové okno zobrazí zprávu Testovat připojení bylo úspěšné, klikněte na OK zavřete dialogové okno a potom klikněte na OK zavřete dialogové okno Vlastnosti spojení dat.

Access připojí projektu k databázi SQL serveru, které jste zadali.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×