Vytvoření organizačního diagramu aplikace Visio

Vytvoření organizačního diagramu aplikace Visio

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Organizační diagram je diagram hierarchie podřízenosti, který se běžně používá k zobrazení vztahů mezi zaměstnanci, tituly a skupinami.

Organizačními diagramy mohou být jednoduché diagramy, jako v následujícím příkladu, ale i rozsáhlé a složité diagramy založené na informacích z externího zdroje dat. Obrazce v organizačním diagramu mohou zobrazovat základní informace, například jméno a titul, nebo podrobné informace, např. oddělení a nákladové středisko. Do obrazců organizačních diagramů lze dokonce přidávat obrázky.

Organizační diagram

Vytvoření jednoduchého organizačního diagramu

Tento způsob je nejvhodnější pro vytváření malé Organizační diagram s výchozími poli informace.

 • Na kartě soubor přejděte na Nový klikněte na Organizační diagram, klikněte na Organizační diagram a potom klikněte na vytvořit.

 • Použijte předem vyplněné hierarchické organizační diagram k identifikaci členy vaší organizace.

 • Poznámka: Informace o tom, jak přidat víc dat k obrazcům najdete v článku Přidání data s obrazci.

 • Při vytváření organizačního diagramu přetahujte podřízené obrazce na nadřazené obrazce a u každého zadejte jméno a funkci.

Automatické vytvoření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Tato metoda je nejvhodnější v případě, že výchozí pole pro informace nevyhovují vaším potřebám a data dosud nemáte uložena v žádném jiném programu.

 1. Na kartě soubor přejděte na Nový klikněte na Organizační diagram, klikněte na Organizační diagram a potom klikněte na vytvořit.

 2. Na první stránce průvodce vyberte položku Informace zadávané prostřednictvím průvodce a poté klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte možnost Excel nebo Text s oddělovači, zadejte název nového souboru a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Vyberte-li možnost Excel, otevře se list aplikace Microsoft Office Excel s ukázkovým textem. Zvolíte-li možnost Text s oddělovači, otevře se stránka Poznámkového bloku s ukázkovým textem.

 4. Jakmile se otevře list aplikace Excel nebo stránka Poznámkového bloku, použijte ukázkový text jako příklad požadovaného typu informací a informace přepište vlastními údaji.

  Důležité informace: Musíte zachovat sloupce Jméno a Nadřízený, můžete však změnit, odstranit nebo přidat jiné sloupce.

 5. Zavřete aplikaci Excel či Poznámkový blok a poté ukončete průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je k dispozici vlastní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Automatické vytvoření organizačního diagramu pomocí stávajícího zdroje dat

Tato metoda je nejvhodnější v případě, že se informace zahrnované do organizačního diagramu již nacházejí v nějakém dokumentu, například v listu aplikace Microsoft Office Excel nebo v adresáři serveru Microsoft Exchange Server.

 1. Ujistěte se, že tabulka nebo list obsahují sloupce pro jména zaměstnanců, jedinečná identifikační čísla a informace o podřízenosti.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmenovat libovolně. Po spuštění Průvodce organizačním diagramem můžete určit, které sloupce (názvy polí) obsahují jméno, identifikační číslo a údaj o podřízenosti.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor.    Pokud nejsou jedinečnými údaji jména, zahrňte u každého zaměstnance sloupec s jedinečným identifikátorem, například identifikačním číslem zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. Na kartě soubor přejděte na Nový klikněte na Organizační diagram, klikněte na Organizační diagram a potom klikněte na vytvořit.

 3. Na první stránce průvodce vyberte možnost Informace již uložené v souboru nebo databázi.

 4. Klepněte na tlačítko Další a dále postupujte podle pokynů průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je k dispozici vlastní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Po vytvoření organizačního diagramu můžete uspořádat odrážet virtuální tým relace. Související obrazce vedle sebe, přesouvat a přidání tečkovaných spojnic zobrazíte vedlejší struktury podřízenosti nebo zvýraznění virtuální tým pomocí obrazce Rámcem týmu. Sestava znázorněným tečkovanou čarou se chová jako běžný spojnice. Rámec týmu je v podstatě změněné obdélník tvar, který umožňuje vizuálně skupiny a jméno týmy.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace vygenerovaných organizačních diagramů

Chcete-li promítnout změny ve struktuře organizace, je třeba aktualizovat organizační diagram ručně nebo vytvořit nový diagram. Jestliže vygenerujete nový diagram, nebude součástí nového diagramu žádné vlastní nastavení, které bylo provedeno v dřívějším diagramu. Pokud byly k obrazcům přidány motivy nebo fotografie, je třeba je přidat znovu, mají-li diagramy vypadat podobně.

Pokud obrazce jsou propojené s daty, aktualizaci dat obvykle při spuštění Aktualizace dat, nikoli pouze do existující obrazce. Aktualizace dat přidat nebo odebrat obrazce.

Vytvoření jednoduchého organizačního diagramu

Tato metoda se nejvíce hodí pro vytvoření malého organizačního diagramu s výchozími poli pro informace. Výchozími poli jsou:

 • Oddělení

 • Telefon

 • Název

 • Název

 • E-mail

 • Na kartě soubor přejděte na možnost Nový, přejděte na firmy a pak klikněte na Organizační diagram.

 • Z okna Obrazce vzorníku Obrazce organizačního diagramu přetáhněte na stránku obrazec pro nejvyšší úroveň vaší organizace, například Vedoucí.

 • U vybraného obrazce zadejte jméno a funkci. Můžete jít například o vedoucího pracovníka jménem Jan Dryml, který zastává funkci generálního ředitele.

  Poznámka: Informace o tom, jak přidat víc dat k obrazcům najdete v článku Přidání data s obrazci.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně Obrazce přetáhněte obrazec pro první podřízenou osobu na obrazec nadřízeného. Tím dojde k automatickému propojení obou osob v hierarchii.

  Tip: Aby došlo k propojení, je třeba umístit podřízený obrazec doprostřed nadřazeného obrazce.

 • Při vytváření organizačního diagramu přetahujte podřízené obrazce na nadřazené obrazce a u každého zadejte jméno a funkci.

Automatické vytvoření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Tato metoda je nejvhodnější v případě, že výchozí pole pro informace nevyhovují vaším potřebám a data dosud nemáte uložena v žádném jiném programu.

 1. Na kartě soubor přejděte na možnost Nový, přejděte na firmy a pak klikněte na organizační diagram Wizard.

 2. Na první stránce průvodce vyberte položku Informace zadávané prostřednictvím průvodce a poté klikněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte možnost Excel nebo Text s oddělovači, zadejte název nového souboru a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Vyberte-li možnost Excel, otevře se list aplikace Microsoft Office Excel s ukázkovým textem. Zvolíte-li možnost Text s oddělovači, otevře se stránka Poznámkového bloku s ukázkovým textem.

 4. Jakmile se otevře list aplikace Excel nebo stránka Poznámkového bloku, použijte ukázkový text jako příklad požadovaného typu informací a informace přepište vlastními údaji.

  Důležité informace: Musíte zachovat sloupce Jméno a Nadřízený, můžete však změnit, odstranit nebo přidat jiné sloupce.

 5. Zavřete aplikaci Excel či Poznámkový blok a poté ukončete průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je k dispozici vlastní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Automatické vytvoření organizačního diagramu pomocí stávajícího zdroje dat

Tato metoda je nejvhodnější v případě, že se informace zahrnované do organizačního diagramu již nacházejí v nějakém dokumentu, například v listu aplikace Microsoft Office Excel nebo v adresáři serveru Microsoft Exchange Server.

 1. Ujistěte se, že tabulka nebo list obsahují sloupce pro jména zaměstnanců, jedinečná identifikační čísla a informace o podřízenosti.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmenovat libovolně. Po spuštění Průvodce organizačním diagramem můžete určit, které sloupce (názvy polí) obsahují jméno, identifikační číslo a údaj o podřízenosti.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor.    Pokud nejsou jedinečnými údaji jména, zahrňte u každého zaměstnance sloupec s jedinečným identifikátorem, například identifikačním číslem zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance:    Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. Na kartě soubor přejděte na možnost Nový, přejděte na firmy a pak klikněte na organizační diagram Wizard.

 3. Na první stránce průvodce vyberte možnost Informace již uložené v souboru nebo databázi.

 4. Klepněte na tlačítko Další a dále postupujte podle pokynů průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je k dispozici vlastní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Po vytvoření organizačního diagramu můžete uspořádat odrážet virtuální tým relace. Související obrazce vedle sebe, přesouvat a přidání tečkovaných spojnic zobrazíte vedlejší struktury podřízenosti nebo zvýraznění virtuální tým pomocí obrazce Rámcem týmu. Sestava znázorněným tečkovanou čarou se chová jako běžný spojnice. Rámec týmu je v podstatě změněné obdélník tvar, který umožňuje vizuálně skupiny a jméno týmy.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace vygenerovaných organizačních diagramů

Chcete-li promítnout změny ve struktuře organizace, je třeba aktualizovat organizační diagram ručně nebo vytvořit nový diagram. Jestliže vygenerujete nový diagram, nebude součástí nového diagramu žádné vlastní nastavení, které bylo provedeno v dřívějším diagramu. Pokud byly k obrazcům přidány motivy nebo fotografie, je třeba je přidat znovu, mají-li diagramy vypadat podobně.

Pokud obrazce jsou propojené s daty, aktualizaci dat obvykle při spuštění Aktualizace dat, nikoli pouze do existující obrazce. Aktualizace dat přidat nebo odebrat obrazce.

Vytvoření jednoduchého organizačního diagramu

Tato metoda se nejvíce hodí pro vytvoření malého organizačního diagramu s výchozími poli pro informace. Výchozími poli jsou:

 • Oddělení

 • Telefon

 • Název

 • Název

 • E-mail

 • V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, dále na položku Obchodní a poté klepněte na příkaz Organizační diagram.

 • Z okna Obrazce vzorníku Obrazce organizačního diagramu přetáhněte na stránku obrazec pro nejvyšší úroveň vaší organizace, například Vedoucí.

 • U vybraného obrazce zadejte jméno a funkci. Můžete jít například o vedoucího pracovníka jménem Jan Dryml, který zastává funkci generálního ředitele.

  Poznámka: Informace o tom, jak přidat víc dat k obrazcům najdete v článku Přidání data s obrazci.

 • Ze vzorníku Obrazce organizačního diagramu v okně Obrazce přetáhněte obrazec pro první podřízenou osobu na obrazec nadřízeného. Tím dojde k automatickému propojení obou osob v hierarchii.

  Tip: Aby došlo k propojení, je třeba umístit podřízený obrazec doprostřed nadřazeného obrazce.

 • Při vytváření organizačního diagramu přetahujte podřízené obrazce na nadřazené obrazce a u každého zadejte jméno a funkci.

Automatické vytvoření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Tato metoda je nejvhodnější v případě, že výchozí pole pro informace nevyhovují vaším potřebám a data dosud nemáte uložena v žádném jiném programu.

 1. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, dále na položku Obchodní a pak klepněte na příkaz Průvodce organizačním diagramem.

 2. Na první stránce průvodce vyberte položku Informace zadávané prostřednictvím průvodce a poté klepněte na tlačítko Další.

 3. Vyberte možnost Excel nebo Text s oddělovači, zadejte název nového souboru a klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Vyberte-li možnost Excel, otevře se list aplikace Microsoft Office Excel s ukázkovým textem. Zvolíte-li možnost Text s oddělovači, otevře se stránka Poznámkového bloku s ukázkovým textem.

 4. Jakmile se otevře list aplikace Excel nebo stránka Poznámkového bloku, použijte ukázkový text jako příklad požadovaného typu informací a informace přepište vlastními údaji.

  Důležité informace: Musíte zachovat sloupce Jméno a Nadřízený, můžete však změnit, odstranit nebo přidat jiné sloupce.

 5. Zavřete aplikaci Excel či Poznámkový blok a poté ukončete průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je k dispozici vlastní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Automatické vytvoření organizačního diagramu pomocí stávajícího zdroje dat

Tato metoda je nejvhodnější v případě, že se informace zahrnované do organizačního diagramu již nacházejí v nějakém dokumentu, například v listu aplikace Microsoft Office Excel nebo v adresáři serveru Microsoft Exchange Server.

 1. Ujistěte se, že tabulka nebo list obsahují sloupce pro jména zaměstnanců, jedinečná identifikační čísla a informace o podřízenosti.

  Poznámka: Sloupce můžete pojmenovat libovolně. Po spuštění Průvodce organizačním diagramem můžete určit, které sloupce (názvy polí) obsahují jméno, identifikační číslo a údaj o podřízenosti.

  • Jméno zaměstnance:    Jména zaměstnanců v tomto poli se stejným způsobem zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

  • Jedinečný identifikátor.    Pokud nejsou jedinečnými údaji jména, zahrňte u každého zaměstnance sloupec s jedinečným identifikátorem, například identifikačním číslem zaměstnance.

  • Nadřízený zaměstnance.     Toto pole musí obsahovat jedinečný identifikátor příslušného vedoucího, to znamená jméno nebo číslo. U zaměstnance na vrcholu organizačního diagramu ponechejte toto pole prázdné.

 2. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, dále na položku Obchodní a klepněte na příkaz Průvodce organizačním diagramem.

 3. Na první stránce průvodce vyberte možnost Informace již uložené v souboru nebo databázi .

 4. Klepněte na tlačítko Další a dále postupujte podle pokynů průvodce.

  Poznámka: Pro většinu stránek průvodce je k dispozici vlastní nápověda. Nápovědu otevřete stisknutím klávesy F1 nebo klepnutím na tlačítko Nápověda.

Začátek stránky

Zobrazení týmů pomocí rámců týmu nebo tečkovaných čar

Po vytvoření organizačního diagramu můžete uspořádat odrážet virtuální tým relace. Související obrazce vedle sebe, přesouvat a přidání tečkovaných spojnic zobrazíte vedlejší struktury podřízenosti nebo zvýraznění virtuální tým pomocí obrazce Rámcem týmu. Sestava znázorněným tečkovanou čarou se chová jako běžný spojnice. Rámec týmu je v podstatě změněné obdélník tvar, který umožňuje vizuálně skupiny a jméno týmy.

Organizační diagram s rámcem týmu a vztahem znázorněným tečkovanou čarou

Aktualizace vygenerovaných organizačních diagramů

Chcete-li promítnout změny ve struktuře organizace, je třeba aktualizovat organizační diagram ručně nebo vytvořit nový diagram. Jestliže vygenerujete nový diagram, nebude součástí nového diagramu žádné vlastní nastavení, které bylo provedeno v dřívějším diagramu. Pokud byly k obrazcům přidány motivy nebo fotografie, je třeba je přidat znovu, mají-li diagramy vypadat podobně.

Pokud obrazce jsou propojené s daty, aktualizaci dat obvykle při spuštění Aktualizace dat, nikoli pouze do existující obrazce. Aktualizace dat přidat nebo odebrat obrazce.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×