Vytvoření procesu schvalování návrhu

Proces schvalování v aplikaci Project Web App umožňuje pracovníkům zodpovědným za rozhodování přesně určovat, které projekty a návrhy mají pokračovat ve svém životním cyklu. Proces schvalování nastavuje správce webu ve spolupráci se správcem serveru.

Co chcete udělat?

Získat informace o vytvoření procesu schvalování

Vytvořit nebo upravit uživatelský účet

Vytvořit nebo upravit skupinu uživatelů

Informace o vytvoření procesu schvalování

Server Microsoft Project Server 2010 sice nabízí standardní proces schvalování, avšak vaše organizace může mít specifické potřeby, jež vyžadují zvláštní strukturu pro schvalování.

Začátek stránky

Vytvoření nebo úpravy uživatelského účtu

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. V části Zabezpečení klikněte na položku Spravovat uživatele.

 3. Zvolte, zda chcete vytvořit nového uživatele nebo upravit existujícího uživatele.

  • Chcete-li vytvořit nového uživatele, klikněte na možnost Nový uživatel.

  • Chcete-li upravit existujícího uživatele, klikněte na jméno uživatele v seznamu.

 4. Pokud chcete, aby byl uživatel k dispozici jako zdroj pro přiřazení k projektům a úkolům, zaškrtněte políčko Uživatel může být přiřazen jako zdroj.

 5. V části Zobrazované jméno zadejte zobrazované jméno uživatele a vyplňte další nepovinná pole v oddílu Identifikační informace.

 6. V části Ověřování uživatele zvolte způsob ověřování tohoto uživatele a zadejte Účet pro přihlášení uživatele.

 7. Pokud jste zvolili možnost, aby byl tento uživatel k dispozici jako zdroj projektu, vyplňte příslušná pole v oddílu Atributy přiřazení.

 8. V části Podrobné informace o systému Exchange Server zaškrtnutím políčka Synchronizovat úkoly nebo zrušením jeho zaškrtnutí zvolte, zda se má provádět synchronizace projektových úkolů uživatele s jeho úkoly v aplikaci Outlook.

  Tip:  Pokud organizace nepoužívá zásady vyžadující synchronizaci projektových úkolů s aplikací Outlook, doporučujeme před zaškrtnutím tohoto políčka konzultaci s příslušným uživatelem.

 9. V části Oddělení zvolte oddělení, do kterého tento uživatel patří.

 10. V části Vlastní pole zdroje vyplňte povinná pole.

 11. V části Skupiny zabezpečení vyberte v seznamu Dostupné skupiny vhodné skupiny pro tohoto uživatele a kliknutím na tlačítko Přidat je přesuňte do seznamu Skupiny obsahující tohoto uživatele.

 12. Pokud tento uživatel vyžaduje další oprávnění, jež nejsou udělována prostřednictvím vybraných skupin zabezpečení, použijte k udělení jedinečných oprávnění oddíly Kategorie zabezpečení a Globální oprávnění.

 13. Pokud vaše organizace používá k vytváření sestav nebo k filtrování skupinová pole, vyplňte pole v oddílu Skupinová pole.

 14. Pokud tento uživatel zastupuje tým pro přiřazení zdrojů týmu, zaškrtněte políčko Fond přiřazení týmu a vyberte tým, který tento uživatel zastupuje.

 15. Kliknutím na tlačítko Uložit přidejte uživatele na server.

Začátek stránky

Vytvoření nebo úpravy skupiny uživatelů

 1. V podokně Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. V části Zabezpečení klikněte na položku Spravovat skupiny.

 3. Chcete-li vytvořit novou skupinu uživatelů, klikněte na možnost Nová skupina. Chcete-li upravit existující skupinu, klikněte na název skupiny v seznamu.

 4. Do pole Název skupiny zadejte název skupiny a do pole Popis zadejte stručný popis.

 5. Pokud chcete tuto skupinu synchronizovat s existující skupinou služby Active Directory, klikněte na možnost Najít skupinu.

 6. V seznamu Dostupní uživatelé vyberte uživatele, kteří mají patřit do této skupiny, a kliknutím na tlačítko Přidat je přesuňte do seznamu Vybraní uživatelé.

 7. V seznamu Kategorie k dispozici vyberte kategorie, které mají být k dispozici členům této skupiny, a kliknutím na tlačítko Přidat je přesuňte do seznamu Vybrané kategorie.

 8. V seznamu Vybrané kategorie vyberte kategorii a pomocí zaškrtávacích políček Povolit a Odepřít určete oprávnění pro členy této skupiny. Opakujte tuto akci pro všechny kategorie v seznamu Vybrané kategorie.

 9. Pokud členové této skupiny musí mít nějaká specifická globální oprávnění, rozbalte odpovídající oddíl a určete příslušná oprávnění pomocí zaškrtávacích políček Povolit a Odepřít.

 10. Aktualizujte server kliknutím na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×