Vytvoření nového projektu z jiného projektu nebo ze šablony

Předplatné Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Ostatní manažeři projektů se neúčastnili cestování. Při nastavování nového projektu si můžete ušetřit spoustu času vytvořením práce – existujících projektů a šablon.

Začít s existujícím projektem

 1. Otevřete projekt nebo šablonu , které chcete použít jako základ nového projektu.

 2. Klikněte na Soubor > Informace.

 3. V části informace o projektuzměňte datum zahájení a datum dokončení projektu.

 4. Klikněte na Uložit jako a vyberte nový název a novou domovskou stránku projektu.

Na novém projektu můžete začít hned pracovat, ale možná budete muset vyčistit některé z existujících informací o projektu.

Jedním ze způsobů, jak tuto čistou práci vyčistit, zejména pokud chcete použít starý soubor pro vytvoření více projektů, uložte původní projekt jako šablonu. Máte možnost, aby se všechny informace o průběhu ukládání vynechaly, když ponecháte jenom úkoly a zdroje.

Využití šablony

 1. Klikněte na Soubor > Nový.

 2. V poli vyhledejte šablony nebo klikněte na požadovanou šablonu.

 3. V dialogovém okně Náhled klikněte na vytvořit.

Dostupné šablony v části Nový zobrazení Backstage

Ujistěte se, že zdroje, úkoly a trvání v šabloně jsou pro váš projekt správné. Samozřejmě můžete tyto změny měnit podle potřeby.

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Vytvoření nového projektu ze šablony

Project 2007 obsahuje mnoho výchozích šablon, které můžete použít. Další šablony jsou k dispozici na webu Microsoft Office Online. Pokud má vaše organizace vlastní šablony, mohou být uloženy v podnikovém intranetu. Pomocí těchto kroků získáte přístup k některým z těchto šablon.

 1. V nabídce soubor klikněte na Nový.

 2. V podokně úloh Nový projekt klikněte v části šablonyna položku počítač.

  - NEBO -

  Pokud vaše organizace ukládá šablony na web, klikněte v části šablonyna weby.

  Tip: Na webu Microsoft Office Online mohou být k dispozici další šablony Office Project 2007. V podokně úloh v části šablonyklikněte na šablony v Office Online.

 3. V dialogovém okně šablony klikněte na karty, abyste viděli dostupné šablony.

 4. Klikněte na šablonu, kterou chcete použít, a potom klikněte na OK.

 5. V nabídce File (Soubor) klikněte na Save As (Uložit jako).

 6. Do pole název souboru zadejte název nového projektu a klikněte na Uložit.

Dostupné šablony

K dispozici je několik kategorií šablon, které vám pomůžou začít plánovat projekt. K identifikaci správné šablony pro váš projekt použijte následující části.

Šablony služeb pro zákazníky

Následující šablony poskytují počáteční body pro projekty služeb zákazníkům.

Šablona

Popis

Sledování názorů zákazníků

Poskytuje rámec pro vývoj procesů pro sledování názorů zákazníků v rámci úsilí o neustálé zlepšování. Tato šablona je zaměřena na procesy ke sledování zpětné vazby po jejím shromáždění. Shromažďování dat má omezené směrové množství.

Oddělení zákaznické služby

Pomáhá organizaci oddělení služeb zákazníkům nastavit strukturu podpory pro nový produkt. Toto je komplexní téma, které může vyžadovat několik plánů pro pojistí všech součástí.

Plánování zákaznické služby po výrobě

Obsahuje základní kroky potřebné k navázání služby dodatečného poskytování služeb pro nové zákazníky, kteří jsou v pořádku (CPG). CPGs jsou spotřební zboží, jako jsou potraviny a nápoje, obuv a oděvy, tabák a čisticí produkty.

Šablony financí a účetnictví

Následující šablony poskytují počáteční body pro finance a účetní projekty.

Šablona

Popis

Roční Příprava sestavy

Řeší obecné finanční a účetní činnosti definující typické úsilí pro přípravu roční finanční sestavy. Aktivity zahrnují získávání informací z více oddělení, práci s ostatními odděleními (například právní a veřejné vztahy), aby bylo zajištěno, že všechny požadované informace jsou přesně, tisk a distribuce.

Implementace finančních a účetních systémů

Popisuje kroky potřebné k implementaci finančního a účetního systému. Předpokládá se, že probíhá stávající systém nebo proces a nový systém ho nahradí. Také se předpokládá, že nový software aplikace byl již zvolen.

Příprava počáteční rozvahy v den přechodu na IFRS

Řeší významné finanční a účetní činnosti vyžadované společnostmi k přípravě jejich úvodní rozvahy v den přechodu do mezinárodních norem pro finanční vykazování (IFRS) v rámci převodu z předchozích Všeobecně uznávané účetní zásady (GAAP).

Začátek stránky

Šablony pro správu lidských zdrojů a zdrojů

Následující šablony poskytují počáteční body pro projekty správy zdrojů.

Šablona

Popis

Vývoj potřeb dovedností – plán náboru – prognóza pronájmu

Poskytuje rámec pro obecné aktivity lidských zdrojů potřebné k provedení analýzy předpokládaných potřeb dovedností a k vytvoření možných plánů pro nábor a školení potřebných k adresování této mezery.

Vyhodnocení strategie offshoring pro funkce HR

Řeší obecné aktivity potřebné k vyhodnocení offshoring strategie pro funkce lidských zdrojů. Zahrnuje fáze analýzy aktuální situace, provedení předběžného výzkumu, provedení hluboké analýzy a zavádění pilotního programu.

Implementace systému lidských zdrojů

Popisuje kroky na vysoké úrovni potřebné k implementaci informačního systému pro lidské zdroje (HRIS). Neplatí pro komerční softwarové systémy.

Hodnocení výkonu

Řeší obecné aktivity definující typický čtvrtletní nebo roční zkušební cyklus hodnocení výkonu. Tato šablona předpokládá proces kontroly výkonu a tento výkon není svázán s kompenzací.

Vyhodnocení a konsolidace dodavatele

Řeší proces identifikace preferovaných dodavatelů.

Oslovení dodavatele na návrh (RFP)

Poskytuje standardní postup pro vytváření, distribuci a vyhodnocení žádostí o návrhy od potenciálních dodavatelů. Je určený pro použití organizacemi, které vyžadují formální dodržování schváleného procesu za účelem získání služeb dodavatelů.

Šablony prodeje a marketingu

Následující šablony představují počáteční body pro prodejní a marketingové projekty.

Šablona

Popis

Finanční služby nabízející poskytování služeb

Pomáhá sledovat plánování, provádění, následné spuštění a closedown pro finanční služby nabízejícího spuštění. Tato šablona se soustřeďuje na spuštění nabídky a nikoli na její vývoj.

Školení pro vnitřní připravenost

Představuje plán, který pomáhá identifikovat potřeby školení, vyvíjet školicí řešení a nasadit interní školicí programy. Šablona se soustřeďuje na interní školení pro účely prodeje, ale obecný rámec lze použít i pro další školení.

Správa příchozích požadavků na nabídky (RFQs)

Poskytuje prodejcům regimented metodu správy požadavků a postupů (RFQ).

Plánování marketingové kampaně

Popisuje různé aspekty, které možná budete potřebovat k plánování marketingové kampaně v organizaci, včetně porozumění vaší pozici na tržišti, shromažďování dat a analýze efektivity kampaně.

Plánování a provádění marketingových akcí

Popisuje hlavní kategorie, které byste měli zvážit při plánování marketingové události.

Tradeshow plánování, provádění a zaBalení

Poskytuje přehled kroků, které se týkají plánování obchodních prezentací. Úkoly by se měly zkrátit, když provedete další obchod a Rhythm.

Šablony životního cyklu vývoje produktu

Následující šablony představují počáteční body projektů v životním cyklu vývoje produktu.

Šablona

Popis

Školení k externí technické přípravě

Zahrnuje plánování prostřednictvím nasazení externích vzdělávacích programů s ohledem na vyhodnocování potřeb, vývoj materiálů a obsahu, generování poptávky a provádění aktivit.

Vývoj aplikací MSF

Pochází z modelu procesu pro vývoj aplikací, což je klíčová součást platformy Microsoft Solution Framework (MSF). Tento pružný model zlepšuje řízení projektů, minimalizuje riziko, zlepšuje kvalitu produktů a zvyšuje rychlost vývoje softwaru.

Nový produkt

Poskytuje rámec pro vývoj nového produktu s oborovým přístupem, který by měl zvyšovat úspěšnost.

Spuštění nového produktu

Usnadňuje definování a správu klíčových součástí pro silný plán spuštění produktů: jasně definované cíle prodeje; zajištěná připravenost pro prodejní kanály. propagační funkce (veřejné vztahy, marketing a reklama); a prostředky ke sledování, sledování a k provádění.

Plánování vývoje produktu

Popisuje strategický přístup k vývoji produktu. Při práci s firemním místem na tržišti, poskytováním produktových infrastruktur a využitím znalostí o cílech a konkurenci Tato šablona vytvoří rámec pro zahájení vývoje produktu.

Spuštění příspěvku na produkt

Popisuje klíčové oblasti hodnocení výkonu produktu po jeho vložení na tržišti.

Vývoj softwaru

Soustřeďuje se na kroky a postupy potřebné k úspěšnému zahájení procesu vývoje softwaru. Šablonu můžete použít tak, jak je, nebo ji můžete upravit pro rekurzivní vývoj.

Lokalizace softwaru

Zaměření na kroky a procesy potřebné k úspěšnému lokalizaci softwaru.

Začátek stránky

Zpracování šablon pro zjednodušení a dodržování předpisů

Následující šablony poskytují počáteční body projektů, které sledují akce, které zjednodušují proces a dodržování předpisů.

Šablona

Popis

Správa ISO 9001 – kontrola

Průvodce vás provede procesem kontroly správy pro dodržování předpisů s ISO 9001, včetně plánovaných intervalů a přísných pokynů pro kontrolu.

Projektové kanceláře

Soustřeďuje se na kroky a postupy pro úspěšné zahájení, monitorování a zřízení projektového projektu organizace.

Cyklus DMAIC Six Sigma

Popisuje fáze, klíčové aktivity a dodávky ve standardním životním cyklu Six Sigma.

Možnosti SOXosti a technologie

Řeší obecné aktivity pro kontrolu existujících vnitřních ovládacích prvků a hodnocení potenciálních technologických možností pro efektivnější Sarbanes Oxley (SOX). Tento projekt předpokládá, že organizace už SOX kompatibilní.

Šablony IT

Následující šablony obsahují počáteční body pro projekty IT.

Šablona

Popis

Nasazení infrastruktury

Soustřeďuje se na kroky a procesy pro úspěšné zahájení, návrh a nasazení nové infrastruktury.

Plán pro zlepšení infrastruktury zabezpečení

Poskytuje přístup k identifikaci, plánování a zavádění vylepšení infrastruktury. Soustřeďuje se na infrastrukturu zabezpečení, která ilustruje plán, který vyžaduje rovnováhu mezi dvěma požadavky na řízení: zachování zabezpečení a zachování možnosti podnikání. Tento přístup se ale dá použít k mnoha iniciativám infrastruktury.

Šablony pro strategické podnikání

Následující šablony poskytují výchozí body pro strategické vývojářské projekty.

Šablona

Popis

Nový podnik

Popisuje proces vývoje podnikatelské příležitosti do nové provozní firmy. Může být upraveno tak, aby se používalo pro širokou škálu konkrétních firemních situací.

Strategické spojení nebo hodnocení akvizice

Řeší obecné aktivity, kterými společnost prochází, a určí svou strategii podnikání. Mapa cest zahrnuje porozumění postavení na trhu, vyhodnocení obchodování mezi fúzí a akvizicí a vnitřním rozvojem, hodnocení fúzí a pořizování zájemců a uvedení ocenění na cílové společnosti.

Další šablony

Následující šablony představují výchozí body pro několik dalších typů projektů.

Šablona

Popis

Komerční konstrukce

Zahrnuje základní úkoly potřebné k vytvoření komerčního prostoru s více články a ukazuje vztahy mezi těmito úkoly. Šablonu můžete použít výhradně jako školicí nástroj nebo k vytvoření plánu vlastních plánů pro projekty nebo můžete šablonu upravit a použít ji jako základ pro počáteční plán projektu.

Elektronický vládní organizace (elektronický gov)

Poskytuje ukázku E-vládní aplikace pro stát nebo místní vládní agenturu. Ukázková aplikace je elektronický platební systém, příklad vlády s gov projektem. Je organizován jako program se třemi projekty (technickou architekturu, sítí extranet a e-Payment), který představuje jeden způsob uspořádání složitých projektů.

Konstrukce

Pomáhá určit běžné aktivity nutné pro efektivní inženýrské projekty a propojte je do typického formátu plánu. Tuto šablonu můžete použít pro školení nebo ji upravit a použít jako základ pro počáteční plán projektu.

Přesunutí pro domácnosti

Zaměření se na postup úspěšného přechodu na jiný domov.

Zpracování pojistného plnění

ObRysy a zpracování nároku na pojistné pojištění z pohledu pojišťovací společnosti. Byl navržen pro pojištění automobilu, ale může se používat i pro pojištění homeowner.

Přesouvání Office

Soustřeďuje se na požadované kroky pro úspěšné přesunutí kanceláře z jednoho místa do jiného.

Stavba domů

Zahrnuje základní úkoly potřebné k vytvoření domácnosti a logických vztahů mezi těmito úkoly. Tuto šablonu můžete použít pro školení, pro vývoj vlastních plánů pro projekty nebo jako základ pro počáteční plán projektu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×