Vytvoření podprocesů a jejich opětovné použití v diagramu procesu

Vytvoření podprocesů a jejich opětovné použití v diagramu procesu

Rozsáhlé procesy jsou často složeny z podprocesů, které si lze představit jako samostatné jednotky, ze kterých lze vytvářet diagramy na vlastní stránce. Tímto způsobem můžete zpřehlednit diagram, protože použijete jediný obrazec, který bude představovat podproces, a vytvoříte z něj hypertextový odkaz na podrobný výkres. Chcete-li přejít na stránku podprocesu, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na propojený obrazec, nebo klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příslušný hypertextový odkaz.

Podprocesy mohou být na samostatných stránkách jednoho dokumentu nebo máte-li k dispozici podprocesy, které pravděpodobně použijete ve více diagramech, můžete vytvořit diagram podprocesu a uložit jej. Poté se můžete k tomuto diagramu připojit z obrazců podprocesů v jiných diagramech.

Vytvoření nového, prázdného podprocesu

  1. Vyberte v diagramu obrazec, který bude obsahovat odkaz na nový podproces.

  2. Na kartě Proces klikněte ve skupině Podproces na položku Vytvořit nový.

Aplikace Visio přidá do diagramu pro daný podproces novou stránku a vytvoří na příslušnou stránku hypertextový odkaz z vybraného obrazce.

Extrahování vybraných obrazců do podprocesu

  1. Vyberte obrazce, které chcete přesunout do podprocesu.

  2. Na kartě Proces klikněte ve skupině Podproces na položku Vytvořit z výběru.

Vybrané obrazce budou přesunuty na novou stránku a nový obrazec bude přidán do zdrojového diagramu, kde reprezentuje podproces. Nový obrazec bude propojen s novou stránkou.

Je-li přehled procesů vývojový diagram křížového procesu, bude nová stránka podprocesu obsahovat plavecké dráhy a fáze, které odpovídají stránce přehledu.

Propojení s existujícím podprocesem

  1. Vyberte obrazec, který chcete propojit s podprocesem.

  2. Na kartě Proces klikněte ve skupině Podproces na položku Propojit s existujícím.

    Otevře se nabídka se seznamem stránek v diagramu, která dále poskytuje možnost propojení s jiným dokumentem.

  3. Klikněte na stránku, k níž chcete vytvořit propojení, nebo kliknutím na položku Přejít na jiný dokument propojte obrazec s jiným dokumentem.

Rychlé úkoly

Úkol

Akce

Odebrání hypertextového odkazu

Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obrazec a potom klikněte na příkaz Upravit hypertextové odkazy. V dialogovém okně Hypertextové odkazy kliknutím na tlačítko Odstranit odeberete hypertextový odkaz, který je aktuálně vybrán v seznamu.

Propojení s určitou stránkou v jiném diagramu

Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný obrazec a potom klikněte na příkaz Upravit hypertextové odkazy. Pokud není k dispozici existující hypertextový odkaz, vytvořte nový hypertextový odkaz kliknutím na tlačítko Nový. Klikněte na tlačítko Procházet vedle pole Adresa a vyberte diagram pro propojení. Klikněte na tlačítko Procházet vedle pole Podadresa a určete stránku pro propojení.

Propojení podprocesu s diagramem přehledu procesů

Vyberte obrazec, ke kterému chcete přidat odkaz, nebo přidejte na stránku nový obrazec. Na kartě Vložení klikněte na položku Hypertextový odkaz. Určete cílový diagram procesu pomocí polí Adresa a Podadresa.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×