Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

K vytváření prezentací podle předem navržené šablony můžete použít PowerPoint s klávesnicí a čtečkou obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh. Můžete také použít šablony s podporou přístupnosti a vytvářet z nich prezentace, které budou přístupnější širšímu okruhu uživatelů.

Poznámky: 

PowerPoint 2016 nabízí pestrou škálu šablon, které můžete použít. Šablony můžete vyhledávat nebo můžete použít ty, které jsou připravené a dostupné v nabídce šablon.

 1. Otevřete PowerPoint 2016. PowerPoint se otevře v zobrazení, kde najdete poslední prezentace, vyhledávací pole, šablony a motivy.

  Poznámka: Pokud upravujete prezentaci v normálním zobrazení a chcete ze šablony vytvořit novou prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Alt+S, O a otevřete nabídku Nový.

 2. K vyhledání šablony stiskněte Alt+C. Zadejte hledaná slova, třeba přístupné nebo přístupnost a stiskněte Enter. Pokud nechcete hledat v šablonách, pokračujte dalším krokem.

 3. Pokud chcete procházet dostupné šablony a motivy, použijte šipkové klávesy. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 4. Šablonu nebo motiv vyberete stisknutím klávesy Enter. Otevře se dialogové okno s podrobnostmi šablony.

 5. Pokud chcete šablonu stáhnout a začít ji používat, znovu stiskněte Enter.

  Prezentace se otevře a fokus bude na prvním snímku. Když stiskněte klávesu Tab, přejdete do textového pole s nadpisem.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

K vytváření prezentací ze stávající šablony můžete použít PowerPoint s klávesnicí a čtečkou obrazovky VoiceOver integrovanou v Mac OS. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh. Můžete také použít šablony s podporou přístupnosti a vytvářet z nich prezentace, které budou přístupnější širšímu okruhu uživatelů.

Poznámky: 

Vytvoření nové prezentace ze šablony

PowerPoint 2016 nabízí pestrou škálu šablon, které můžete použít. Šablony můžete vyhledávat nebo můžete použít ty, které jsou připravené a dostupné v nabídce šablon.

Vyhledání šablony a vytvoření nové prezentace

 1. Otevřete PowerPoint. Otevře se stránka s posledními prezentacemi, vyhledávacím polem, šablonami a motivy.

  Poznámka: Pokud upravujete prezentaci v normálním zobrazení a chcete podle šablony vytvořit novou prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+P. Uslyšíte, že jste na možnosti Nový ze šablony.

 2. Pokud chcete prohledávat šablony, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Prohledat všechny šablony“. Zadejte hledaná slova, třeba přístupné nebo přístupnost. Seznam dostupných šablon se aktualizuje přímo při psaní.

 3. Pokud chcete přejít na první šablonu, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte její název.

 4. Šablony a motivy si můžete projít pomocí šipkových kláves. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 5. Pokud chcete šablonu vybrat a stáhnout, stiskněte Return.

  Prezentace se otevře a fokus bude na prvním snímku.

Vytvoření nové prezentace z nabídky šablon

 1. Otevřete PowerPoint. Otevře se stránka s posledními prezentacemi, vyhledávacím polem, šablonami a motivy.

  Poznámka: Pokud upravujete prezentaci v normálním zobrazení a chcete podle šablony vytvořit novou prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+P. Uslyšíte, že jste na možnosti Nový ze šablony.

 2. K procházení dostupných šablon a motivů použijte šipkové klávesy. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 3. Pokud chcete šablonu vybrat a stáhnout, stiskněte Return.

  Prezentace se otevře a fokus bude na prvním snímku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

K vytváření prezentací podle předem navržené šablony můžete použít PowerPoint se čtečkou obrazovky VoiceOver integrovanou v iOSu. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Informace o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 1. Otevřete PowerPoint 2016 pro iOS. Když otevřete stránku Nový se zobrazenými dostupnými šablonami a motivy, uslyšíte „Prázdná prezentace“. Pokud otevřete zobrazení Poslední s posledními prezentacemi, uslyšíte, že jste na nadpisu Poslední.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V zobrazení Nový potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadované šabloně, a potom poklepejte na obrazovku.

  • V zobrazení Poslední posunujte prstem spodek obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na prázdné prezentaci. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony, a pak poklepejte na obrazovku.

   Tip: Pokud chcete přejít ze zobrazení pro úpravy do zobrazení Poslední, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Pokud uslyšíte výzvu k uložení práce, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku se třemi tečkami pro uložení souboru, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se dialogové okno Uložit. Pokyny k uložení prezentace najdete v článku Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky.

  Prezentace se otevře a fokus bude na novém snímku.

 3. Pokud chcete nový snímek upravit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název prvního zástupného textu na snímku, třeba textového pole pro nadpis. Poklepáním na obrazovku ho vyberte. Poklepejte na obrazovku a na klávesnici, která je na obrazovce, zadejte text.

Tip: Pokud chcete v aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS použít šablonu s podporou přístupnosti, musíte šablonu prezentace uložit do cloudového úložiště. V desktopové verzi PowerPointu 2016 je to třeba OneDrive. Pak můžete uloženou šablonu s podporou přístupnosti otevřít v PowerPointu 2016 pro iOS a upravit ji.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

K vytváření prezentací podle předem navržené šablony můžete použít PowerPoint se čtečkou obrazovky TalkBack integrovanou v Androidu. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 1. Otevřete PowerPoint pro Android.

  Tip: Pokud chcete ze zobrazení miniatur přejít do nabídky Soubor, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce Soubor na položce Otevřít.

  Tip: Pokud chcete přejít ze zobrazení pro úpravy do nabídky Soubor, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nevybraném přepínači pro návrat zpět, a pak poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce Soubor na položce Otevřít.

 2. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na prázdné prezentaci.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony, a pak poklepejte na obrazovku.

  Prezentace se otevře v zobrazení miniatur a fokus bude na novém snímku.

 4. Pokud chcete začít nový snímek upravovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraný první snímek, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit. Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy.

Poznámka: Pokud chcete v aplikaci PowerPoint pro Android použít šablonu s podporou přístupnosti, musíte šablonu prezentace uložit do cloudového úložiště. V desktopové verzi PowerPointu 2016 je to třeba OneDrive. Pak můžete uloženou šablonu s podporou přístupnosti otevřít v PowerPointu pro Android a upravit ji.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

K vytváření prezentací podle předem navržené šablony můžete použít PowerPoint se čtečkou obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint Mobile najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu Mobile pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 1. Otevřete PowerPoint Mobile. Otevře se zobrazení Poslední s nejnovějšími prezentacemi.

  Poznámka: Pokud chcete ze zobrazení miniatur přejít do nabídky Soubor, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na stránce Backstage.

  Poznámka: Pokud chcete přejít ze zobrazení pro úpravy do nabídky Soubor, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste v rychle přístupných příkazech na nevybraném tlačítku pro návrat zpět, a pak poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na stránce Backstage.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na nové prázdné prezentaci.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony, a pak poklepejte na obrazovku.

  Prezentace se otevře v zobrazení miniatur a fokus bude na novém snímku.

 4. Pokud chcete začít nový snímek upravovat, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v místní nabídce. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a pak poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy.

Tip: Pokud chcete v aplikaci PowerPoint Mobile použít šablonu s podporou přístupnosti, musíte šablonu prezentace uložit do cloudového úložiště. V desktopové verzi PowerPointu 2016 je to třeba OneDrive. Pak můžete uloženou šablonu s podporou přístupnosti otevřít v PowerPointu Mobile a upravit ji.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

K vytváření prezentací podle předem navržené šablony můžete použít PowerPoint s klávesnicí a čtečkou obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

 1. Otevřete PowerPoint 2016. Otevře se stránka s posledními prezentacemi, šablonami a motivy. Fokus je na šabloně nové prázdné prezentace.

  Tip: Pokud upravujete prezentaci v normálním zobrazení, stiskněte kombinaci kláves Alt+klávesa s logem Windows+S, O a otevřete nabídku Nový.

 2. Šablony a motivy můžete procházet klávesou Tab. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 3. Šablonu vyberete a otevřete stisknutím klávesy Enter. Prezentace se otevře v normálním zobrazení.

 4. Když chcete přejít do textového pole s nadpisem, opakovaně stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte „Panel snímků“. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na zástupném textu nadpisu, který je uprostřed prezentace. Pokud chcete zástupný text upravit, stiskněte Enter a začněte psát.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×