Vytvoření plánu prostorového uspořádání

Vytvoření plánu prostorového uspořádání

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Šablona plánu prostorového uspořádání v aplikaci Microsoft Office Visio k plánů prostorového uspořádání pro jednotlivé místnosti nebo celé podlahy vaší building―including struktury zdi, vnitřní části budov a symbolů elektroinstalace.

Tady je příklad dokončené plánu prostorového uspořádání.

"Floor plan showing offices, stairwells, elevators"

Zahájení nového plánu prostorového uspořádání

 1. V seznamu Kategorie klikněte na kategorii Mapy a plány prostorového uspořádání.

 2. Klikněte na možnost Plán prostorového uspořádání a potom na tlačítko Vytvořit.

Vytvoření vnější struktury zdi

Použití obrazců místnosti

 1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu některý obrazec místnosti.

 2. Velikost obrazce místnosti pomocí úchytů ovládací prvek a výběru jednotlivých zdí.

Použití obrazců zdi

 1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce Vnější zeď.

 2. Pokračujte nakreslete vnější pomocí těchto možností:

  • Přetažením koncového bodu změňte velikost zdí.

  • Kliknutím na obrazce zdi pravým tlačítkem myši nastavte možnosti.

  • Přetáhněte koncový bod jedné zdi ke druhé zdi.

  Jestliže jsou zdi připevněny, koncové body se zvýrazní. Průniky dvou zdí se automaticky vyčistí.

Vytvoření konstrukce vnitřní zdi

 1. Ze vzorníku Zdi, plášť a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce zdí a umístěte je do vnější konstrukce.

 2. Pokračujte nakreslete jeho vnitřní pomocí těchto možností:

  • Přetažením koncového bodu změňte velikost zdí.

  • Kliknutím na zeď pravým tlačítkem myši nastavte možnosti.

  • Přetáhněte koncový bod jedné zdi ke druhé zdi.

Přidání dveří a oken

 • Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na zdi obrazce dveří a oken.

Dveří a oken automaticky otočí zarovnáte a připojte k ní. Také získat tloušťku a se pohyboval spolu s zdi při změně umístění.

Přidání dalších prvků konstrukce

 • Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce konstrukce budovy, například sloupy.

 • Ze vzorníku Vnitřní části budov přetáhněte na stránku výkresu obrazce vnitřních částí budov, například schodiště.

Přidání symbolů elektroinstalace a kótovacích čar

Symboly elektroinstalace

 1. Ze vzorníku elektrických a telekomunikačních systémů přetáhněte přepínače zdi, zásuvek a jiná zařízení zdi obrazce zdí. Uvolněte tlačítko myši, když se zobrazí tučně obdélníku, což znamená, připevnění symbol a od stěny. Zařízení se automaticky otočí zarovnáte a připojte k ní

Kótovací čáry pro zdi

 1. Klepněte na zeď pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Přidat rozměr.

 2. Umístění kótovacích čar a textu můžete změnit přetažením ovládacího úchytu.

Pokud chcete změnit velikost na zeď po přidání dimenze, vyberte obrazec rozměru, zadejte rozměry a klikněte mimo obrazec rozměru.

Vložení plánu prostorového uspořádání ve formátu CAD

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Výkres CAD.

 2. V dialogovém okně Vložit výkres aplikace AutoCAD vyberte požadovaný soubor CAD a klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Klepnutím na tlačítko OK přijmete velikost a umístění výkresu CAD.

Po vložení výkresu můžete měnit jeho velikost a měřítko a můžete jej přesouvat. Je také možné zamknout vrstvu aplikace Office Visio, která výkres CAD obsahuje, abyste ji omylem nezměnili při vytváření jiného plánu ve svrchní vrstvě.

Zahájení nového plánu prostorového uspořádání

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nový, klikněte na položku mapy a plány prostorového uspořádání a v části Dostupné šablony klikněte na šablonu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Vytvoření vnější struktury zdi

Použití obrazců místnosti

 1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu některý obrazec místnosti.

 2. Velikost obrazce místnosti lze změnit přetažením ovládacích úchytů Ovládací úchyt a úchytů výběru Úchyt pro výběr jednotlivých zdí.

Použití obrazců zdi

 1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce Vnější zeď.

 2. Pokračujte nakreslete vnější pomocí těchto možností:

  • Přetažením koncového bodu změňte velikost zdí.

  • Přetáhněte koncový bod jedné zdi ke druhé zdi.

  Jestliže jsou zdi připevněny, zbarví se koncové body červeně. Průniky dvou zdí se automaticky vyčistí.

Vytvoření konstrukce vnitřní zdi

 1. Ze vzorníku Zdi, plášť a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce zdí a umístěte je do vnější konstrukce.

 2. Pokračujte nakreslete jeho vnitřní pomocí těchto možností:

  • Přetažením koncového bodu změňte velikost zdí.

  • Přetáhněte koncový bod jedné zdi ke druhé zdi.

   Jestliže jsou zdi připevněny, zbarví se koncové body červeně. Průniky dvou zdí se automaticky vyčistí.

Přidání dveří a oken

 • Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na zdi obrazce dveří a oken.

Dveří a oken automaticky otočí zarovnáte a připojte k ní. Také získat tloušťku a se pohyboval spolu s zdi při změně umístění.

Přidání dalších prvků konstrukce

 • Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce konstrukce budovy, například sloupy.

 • Ze vzorníku Vnitřní části budov přetáhněte na stránku výkresu obrazce vnitřních částí budov, například schodiště.

Přidání symbolů elektroinstalace a kótovacích čar

Symboly elektroinstalace

 1. Ze vzorníku elektrických a telekomunikačních systémů přetáhněte přepínače zdi, zásuvek a jiná zařízení zdi obrazce zdí. Uvolněte tlačítko myši po zobrazení červeného čtverečku, které se zobrazí Červené pole s obrázkem připevněného spojovacího bodu , což znamená připevnění symbol a od stěny. Zařízení se automaticky otočí zarovnáte a připojte k ní.

  Na stránku výkresu můžete přetáhnout i obrazce stropního osvětlení a zařízení, jako např. obrazec Stropní ventilátor.

Kótovací čáry pro zdi

 1. Klepněte na zeď pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Přidat rozměr.

 2. Umístění kótovacích čar a textu můžete změnit přetažením ovládacího úchytu.

Pokud chcete změnit velikost na zeď po přidání dimenze, vyberte obrazec rozměru, zadejte rozměry a klikněte mimo obrazec rozměru.

Vložení plánu prostorového uspořádání ve formátu CAD

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nový, klikněte na položku mapy a plány prostorového uspořádání a v části Dostupné šablony klikněte na šablonu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku Výkres CAD.

 5. V dialogovém okně Vložit výkres aplikace AutoCAD vyberte požadovaný soubor CAD a klikněte na tlačítko Otevřít.

 6. Klepnutím na tlačítko OK přijmete velikost a umístění výkresu CAD.

Po vložení výkresu můžete měnit jeho velikost a měřítko a můžete jej přesouvat. Je také možné zamknout vrstvu aplikace Office Visio, která výkres CAD obsahuje, abyste ji omylem nezměnili při vytváření jiného plánu ve svrchní vrstvě.

Kopírování stávajícího plánu prostorového uspořádání vytvořeného v aplikaci Visio do nového výkresu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Nový, klikněte na položku mapy a plány prostorového uspořádání a v části Dostupné šablony klikněte na šablonu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Otevřete stávající výkres aplikace Visio.

 5. Na kartě Návrh klikněte na spouštěč dialogového okna Vzhled stránky. V dialogovém okně Vzhled stránky na kartu Měřítko výkresu poznamenejte si nastavení měřítka ve stávajícím výkresu a nastavte měřítko nového výkresu podle.

 6. Ve stávajícím výkresu vyberte obrazce, které chcete použít v novém výkresu, a potom na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na položku Kopírovat:.

 7. Přepněte do nového výkresu a potom ve skupině Schránka klikněte na položku Vložit.

  Tip: Stávající vrstvy výkresu je možné zamknout, aby při vytváření nového plánu nedošlo k jejich náhodným změnám.

Zahájení nového plánu prostorového uspořádání

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, pak na příkaz Mapy a plány prostorového uspořádání a klepněte na příkaz Plán prostorového uspořádání.

  Ve výchozím nastavení šablona otevře stránku výkresu s měřítkem orientovaným na šířku Stránka na šířku . Nastavení můžete kdykoli změnit. Další informace najdete v článku Změna měřítka výkresu.

Vytvoření vnější struktury zdi

Konstrukci vnějších zdí vytvoříte jedním z následujících způsobů.

Použití obrazců Místnost

 1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce Vnější zeď.

 2. Změňte velikost místnosti přetažením ovládací prvek úchyty pro výběr a Ovládací úchyt úchyty Obrázek úchytu výběru jednotlivých zdí.

Použití obrazců zdi

 1. Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce Vnější zeď.

 2. Pokračujte nakreslete vnější pomocí těchto možností:

  • Přetažením koncového bodu změňte velikost zdi. ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku )

  • Přetáhněte koncový bod ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ) jedné zdi na druhou zeď.

  Po připevnění zdí budou koncové body červené. Průsečíky dvou zdí se automaticky vyčistí.

  Aby zdi připojení správně, přesvědčte se, že Připevnit geometrie obrazce vybrané v dialogovém okně Přichytit a připevnit.

Vytvoření konstrukce vnitřní zdi

 1. Ze vzorníku Zdi, plášť a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce zdí a umístěte je do vnější konstrukce.

 2. Pokračujte nakreslete jeho vnitřní pomocí těchto možností:

  • Rozměry zdí změníte přetažením koncového bodu ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ).

  • Přetáhněte koncový bod ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ) jedné zdi na druhou zeď.

   Po připevnění zdí budou koncové body červené. Průsečíky dvou zdí se automaticky vyčistí.

   Aby zdi připojení správně, přesvědčte se, že Připevnit geometrie obrazce vybrané v dialogovém okně Přichytit a připevnit.

Přidání dveří a oken

 • Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na zdi obrazce dveří a oken.

Dveří a oken automaticky otočí zarovnáte a připojte k ní. Také získat tloušťku a se pohyboval spolu s zdi při změně umístění.

Přidání dalších prvků konstrukce

 • Ze vzorníku Zdi, kostra domu a konstrukce přetáhněte na stránku výkresu obrazce konstrukce budovy, například sloupy.

 • Ze vzorníku Vnitřní části budov přetáhněte na stránku výkresu obrazce vnitřních částí budov, například schodiště.

Přidání symbolů elektroinstalace a kótovacích čar

Symboly elektroinstalace

 1. Ze vzorníku elektrických a telekomunikačních systémů přetáhněte přepínače zdi, zásuvek a jiná zařízení zdi obrazce zdí. Uvolněte tlačítko myši po zobrazení červeného čtverečku, které se zobrazí Červené pole s obrázkem připevněného spojovacího bodu , což znamená připevnění symbol a od stěny. Zařízení se automaticky otočí zarovnáte a připojte k ní.

  Na stránku výkresu můžete přetáhnout i obrazce stropního osvětlení a zařízení, jako např. obrazec Stropní ventilátor.

Kótovací čáry pro zdi

 1. Klikněte zeď pravým tlačítkem a pak klikněte na Přidat rozměr

 2. Umístění kótovacích čar a textu rozměru můžete změnit přetažením ovládacího úchytu Ovládací úchyt .

  Popis k ovládacímu úchytu vybraného obrazce zobrazíte nastavením ukazatele myši na úchyt.

Pokud chcete změnit velikost na zeď po přidání dimenze, vyberte obrazec rozměru, zadejte rozměry a klikněte mimo obrazec rozměru.

Vložení plánu prostorového uspořádání ve formátu CAD

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, pak na příkaz Mapy a plány prostorového uspořádání a klepněte na příkaz Plán prostorového uspořádání.

  Ve výchozím nastavení šablona otevře stránku výkresu s měřítkem orientovaným na šířku Stránka na šířku . Nastavení můžete kdykoli změnit. Další informace najdete v článku Změna měřítka výkresu.

 2. V nabídce Vložit klikněte na Výkres CAD.

 3. V rozevíracím seznamu Typ souborů vyberte položku Výkres AutoCAD (*.dwg, *.dxf). Vyhledejte soubor ve formátu CAD a klepněte na tlačítko Otevřít.

 4. Klepnutím na tlačítko OK přijmete velikost a umístění výkresu CAD.

Po vložení výkresu můžete měnit jeho velikost a měřítko a můžete jej přesouvat. Je také možné zamknout vrstvu aplikace Office Visio, která výkres CAD obsahuje, abyste ji omylem nezměnili při vytváření jiného plánu ve svrchní vrstvě.

Kopírování stávajícího plánu prostorového uspořádání vytvořeného v aplikaci Visio do nového výkresu

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, pak na příkaz Mapy a plány prostorového uspořádání a klepněte na příkaz Plán prostorového uspořádání.

  Ve výchozím nastavení šablona otevře stránku výkresu s měřítkem orientovaným na šířku Stránka na šířku . Nastavení můžete kdykoli změnit. Další informace najdete v článku Změna měřítka výkresu.

 2. Otevřete stávající výkres aplikace Visio.

 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky a na kartu Měřítko. Zapište si nastavení měřítka ve stávajícím výkresu a nastavte odpovídající měřítko nového výkresu.

 4. Ve stávajícím výkresu vyberte obrazce, které chcete použít v novém výkresu, a klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Kopírovat.

 5. Přepněte do nového výkresu a klepněte v nabídce Úpravy na příkaz Vložit.

  Tip: Stávající vrstvy výkresu je možné zamknout, aby při vytváření nového plánu nedošlo k jejich náhodným změnám.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×