Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí PowerPoint s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete vytvořit prezentaci z předdefinovaných šablon. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh. Můžete také použít šablony s podporou přístupnosti a vytvářet z nich prezentace, které budou přístupnější širšímu okruhu uživatelů.

Poznámky: 

Vytvoření nové prezentace ze šablony

PowerPoint nabízí širokou moc šablon k použití. Šablony můžete vyhledávat nebo můžete použít ty, které jsou připravené a dostupné v nabídce šablon.

 1. Spusťte PowerPoint. PowerPoint se otevře v zobrazení domov .

 2. Pokud chcete vytvořit novou prezentaci, stiskněte ALT + N. Otevře se Nová nabídka s vyhledávacím polem, šablonami a motivy.

  Poznámka: Pokud upravujete prezentaci v normálním zobrazení a chcete ze šablony vytvořit novou prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Alt+S, O a otevřete nabídku Nový.

 3. Pokud chcete najít šablonu, stiskněte ALT + N, S. Zadejte hledaná slova, třeba přístupná, a stiskněte ENTER. Pokud chcete šablony Procházet, můžete pokračovat dalším krokem.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte název první šablony, pomocí kláves se šipkami procházejte dostupné šablony a motivy. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 5. Šablonu nebo motiv vyberete stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte název šablony a slovo vytvořit.

 6. Pokud chcete šablonu stáhnout a začít ji používat, znovu stiskněte Enter.

  Prezentace se otevře a fokus bude na prvním snímku. Když stiskněte klávesu Tab, přejdete do textového pole s nadpisem.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pokud chcete vytvořit prezentaci ze stávající šablony, použijte PowerPoint s klávesnicí a VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky macOS. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh. Můžete také použít šablony s podporou přístupnosti a vytvářet z nich prezentace, které budou přístupnější širšímu okruhu uživatelů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

Vytvoření nové prezentace ze šablony

PowerPoint nabízí širokou moc šablon k použití. Šablony můžete vyhledávat nebo můžete použít ty, které jsou připravené a dostupné v nabídce šablon.

Vyhledání šablony a vytvoření nové prezentace

 1. Otevřete PowerPoint. Otevře se stránka s posledními prezentacemi, vyhledávacím polem, šablonami a motivy.

  Poznámka: Pokud upravujete prezentaci v normálním zobrazení a chcete podle šablony vytvořit novou prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+P. Uslyšíte, že jste na možnosti Nový ze šablony.

 2. Pokud chcete vyhledat šablonu, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "prohledat všechny šablony", a pak zadejte hledaná slova, například přístupné. Při psaní se aktualizuje seznam dostupných šablon.

 3. Pokud chcete přejít na první šablonu, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte její název.

 4. Šablony a motivy si můžete projít pomocí šipkových kláves. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 5. Pokud chcete šablonu vybrat a stáhnout, stiskněte Return.

  Prezentace se otevře a fokus bude na prvním snímku.

Vytvoření nové prezentace z nabídky šablon

 1. Spusťte PowerPoint. Otevře se stránka s posledními prezentacemi, vyhledávacím polem, šablonami a motivy.

  Poznámka: Pokud upravujete prezentaci v normálním zobrazení a chcete podle šablony vytvořit novou prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Shift+Command+P. Uslyšíte, že jste na možnosti Nový ze šablony.

 2. K procházení dostupných šablon a motivů použijte šipkové klávesy. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 3. Pokud chcete šablonu vybrat a stáhnout, stiskněte Return.

  Prezentace se otevře a fokus bude na prvním snímku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

K vytváření prezentací podle předem navržené šablony můžete použít PowerPoint se čtečkou obrazovky VoiceOver integrovanou v iOSu. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh.

Poznámky: 

 1. Otevřete PowerPoint. Pokud jste na nové zobrazení, které máte k dispozici, máte šablony a motivy, nebo pokud jste se vyložili v zobrazení Poslední , které zobrazuje poslední prezentace, uslyšíte buď "prázdná prezentace".

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V zobrazení Nový potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadované šabloně, a potom poklepejte na obrazovku.

  • V zobrazení Poslední posuňte prstem v dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nový, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na prázdné prezentaci. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony, a pak poklepejte na obrazovku.

   Tip: Pokud chcete přejít ze zobrazení pro úpravy na zobrazení Poslední , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zavřít soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Pokud uslyšíte upozornění, že chcete svoji práci uložit, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce. Otevře se dialogové okno Uložit. Pokyny k uložení prezentace najdete v článku Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky.

  Prezentace se otevře a fokus bude na novém snímku.

 3. Pokud chcete nový snímek upravit, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte první zástupný prvek na snímku, třeba "textové pole nadpisu", a pak ho poklepáním vyberte. Poklepejte na obrazovku a pak napište text pomocí klávesnice na obrazovce.

Tip: Pokud chcete použít šablonu s usnadněním pro PowerPoint, musíte uložit starou prezentaci s použitím přístupné šablony do cloudového úložiště, jako je OneDrive pomocí PowerPoint verze plochy. Uloženou prezentaci můžete v PowerPoint otevřít pro úpravy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

K vytvoření prezentace z předdefinovaných šablon se používá PowerPoint pro Android s programem TalkBack, což je integrovaná čtečka obrazovky s Androidem. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh.

Poznámky: 

Vytvoření nové prezentace ze šablony

 1. Otevřete PowerPoint pro Android.

  Tip: Pokud chcete přejít z zobrazení miniatur do nabídky soubor , potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce Soubor na položce Otevřít.

  Tip: Pokud chcete přejít z zobrazení pro úpravy do nabídky soubor , potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nezaškrtnuté, a pak poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na souboru, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce Soubor na položce Otevřít.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na prázdné prezentaci.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony, a pak poklepejte na obrazovku.

  Prezentace se otevře v zobrazení miniatur a fokus bude na novém snímku.

 4. Pokud chcete začít nový snímek upravovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraný první snímek, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: "Upravit". Poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy.

Poznámka: Pokud chcete použít šablonu s usnadněním pro PowerPoint pro Android, musíte uložit starou prezentaci s použitím přístupné šablony do cloudového úložiště, jako je OneDrive pomocí PowerPoint verze plochy. Uloženou prezentaci můžete v PowerPoint pro Android otevřít pro úpravy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint Mobile s předčítáním, což je čtečka obrazovky integrovaná ve Windows, můžete vytvořit prezentaci z předdefinovaných šablon. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh.

Poznámky: 

Vytvoření nové prezentace ze šablony

 1. Otevřete PowerPoint Mobile. Jste v zobrazení Poslední , kde najdete poslední prezentace.

  Poznámka: Pokud už upravujete prezentaci, v zobrazení miniatur se přesuňte do nabídky soubor potáhnutím doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte "příkazy pro rychlý přístup. A pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na stránce Backstage.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: "vytvořit nový v" a výchozí umístění pro ukládání.

 3. Pokud chcete změnit umístění pro ukládání, poklepejte na obrazovku. Potáhnutím prstem doprava přejděte k dostupným umístěním pro ukládání a poklepáním ho vyberte.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony, a pak poklepejte na obrazovku.

  Prezentace se otevře v zobrazení miniatur a fokus bude na novém snímku.

 5. Pokud chcete začít nový snímek upravovat, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v místní nabídce. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na obrazovce, a pak poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy.

Tip: Pokud chcete použít šablonu s usnadněním pro PowerPoint Mobile, musíte uložit starou prezentaci s použitím přístupné šablony do cloudového úložiště, jako je OneDrive pomocí PowerPoint verze plochy. Uloženou prezentaci můžete v PowerPoint Mobile otevřít pro úpravy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint pro web s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete vytvořit prezentaci z předdefinovaných šablon. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky. Ze šablon můžete vytvářet prezentace, které mají promyšleně uspořádané prvky, barvy, písma, efekty, styl a rozložení, takže se můžete zaměřit na obsah, a nemusíte se starat o návrh.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

 1. Otevřete PowerPoint pro web. Otevře se stránka s posledními prezentacemi, šablonami a motivy. Fokus je na šabloně nové prázdné prezentace.

  Poznámka: Pokud upravujete prezentaci v normálním zobrazení, stiskněte kombinaci kláves Alt+klávesa s logem Windows+S, O a otevřete nabídku Nový.

 2. Pomocí Předčítání se ujistěte, že je vypnutý režim skenování. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "přístup k dalším motivům", a pak stiskněte ENTER.

 3. Šablony a motivy můžete procházet klávesou Tab. Během procházení vám bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé položky.

 4. Šablonu vyberete a otevřete stisknutím klávesy Enter. Prezentace se otevře v normálním zobrazení.

 5. V Předčítání se ujistěte, že je zapnutý režim skenování. Pokud chcete přejít na textové pole nadpisu, stiskněte CTRL + F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímek, a pak stiskněte klávesu TAB. Uslyšíte, že se jedná o zástupný symbol "střed titulu". Pokud chcete upravit zástupný symbol, stiskněte ENTER a napište text.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×