Vytvoření prognózy v Excelu pro Windows

Pokud máte historická data založená na čase, můžete je použít k vytvoření prognózy. Při vytváření prognózy vytvoří Excel nový list, který obsahuje tabulku historických a předpokládaných hodnot a graf, který tato data vyjadřuje. Prognóza vám pomůže předpovídat takové věci, jako jsou budoucí prodeje, požadavky na skladové zásoby nebo trendy u zákazníků.

Informace o způsobu výpočtu prognózy a o možnostech, které můžete změnit, najdete na konci tohoto článku.

Part of a spreadsheet showing the table of forecasted numbers and a forecast chart

Vytvoření prognózy

 1. Zadejte do listu dvě datové řady, které spolu souvisejí:

  • Řada s datovými nebo časovými položkami pro časovou osu

  • Řada s odpovídajícími hodnotami

   Tyto hodnoty se budou předpovídat pro budoucí data.

  Poznámka: Časová osa vyžaduje konzistentní intervaly mezi datovými body. Například měsíční intervaly s hodnotami za 1. každý měsíc, roční interval nebo číselné intervaly. Pokud vaše řada časové osy nesplňuje až 30% datových bodů nebo má několik čísel se stejným časovým razítkem, je to v pořádku. Prognóza bude pořád přesná. Shrnutím dat před vytvořením prognózy ale vytvoříte přesnější výsledky.

 2. Vyberte obě datové řady.

  Tip: Když vyberete buňku v jedné řadě, Excel automaticky vybere zbývající data.

 3. Na kartě data klikněte ve skupině prognóz na položku list prognózy.

  Tlačítko List s prognózou na kartě Data

 4. V poli vytvořit list prognózy vyberte spojnicový nebo sloupcový graf pro vizuální znázornění prognózy.

  Snímek dialogu Vytvořit list prognózy se sbalenou možností Možnosti

 5. V poli Konec prognózy vyberte koncové datum a klikněte na Vytvořit.

  Excel vytvoří nový list, který obsahuje tabulku historických a předpokládaných hodnot a graf, který tato data vyjadřuje.

  Nový list najdete hned vlevo ("" před ") list, ve kterém jste zadali datovou řadu.

Přizpůsobení prognózy

Pokud chcete změnit nějaké upřesňující nastavení prognózy, klikněte na Možnosti.

Informace o jednotlivých možnostech najdete v následující tabulce.

Možnosti prognózy

Popis

Začátek prognózy:

Vyberte datum pro začátek prognózy. Pokud vyberete datum před koncem historických dat, použijí se pro předpověď jenom data před datem začátku (někdy se tomu říká „zpětné předpovídání“).

Tipy: 

 • Zahájení prognózy před posledním historickým bodem vám dává představu o přesnosti předpovědi, jak můžete porovnat prognózu řady s skutečnými daty. Když ale vyberete začátek prognózy moc brzo, nemusí vygenerovaná prognóza představovat prognózu, kterou byste získali při použití všech historických dat. Použití všech historických dat vám poskytne přesnější předpověď.

 • Pokud jsou data sezónní, doporučujeme vybrat začátek prognózy před posledním historickým bodem.

Interval spolehlivosti

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Interval spolehlivosti toto políčko zobrazíte nebo skryjete. Interval spolehlivosti je oblast okolo jednotlivých předpovídaných hodnot, do které by podle prognózy (s normálním rozdělením) mělo spadat 95 % budoucích bodů. Interval spolehlivosti vám může pomoct při zjišťování přesnosti předpovědi. Menší interval znamená větší spolehlivost předpovědi pro konkrétní bod. Výchozí úroveň spolehlivosti 95 % se dá změnit pomocí šipek nahoru nebo dolů.

Sezónnost:

Sezónnost určuje délku (počet bodů) sezónního vzoru a rozpoznává se automaticky. Například v ročním prodejním cyklu za každý bod představující měsíc je seasonality 12. Automatické rozpoznání můžete přepsat tak, že zvolíte možnost Nastavit ručně a vyberete číslo.

Poznámka: Při ručním nastavení sezónnosti nepoužívejte hodnotu pro míň než 2 cykly historických dat. Excel při míň než 2 cyklech nemůže určit sezónní komponenty. Pokud není sezónnost pro zjištění algoritmu dostatečně významná, předpověď se vrátí zpět k lineárnímu trendu.

Rozsah časové osy:

Tady můžete změnit rozsah používaný pro časovou osu. Tento rozsah musí odpovídat poli Rozsah hodnot.

Rozsah hodnot:

Tady můžete změnit rozsah používaný pro řadu hodnot. Tento rozsah musí být shodný s polem Rozsah časové osy.

Vyplnění chybějících bodů pomocí

Abyste mohli zpracovat chybějící body, Excel používá interpolaci, což znamená, že chybějící bod bude dokončen jako vážený průměr jeho sousedních bodů, dokud neklesne méně než 30% bodů. Pokud chcete, aby se chybějící body zacházely jako nuly, klikněte v seznamu na nuly .

Agregovat duplicity pomocí

Pokud data obsahují víc hodnot se stejným časovým razítkem, Excel tyto hodnoty zprůměruje. Pokud chcete použít jiný způsob výpočtu, například Median nebo Count, vyberte ze seznamu požadovaný výpočet.

Zahrnout statistiky prognózy

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete na nový list zahrnout další statistické informace o prognóze. Tím se přidá tabulka statistik vygenerovaná pomocí prognózy. ETS. Funkce STAT a zahrnuje opatření, jako jsou například vyhlazené koeficienty (alfa, beta, Gamma) a metriky chyb (mase, SMAPE, Mae, RMSE).

Vzorce používané v prognózách dat

Pokud k vytvoření prognózy použijete vzorec, vrátí tabulku s historickými a předpovídanými daty a graf. Prognóza předpovídá budoucí hodnoty na základě existujících dat založených na čase a verze AAA algoritmu Exponenciální vyrovnání (ETS).

Tabulka může obsahovat tyto sloupce (tři z nich jsou počítané sloupce):

 • Sloupec s historickými časy (datová řada založená na čase)

 • Sloupec s historickými hodnotami (datová řada odpovídajících hodnot)

 • Sloupec s předpovídanými hodnotami (výpočet pomocí funkce FORECAST.ETS)

 • Dva sloupce představující interval spolehlivosti (výpočet pomocí funkce FORECAST.ETS.CONFINT). Tyto sloupce se zobrazí jenom v případě, že je v části Options box zaškrtnuté políčko interval spolehlivosti ..

Stažení ukázkového sešitu

Po kliknutí na tento odkaz si budete moct stáhnout sešit s příklady funkce FORECAST.ETS aplikace Excel

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Příbuzná témata

Prognostické funkce

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×