Vytvoření pojmenované sady v sestavě kontingenční tabulky OLAP

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při práci s kontingenční tabulky aplikace zpracování OLAP (Online Analytical) v Excelu vytvoříte pojmenovaných sad flexibilní funkci, kterou můžete:

 • Seskupit společné sady položek, které můžete opakovaně používat, i když se tyto sady nevyskytují v datech

 • Sloučit položky z různých hierarchií způsoby, které nebyly možné v dřívějších verzích Excelu a které se často označují jako asymetrické vytváření sestav

 • Vytvořit pojmenovanou sadu pomocí vlastního výrazu jazyka MDX (Multidimensional Expressions), což je dotazovací jazyk pro databáze OLAP, který poskytuje syntaxi pro výpočty podobnou vzorcům na listu

Pokud znáte není dotazovacím jazyku MDX, můžete vytvořit pojmenovanou sadu založenou na položkách v řádcích nebo sloupcích sestavu kontingenční tabulky. Další informace o dotazovacím jazyku MDX, najdete v části Dotaz na multidimenzionální Data.

Pokud s dotazovacím jazykem MDX máte zkušenosti, můžete vytvořit nebo upravit pojmenovanou sadu jeho pomocí.

Vytvoření pojmenované sady na základě položek v řádku nebo sloupci

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky OLAP.

 2. Na kartě Analýza klikněte na Pole, položky a sady > Vytvořit sadu založenou na položkách řádku nebo Vytvořit sadu založenou na položkách sloupce.

  Pole, položky a sady

 3. Do pole Název sady zadejte název, který chcete použít pro sadu.

 4. Pokud chcete vybrat řádky položek, které se mají zahrnout do pojmenované sady, udělejte jeden nebo víc z těchto kroků:

  • Pokud chcete nějaký řádek odebrat, klikněte nalevo od řádku, který chcete vybrat a klikněte na Odstranit řádek.

  • Pokud chcete přidat nový řádek, klikněte nalevo od řádku, pod který chcete nový řádek přidat, a klikněte na Přidat řádek.

  • Pokud chcete vytvořit kopii položky, klikněte nalevo od řádku, který chcete zkopírovat, a klikněte na Kopírovat řádek.

  • Pokud chcete nějakou položku přesunout, klepněte nalevo od řádku, který chcete přesunout, a použijte šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

 5. Položky z různých úrovní se v hierarchii zobrazí v samostatných polích a pojmenovaná sada nahradí aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců.

  • Pokud chcete položky z různých úrovní zobrazit ve stejném poli, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položky z různých úrovní v samostatných polích.

  • Pokud chcete zachovat aktuální pole zobrazená v oblasti řádků nebo sloupců, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální pole v oblasti řádků novou sadou nebo Nahradit aktuální pole v oblasti sloupců novou sadou. Sada se po kliknutí na OK nezobrazí v kontingenční tabulce, ale bude dostupná v podokně Pole kontingenční tabulky.

 6. Pojmenovanou sadu vytvoříte kliknutím na OK.

  Mějte na paměti, že pojmenované sady nejde filtrovat.

Vytvoření pojmenované sady pomocí jazyka MDX

Důležité informace:  Pokud vytvoříte pojmenovanou sadu nebo upravíte definici existující pojmenované sady pomocí jazyka MDX, budou se moct jakékoli další změny udělat jedině pomocí jazyka MDX.

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky OLAP.

 2. Na kartě Analýza klikněte na Pole, položky a sady > Spravovat sady.

  Pole, položky a sady

 3. Klikněte na Nová > Vytvořit sadu pomocí jazyka MDX.

 4. Do pole Název sady zadejte název, který chcete použít pro sadu.

 5. Pokud chcete nastavit definici pojmenované sady v jazyce MDX, udělejte některou z těchto věcí:

  • Do pole Definice sady napište nebo vložte zkopírovanou definici MDX.

  • Na kartě Pole a položky vyberte položku seznamu polí, kterou chcete zahrnout, a klikněte na Vložit.

   Položku seznamu polí můžete taky přetáhnout do pole Definice sady nebo na ni poklikat.

   Dostupné položky seznamu polí

   Položka seznamu polí

   Příklady kódu MDX generovaného při použití datové krychle Adventure Works

   Dimenze

   [Product]

   Hierarchie atributů (včetně člena Vše)

   [Product].[Category]

   Úroveň hierarchie atributů (bez člena Vše)

   [Product].[Category].[Category]

   Člen z hierarchie atributů

   [Product].[Category].&[4]

   Hierarchie uživatelů

   [Product].[Product Categories]

   Úroveň hierarchie uživatelů

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Člen z hierarchie uživatelů

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Míra

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Počítaná míra

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Pojmenovaná sada

   [Core Product Group]

   Hodnota klíčového ukazatele výkonu

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin”)

   Cíl klíčového ukazatele výkonu

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   Stav klíčového ukazatele výkonu

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   Trend klíčového ukazatele výkonu

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Vlastnost člena z hierarchie uživatelů

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class”)

   Vlastnost člena z hierarchie atributů

   [Product].[Product].Properties(“Class”)

  • Na kartě Funkce si z dostupných funkcí MDX vyberte tu, kterou chcete použít, a klikněte na Vložit. Funkce MDX jsou podporované službou Analysis Services. Nezahrnují funkce Excelu v jazyce VBA.

   Argumenty funkcí se zobrazí uvnitř dvojitých šipek (<< >>). Zástupné argumenty můžete nahradit tak, že na ně kliknete a zadáte hodnoty, které chcete použít.

   Pár příkladů funkcí MDX:

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Set» )
   AGGREGATE( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Member» «Level» )
   ANCESTOR( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Level» )
   ASCENDANTS( «Member» )
   AVG( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   AXIS( «Numeric Expression» )
   BOTTOMNCOUNT( «Set», «Count»[, «Numeric Expression»] )
   BOTTOMPERCENT( «Set», «Percentage», «Numeric Expression» )
   BOTTOMSUM( «Set», «Value», «Numeric Expression» ) …

 6. Pokud chcete novou definici MDX otestovat, klikněte na Testovat vícerozměrový výraz v jazyce MDX.

  Položky z různých úrovní se v hierarchii zobrazí v samostatných polích, pole se seřadí a duplicitní položky se automaticky odeberou (protože jsou do sady přidané funkce HIERARCHIZE a DISTINCT) a pojmenovaná sada nahradí aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců.

  • Pokud chcete položky z různých úrovní zobrazit ve stejném poli, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položky z různých úrovní v samostatných polích.

  • Pokud chcete změnit výchozí hierarchii a zachovat duplicitní položky, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky seřadit a odebrat ze sady duplikáty.

  • Pokud chcete zachovat aktuální pole zobrazená v oblasti řádků nebo sloupců, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální pole v oblasti řádků novou sadou nebo Nahradit aktuální pole v oblasti sloupců novou sadou. Sada se po kliknutí na OK nezobrazí v kontingenční tabulce, ale bude dostupná v podokně Pole kontingenční tabulky.

  • Pokud jste připojení k datové krychli služby SQL Server Analysis Services, vytvoří se dynamická pojmenovaná sada. Tato pojmenovaná sada se bude při každé aktualizaci automaticky přepočítávat.

   Pokud chcete přepočítávání pojmenované sady při každé aktualizaci zabránit, zrušte zaškrtnutí políčka Přepočítat sadu při každé aktualizaci.

 7. Pojmenovanou sadu vytvoříte kliknutím na OK.

Poznámka: Mějte na paměti, že pojmenované sady nejde filtrovat.

Úpravy nebo odstranění pojmenované sady

 1. Klikněte na sestavu kontingenční tabulky OLAP.

 2. Na kartě Analýza klikněte na Pole, položky a sady a pak klikněte na Spravovat sady.

  Pole, položky a sady

 3. Vyberte sadu, kterou chcete upravit nebo odstranit.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete pojmenovanou sadu upravit, klikněte na Upravit a udělejte požadované změny.

  • Pokud chcete pojmenovanou sadu odstranit, klikněte na Odstranit a potvrďte to kliknutím na Ano.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×