Vytvoření prognózy v Excelu pro Windows

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud máte historických založená na čase dat, můžete ji použijete k vytvoření prognózy. Při vytváření prognózy Excel vytvoří nový list obsahující obou tabulku historické a předpovězené hodnoty a graf, který vyjadřuje tato data. Prognózy můžete předpovídání například budoucích prodejů, požadavků na zásoby nebo spotř trendy.

Informace o způsobu výpočtu prognózy a o možnostech, které můžete změnit, najdete na konci tohoto článku.

Part of a spreadsheet showing the table of forecasted numbers and a forecast chart

Vytvoření prognózy

 1. Zadejte do listu dvě datové řady, které spolu souvisejí:

  • Řada s datovými nebo časovými položkami pro časovou osu

  • Řada s odpovídajícími hodnotami

   Tyto hodnoty se budou předpovídat pro budoucí data.

  Poznámka: Je potřeba, aby časová osa měla mezi svými datovými body pevné intervaly. Třeba měsíční intervaly s hodnotami pro 1. den každého měsíce, roční intervaly nebo číselné intervaly. Nevadí, když v řadě pro časovou osu bude chybět až 30 % datových bodů nebo když několik hodnot bude mít stejné časové razítko. Prognóza bude i tak přesná. Sumarizací dat před vytvořením prognózy však zajistíte přesnější výsledky.

 2. Vyberte obě datové řady.

  Tip: Když vyberete buňku v jedné řadě, Excel automaticky vybere zbývající data.

 3. Na kartě Data klikněte ve skupině prognózy klikněte na List prognózy.

  Tlačítko List s prognózou na kartě Data

 4. V dialogovém okně Vytvořit list prognózy vyberte spojnicový graf nebo sloupcový graf pro vizuální znázornění prognózy.

  Snímek dialogu Vytvořit list prognózy se sbalenou možností Možnosti

 5. V poli Konec prognózy vyberte koncové datum a klikněte na Vytvořit.

  Excel vytvoří nový list obsahující obou tabulku historické a předpovězené hodnoty a graf, který vyjadřuje tato data.

  Najdete nový list vlevo ("před") listu místo, kam jste zadali datové řady.

Přizpůsobení prognózy

Pokud chcete změnit Upřesnit nastavení pro prognózy, klikněte na Možnosti.

Informace o jednotlivých možnostech najdete v následující tabulce.

Prognóza možnosti

Popis

Prognóza Start

Vyberte datum prognózy zahájíte. Když vyberete data před skončením historických data, pouze data před datem zahájení se používají v prediktivní vkládání (Toto jsou někdy označovány jako "předpovídání").

Tipy: 

 • Začátek prognózy před na místo posledního historických nabídne vám představu o přesnosti předpovědí jako je možné porovnávat Předpovězená řady na aktuální data. Ale pokud příliš brzy spusťte prognózu prognózy generovaného nebude představovat nutně prognózy, že budete pomocí všech historických dat. Použití všechna data historických poskytuje přesnější předpovědí.

 • Pokud jsou data sezónní, doporučujeme vybrat začátek prognózy před posledním historickým bodem.

Interval spolehlivosti

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Interval spolehlivosti pro zobrazení nebo skrytí ho. Interval spolehlivosti je oblast kolem každé předpovězené hodnoty, ve kterém 95 % budoucí bodů se podle očekávání měly být spadají, podle prognózy (s normálním rozdělením). Interval spolehlivosti vám může pomoct zjistit přesnost odhadu. Menší interval zahrnuje další důvěru k odhadu pro konkrétní bodu. Výchozí úroveň 95 % spolehlivosti lze změnit pomocí nahoru nebo dolů.

Sezónnost

Sezónnost je číslo po dobu (počet bodů) sezónní vzorku a rozpozná automaticky. Hodnotu sezónnosti je v roční prodejní obrázku s jednotlivých bodech představující měsíc, 12. Automatické rozpoznávání můžete přepsat vyberte Ruční nastavení a potom vyberte číslo.

Poznámka: Při ručním nastavení sezónnosti nepoužívejte hodnotu pro míň než 2 cykly historických dat. Excel při míň než 2 cyklech nemůže určit sezónní komponenty. Pokud není sezónnost pro zjištění algoritmu dostatečně významná, předpověď se vrátí zpět k lineárnímu trendu.

Rozsah časové osy

Změna oblasti používá časové osy. Tato oblast, musí odpovídat Rozsahu hodnot.

Rozsah hodnot

Změna oblasti používá tady hodnotu řady. Tato oblast musí shodovat s Rozsah časové osy.

Vyplnění chybějící bodům pomocí

Pokud chcete pracovat s chybějící body, aplikace Excel použije interpolací, což znamená, že chybějící čárky dokončilo jako váženého průměru sousedních body, dokud chybí méně než 30 % bodů. Považovat za chybějící body nul místo toho, klikněte na nuly v seznamu.

Duplikování agregace pomocí

Pokud data obsahují více hodnot pomocí stejného časového razítka, Excel průměr hodnot. Použít jinou metodu výpočtu, například Medián, vyberte výpočtu ze seznamu.

Zahrnout prognózy statistiky

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete další statistické informace o prognózy zahrnuté do nového listu. Tím přidá tabulku s jednou variantou generovaný pomocí PROGNÓZY. ETS. STAT funkce a obsahuje míry, například vyrovnání koeficienty (alfa Beta, gama) a chyby metriky (míra MASE míra SMAPE, míra MAE, míra RMSE).

Vzorce používané v prognózách dat

Pokud k vytvoření prognózy použijete vzorec, vrátí tabulku s historickými a předpovídanými daty a graf. Prognóza předpovídá budoucí hodnoty na základě existujících dat založených na čase a verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS).

Tabulka může obsahovat tyto sloupce (tři z nich jsou počítané sloupce):

 • Sloupec s historickými časy (datová řada založená na čase)

 • Sloupec s historickými hodnotami (datová řada odpovídajících hodnot)

 • Sloupec s předpovídanými hodnotami (výpočet pomocí funkce FORECAST.ETS)

 • Dva sloupce představující interval spolehlivosti (výpočet pomocí PROGNÓZY. ETS. CONFINT). Tyto sloupce se zobrazí pouze v případě, že Interval spolehlivosti je zaškrtnuté políčko v části Možnosti pole.

Stažení ukázkového sešitu

Klikněte na tento odkaz pro stažení sešitu pomocí Excelu PROGNÓZY. Příklady ETS (funkce)

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Příbuzná témata

Prognostické funkce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×