Vytvoření odkazu na stejnou oblast buněk na více listech

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Odkaz na buňku nebo Oblast na několik listů nazývá 3D odkazu. 3D odkazu je pohodlný způsob, jak odkazu na několik listů, které postupujte podle stejné vzorce a obsahují stejný druh dat, například při sloučení rozpočtu dat z různých oddělení ve vaší organizaci.

Pomocí následujícího prostorového odkazu můžete sečíst přidělování rozpočtu mezi třemi odděleními, Prodej, HR a Marketing, přičemž každé oddělení bude mít samostatný list:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Můžete dokonce přidat další list a přesuňte ho do oblasti, které vzorec odkazuje na. Například pro přidání odkazu do buňky B3 list vybavení, přesunete list vybavení mezi listy Prodej a HR přetažením jeho karty, jak je vidět na obrázku:

Vložení dalšího listu do sloučení

Protože vzorec obsahuje 3D odkaz na oblast názvů listů Prodej: Marketing! B3, všechny listy v oblasti jsou součástí do nového výpočtu.

Následující příklady vysvětlují, co se stane při vložení, kopírovat, odstranit nebo přesunout listy, které jsou součástí 3D odkazu. Každá z těchto příkladů použijte vzorec = SUMA (Sheet2:Sheet6! A2: a5) přidáte buňky A2 až A5 v listech 2 až 6:

 • Vložení nebo kopírování:    Pokud vložíte nebo zkopírujete listy mezi listy List2 a List6 (koncové body v tomto příkladu), Excel zahrnuje všechny hodnoty v buňkách A2 až A5 základních listů do výpočtů.

 • Odstranění    Pokud odstraníte listy mezi listy List2 a List6, budou jejich hodnoty z výpočtu odebrány.

 • Přesunutí    Pokud listy, které List2 a List6 přesunete mimo rozsah listů, budou jejich hodnoty z výpočtu odebrány.

 • Přesunutí koncového bodu:    Pokud přesunete List2 nebo List6 na jiné místo ve stejném sešitu aplikace Excel výpočet se upraví zahrnout nových listů mezi nimi Pokud obrácené pořadí koncové body v sešitu. Je-li převrátit koncové body, 3D odkazu změní sešitu. Například může mít odkaz na Sheet2:Sheet6. Jestliže přesunete List2 tak, aby byla po List6 v sešitu, bude tak, aby ukazovaly Sheet3:Sheet6 upravte vzorec. Pokud přesunete List6 před List2, vzorec upraví tak, aby ukazovaly na Sheet2:Sheet5.

 • Odstranění koncového bodu:    Pokud odstraníte List2 nebo List6, aplikace Excel odebere hodnoty na listu z výpočtu odebrány.

Postup nastavení

 1. Klikněte na buňku, do kterého budete zadávat funkci.

 2. Napište a = (znaménko rovná se), název funkce (viz tabulka dole) a potom levou kulatou závorku.

 3. Klikněte na ouško prvního listu, na který chcete odkázat.

 4. Stiskněte a podržte klávesu Shift a pak klikněte na ouško posledního listu, na který chcete odkázat.

 5. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkázat.

 6. Dokončete zadání vzorce a potom stiskněte klávesu Enter.

Funkce, které lze v prostorovém odkazu použít:

Funkce

Popis

PRŮMĚR

Vypočítá průměr (aritmetický průměr) čísel.

AVERAGEA

Vypočítá průměr (aritmetický průměr) čísel včetně textu a logických hodnot.

POČET

Spočítá buňky, které obsahují čísla.

POČET2

Spočítá buňky, které nejsou prázdné.

HARMEAN

Vrátí harmonickou střední hodnotu množiny dat: reciproční hodnotu aritmetického průměru recipročních čísel.

KURT

Vrátí hodnotu špičatosti množiny dat.

LARGE

Vrátí k-tou největší hodnotu ze zadané množiny dat. Například páté největší číslo.

MAX

Najde nejvyšší hodnotu v množině hodnot.

MAXA

Najde nejvyšší hodnotu v množině hodnot včetně textu a logických hodnot.

MEDIAN

Vrátí medián nebo číslo uprostřed sady zadaných čísel.

MIN

Najde nejnižší hodnotu v množině hodnot.

MINA

Najde nejnižší hodnotu v množině hodnot včetně textu a logických hodnot.

Percentil

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1. Tato funkce je poskytována pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi aplikace Excel.

PERCENTIL.EXC

Vrátí k-tý percentil hodnot v oblasti, přičemž k je hodnota mezi 0 a 1.

PERCENTIL.INC

Vrátí k-tý percentil hodnot v oblasti, přičemž k je hodnota mezi 0 a 1 (včetně).

Funkce PERCENTRANK

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat. Tato funkce je poskytována pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi aplikace Excel.

PERCENTRANK.EXC

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

PERCENTRANK.INC

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1 včetně) množiny dat.

Funkce QUARTIL

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1. Tato funkce je poskytována pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi aplikace Excel.

QUARTIL.EXC

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).

QUARTIL.INC

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat vyjádřenou hodnotami percentilu v rozsahu 0 až 1 (včetně).

SOUČIN

Vynásobí čísla.

RANK

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel: jeho relativní velikost vzhledem k hodnotám v seznamu. Tato funkce je poskytována pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi aplikace Excel.

RANK.EQ

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel: jeho relativní velikost vzhledem k hodnotám v seznamu.

RANK.AVG

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel: jeho relativní velikost vzhledem k hodnotám v seznamu.

SKEW

Vrátí šikmost rozdělení náhodné veličiny.

SMALL

Vrátí k-tou nejmenší hodnotu v množině dat.

SMODCH.VÝBĚR.S

Vypočítá směrodatnou odchylku na základě vzorku.

SMODCH.P

Vypočítá směrodatnou odchylku celého základního souboru.

STDEVA

Vypočítá směrodatnou odchylku na základě vzorku včetně textu a logických hodnot.

STDEVPA

Vypočítá směrodatnou odchylku celého základního souboru včetně textu a logických hodnot.

TRIMMEAN

Vrátí průměrnou hodnotu vnitřní části množiny datových hodnot.

SUMA

Sečte čísla.

VAR.S

Vypočte rozptyl výběru.

VAR.P

Vypočítá rozptyl celého základního souboru.

VARA

Odhadne rozptyl na základě vzorku včetně textu a logických hodnot.

VARPA

Vypočítá rozptyl celého základního souboru; včetně textu a logických hodnot

Postup nastavení

 1. Na kartě vzorce klikněte na položku Definovat název (ve skupině Definované názvy ).

 2. V zobrazeném okně Nový název zadejte název pro referenci. Názvy lze až 255 znaků.

 3. V seznamu odkaz na vyberte znaménko rovná se (=) a odkaz na a potom stiskněte klávesu Backspace.

 4. Klikněte na ouško prvního listu, na který chcete odkázat.

 5. Stiskněte a podržte klávesu Shift a klikněte na kartu List odkaz.

 6. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkázat.

Další informace

Další informace o přesunutí listu v sešitu najdete v tématu přesunutí nebo zkopírování listu. Další informace o vytváření a používání definovaných názvů najdete v tématu definice a použití názvů ve vzorcích.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×