Vytvoření okno posunu a lupy efekty v aplikaci PowerPoint 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

R. Glenna Shaw, MVP pro aplikaci Microsoft PowerPoint a vlastník webu Glenna Shaw vizuální komunikace

Ačkoli aplikace PowerPoint umožňuje snadno vytvořit a distribuovat fotoalba, finálním výsledkem je typická prezentace, která víceméně pouze oživuje promítání snímků na starých projektorech, které je jako vystřižené z šedesátých a sedmdesátých let minulého století a pouze převedené do elektronické podoby. Svá elektronická fotoalba přitom můžete oživit pomocí efektů posouvání záběru a přibližování, jimiž je známý dokumentární fotograf Ken Burns. Wikipedie uvádí, že „Ken Burns ve svých dokumentech často oživuje statické fotografie pozvolným přibližováním objektů, na něž se soustředí pozornost, a přesouváním záběru z jednoho objektu na jiný. Například na fotografii baseballového týmu by mohl pomalu posouvat záběr po tvářích jednotlivých hráčů a zastavit na hráči, o kterém vypravěč právě hovoří.“

Díky doplnění aplikace Microsoft PowerPoint 2002 o vlastní dráhy pohybu je s trochou přemýšlení vytváření efektů posouvání a přibližování poměrně snadné.

Následující příklady vzniku pomocí Microsoft Office PowerPoint 2007, ale základní pokyny jsou stejné pro Microsoft Office PowerPoint 2003, PowerPoint 2002 a Microsoft PowerPoint 2004 for Mac. Tento článek také předpokládá znalost použití animace a jejich nastavení.

Začněte zapnutím mřížky a vodítek. Během práce vám to pomůže s umístěním několika položek a usnadníte si tak nalezení středu snímku, což je velmi důležité. Na kartě Domů ve skupině Kreslení klikněte na položku Uspořádat, přejděte na položku Zarovnat a pak klikněte na položku Nastavení mřížky. Poté se objeví dialogové okno zobrazené dole. Já si vypínám možnost Přichytit objekty k mřížce, protože mám raději větší kontrolu nad jejich umístěním, ale možná se vám bude zdát přichytávání objektů k mřížce jednodušší.

Grid and Guides dialog box

Vytvoření panoramatu

Výhodou panoramatické obrázku je to, že uvedený tak víc než tradiční fotografie. Například mám nový fond plaveckých, který chcete odeslat obrázky do rodiny, ale běžná obrázky jenom není vyjádření celkový efekt dobře. Moje řešením je vytvoření panoramatické snímek celý fond zdrojů. K tomuto účelu můžu platnosti na jednom místě a trvaly svůj první obrázek zapnutá mírně doleva, jako když druhý obrázek, a tak dál. Můžu potom stříhají tyto fotografie pohromadě na snímku Zarovnání a Seskupit je. V tomto příkladu se zeleným řádky ke zvýraznění koncept můžu jste zobrazí obrázky. Chcete se řádky fotografií.

Photos aligned and grouped

Potom jsem klikla pravým tlačítkem na seskupený objekt, klikla jsem na Uložit jako obrázek a uložila jsem nový panoramatický obrázek jako soubor PoolPanorama.jpg.

Můžu vedle tohoto seskupené objektu a odstraní vložit soubor PoolPanorama.jpg na můj snímku a pro používá nástroj pro oříznutí v části Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát ve skupině velikost, aby začátku a konci můj obrázek panoramatickým i. (Zobrazení karty Nástroje obrázku a Formát, ujistěte se, že je vybraný obrázek.)

Panorama picture

Nakonec jsem nastavila formát obrázku tak, aby měl stejnou výšku jako snímek (7,5 palce), a změnila jsem velikost okna zobrazení na 30 %, aby se mi zobrazoval celý obrázek (pomocí posuvníku v pravém dolním rohu). Potom jsem obrázek zarovnala k levé straně snímku. Nejlepších výsledků dosáhnete, když bude šířka vašeho panoramatu násobkem deseti (protože snímek je 10 palců široký), takže snímek nebude končit bílou plochou, až se obrázek rozhýbe. V tomto příkladu je šířka 30 palců.

Align picture with left side of slide

Teď můžu pomocí možností v podokně úloh Vlastní animace můžete přidat dráhy pohybu od levého panoramatickým obrázek a použít myší rozšiřte koncový bod úplně nalevo od obrázku. (Pokud chcete otevřít podokno úloh Vlastní animace na kartě animace ve skupině animace, klikněte na Vlastní animace.) Můžu nastavit časování na dráhu pohyburychlost 30 sekund, než zrušte zaškrtnutí políček na kartě efektvyhlazenými startvyhlazenými ukončit a zaškrtněte políčko pro Automatické obrácené pořadí.

Left dialog box

Po spuštění prezentace se teď bude obrázek bazénu pomalu posouvat doleva a potom pomalu zpět, takže si diváci efekt užijí naplno. Zaškrtnutí políček Plynulý začátek a Plynulý konec slouží k mírnému zpomalení animace na začátku a na konci dráhu pohybu a toto nastavení je otázkou preferencí.

Posouvání záběru přes fotografii

Přidání efektu posouvání záběru k fotografii skupiny vám umožní prezentovat jak celou skupinu, tak i jednotlivce.

Začnu vložením obrázku do snímku. Fotografie s vyšším rozlišením budou vypadat lépe, ale můžete se stát, že narazíte na problémy s jejich velikostí. V takovém případě zmenšete rozlišení obrázku. Je vhodné používat co nejkvalitnější obrázky, protože (při jejich zvětšení) dochází k částečné ztrátě kvality. Další informace najdete na tomto MVP webu zaměřeném na PowerPoint: Nejčastější dotazy k PowerPointu: Oddíl Skenování, rozlišení, DPI.

Změním velikost obrázku tak, aby se vešel na snímek. Provedu to tak, že na obrázek kliknu pravým tlačítkem myši, kliknu na Velikost a umístění a potom nastavím výšku obrázku na 7,5 palce (standardní výška snímku). Nezapomeňte u obrázků zamknout poměr výšky a šířky zaškrtnutím políčka Zamknout poměr stran, jinak budou obrázky vypadat zkresleně.

Dialogové okno Formát obrázku

Teď mám fotku umístěnou na střed snímku.

V tomto příkladu chci, aby se záběr posouval přes tváře všech členů rodiny, takže první věc, kterou bude potřeba udělat, je rozhodnout, kde chci začít a kde chci skončit. K tomu bude potřeba obdélník se stejným poměrem výšky a šířky, jako má snímek. V tomto příkladu použiji obdélník 3 × 4 palce s jasně žlutými okraji.

Yellow rectangle marks beginnning of zoom

Teď můžu obdélník zkopírovat, vložit do snímku a přesunout ho na místo, kde má posun záběru skončit.

Yellow rectangle to mark end of zooming

Můžu Zarovnání obdélníků horní a dolní a použijte obdélníků jako vodítko oříznout vlastní fotky.

Use rectangles as guide to clip photo

Nakonec odstraním žluté obdélníky, změním velikost fotky na výšku snímku a zarovnám ji k levému okraji. Potom vytvořím dráhu pohybu doleva pomocí stejného postupu jako v předchozím příkladu s panoramatem.

Poznámka: Znovu opakuji, že je vhodné, aby šířka výřezu byla násobkem deseti, takže možná bude potřeba výřez upravit. Fotografie použitá v příkladu má šířku 20 palců.

Create custom animation

Záběr se teď posouvá přes obličeje všech členů rodiny na fotografii.

Přiblížení a oddálení

Pokud chcete zaměřit pozornost na jeden objekt na snímku, přiblížení a oddálení zobrazení je velmi účinné a snadno proveditelné.

V tomto příkladu se zaměříme na mého vnuka. Začnu se stejnou fotografií na snímku prezentace. Zkopíruji ji a znovu vložím přes první fotografii. Druhou fotografii pak oříznu kolem vnuka. Aby byla oříznutá oblast vidět, přidala jsem kolem ní žlutou čáru. Oříznutá fotografie by měla mít stejný poměr stran jako snímek. V tomto příkladu jsem použila výřez 3 × 4 palce.

Clipped photo within larger slide

Teď můžu velikost oříznutý fotky na tvar celý snímek a Přidat úvodní animaciZvolna Lupa, Po předchozí, zpožděnínastaven na 2 sekunda rychlosti médiu. Můžu si přidat taky závěrečné animace Zvolna Lupa, Po předchozí, zpoždění2 sekund a rychlosti Střední.

Faded Zoom dialog box shows how to set photo

Snímek teď na 2 sekundy zobrazí celou fotografii rodiny, poté přiblíží záběr na vnuka, vyčká 2 sekundy a znovu oddálí záběr na celou fotografii.

Přiblížení je bohužel možné pouze ze středu snímku, takže tento efekt ještě úplně přesně neodpovídá mé představě. Bude nutné přidat dráhu pohybu a vytvořit tak dojem přiblížení levé dolní čtvrtiny, kde je můj vnuk umístěn. Z tohoto důvodu přesunu oříznutou fotku tak, aby se její střed nacházel přibližně v místě, kde je na původní fotografii můj vnuk. Kliknu na Nakreslit vlastní cestu (po kliknutí na Dráhy pohybu) a nakreslím vlastní cestu pohybu ze středu oříznuté fotografie do středu snímku. Nakonec nastavím pořadí vlastní cesty pohybu v mých animacích na Spustit s předchozím společně s úvodním efektem animace Pozvolná lupa a ověřím, že rychlost je nastavená na hodnotu Střední, aby odpovídala úvodnímu efektu Pozvolná lupa. Pořadí animací jde měnit jejich přetažením nahoru nebo dolů v podokně úloh Vlastní animace. Můžete také zamknout vlastní cestu animace (vyberte Uzamčeno v rozevíracím seznamu Dráha v podokně úloh Vlastní animace), takže je možné během úprav snímku obrázek posouvat, zatímco cesta zůstane nezměněná.

Creating custom animation

Posledním krokem je Přidat vlastní animace do oříznutý obrázek přejdete od středu snímku počátečního bodu jiné vlastní dráhy pohybu. K tomuto účelu musím přesunout obrázek do center a uprostřed snímku a přidat vlastní cesty pohybu přejít od středu snímku na střed kde je můj grandson umístěným v původní obrázek. Můžu potom použít stejné nastavení na tomto vlastní dráhy pohybu, jak to bylo možné prvním: S předchozím, Střední rychlosti a Uzamknout.

Creating custom animation

Fotografie se teď přiblíží z požadovaného místa a pak se opět oddálí do požadovaného místa snímku.

Kombinace přibližování a posouvání

V předchozích příkladech bylo možné zaměřit záběr na různé členy rodiny, ale ne postupně na všechny. Co bych opravdu ráda udělala, je přiblížení a posouvání záběru přes obličeje všech členů rodiny tak, abych skončila detailem svého vnuka.

Přidám proto do snímku přes původní fotografii zvětšený záběr a použiji ho k vytvoření efektu přiblížení. Pravděpodobně budete mít tendenci použít animační efekt Zvětšení a zmenšení, ale při práci s fotografiemi není tato funkce vhodná kvůli snížení rozlišení.

Obrázek jsem zkopírovala, vložila ho do snímku a změnila jsem jeho velikost, jak bylo potřeba. Mějte na paměti, že při promítání prezentace mohou být některé velké obrázky zmenšeny, tak to při nastavování velikosti svého obrázku nezapomeňte vzít v úvahu. V tomto příkladu jsem šířku obrázku zvětšila na 15 palců. Protože takto velký snímek se těžko zobrazí celý, změnila jsem velikost okna zobrazení na 40 % (pomocí posuvníku v pravém dolním rohu) a zarovnala jsem tento větší obrázek doprostřed a na střed snímku.

Můžu a informace o přidávání obrazců 7.5 tak, že 10 palce křížku v části Vývojový diagram, který má bez výplněa nastavte barvu čáry pro kontrast se můj obrázek a nechcete, aby hodně čáry se snadno zorientujete v tom ho. Můžu umístěte tento obrazec křížku svůj první Lupa a jeho posouvání bodu. Můžu a pak zkopírujte a vložte dva další vlasové čáry a umístěte je mé posouvání body.

Crosshairs AutoShapes

Výsledkem je zvětšená fotografie se třemi značkami, které poslouží k nastavení vlastních animací a které odstraním, jakmile dokončím vytváření efektů.

Teď můžu skupiny velký obrázek a tři vlasové čáry do jednoho objektu tak, že podržíte klávesu Shift a po kliknutí na všechny čtyři objekty, dokud se budou vybrány všechny. V části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat můžu pak klikněte na Vzhled tlačítka a klikněte na skupiny Vzhled tlačítka .

Nakonec, abych zajistila, že si seskupený objekt uchová správný poměr stran, kliknu na něj pravým tlačítkem myši, kliknu na Velikost a umístění a potom v části Měřítko zaškrtnu políčko Zamknout poměr stran.

Můžu přidat zvolna Lupa úvodní efekt velký obrázek. Můžu nastavit, aby se spouštěla Po předchozí, zpoždění je nastavena na 2 sekund (tak, aby cílové skupiny vidí původní obrázek) a rychlosti je nastavena na hodnotu Střední.

Potom k velkému obrázku přidám vlastní cestu pohybu, která povede od křížku prvního bodu posouvání záběru do středu snímku.

Nastavení této vlastní dráhy pohybu bude S předchozím, Velmi pomalá rychlost a Uzamčeno. Zruším zaškrtnutí políček Plynulý začátek a Plynulý konec. Ujistěte se, že je vaše vlastní dráha pohybu přiřazená k velkému obrázku a ne k obrazci s křížkem.

Crosshairs AutoShapes and Custom Path dialog box

Dráha pohybu se nemusí objevit tam, kde to čekáte, ale to je v pořádku. Teď stisknu a podržím klávesu SHIFT a kliknu postupně na velký obrázek a všechny obrazce s křížkem a tím je vyberu. Všechny vybrané položky přesunu tak, aby křížek počátečního bodu byl ve středu snímku.

Poznámka: Pomohou mi s tím zobrazená vodítka a pravítka a vzhledem k tomu, že dráhu pohybu je uzamčená, zůstane tam, kde má. Pokud se Pravítko nezobrazí, tak na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit či skrýt zaškrtněte políčko Pravítko.

Starting point crosshairs are in center of slide

Kliknutím do šedé oblasti zruším výběr všech objektů a potom kliknutím vyberu obrázek. Teď přidám další vlastní dráhu pohybu, která povede ze středu druhého bodu posouvání záběru do středu snímku. Spuštění této vlastní dráhy pohybu nastavím na S předchozím a Zpoždění na 1 sekundu. Zvolím nastavení Uzamčeno a Velmi pomalá rychlost a zruším zaškrtnutí políček Plynulý začátek a Plynulý konec.

Custom path dialog box

Zopakováním tohoto kroku vytvořím konečnou pozici posouvání záběru. Vyberu obrázek a posunu ho tak, aby byl druhý obrazec s křížkem ve středu snímku. Přidám poslední vlastní dráhu pohybu vedoucí ze středu obrazce s křížkem na konečné pozici posouvání záběru do středu snímku a její vlastnosti nastavím na Po předchozím, Zpoždění 2 sekundy, Uzamčeno, Velmi pomalá rychlost a zruším zaškrtnutí políček Plynulý začátek a Plynulý konec.

Custom Path dialog box

A nakonec můžu skrýt všechny mé odkaz vlasové čáry nastavením Obrys obrazce žádné a Zarovnání velký obrázek s uprostřed a na středu snímku.

Align picture with middle and center of slide

Potom doladím počáteční a koncové body vlastních drah pohybu, aby se na obrazovce neobjevovaly okraje obrázku. S tím mi pomůže tlačítko Přehrát v podokně úloh Vlastní animace.

Prezentace teď po spuštění přiblíží záběr, posune záběr zleva doprava přes obličeje všech členů rodiny a skončí detailem vnuka.

A jako vždy, nebojte se experimentovat, experimentovat a experimentovat na vlastní pěst.

O autorce: Glenna Shaw je certifikovanou specialistkou v oblasti řízení projektů u federální vlády a aktivní členkou komunity PowerPointu. Je držitelkou certifikátu společnosti Microsoft pro PowerPoint a certifikátu v oboru přístupných informačních technologií.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×