Vytvoření pole pro uložení data a času

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud chcete přidat pole pro datum a čas do tabulky v databázi v počítači, otevřete tabulku v návrhovém zobrazení, klikněte na první prázdné pole ve sloupci Název pole a zadejte název nového pole. Potom klikněte na sousedící pole Datový typ a vyberte ze seznamu Datum a čas

Poznámka: Ve webové aplikaci pro Access vytvoření tabulky pomocí podokna dlaždice, ale po vytvoření jedné můžete ho otevřete v návrhovém zobrazení – stačí kliknout pravým tlačítkem ho a pak klikněte na Upravit tabulku.

Ve webové databázi otevřete tabulku v zobrazení datového listu, klikněte na Pole a potom ve skupině Přidat a odstranit klikněte na Datum a čas.

Po vytvoření pole pro datum a čas ho můžete přidat do formuláře pomocí seznamu polí. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení a stisknutím kombinace kláves ALT + F8 si zobrazte okno Seznam polí. V horní části seznamu polí klikněte na Zobrazit všechny tabulky a potom dvojím kliknutím přidáte pole pro datum a čas do formuláře.

Po přidání pole pro datum a čas můžete určit formát data pole. Vybírat můžete z předdefinovaných formátů nebo vytvořit vlastní formát. Více informací se dozvíte v tomto článku.

V tomto článku

Základní informace

Přidání pole Datum a čas do tabulky

Nastavení formátu pole Datum a čas

Řízené zadávání data a času pomocí vstupní masky

Dostupné předdefinované a vlastní formáty

Základní informace

Access ukládá hodnoty data a času jako desítková čísla, u kterých celočíselná hodnota reprezentuje datum a zbytek čísla čas. Protože je datový formát data a času číselný lze s ním provádět výpočty (například určení věku).

Formáty zobrazení

Uživatelé často nemají potřebu zobrazit si skutečnou hodnotu pole pro datum a čas, protože toto pole nevypadá jako datum nebo čas. Pokud použijete hodnotu pro datum a čas v Accessu, zobrazí se ve snadno čitelném formátu, jako je například 22/11/2011. Pokud neurčíte formát, který se má použít, aplikace datum a čas automaticky zobrazí ve formátu Obecné datum a Dlouhý čas.

Platný rozsah hodnot

Access umožňuje zadat datum pouze v podporovaném rozsahu. Pokud se nezajímáte o historii nebo archeologii, měl by vám tento rozsah stačit. Hodnota data a času může být v rozsahu -657 434,0 (1. ledna, 100 n.l.) až 2 958 465,9999 (31. prosince, 9999 n.l. 23:59:59).

Pokud zadáte datum mimo tento rozsah nebo Access nerozpozná zadaný údaj jako datum, zobrazí se chybová zpráva, která vám umožní zadat novu hodnotu nebo převést pole na text.

Další informace o datovém typu Datum a čas naleznete v článku Úvod k datovým typům a vlastnostem polí.

Rozdíly ve webové aplikaci pro Access nebo webové databáze

Fungování polí pro datum a čas se u aplikace pro Access a webové databáze v několika aspektech liší oproti databázi v počítači. Při práci v aplikaci pro Access nebo webové databázi mějte na paměti následující omezení:

 • Nemáte na výběr z tolika předdefinovaných formátů data jako u databáze v počítači, ale můžete použít vlastní formát, který se bude chovat jako předdefinovaný formát.

 • Ve webové databázi není k dispozici návrhové zobrazení tabulky. Změny v návrhu tabulky včetně přidání pole Datum a čas ale můžete provést v zobrazení datového listu.

 • Nemůžete používat vstupní masky. V aplikaci pro Access můžete používat vstupní tipy, které však nezajišťují řízené zadávání, protože při zadávání zmizí.

Začátek stránky

Přidání pole Datum a čas do tabulky

V aplikaci pro Access nebo databázi v počítači používáte pro přidávání polí do tabulky návrhové zobrazení. Ve webové databázi se používá zobrazení datového listu.

Přidání pole u aplikace nebo databáze v počítači

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Na prvním dostupném řádku zadejte název nového pole do políčka Název pole.

 3. V poli Datový typ vyberte možnost Datum a čas.

Přidání pole Datum a čas v návrhovém zobrazení

Přidání pole u webové databáze

 1. Otevřete tabulku.

 2. Klikněte na Pole a potom ve skupině Přidat a odstranit klikněte na Datum a čas.

 3. Zadejte název nového pole.

Přidání pole Datum a čas v zobrazení datového listu

Začátek stránky

Nastavení formátu pole Datum a čas

Access obsahuje několik předdefinovaných formátů pro datum a čas. Pokud vám však tyto formáty nevyhovují, můžete vytvořit vlastní formát. Výchozí formát je Obecné datum – dd/m/rrrr h:mm:ss dop./odp..

Poznámka:  Neplatí pro webovou databázi. U webové databáze máte na výběr pouze ze dvou formátů data: Datum (krátké) a Datum (dlouhé). Formát se nastavuje v zobrazení datového listu. Vyberte pole Datum a čas, klikněte na Pole a potom ve skupině Vlastnosti klikněte na Formát a vyberte požadovaný formát.

Použití předdefinovaného formátu

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení. Pokud jste ještě nevytvořili pole typu Datum a čas, vytvořte ho (viz předchozí část).

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, u kterého chcete nastavit formát.

 3. V části Vlastnosti pole klikněte na šipku v poli vlastnosti Formát a vyberte formát ze seznamu.

  Vlastnost Formát pole typu Datum a čas

 4. Po výběru formátu se objeví akce Možnosti aktualizace vlastností, která umožňuje použít nový formát na některé z jiných polí tabulky a vytvářet ovládací prvky, které ho zdědí. Pokud chcete použít změny v databázi, klikněte na akci a potom na příkaz Aktualizovat formát všude, kde je použito pole Název pole. V tomto případě představuje Název pole název pole Datum a čas, které používáte.

 5. Pokud chcete použít změny v celé databázi, po zobrazení dialogového okna Aktualizovat vlastnosti s formuláři a dalšími objekty, které zdědí nový formát, klikněte na Ano.

 6. Uložte změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Použití vlastního formátu

Při vytváření vlastního formátu určíte uspořádání údajů ve vlastnosti Formát pole. Vlastní formáty pro pole typu Datum a čas můžete pomocí středníku rozdělit na část pro datum a část pro čas.

Při nastavení vlastního formátu pole typu Datum a čas můžete kombinovat různé formáty pomocí rozdělení na část pro datum a část pro čas. Pro rozdělení se používá středník. Můžete například zkombinovat Obecné datum a Dlouhý čas (dd/m/rrrr;h:mm:ss). Vlastní formát data a času použijete následovně:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterým chcete pracovat s a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, u kterého chcete nastavit formát.

 3. V dolní části klikněte do políčka vlastnosti Formát a potom zadejte vlastní formát pomocí znaků v tabulce vlastní zástupné znaky a formátu oddělovačetabulky.

 4. Po zadání formátu se objeví akce Možnosti aktualizace vlastností, která umožňuje použít formát na některé z jiných polí tabulky a vytvářet ovládací prvky, které ho zdědí. Pokud chcete použít změny v databázi, klikněte na akci a potom na příkaz Aktualizovat formát všude, kde je použito pole Název pole. V tomto případě představuje Název pole název pole Datum a čas, které používáte.

 5. Pokud se rozhodnete použít změny v celé databázi, zobrazí se dialogové okno Aktualizovat vlastnosti, které zobrazuje formuláře a další objekty, které zdědí nový formát. Formát použijete kliknutím na tlačítko Ano.

 6. Uložte změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Začátek stránky

Řízené zadávání data a času pomocí vstupní masky

Pokud chcete, aby uživatelé zadávali datum a čas v určitém formátu, použijte vstupní masku. Vstupní masky můžete použít pro pole v tabulkách a sadách výsledků dotazů i pro ovládací prvky ve formulářích a sestavách. Vstupní maska nemá přímý vliv na způsob zobrazení dat – ten je určen formátem pole (viz předchozí část).

Poznámka:  Vstupní masky nelze vytvářet v aplikacích pro Access nebo webových databázích.

Přidání vstupní masky

 1. Vyberte pole typu Datum a čas a v dolní části návrhové mřížky klikněte na kartě Obecné na vlastnost Vstupní maska.

 2. Otevře se Průvodce vstupní maskou, který vás provede výběrem formátu vstupní masky.

 3. Použijte formát kliknutím na Ano a potom klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Dostupné předdefinované a vlastní formáty

Předdefinované formáty a jejich příklady

Formát

Popis

Příklady

Datum (obecné)

(Výchozí) Zobrazí hodnoty data jako čísla a hodnoty času jako hodiny, minuty a sekundy následované údaji AM nebo PM. Pro oba typy hodnot používá Access oddělovače určené v místním nastavení Windows. Pokud hodnota nemá časovou složku, zobrazí se pouze datum. Pokud hodnota nemá složku data, zobrazí se pouze čas.

30.06.15 11:10:42

Datum (dlouhé)

Zobrazí pouze hodnoty data určené dlouhým formátem data v místním nastavení Windows.

Pondělí 29. srpna 2012

Datum (střední)

Zobrazí datum ve formátu dd/mmm/rr a použije oddělovač data podle místního nastavení systému Windows.

29/Srp/12
29-Srp-12

Datum (krátké)

Zobrazí hodnoty data určené krátkým formátem data v místním nastavení Windows.

29.8.2012
29/8/2012

Čas (dlouhý)

Zobrazí hodiny, minuty a sekundy s případným rozlišením AM nebo PM. Access použije formát a oddělovač podle místního nastavení Windows..

11:10:42

Čas (střední)

Zobrazí hodiny a minuty s rozlišením AM nebo PM. Access použije oddělovač určený v nastavení času místního nastavení Windows.

11:10 dop.

Čas (krátký)

Zobrazí pouze hodiny a minuty. Access použije oddělovač určený v nastavení času v místním nastavení Windows.

11:10

Zástupné znaky a oddělovače vlastního formátu

Zadáním libovolné kombinace následujících prvků data můžete vytvořit vlastní formát. Pokud například chcete zobrazit týden v roce a den v týdnu, zadejte ww/w.

Důležité informace: Budou ignorovány vlastní formáty, které jsou nekonzistentní s nastavením data a času v místním nastavení systému Windows. Další informace o místním nastavení systému Windows naleznete v nápovědě systému Windows.

Prvky formátu data

Formát

Popis

d

Den v měsíci vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, dle potřeby (1 až 31).

dd

Den v měsíci vyjádřený dvěma číslicemi, dle potřeby (01 až 31).

ddd

První dvě písmena názvu dne (po až ne).

dddd

Úplný název dne (pondělí až neděle).

w

Den v týdnu (1 až 7).

ww

Týden v roce (1 až 53).

m

Měsíc v roce vyjádřený jednou nebo dvěma číslicemi, dle potřeby (1 až 12).

mm

Měsíc v roce vyjádřený dvěma číslicemi (01 až 12).

mmm

První tři písmena názvu měsíce (led až pro).

mmmm

Úplný název měsíce (leden až prosinec).

q

Čtvrtletí (1 až 4).

y

Číslo dne v roce (1 až 366).

yy

Poslední dvě číslice roku (01 až 99).

yyyy

Úplný rok (0100 až 9999).

Prvky formátu času

Formát

Popis

h

Hodiny vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 23)

hh

Hodiny vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 23)

n

Minuty vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 59)

nn

Minuty vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 59)

s

Sekundy vyjádřené pomocí jedné nebo dvou číslic, podle potřeby (0 až 59)

ss

Sekundy vyjádřené pomocí dvou číslic (00 až 59)

Prvky formátu hodin

Formát

Popis

AM/PM

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami "AM" nebo "PM" (v anglickém formátu), například 9:34 PM.

am/pm

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne zkratkami "am" nebo "pm" (v anglickém formátu), například 9:34 pm.

A/P

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny "A" nebo "P" (v anglickém formátu), například 9:34 P.

a/p

Dvanáctihodinový časový údaj s rozlišením dopoledne a odpoledne písmeny "a"nebo "p" (v anglickém formátu), například 9:34 p.

AMPM

Dvanáctihodinové zobrazení času s příslušným označením dopoledne/odpoledne podle místního nastavení systému Windows.

Oddělovací prvky

Poznámka: Oddělovače se nastavují v místním nastavení systému Windows.

Oddělovače se zobrazují jako součást údaje data a času. Kromě standardních oddělovačů data (.) a času (:) můžete jako oddělovač použít libovolný krátký řetězec znaků uzavřený do uvozovek. Uvozovky se nezobrazují. Například při použití znaku "," se zobrazí čárka.

Oddělovač

Popis

:

Oddělovač pro formát času (např. hh:mm)

/

Oddělovač pro formát data (např. mmm/rrrr)

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×