Vytvoření pojmenované sady v kontingenční tabulky OLAP

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při práci s Online Analytical Processing OLAP kontingenční tabulky v Excelu vytvoříte pojmenovaných sad flexibilní funkci, která umožňuje:

 • Skupina společný sad položek, že budete moct znovu použít, i když tyto sady nejsou k dispozici v data.

 • Sloučit položky z různých hierarchií způsoby, které nebyly možné v dřívějších verzích aplikace Excel, často označují jako asymetrické vytváření sestav.

 • Vytvoření pojmenované sady pomocí vlastní MDX (Multidimensional Expressions), což je dotazovací jazyk pro databáze OLAP, který poskytuje syntaxi pro výpočty, která je podobnou vzorcům na listu.

Pokud znáte není dotazu jazyka Multidimensional Expressions (MDX), můžete vytvořit pojmenovanou sadu založenou na položkách v řádcích nebo sloupcích kontingenční tabulky. Další informace o dotazovacím jazyku MDX, najdete v části Dotaz na multidimenzionální Data.

Pokud s dotazovacím jazykem MDX máte zkušenosti, můžete vytvořit nebo upravit pojmenovanou sadu jeho pomocí.

Co chcete udělat?

Vytvoření pojmenované sady na základě položek v řádku nebo sloupci

Vytvoření pojmenované sady pomocí jazyka MDX

Úpravy nebo odstranění pojmenované sady

Vytvoření pojmenované sady na základě položek v řádku nebo sloupci

 1. Klikněte na kontingenční tabulky OLAP, u kterého chcete vytvořit pojmenovanou sadu.

Zobrazí se Nástroje kontingenční tabulky, přidání možností a kartě Návrh.

 1. Na kartě Možnosti ve skupině výpočty klikněte na pole, položky; & sadya potom klikněte na Vytvořit sadu založenou na položkách řádku nebo Vytvořit sadu založenou na položkách sloupce.

PivotTable Tools: The Calculations group on the Options tab

Zobrazí se dialogové okno Nová skupina. V případě potřeby můžete změnit velikost toto dialogové okno můžete změnit přetažením úchytu pro změnu velikosti v pravém dolním rohu dialogového okna.

 1. Do pole název zadejte název, který chcete použít pro sadu.

 2. Chcete-li řádky, které chcete zahrnout do pojmenované sady, udělejte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Nějaký řádek odebrat ze seznamu položek, klikněte do oblasti nalevo od řádku, který chcete vybrat a potom klikněte na Odstranit řádek.

  • Nový řádek přidat do seznamu položek, klikněte do oblasti nalevo od řádku, pod kterým chcete přidat nový řádek a potom klikněte na Přidat řádek.

  • Pokud chcete vytvořit kopii položky, klikněte do oblasti nalevo od řádku, který chcete zkopírovat a potom klikněte na Kopírovat řádek.

  • Přesunout položku do jiného umístění, klikněte do oblasti nalevo od řádku, který chcete přesunout a pak přejdete do správného umístění pomocí šipek nahoru a dolů.

 3. Ve výchozím nastavení zobrazí se položky z různých úrovní v samostatných polích v hierarchii a pojmenovaná sada nahradí aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců.

  • Zobrazit tyto položky ve stejném poli Další položky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položky z různých úrovní v samostatných polích.

  • Chcete-li zachovat aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální pole v oblasti řádků s novou sadu nebo Nahradit aktuální pole v oblasti sloupců s novou sadu. Sada nezobrazí v kontingenční tabulce klikněte na OK, ale nebude k dispozici v Seznamu polí kontingenční tabulky.

 4. Pojmenovanou sadu vytvoříte kliknutím na OK.

 5. Vrátit všechny akce po zavření dialogového okna klikněte na tlačítko zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 6. Nelze použít libovolný typ filtrování pojmenované sady.

Začátek stránky

Vytvoření pojmenované sady pomocí jazyka MDX

Důležité informace: Použijete-li vytvořit pojmenovanou sadu nebo upravíte definici existující pojmenované sady v jazyce MDX MDX, jakékoli další změny provést pouze pomocí jazyka MDX.

 1. Klikněte na kontingenční tabulky OLAP, u kterého chcete vytvořit vlastní pojmenovanou sadu.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině výpočty klikněte na pole, položky; & sadya pak klikněte na Spravovat sady.

PivotTable Tools: The Calculations group on the Options tab

Zobrazí se dialogové okno Nastavení správce. V případě potřeby můžete změnit velikost toto dialogové okno můžete změnit přetažením úchytu pro změnu velikosti v pravém dolním rohu dialogového okna.

 1. Klikněte na Nový a potom klikněte na vytvořit sadu pomocí jazyka MDX.

 2. Do pole název zadejte název, který chcete použít pro sadu.

 3. Pokud chcete nastavit definici pojmenované sady v jazyce MDX, udělejte některou z těchto věcí:

  • Do pole Definice sady napište nebo vložte zkopírovanou definici MDX.

  • Na kartě pole a položky vyberte položku seznamu polí, která chcete zahrnout a potom klikněte na Vložit.

   Položku seznamu polí můžete taky přetáhnout do pole Definice sady nebo na ni poklikat.

   Dostupné položky seznamu polí

   Položka seznamu polí

   Příklady kódu MDX generovaného při použití datové krychle Adventure Works

   Dimenze

   [Product]

   Hierarchie atributů (včetně člena Vše)

   [Product].[Category]

   Úroveň hierarchie atributů (bez člena Vše)

   [Product].[Category].[Category]

   Člen z hierarchie atributů

   [Product].[Category].&[4]

   Hierarchie uživatelů

   [Product].[Product Categories]

   Úroveň hierarchie uživatelů

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Člen z hierarchie uživatelů

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Míra

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Počítaná míra

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Pojmenovaná sada

   [Core Product Group]

   Hodnota klíčového ukazatele výkonu

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin”)

   Cíl klíčového ukazatele výkonu

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   Stav klíčového ukazatele výkonu

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   Trend klíčového ukazatele výkonu

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Vlastnost člena z hierarchie uživatelů

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class”)

   Vlastnost člena z hierarchie atributů

   [Product].[Product].Properties(“Class”)

  • Na kartě funkce vyberte jednu nebo více funkcí dostupných funkcí MDX, které chcete použít a potom klikněte na Vložit. Podporovaných funkcí MDX služby Analysis Services; Nezahrnujte funkce jazyka VBA.

   Argumenty funkce jsou umístěny v dvojité šipky – znaky (<< >>). Nahraďte zástupný symbol argumenty tak, že na ně kliknete a pak zadáte platné názvy, které chcete použít.

   Příkladů funkcí MDX

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Set» )
   AGGREGATE( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Member» «Level» )
   ANCESTOR( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Level» )
   ASCENDANTS( «Member» )
   AVG( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   AXIS( «Numeric Expression» )
   BOTTOMNCOUNT( «Set», «Count»[, «Numeric Expression»] )
   BOTTOMPERCENT( «Set», «Percentage», «Numeric Expression» )
   BOTTOMSUM( «Set», «Value», «Numeric Expression» ) …

 4. Pokud chcete novou definici MDX otestovat, klikněte na Testovat vícerozměrový výraz v jazyce MDX.

 5. Ve výchozím nastavení položky z různých úrovní se zobrazí v samostatných polích hierarchie, pole jsou uspořádány duplicitní položky se automaticky odeberou (protože HIERARCHIZE a DISTINCT se přidají do sady) a pojmenovaná sada nahradí aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců.

  • Zobrazit tyto položky ve stejném poli Další položky, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit položky z různých úrovní v samostatných polích.

  • Pokud chcete změnit výchozí hierarchii a zachovat duplicitní položky, zrušte zaškrtnutí políčka automaticky seřadit a odebrat ze sady duplikáty.

  • Chcete-li zachovat aktuální pole v oblasti řádků nebo sloupců, zrušte zaškrtnutí políčka Nahradit aktuální pole v oblasti řádků s novou sadu nebo Nahradit aktuální pole v oblasti sloupců s novou sadu. Sada nezobrazí v kontingenční tabulce klikněte na OK, ale nebude k dispozici v Seznamu polí kontingenční tabulky.

 6. Pokud jste připojení k datové krychli služby Analysis Services serveru SQL Server 2008, vytvoří se ve výchozím nastavení dynamické pojmenovanou sadu. Přepočítá to automaticky pojmenované sady při každé aktualizaci.

  • Zabránit přepočítán při každé aktualizaci pojmenované sady, zrušte zaškrtnutí políčka Přepočítat sadu při každé aktualizaci.

 7. Pojmenovanou sadu vytvoříte kliknutím na OK.

 8. Vrátit všechny akce po zavření dialogového okna klikněte na tlačítko zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 9. Nelze použít libovolný typ filtrování pojmenované sady.

Začátek stránky

Úpravy nebo odstranění pojmenované sady

 1. Klikněte na kontingenční tabulky OLAP, který obsahuje pojmenované sady, který chcete upravit nebo odstranit.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině výpočty klikněte na pole, položky; & sadya pak klikněte na Spravovat sady.

PivotTable Tools: The Calculations group on the Options tab

Zobrazí se dialogové okno Nastavení správce. V případě potřeby můžete změnit velikost toto dialogové okno můžete změnit přetažením úchytu pro změnu velikosti v pravém dolním rohu dialogového okna.

 1. Vyberte sadu, kterou chcete upravit nebo odstranit.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Úprava vybrané pojmenovanou sadu kliknutím na Upravit a proveďte požadované změny.

  • Pokud chcete odstranit vybrané pojmenované sady, klikněte na Odstranit a klikněte na tlačítko Ano potvrďte.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×