Vytvoření organizačního diagramu aplikace Visio

Vytvoření organizačního diagramu aplikace Visio

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Organizační diagram (organizační diagram) je diagram hierarchie podřízenosti běžně používaný k zobrazení vztahů mezi zaměstnanci, funkcemi a skupinami.

Organizační diagramy v rozsahu jednoduché diagramy, jako na následujícím obrázku zařazují velkých a složitých diagramů založených na informacích z externího zdroje dat. Obrazce organizačního diagramu můžete zobrazit základní informace, například název a název nebo podrobnosti, například Centrum oddělení a náklady. Můžete dokonce přidat obrázky do obrazce organizačního diagramu.

Organizační diagram

Vytvořit jednoduchý organizační diagram

Když budete chtít vytvořit malé Organizační diagram s výchozími poli informace, postupujte takto:

 1. Na kartě soubor přejděte na Nový, klikněte na Organizační diagram, zvolte Jednotky metrické nebo Americké jednotky a pak klikněte na vytvořit.

 2. Až se zobrazí dialogové okno Průvodce organizačním diagramem, pokud chcete vytvořit jednoduchý organizační diagram sami s výchozí pole s informacemi, klikněte na Zrušit.

 3. Možnosti na kartě Organizační diagram zobrazit různé typ obrazců, které můžete použít pro členy vaší organizace podle jejich pozice.

  Poznámka: Informace o tom, jak přidat víc dat k obrazcům najdete v článku Přidání data s obrazci.

 4. Automatické připojení obrazce, přetahujte podřízené obrazce na nadřazené obrazce podle hierarchie vaší organizace nebo můžete ručně připojit pomocí obrazců spojnice. Zadejte název a název každého z nich a také v případě potřeby připište vzhledu členy.

 5. Rozložení organizační diagram, mezery mezi obrazci, šířku a výšku obrazců, pomocí různých příkazů a možností na kartě Organizačního diagramu můžete uspořádat.

Automatické vytváření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Pokud chcete změnit nebo přidat další informace a výchozí pole s informacemi a ještě nemáte dat v jiné aplikaci souboru můžete takto.

 1. Na kartě soubor přejděte na Nový, klikněte na Organizační diagram, zvolte Jednotky metrické nebo Americké jednotky a pak klikněte na vytvořit.

 2. Na první stránce Průvodce organizačním diagramem vyberte informace, že mám zadat pomocí Průvodce a klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte Excel nebo text s oddělovači, zadejte název nového souboru a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud vyberete možnost Excel, list aplikace Microsoft Office Excel otevře se ukázkový text. Pokud vyberete text s oddělovači, otevře se stránka Notepad s ukázkový text.

 4. Při otevření aplikace Excel nebo Poznámkový blok, ukázkový text jako příklad jaký druh informací zahrnout a zadejte informacím přes co existuje.

  Důležité informace: Neodstraňujte sloupce název a Reports_to, ale může změnit, odstranit nebo přidat další sloupce, které může být nutné pro vytváření organizačního diagramu.

 5. Ukončete Excel nebo Poznámkový blok soubor po přidání informace a potom klikněte na Další a pokračujte v.

 6. Vložit obrázky v organizačního diagramu, vyberte Nezahrnovat obrázky v organizačním diagramu, v opačném případě vyberte vyhledejte složku obsahující obrázky organizace. Postupujte podle pokynů na této stránce a potom klikněte na Další a pokračujte.

 7. Na poslední stránce průvodce můžete určit stupeň přiblížení v organizaci povolili zobrazených na jednotlivých stránkách. Je možné určit můžu můžete určit, kolik z naší organizace zobrazených na jednotlivých stránkách nebo můžete nechat automaticky definování každé stránky tak, že vyberete že má průvodce automatické konce organizační diagram stránkách průvodce.

 8. Pokud chcete hypertextový odkaz a synchronizovat zaměstnance obrazce stránkách, vyberte požadované možnosti zaměstnance obrazec s hypertextovým odkazem stránkách a synchronizovat zaměstnance obrazec stránkách.

 9. Poté, co jste provedli všechny možnosti, klikněte na Dokončit.

  Poznámka: Nápovědu je dostupný u většiny stránek průvodce. Nápovědu, stiskněte klávesu F1 nebo klikněte na tlačítko Nápověda.

Automatické vytváření organizačního diagramu pomocí existujícího zdroje dat

Tento způsob je nejvhodnější, pokud už v dokumentu jako list aplikace Microsoft Office Excel, adresář Microsoft Exchange Server, standardem ODBC zdroje dat nebo textový soubor s organizační Plus informace, které chcete zahrnout do organizačního diagramu.

 1. Zkontrolujte, že tabulka nebo list obsahuje sloupce pro zaměstnance názvy jedinečné ID a o podřízenosti.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmenovat něco jiného, co chcete. Když spustíte Průvodce organizačním diagramem, můžete určit, které sloupce (nebo názvy polí) obsahují název, ID a hlášení.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor    Pokud každý název nejsou jedinečné, zahrnout sloupec s jedinečného identifikátoru, například číslo ID zaměstnance pro každého zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. Na kartě soubor přejděte na Nový, klikněte na Organizační diagram, zvolte Jednotky metrické nebo Americké jednotky a pak klikněte na vytvořit.

 3. Na první stránce průvodce vyberte informace uložené v souboru nebo v databázi a potom klikněte na Další a pokračujte.

 4. Zvolte typ souboru, kde je vaše organizace informace uložené v po kliknutí na Procházet a pak přejděte do umístění tohoto souboru. Vyberte jazyk, který chcete použít na Průvodce grafem a potom klikněte na Další a pokračujte.

 5. Na další stránce průvodce vyberte sloupec (pole) v datovém souboru, který obsahuje informace, které definují vaší organizaci, například název nadřízený a křestní jméno. Klikněte na Další a pokračujte.

 6. Na další stránce průvodce můžete definovat jaké konkrétních polí, který se má zobrazit pomocí tlačítka Přidat a Odebrat a zobrazení pořadí polí pomocí tlačítek nahoru a dolů. Klikněte na Další a pokračujte.

 7. Na další stránce průvodce můžete pole z datového souboru, který chcete přidat do obrazců organizačního diagramu jako pole data obrazce. Klikněte na Další a pokračujte.

 8. Vložit obrázky v organizačního diagramu, vyberte Nezahrnovat obrázky v organizačním diagramu, v opačném případě vyberte vyhledejte složku obsahující obrázky organizace. Postupujte podle pokynů na této stránce a potom klikněte na Další a pokračujte.

 9. Na poslední stránce průvodce můžete určit stupeň přiblížení v organizaci povolili zobrazených na jednotlivých stránkách. Je možné určit můžu můžete určit, kolik z naší organizace zobrazených na jednotlivých stránkách nebo můžete nechat automaticky definování každé stránky tak, že vyberete že má průvodce automatické konce organizační diagram stránkách průvodce.

 10. Pokud chcete hypertextový odkaz a synchronizovat zaměstnance obrazce stránkách, vyberte požadované možnosti zaměstnance obrazec s hypertextovým odkazem stránkách a synchronizovat zaměstnance obrazec stránkách.

 11. Poté, co jste provedli všechny možnosti, klikněte na Dokončit.

  Poznámka: Nápovědu je dostupný u většiny stránek průvodce. Nápovědu, stiskněte klávesu F1 nebo klikněte na tlačítko Nápověda.

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Po vytvoření organizačního diagramu můžete uspořádat odrážet virtuální tým relace. Související obrazce vedle sebe, přesouvat a přidání tečkovaných spojnic zobrazíte vedlejší struktury podřízenosti nebo zvýraznění virtuální tým pomocí obrazce Rámcem týmu. Sestava znázorněným tečkovanou čarou se chová jako běžný spojnice. Rámec týmu je v podstatě změněné obdélník tvar, který umožňuje vizuálně skupiny a jméno týmy.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace vygenerovaných organizačních diagramů

Pokud chcete promítnout změny ve struktuře organizace, musíte organizační diagram aktualizujte ručně nebo generovat nový graf. Pokud generovat nový graf žádné úpravy provedené starší grafu jsou součástí nový graf. Pokud motivy nebo fotografie se přidala do obrazce, je nutné je znovu přidat k vytvoření diagramů vypadat podobně jako.

Pokud obrazce jsou propojené s daty, aktualizaci dat obvykle při spuštění Aktualizace dat, nikoli pouze do existující obrazce. Aktualizace dat přidat nebo odebrat obrazce.

Vytvořit jednoduchý organizační diagram

Tento způsob je nejvhodnější pro vytváření malé Organizační diagram s výchozími poli informace. Výchozí pole jsou:

 • Department

 • Telefon

 • Jméno

 • Oslovení

 • E-mail

 • Na kartě soubor přejděte na možnost Nový, přejděte na firmy a pak klikněte na Organizační diagram.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně obrazce přetáhněte obrazec nejvyšší úrovně pro vaši organizaci, například vedení, na stránku.

 • Vyberte obrazec a zadejte název a název obrazce. Máte vedení s názvem Jan Dryml, který obsahuje název prezidenta.

  Poznámka: Informace o tom, jak přidat víc dat k obrazcům najdete v článku Přidání data s obrazci.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně obrazce přetáhněte obrazec pro prvního člověka podřízené do nadřazené obrazce. Toto se automaticky propojí dvou v hierarchii.

  Tip: Generovat odkazy, budete muset přímé podřízené obrazce na střed nadřazené obrazce.

 • Při vytváření organizačního diagramu přetahujte podřízené obrazce na nadřazené obrazce a u každého zadejte jméno a titul (funkci).

Automatické vytváření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Tento způsob je nejvhodnější, pokud výchozí pole pro informace nehodí, co byste měli a ještě nemáte datům v jiném programu.

 1. Na kartě soubor přejděte na možnost Nový, přejděte na firmy a pak klikněte na organizační diagram Wizard.

 2. Na první stránce průvodce vyberte Informace zadávané prostřednictvím průvodce a pak klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte Excel nebo text s oddělovači, zadejte název nového souboru a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud vyberete možnost Excel, list aplikace Microsoft Office Excel otevře se ukázkový text. Pokud vyberete text s oddělovači, otevře se stránka Notepad s ukázkový text.

 4. Při otevření aplikace Excel nebo Poznámkový blok, ukázkový text jako příklad jaký druh informací zahrnout a zadejte informacím přes co existuje.

  Důležité informace: Je potřeba mít sloupce název a sestav, ale můžete změnit, odstranit nebo přidat další sloupce.

 5. Ukončete Excel nebo Poznámkový blok a pak ukončete průvodce.

  Poznámka: Nápovědu je dostupný u většiny stránek průvodce. Nápovědu, stiskněte klávesu F1 nebo klikněte na tlačítko Nápověda.

Automatické vytváření organizačního diagramu pomocí existujícího zdroje dat

Tento způsob je nejvhodnější, pokud informace, které chcete zahrnout do organizačního diagramu už v dokumentu jako list aplikace Microsoft Office Excel nebo adresář Microsoft Exchange Server.

 1. Zkontrolujte, že tabulka nebo list obsahuje sloupce pro zaměstnance názvy jedinečné ID a o podřízenosti.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmenovat něco jiného, co chcete. Když spustíte Průvodce organizačním diagramem, můžete určit, které sloupce (nebo názvy polí) obsahují název, ID a hlášení.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor    Pokud každý název nejsou jedinečné, zahrnout sloupec s jedinečného identifikátoru, například číslo ID zaměstnance pro každého zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. Na kartě soubor přejděte na možnost Nový, přejděte na firmy a pak klikněte na organizační diagram Wizard.

 3. Na první stránce průvodce vyberte informace uložené v souboru nebo v databázi.

 4. Klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů v průvodci.

  Poznámka: Nápovědu je dostupný u většiny stránek průvodce. Nápovědu, stiskněte klávesu F1 nebo klikněte na tlačítko Nápověda.

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Po vytvoření organizačního diagramu můžete uspořádat odrážet virtuální tým relace. Související obrazce vedle sebe, přesouvat a přidání tečkovaných spojnic zobrazíte vedlejší struktury podřízenosti nebo zvýraznění virtuální tým pomocí obrazce Rámcem týmu. Sestava znázorněným tečkovanou čarou se chová jako běžný spojnice. Rámec týmu je v podstatě změněné obdélník tvar, který umožňuje vizuálně skupiny a jméno týmy.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace vygenerovaných organizačních diagramů

Pokud chcete promítnout změny ve struktuře organizace, musíte organizační diagram aktualizujte ručně nebo generovat nový graf. Pokud generovat nový graf žádné úpravy provedené starší grafu jsou součástí nový graf. Pokud motivy nebo fotografie se přidala do obrazce, je nutné je znovu přidat k vytvoření diagramů vypadat podobně jako.

Pokud obrazce jsou propojené s daty, aktualizaci dat obvykle při spuštění Aktualizace dat, nikoli pouze do existující obrazce. Aktualizace dat přidat nebo odebrat obrazce.

Vytvořit jednoduchý organizační diagram

Tento způsob je nejvhodnější pro vytváření malé Organizační diagram s výchozími poli informace. Výchozí pole jsou:

 • Department

 • Telefon

 • Jméno

 • Oslovení

 • E-mail

 • V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na Business a potom klikněte na Organizační diagram.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně obrazce přetáhněte obrazec nejvyšší úrovně pro vaši organizaci, například vedení, na stránku.

 • Vyberte obrazec a zadejte název a název obrazce. Máte vedení s názvem Jan Dryml, který obsahuje název prezidenta.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně obrazce přetáhněte obrazec pro prvního člověka podřízené do nadřazené obrazce. Toto se automaticky propojí dvou v hierarchii.

  Tip: Generovat odkazy, budete muset přímé podřízené obrazce na střed nadřazené obrazce.

 • Při vytváření organizačního diagramu přetahujte podřízené obrazce na nadřazené obrazce a u každého zadejte jméno a titul (funkci).

Automatické vytváření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Tento způsob je nejvhodnější, pokud výchozí pole pro informace nehodí, co byste měli a ještě nemáte datům v jiném programu.

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na Business a potom klikněte na organizační diagram Wizard.

 2. Na první stránce průvodce vyberte Informace zadávané prostřednictvím průvodce a pak klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte Excel nebo text s oddělovači, zadejte název nového souboru a klikněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud vyberete možnost Excel, list aplikace Microsoft Office Excel otevře se ukázkový text. Pokud vyberete text s oddělovači, otevře se stránka Notepad s ukázkový text.

 4. Při otevření aplikace Excel nebo Poznámkový blok, ukázkový text jako příklad jaký druh informací zahrnout a zadejte informacím přes co existuje.

  Důležité informace: Je potřeba mít sloupce název a sestav, ale můžete změnit, odstranit nebo přidat další sloupce.

 5. Ukončete Excel nebo Poznámkový blok a pak ukončete průvodce.

  Poznámka: Nápovědu je dostupný u většiny stránek průvodce. Nápovědu, stiskněte klávesu F1 nebo klikněte na tlačítko Nápověda.

Automatické vytváření organizačního diagramu pomocí existujícího zdroje dat

Tento způsob je nejvhodnější, pokud informace, které chcete zahrnout do organizačního diagramu už v dokumentu jako list aplikace Microsoft Office Excel nebo adresář Microsoft Exchange Server.

 1. Zkontrolujte, že tabulka nebo list obsahuje sloupce pro zaměstnance názvy jedinečné ID a o podřízenosti.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmenovat něco jiného, co chcete. Když spustíte Průvodce organizačním diagramem, můžete určit, které sloupce (nebo názvy polí) obsahují název, ID a hlášení.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor    Pokud každý název nejsou jedinečné, zahrnout sloupec s jedinečného identifikátoru, například číslo ID zaměstnance pro každého zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na Business a potom klikněte na organizační diagram Wizard.

 3. Na první stránce průvodce vyberte informace uložené v souboru nebo v databázi.

 4. Klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů v průvodci.

  Poznámka: Nápovědu je dostupný u většiny stránek průvodce. Nápovědu, stiskněte klávesu F1 nebo klikněte na tlačítko Nápověda.

Začátek stránky

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Po vytvoření organizačního diagramu můžete uspořádat odrážet virtuální tým relace. Související obrazce vedle sebe, přesouvat a přidání tečkovaných spojnic zobrazíte vedlejší struktury podřízenosti nebo zvýraznění virtuální tým pomocí obrazce Rámcem týmu. Sestava znázorněným tečkovanou čarou se chová jako běžný spojnice. Rámec týmu je v podstatě změněné obdélník tvar, který umožňuje vizuálně skupiny a jméno týmy.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace vygenerovaných organizačních diagramů

Pokud chcete promítnout změny ve struktuře organizace, musíte organizační diagram aktualizujte ručně nebo generovat nový graf. Pokud generovat nový graf žádné úpravy provedené starší grafu jsou součástí nový graf. Pokud motivy nebo fotografie se přidala do obrazce, je nutné je znovu přidat k vytvoření diagramů vypadat podobně jako.

Pokud obrazce jsou propojené s daty, aktualizaci dat obvykle při spuštění Aktualizace dat, nikoli pouze do existující obrazce. Aktualizace dat přidat nebo odebrat obrazce.

Viz taky

Video: vytvoření organizačního diagramu

Vytvoření organizačního diagramu automaticky z dat zaměstnanců

Vytvoření organizačního diagramu bez externích dat

Zobrazení nebo skrytí informací v organizačním diagramu aplikace Visio

Rozložení obrazců v organizačním diagramu

Rozdělení organizačního diagramu na více stránkách

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×