Vytvoření P&ID nebo PFD

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

P&IDs a PFDs můžete rychle nakreslit přetažením obrazců zařízení technologie výrobních procesů na stránku výkresu, jejich připojením pomocí karet Smarts a následným přetažením součástí, jako jsou ventily a nástroje, na potrubí. Pokud chcete identifikovat součásti v diagramu, můžete vytvářet inteligentní značky. Do součástí v diagramech můžete přidávat data a vytvářet seznamy zařízení, potrubí, ventily a nástroje. Při změně diagramů můžete snadno generovat nové seznamy.

Můžete vytvořit:

 • Diagramy potrubí a instrumentace

  P&IDs ukazuje, jak je vybavení průmyslového procesu propojené systémem kanálů. Schémata P&ID také znázorňují přístroje a ventily, které sledují a řídí tok materiálů přes potrubí.

  A sample P&ID

 • Vývojové diagramy procesů

  PFDs ukazuje, jak je vybavení průmyslového procesu propojené systémem kanálů. PFD je více konceptuálních principů než P&ID a obvykle zahrnuje více poznámek, které zobrazují data.

  A sample PFD

Vytvoření diagramu potrubí a instrumentace

 1. V aplikaci Visio otevřete některou z následujících šablon:

  • Diagram potrubí a instrumentace

  • Vývojový diagram procesů

 2. Z některé z kategorií vybavení přetáhněte na stránku výkresu obrazce zařízení.

  Inteligentní číslo označení pro každou komponentu se zobrazí v diagramu.

 3. K propojení hlavních zařízení použijte potrubí.

  1. Přetáhněte obrazec potrubí z potrubí na stránku výkresu a umístěte jeden z jeho koncových bodů na obrazec zařízení. Potrubí můžete připojit ke kterémukoli bodu na vnější straně na obrazci zařízení, i když tam obrazec nemá spojovací bod.

   Koncový bod kanálu se zbarví zeleně, aby označil, že je připojený (připevněn) k obrazci zařízení, a vytvoří se spojovací bod, pokud ještě neexistuje.

  2. Přetáhněte druhý koncový bod k jinému obrazci zařízení.

  3. Pokud chcete změnit vzhled nebo zobrazit směr toku potrubí, vyberte kanál a pak vyberte styl z možnosti čára na pásu karet (viz skupina styly obrazců na kartě Domů ).

   Styly určují tloušťku čáry, směrové šipky a další grafické symboly, které označují typ potrubí nebo přístroje.

   Tip: Potrubí můžete nakreslit také pomocí Obrázek tlačítka spojnice (na kartě Domů ve skupině nástroje ). Tato metoda je obzvláště užitečná, když pracujete v rozsáhlých diagramech, které mají hodně připojení. Klikněte na spojnice a potom na potrubíklikněte na obrazec potrubí, který chcete použít. Potom v diagramu nakreslete potrubí. Pokud chcete změnit typ potrubí, jednoduše klikněte na jiný obrazec potrubí na potrubí a pokračujte v práci v diagramu.

 4. Přidání obrazců ventilů

  1. Ze ventily a armaturpřetáhněte obrazce ventilů na potrubí. Po zobrazení zeleného čtverečku, které označuje, že ventil je připevněn k potrubí, uvolněte tlačítko myši.

   Když se do potrubí přidá ventil:

   • Automaticky se otočí stejnou orientací jako potrubí.

   • Rozdělí potrubí na dvě totožné potrubí, z nichž každá je připevněná k ventilu.

  2. Pokud chcete z potrubí odstranit ventil, vyberte ho a stiskněte klávesu DELETE.

   Po odstranění ventilu bude rozdělené potrubí nahrazeno jedním kanálem.

 5. Z kategorie nástroje přetáhněte na stránku výkresu obrazce přístrojů poblíž potrubí, ventilu nebo zařízení, které sledují.

 6. Umístění obrazců v diagramu přetáhnete jejich přetažením.

 7. Teď můžete přidat data do součástí nebo vytvořit a použít sady vlastností. Další informace najdete v těchto krocích:

  Přidání dat do součástí

  1. Na kartě data klikněte na okno data obrazce.

  2. Na stránce výkresu vyberte obrazec, ke kterému chcete přidat data.

  3. Klikněte do každého pole dat obrazce a zadejte nebo vyberte hodnotu.

  Vytvoření a použití sad vlastností

  1. Udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud chcete přidat sadu vlastností do obrazců ve výkresu, vyberte obrazce.

   • Pokud chcete přidat sadu vlastností do obrazců ve vzorníku, vyberte obrazce ve vzorníku.

  2. Na kartě data klikněte na okno data obrazce.

  3. Klikněte pravým tlačítkem na okno data obrazce a vyberte sady dat obrazce.

  4. Klikněte na Přidata zadejte název sady dat obrazce.

  5. Zvolte, jestli chcete vytvořit novou sadu dat obrazce, sadu založenou na aktuálně vybraném obrazci nebo sadu založenou na existující sadě dat obrazce a klikněte na OK.

  6. Pokud chcete přidat nebo upravit data obrazce, vyberte v dialogovém okně sady dat obrazce sadu dat obrazce a klikněte na definovat.

  7. V dialogovém okně definovat data obrazce proveďte potřebné změny.

  8. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Přečíslování součástí

  1. V nabídce technologie výrobních procesů klikněte na přečíslovat.

  2. V dialogovém okně Přečíslovat součásti vyberte v části použít namožnost Přečíslovat součásti v dokumentu, aktuální stránce nebo v aktuálním výběru.

  3. V seznamu Zahrnout formáty označení zrušte zaškrtnutí políček u formátů označení, které nechcete zahrnout do přečíslování.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny formáty označení.

  4. PřiŘaďte počáteční hodnotu a interval přečíslování. Každému formátu označení můžete přiřadit jinou počáteční hodnotu a hodnotu intervalu.

   1. Kliknutím zvýrazněte položku v seznamu Zahrnout formáty označení .

   2. V poli počáteční hodnota zadejte nebo vyberte počáteční hodnotu přečíslování.

   3. V poli interval zadejte nebo vyberte přírůstek pro přečíslování součástí.

   4. Opakujte tento postup pro každý formát označení.

  5. Klikněte na OK .

 9. VyGenerujte seznamy nebo kusovníky zařízení, potrubí, ventily a nástroje.

  1. Na kartě Revize klikněte na sestavy obrazců.

  2. Podle těchto pokynů vytvořte vlastní definici sestavy, nebo přejděte ke kroku c. Pokud chcete použít existující definici sestavy.

   Následující kroky slouží k vytvoření definice sestavy, která filtruje duplicitní obrazce technologie výrobních procesů a sestavy součástí technologie výrobních procesů.

   1. V dialogovém okně Sestava klikněte na Nový.

   2. V Průvodci definicí sestavyvyberte možnost, kterou chcete ohlásit, a klikněte na Upřesnit.

   3. V dialogovém okně Upřesnit v seznamu vlastností vyberte PEComponentTag. V seznamu Podmínka vyberte existuje. V seznamu hodnot vyberte pravda.

   4. Kliknutím na Přidat přidejte podmínku do seznamu definovaných kritérií a pak klikněte na OK.

   5. V Průvodci definicí sestavyklikněte na Další.

   6. Zaškrtněte políčko _LT_Displayed Text> a nahlaste značku komponenty. Potom zaškrtněte políčka u dalších dat, která chcete ohlásit, a klikněte na Další.

   7. Pokud chcete filtrovat duplicitní obrazce procesů a sestavovat jejich komponenty, klikněte na souhrny.

   8. V dialogovém okně souhrny v seznamu Seskupit podle klikněte na <Displayed Text>a potom klikněte na Možnosti.

   9. V dialogovém okně Možnosti klikněte na neopakovat totožné hodnotya potom dvakrát klikněte na OK .

   10. V Průvodci definicí sestavyklikněte na Další, zadejte informace, které chcete uložit, a potom klikněte na Dokončit.

   11. V dialogovém okně Sestava můžete spustit sestavu nebo kliknutím na OK svou definici Uložit a spustit ji později.

    Tip: Pokud chcete vytvořit novou definici sestavy na základě existující definice, vyberte ji v dialogovém okně Sestava a klikněte na Nový. Upravenou definici sestavy uložte pod novým názvem.

  3. V seznamu definice sestavy klikněte na název definice sestavy, kterou chcete použít.

   Definice sestavy určuje, které obrazce a které data obrazce jsou součástí sestavy.

  4. Klikněte na tlačítko Spustita v dialogovém okně Spustit sestavu klikněte na požadovaný formát sestavy a proveďte jednu z následujících akcí:

   1. Pokud sestavu ukládáte jako obrazec ve výkresu, zvolte, jestli chcete kopii definice sestavy uložit s obrazcem nebo odkazem na definici sestavy.

   2. Pokud chcete sestavu uložit jako soubor (když vyberete formát sestavy HTML nebo XML ), zadejte název sestavy.

  5. Sestavu vygenerujete kliknutím na OK.

  6. Pokud jste po návratu do dialogového okna sestavy spustili vlastní sestavu, uložte svou definici kliknutím na OK .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×