Vytvoření pojmenované sady v sestavě kontingenční tabulky OLAP

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Při práci s Online Analytical Processing OLAP kontingenční tabulky v aplikaci Excel 2010, můžete vytvořit pojmenované sady, flexibilní funkce, která umožňuje:

 • Nastaví společné skupiny položek znovu, je možné použít, i když tyto sady nejsou k dispozici v datech.

 • Zkombinovat položky z různých hierarchií způsoby, které nebyly v dřívějších verzích aplikace Excel, označovaná také jako asymetrické vytváření sestav.

 • Pomocí vlastních výrazů MDX (Multidimensional), jazyk dotazu pro databáze OLAP umožňující výpočet syntaxi, která se podobá listu vzorce vytvořit pojmenovanou sadu.

Pokud nejste příliš obeznámeni s dotazovací jazyk Multidimensional Expressions (MDX), můžete vytvořit pojmenovanou sadu, která je založena na položkách do řádků nebo sloupců z kontingenční. Další informace o jazyka MDX, viz Multidimensional Data dotazu .

Pokud jste obeznámeni s jazyka MDX, můžete použít MDX k vytvoření nebo úprava pojmenovanou sadu.

Co chcete udělat?

Vytvoření pojmenované sady řádkových nebo sloupcových položek na základě

Pomocí jazyka MDX k vytvoření pojmenované sady

Upravit nebo odstranit pojmenované sady

Vytvoření pojmenované sady řádkových nebo sloupcových položek na základě

 1. Klepněte na sestavu kontingenční tabulky OLAP, pro které chcete vytvořit pojmenovanou sadu.

Tato možnost zobrazí Nástroje kontingenční tabulky , přidáním Možnosti a Návrh kartu.

 1. Příkaz kartě Možnosti ve skupině Výpočet pole, položky, &Nastaví a potom klepněte na tlačítko Vytvoření sady řádků položky dle nebo Vytvořit nastavení na základě položky sloupce .

Nová sada Se zobrazí dialogové okno. V případě potřeby můžete toto dialogové okno Změnit velikost tažením za úchyt v pravém dolním rohu dialogového okna.

 1. Název sady Pole, zadejte název, který chcete použít pro nastavení.

 2. Chcete-li zadat řádky, které chcete zahrnout do pojmenované sady, proveďte jeden nebo více z následujících:

  • Chcete-li odstranit řádek v seznamu položek, klepněte na oblast nalevo od řádku, který chcete vybrat a klepněte na tlačítko řádek odstranit.

  • Přidání nového řádku do seznamu položek, klepněte na oblast nalevo od řádku pod místem, které chcete přidat nový řádek a klepněte na tlačítko Přidat řádek .

  • Chcete-li vytvořit kopii položky, klepněte na oblast nalevo od řádku, který chcete kopírovat a klepněte na tlačítko Kopírovat řádek .

  • Chcete-li položku přesunout na jiné místo, klepněte na oblast nalevo od řádku, který chcete přesunout a potom pomocí Nahoru a Dolů šipky, přejděte do příslušné umístění.

 3. Ve výchozím nastavení položky z různých úrovní se zobrazí v samostatných polích v hierarchii a pojmenované sady, nahradí aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců.

  • Chcete-li zobrazit tyto položky ve stejném poli jako ostatní položky, zrušte Zobrazit položky z různých úrovní v samostatných polích zaškrtávací políčko.

  • Chcete-li zachovat aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců, zrušte Nahradit aktuální pole v oblasti řádků novou sadou nebo Nahradit aktuální pole v oblasti sloupců novou sadou zaškrtávací políčko. Sada se nezobrazí v kontingenční tabulce po klepnutí na tlačítko OK , ale bude k dispozici v Seznam polí kontingenční tabulky .

 4. Klepněte na tlačítko OK vytvořit pojmenovanou sadu.

  Poznámka: 

 5. Po zavření dialogového okna vrátit zpět všechny akce, klepněte na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 6. Nelze použít libovolný typ filtrování paketů na pojmenované sady.

Začátek stránky

Pomocí jazyka MDX k vytvoření pojmenované sady

Důležité informace:  Když použijete MDX pro vytvoření pojmenované sady nebo upravit definici MDX existující pojmenovanou sadu, žádné další změny lze provést pouze pomocí jazyka MDX.

 1. Klepněte na sestavu kontingenční tabulky OLAP, pro které chcete vytvořit vlastní pojmenované sady.

 2. Příkaz kartě Možnosti ve skupině Výpočet pole, položky, &Nastaví a potom klepněte na tlačítko Správa sad .

Správce sad Se zobrazí dialogové okno. V případě potřeby můžete toto dialogové okno Změnit velikost tažením za úchyt v pravém dolním rohu dialogového okna.

 1. Klepněte na tlačítko Nová a potom klepněte na tlačítko Vytvoření sady pomocí jazyka MDX .

 2. Název sady Pole, zadejte název, který chcete použít pro nastavení.

 3. Nastavení definice Multidimenzionální pojmenované sady, proveďte některou z následujících:

  • Definice množiny Pole, zadejte nebo vložte zkopírovaný definice MDX.

  • Na Pole a položky kartě Vybrat položky seznamu pole, které chcete zahrnout a potom klepněte na tlačítko Vložit .

   Můžete také přetáhnout do položky seznamu pole Definice množiny pole, nebo poklepejte položku seznamu pole.

   Položky k dispozici seznam polí

   Seznam polí položky.

   Příklady multidimenzionálních vygenerována pomocí Adventure Works krychle

   Dimenze

   Produkt [product]

   Hierarchie atributu (včetně všech členů)

   Produkt [product].[Kategorie]

   Úroveň hierarchie atributu (neobsahuje člen Vše)

   Produkt [product].Kategorie.[Kategorie]

   Člen hierarchie atributů

   Produkt [product].[Kategorie]. & [4]

   Uživatel hierarchie

   Produkt [product].[Kategorie výrobku]

   Úroveň hierarchie uživatele

   Produkt [product].[Kategorie výrobku].[Kategorie]

   Člen hierarchie uživatele

   Produkt [product].[Kategorie výrobku].[Kategorie]. & [4]

   Opatření

   [Rozměry].[Objem internetového prodeje]

   Vypočtený rozměr

   [Rozměry].[Parent produktu Internet poměr]

   Pojmenovaná množina

   [Skupina základního produktu]

   Hodnota KUV

   KPIValue (\ldblquote produktu hrubý zisk okrajů)

   Cíl KUV

   KPIGoal (\ldblquote hrubého produktu hrubá sazba \rdblquote ),

   Stav klíčového ukazatele výkonu

   KPIStatus (\ldblquote hrubého produktu hrubá sazba \rdblquote )

   Trend KUV

   KPITrend (\ldblquote hrubého produktu hrubá sazba \rdblquote )

   Vlastnost člena z hierarchie uživatele

   Produkt [product].[Kategorie výrobku] .Properties (\ldblquote třídy \rdblquote )

   Vlastnost člena z hierarchie atributů

   Produkt [product].[Product].Properties(\rdblquote Class\rdblquote )

  • Na Funkce kartě vyberte jednu nebo více funkcí od dostupné funkce multidimenzionálních výrazů, které chcete použít a potom klepněte na tlačítko Vložit . Funkce multidimenzionálních výrazů jsou podporovány službou pro analýzu;neobsahují funkce jazyka VBA.

   Argumenty funkce, které jsou umístěny uvnitř znaky na dvojitou šipku ( << >>) . Můžete nahradit zástupné argumenty na ně klepnete a potom zadáním platné názvy, které chcete použít.

   Příklady funkcí multidimenzionálních výrazů

   ADDCALCULATEDMEMBERS ( «Set» )
   AGGREGATE ("Nastavení" [, „číselný výraz"])
   „Úroveň». ALLMEMBERS
   „Hierarchie». ALLMEMBERS
   PŘEDCHŮDCE („Člen» «Úroveň»).
   PŘEDCHŮDCE („Člen», «Volání»)
   PŘEDCHŮDCE („Člen», «Volání»)
   PŘEDCHŮDCE („Člen», «Úroveň»)
   NADŘAZENÝCH (Člen «»).
   Průměr ("Nastavení" [, „číselný výraz"])
   Osa („Číselný výraz")
   BOTTOMNCOUNT («», «Počet» [, nastavte „číselný výraz"])
   BOTTOMPERCENT ("Nastavení", „Procento», «Číselný výraz»)
   BOTTOMSUM („Nastavení", «Hodnota", „Číselný výraz») …

 4. Testovat Multidimenzionální nové definice, klepněte na tlačítko Testovat vícerozměrový výraz v jazyce MDX .

 5. Ve výchozím nastavení položky z různých úrovní se zobrazí v samostatných polích v hierarchii, jsou pole seřazena (protože HIERARCHIZE a DISTINCT jsou přidány do sady) jsou automaticky odebrány duplicitní položky a pojmenované sady, nahradí aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců.

  • Chcete-li zobrazit tyto položky ve stejném poli jako ostatní položky, zrušte Zobrazit položky z různých úrovní v samostatných polích zaškrtávací políčko.

  • Chcete-li změnit výchozí hierarchie a zachovat duplicitní položky, zrušte Automaticky seřadit a odebrat ze sady duplikáty zaškrtávací políčko.

  • Chcete-li zachovat aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců, zrušte Nahradit aktuální pole v oblasti řádků novou sadou nebo Nahradit aktuální pole v oblasti sloupců novou sadou zaškrtávací políčko. Sada se nezobrazí v kontingenční tabulce po klepnutí na tlačítko OK , ale bude k dispozici v Seznam polí kontingenční tabulky .

 6. Pokud se připojíte ke krychli služby SQL Server 2008 Analysis Services, je ve výchozím nastavení vytvořen dynamické pojmenovanou sadu. Tato pojmenovaná sada automaticky přepočítá s každou aktualizací.

  • Zabránit pojmenovaná množina je přepočítána při každé aktualizaci, zrušte Přepočítat sadu při každé aktualizaci zaškrtávací políčko.

 7. Klepněte na tlačítko OK vytvořit pojmenovanou sadu.

  Poznámka: 

 8. Po zavření dialogového okna vrátit zpět všechny akce, klepněte na tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 9. Nelze použít libovolný typ filtrování paketů na pojmenované sady.

Začátek stránky

Upravit nebo odstranit pojmenované sady

 1. Klepněte na sestavu kontingenční tabulky OLAP, obsahujícího pojmenované sady, kterou chcete upravit nebo odstranit.

 2. Příkaz kartě Možnosti ve skupině Výpočet pole, položky, &Nastaví a potom klepněte na tlačítko Správa sad .

Správce sad Se zobrazí dialogové okno. V případě potřeby můžete toto dialogové okno Změnit velikost tažením za úchyt v pravém dolním rohu dialogového okna.

 1. Vyberte sadu, kterou chcete upravit nebo odstranit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li upravit vybranou pojmenovanou sadu, klepněte na tlačítko Upravit a potom proveďte požadované změny této budete chtít.

  • Chcete-li odstranit vybranou pojmenovanou sadu, klepněte na tlačítko Odstranit a potom klepněte na tlačítko Ano k potvrzení.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×