Vytvoření nové databáze

Vytvoření nové databáze

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek popisuje základní proces obrazovky při zahajování Access a vytvoření databáze, která se použije pro stolní počítače, ne prostřednictvím webu. Vysvětluje, jak vytvořit databázi plochy pomocí šablony a k vytváření databáze od začátku tak, že vytvoříte vlastní tabulky, formuláře, sestavy a jiných databázových objektů. Vysvětluje také způsoby, pomocí kterých můžete načíst existující data do nové databáze.

V tomto článku

Přehled

Vytvoření databáze pomocí šablony

Vytvoření databáze bez použití šablony

Zkopírujte data z jiného zdroje do tabulky aplikace Access

Import, přidání nebo propojení dat z jiného zdroje

Přidání části aplikace

Otevření existující databáze aplikace Access

Použití aplikace Access 2007?

Přehled

Při prvním spuštění aplikace Access nebo při zavření databáze bez uzavření Accessu, zobrazí se zobrazení Microsoft Office Backstage.

Zobrazení Backstage je výchozí bod, ze kterého můžete vytvořit novou databázi, otevřete existující databázi, zobrazit relevantní obsah z Office.com – všechno, co můžete udělat, abyste soubor databáze nebo mimo databáze, namísto přístup v rámci databáze.

Vytvoření databáze

Při otevření aplikace Access zobrazí zobrazení Backstage kartu Nová . Nová karta nabízí několik způsobů, které můžete vytvořit novou databázi:

 • Prázdná databáze    Pokud chcete, můžete začít úplně od začátku. To je dobré možnost, pokud máte návrhovém specifických požadavků nebo mít stávající data, která bude třeba přizpůsobit nebo zahrnutí.

 • Šablony, které máte nainstalované s přístupem    Mám použít šablonu, pokud jsou zahájení nového projektu a chcete začít. Access obsahuje několik šablon nainstalovaných ve výchozím nastavení.

 • Šablony z Office.com    Kromě šablon, které jsou součástí přístup můžete najít mnoho dalších šablon na Office.com. Šablony jsou k dispozici na kartě Nový , ani nemusíte otevřete prohlížeč.

Přidávání do databáze

Jakmile se nacházíte v databázi, můžete přidat pole, tabulek nebo součásti aplikace.

Funkce, která umožňují používat několik souvisejících databázových objektů společně, jako kdyby to byl jednu jsou součásti aplikace. Například jako součást aplikace mohou být tvořeny tabulky a formuláře, který je založený na tabulce. Pomocí části aplikace, můžete přidat tabulky a formuláře ve stejnou dobu.

Můžete taky vytvořit dotazy, formuláře, sestavy, makra - databázové objekty, které se používají při práci se.

Vytvoření databáze pomocí šablony

Access přináší řadu šablon, které můžete použít jako-je nebo jako počáteční bod. Šablona je připraven k použití databáze, která obsahuje všechny tabulky, dotazy, formuláře, makra a sestavy potřeby provádět s konkrétním úkolem. Například jsou šablony, které slouží ke sledování problémů, Správa kontaktů nebo zachovat záznamem výdaje. Některé šablony obsahují několik vzorových záznamů, které slouží jako ukázka jejich použití.

Pokud jeden z těchto šablon vyhovuje vašim potřebám, s ním pracovat se obvykle nejrychlejší způsob, jak získat spuštění databáze. Ale pokud máte data v jiném programu, který chcete importovat do aplikace Access, rozhodnout, že je lepší bez použití šablony vytvoříte databázi. Šablony mají datová struktura už definované a může vyžadovat před sebou hodně práce k přizpůsobení existujících dat do struktury šablony.

 1. Pokud máte otevřenu databázi, na kartě soubor klikněte na Zavřít. Zobrazení Backstage se zobrazí Nová karta.

 2. Několik sady šablon jsou k dispozici Nová karta některé z nich jsou integrované v Accessu. Další šablony si můžete stáhnout z Office.com. V tématu dál v tomto článku podrobnosti.

 3. Vyberte šablonu, kterou chcete použít.

 4. Navržený název souboru databáze do pole Název souboru , pokud chcete, můžete změnit název souboru. Pokud chcete uložit databázi do jiné složky než zobrazí pod polem název souboru, klikněte na Vzhled tlačítka , přejděte do složky, ve kterém chcete uložit a pak klikněte na OK. Pokud chcete můžete vytvořit a odkaz databáze na Sharepointovém webu.

  Poznámka: I když oba používají SharePoint, databázi plochy propojena s webem služby SharePoint je stejný jako webové databáze využívající služby Access Services. Pokud chcete používat databázi plochy, musíte mít nainstalovaný Access. Webová databáze lze pomocí webového prohlížeče.

 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Access vytvoří databázi ze šablony zvolili a otevření databáze. Pro mnoho šablony se zobrazí formulář, ve kterém můžete začít zadávat data. Pokud šablona obsahuje ukázková data, je každý záznam odstranit kliknutím na volič záznamů (šedé pole či pruh vlevo od záznamu) a potom následujícím způsobem:

  Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Odstranit. Vzhled tlačítka

 6. Chcete-li začít zadávat data, klikněte na první prázdnou buňku ve formuláři a začněte psát. Pomocí Navigační podokno přejděte další formuláře a sestavy, které chcete použít. Některé šablony patří navigační formulář, který umožňuje přecházení mezi různých databázových objektů.

Další informace o práci s předlohami naleznete v článku použití šablony pro vytvoření desktopové databáze Accessu.

Začátek stránky

Vytvoření databáze bez použití šablony

Pokud si nejste zájem pomocí šablony, vytvoříte databázi vytvoření vlastní tabulky, formuláře, sestavy a jiných databázových objektů. Ve většině případů to zahrnuje jednu nebo obě z následujících akcí:

 • Zadání vložit, nebo import dat do tabulky, která se vytvoří při vytváření nové databáze a opakování tohoto postupu u nových tabulek, které jste vytvořili pomocí příkazu tabulky na kartě vytvořit .

 • Import dat z jiných zdrojů a vytvoření nové tabulky v procesu.

Vytvoření prázdná databáze

 1. Na kartě soubor klikněte na Novýa potom klikněte na tlačítko Prázdná databáze.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru. Pokud chcete změnit umístění souboru výchozí, klikněte na Vyhledat umístění pro databázi Vzhled tlačítka (vedle pole Název souboru ), přejděte do nového umístění a klikněte na OK.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Access vytvoří databázi s prázdnou tabulkou s názvem Tabulka1 a otevře v zobrazení Datový list tabulky Table1. Kurzor je umístěn v první prázdné buňky ve sloupci klikněte na Přidat .

 4. Začněte psát přidání dat nebo dat z jiného zdroje, můžete vložit podle popisu v části kopírování dat z jiného zdroje do tabulky aplikace Access.

Zadávání dat v zobrazení Datový list je navržen velmi podobné práce v Excelovém listu. Strukturu tabulky je vytvořen během zadávání dat. Po přidání nového sloupce v datovém listu nové pole je definována v tabulce. Aplikace Access automaticky nastaví datový typ každé pole, podle data, která jste zadali.

Pokud nechcete zadávat data do tabulky Table1 v současné době, klikněte na Zavřít Obrázek tlačítka . Pokud jste provedli všechny změny v tabulce, se výzva k uložení změn. Klepnutím na tlačítko Ano uložte provedené změny, klikněte na Ne , je zahoďte kliknutím nebo klepnutím na tlačítko Storno a zavřete okno otevřené v tabulce.

Tip:  Access vyhledává do souboru nazvaného Blank.accdb ve složce c:\ [nainstalovat jednotka]: \Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access\. Pokud existuje, Blank.accdb je šablona pro všechny nové prázdné databáze, s výjimkou webových databázích. Veškerý obsah, který obsahuje zdědí všechny nové prázdné databáze. Toto je vhodný k distribuci výchozí obsah, třeba část čísla nebo doplňkové informace společnosti a zásady. Mějte na paměti, Blank.accdb nemá žádný vliv na vytvoření prázdné nové webové databáze.

Důležité informace: Pokud Tabulka1 zavřete bez uložení aspoň jednou, aplikace Access odstraní celou tabulku i v případě, že jste zadali data v nich.

Přidání tabulky

Nové tabulky můžete přidat do existující databáze pomocí příkazů ve skupině tabulky na kartě vytvořit .

Obrázek pásu karet

Vytvoření tabulky se zahájením v zobrazení Datový list    V zobrazení Datový list můžete okamžitě zadávat data a aplikace Access přitom strukturu tabulky na pozadí. Názvy polí jsou přiřazovány (pole1, pole2 a tak dál) a aplikace Access automaticky nastaví datový typ každé pole, podle data, která jste zadali.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka. Vzhled tlačítka

  Access vytvoří tabulku a k výběru na první prázdnou buňku ve sloupci klikněte na Přidat .

 2. Na kartě pole ve skupině Přidat & odstranit klikněte na typ pole, které chcete přidat. Pokud se nezobrazuje požadovaný typ, klikněte na Další pole Vzhled tlačítka .

 3. Zobrazí se seznam běžně používaných typů polí. Klikněte na požadovaný typ pole a aplikace Access přidá nové pole v datovém listu v místě kurzoru.

  Pole lze přesunout přetažením. Přetáhněte pole v datovém listu svislý pruh pro vložení nabídne umístění pole.

 4. Přidání dat, začněte psát první prázdné buňky nebo vložit data z jiného zdroje, jak je popsáno v části kopírování dat z jiného zdroje do tabulky aplikace Access.

 5. Přejmenovat sloupec (pole přiřazení), poklikejte na záhlaví sloupce a zadejte nový název.

  Jste měli smysluplně pojmenujte pro každé pole, kterého jste až se zobrazí v podokně Seznam polí .

 6. Sloupec přesunout, klepněte na jeho záhlaví vyberte sloupec a potom přetáhněte sloupec do požadovaného umístění. Můžete také vybrat více sousedních sloupců a přetáhněte je do nového umístění v celém dokumentu. Chcete-li vybrat více sousedních sloupců, klikněte na záhlaví sloupce prvního sloupce a pak podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na záhlaví sloupce od posledního sloupce.

Vytvoření tabulky se zahájením v návrhovém zobrazení    V návrhovém zobrazení vytvoření strukturu tabulky. Můžete pak přepněte do zobrazení datového listu zadat data nebo zadávání dat pomocí jiné metody, například vkládání nebo import.

 1. Na kartě vytvořit klikněte ve skupině tabulky klikněte na Tabulky – návrh. Obrázek tlačítka

 2. U každého pole v tabulce ve sloupci Název pole zadejte název a potom v seznamu Datový typ vyberte datový typ.

 3. Pokud chcete, můžete ve sloupci Popis zadejte popis u každého pole. Popis pak zobrazený na stavovém řádku při umístění kurzoru do příslušného pole v zobrazení Datový list. Popis taky slouží jako text na stavovém řádku pro ovládací prvky formuláře nebo sestavy, kterou vytvoříte přetažením pole z podokna Seznam polí a pro ovládací prvky, které jsou vytvořené pro toto pole použijete Průvodce formulářem nebo Průvodce sestavou.

 4. Po přidání všech polí, uložte tabulku:

  • Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit.

 5. Můžete začnete zadávat hodnotu data v tabulce kdykoli zobrazíte přepnutím do zobrazení datového listu a kliknete na první prázdnou buňku. Můžete také vložit dat z jiného zdroje, jak je popsáno v části kopírování dat z jiného zdroje do tabulky aplikace Access.

Nastavení vlastností pole v návrhovém zobrazení    Bez ohledu na to, jak jste vytvořili tabulky je vhodné zkontrolovat a nastavit vlastnosti pole. Některé vlastnosti jsou k dispozici v zobrazení Datový list, můžete některé vlastnosti nastavit pouze v návrhovém zobrazení. Přepněte do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši tabulku v navigačním podokně a potom na příkaz Návrhové zobrazení. Pole vlastnosti zobrazíte kliknutím na pole v návrhové mřížce. Vlastnosti se zobrazí pod návrhové mřížce klikněte v části Vlastnosti pole.

Chcete-li zobrazit popis jednotlivých vlastností pole, klikněte na vlastnosti a přečtěte si popis v poli vedle seznamu vlastností v části Vlastnosti pole. Podrobnější informace získáte kliknutím na tlačítko Nápověda.

Následující tabulka popisuje některé vlastnosti pole, které se často nastavují.

Vlastnost

Popis

Velikost pole

U textových polí tato vlastnost nastavuje maximální počet znaků, které mohou být uloženy v poli. Maximální hodnota je 255 znaků. Číselná pole tato vlastnost nastavuje typu číslo, které budou uloženy (dlouhé celé číslo, dvojité, a tak dál). Co nejefektivněji ukládání dat se doporučuje se má přidělit nejnižších množství místo, které si myslíte, že budete potřebovat pro data. Můžete upravit hodnotu nahoru vyšší, pokud změna vašim potřebám.

Formát

Tato vlastnost nastavuje zobrazení data. Jak je uložen v poli neovlivňují aktuální data. Můžete vybrat předdefinované formát nebo zadejte vlastní formát.

Vstupní maska

Pomocí této vlastnosti stanovit vzor pro všechna data zadaná v tomto poli. Díky tomu, že je správně zadané všechna data a obsahuje požadovaný počet znaků. Pomoc při vytváření vstupní masky klikněte na Tlačítko Tvůrce na pravé straně pole vlastnosti.

Výchozí hodnota

Pomocí této vlastnosti můžete určit výchozí hodnotu, která se zobrazí v tomto poli pokaždé, když se přidá nový záznam. Například pokud máte pole Datum a čas, ve kterém chcete vždy zaznamenat datum, které bylo přidáno záznam, můžete zadat "Date()" (bez uvozovek) jako výchozí hodnotu.

Povinný

Tato vlastnost nastaví, zda hodnota je potřeba v tomto poli. Pokud nastavíte tuto vlastnost na hodnotu Ano, aplikace Access nelze k přidání nového záznamu, pokud je zadána hodnota pro toto pole.

Začátek stránky

Zkopírujte data z jiného zdroje do tabulky aplikace Access

Pokud jsou vaše data aktuálně uložena v jiném programu, jako je Excel, můžete zkopírovat a vložit ho do tabulky aplikace Access. Obecně to funguje nejlépe, pokud vaše data už rozdělené do sloupců, jsou v Excelovém listu. Pokud se data v textovém editoru, je nejlepším oddělit sloupce dat pomocí karty nebo převést data do tabulky v textovém editoru před zkopírujte data. Jestli data potřebují napřed jakékoli úpravy nebo manipulace (například rozdělit úplné jména na křestní jména a příjmení), můžete to udělat předtím, než zkopírujte data, zejména pokud nejste s aplikací Access.

Když vložíte data do prázdnou tabulku, aplikace Access nastaví datový typ atributu každé pole, podle toho, jaký druh dat uvedenu tam. Například, pokud pole obsahuje pouze hodnoty kalendářních dat, použije aplikace Access dat Datum a čas pro toto pole Typ. Pokud pole vloženého obsahuje pouze slova "Ano" a "bez", aplikace Access použije Ano/žádná data zadejte do pole.

Access názvy polí podle toho, co hledá v prvním řádku vložená data. Při podobný řádky, které následují za první řádek vložená data Access zjistí, že první řádek je součástí data a přiřadí pole Obecný názvy (F1, F2, atd.). Pokud prvního řádku vložená data nejsou podobné každý druhý řádek, které následují za, přístup Určuje, že první řádek obsahuje názvy polí. Aplikace Access příslušným způsobem názvy polí a neobsahuje prvního řádku na data.

Pokud Access přiřadí obecné názvy polí, můžete pole přejmenovat, co nejdříve Chcete-li předejít zmatky. Postupujte takto:

 1. Stisknutím kombinace kláves CTRL + S uložte tabulku.

 2. V zobrazení Datový list poklikejte na záhlaví každého sloupce a zadejte název popisující pole pro všechny sloupce.

 3. Tabulku uložte znovu.

Poznámka: Pole můžete také přejmenovat zobrazíte přepnutím do návrhového zobrazení a úpravy názvy polí tam. Pokud chcete přepnout do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši tabulku v navigačním podokně a na příkaz Návrhové zobrazení. Pokud chcete přepnout zpátky na zobrazení Datový list, poklikejte na tabulku v navigačním podokně.

Začátek stránky

Import, přidání nebo propojení dat z jiného zdroje

Můžete mít data, která je uložena v jiné aplikaci a chcete importovat data do nové tabulky nebo je přidat do existující tabulky v Accessu. Můžete pracovat s lidmi, kteří uchovávají data v jiných programech, nebo chcete pracovat s ním v aplikaci Access propojením k němu. V obou případech v aplikaci Access snadno pracovat s daty z jiných zdrojů. Můžete importovat data z Excelového listu, z tabulky do jiné databáze aplikace Access, ze seznamu služby SharePoint nebo z různých z jiných zdrojů. Proces, který používáte mírně liší zdroje, ale následující postup vám pomůžou začít.

 1. V aplikaci Access na kartě Externí Data ve skupině Import & odkaz klikněte na příkaz pro typ souboru, který chcete importovat.

  Skupina importovat a propojit na kartě externí Data

  Například pokud importujete data z Excelového listu, klikněte na možnost aplikace Excel. Pokud nevidíte typ aplikace, které potřebujete, klikněte na Další.

  Poznámka: Pokud nemůžete najít správný typ formátu ve skupině Import & odkaz , bude pravděpodobně nutné spustit program, ve kterém jste původně vytvořili data a potom použít tuto aplikaci k ukládání dat v běžném obrázkovém formátu (například Textový soubor s oddělovači ) před můžete impor t tato data do aplikace Access.

 2. V dialogovém okně Načíst externí Data klikněte na Procházet a vyhledejte soubor zdroje dat nebo zadejte úplnou cestu souboru zdroje dat v poli název souboru .

 3. Klikněte na požadovanou možnost (všechny programy umožňují importovat a některé umožňují připojení videa nebo vytvoření odkazu) v části určení jak a kam mají být ukládání dat v aktuální databázi. Můžete vytvořit novou tabulku, která používá importovaná data nebo (u některých programů) můžete přidat data do existující tabulky nebo vytvoření propojené tabulky, který zachovává propojení dat ve zdrojovém programu.

 4. Pokud se spustí průvodce, postupujte podle pokynů na několika dalších stránkách průvodce. Na poslední stránce průvodce klikněte na Dokončit.

  Pokud importujete objektů nebo propojit tabulky z databáze aplikace Access, zobrazí se dialogové okno Import objektů nebo Propojit tabulky . Vyberte položky a klikněte na OK.

  Přesný postup závisí na tom, jestli jste se rozhodli import, přidání nebo propojení dat.

 5. Access zobrazí výzvu o tom, jestli chcete uložení podrobností o operaci importu, kterou jste právě dokončili. Pokud si myslíte, že budete stejné budoucí operace importu, klikněte na Uložit kroky importua zadejte podrobnosti. Pak můžete snadno zopakovat operaci v budoucnu klepnutím Uložené importy Obrázek tlačítka ve skupině Import & odkaz na kartě Externí Data . Pokud nechcete uložení podrobností o operaci, klikněte na Zavřít.

Pokud se rozhodnete importovat tabulku, aplikace Access importuje data do nové tabulky a tato tabulka se zobrazí ve skupině tabulky v navigačním podokně. Pokud jste se rozhodli pro přidání dat do existující tabulky, se přidají do této tabulky. Pokud jste se rozhodli propojení s daty, Access vytvoří propojenou tabulku ve skupině tabulky v navigačním podokně.

Začátek stránky

Přidání části aplikace

Chcete-li přidat funkci do existující databáze můžete použít jako součást aplikace. Jako součást aplikace můžou skládat například jedné tabulky nebo mohou obsahovat několika souvisejících objekty, například na tabulku a vázaný formulář.

Součást aplikace komentáře se skládá z tabulku s poli typu Automatické číslo ID, pole date a pole typu memo. Můžete ho přidat do libovolné databázi a použít je jako-je nebo s minimálními přizpůsobovat.

 1. Otevřete databázi, ke kterému chcete přidat jako součást aplikace.

 2. Klikněte na kartu Vytvoření .

 3. Ve skupině šablony klikněte na Části aplikace. Otevře se seznam dostupných částí.

 4. Klikněte na část aplikace, kterou chcete přidat.

Začátek stránky

Otevření existující databáze aplikace Access

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte databáze, kterou chcete otevřít.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Poklepejte na databázi a otevřete ji v výchozí režim zadané v dialogovém okně Možnosti aplikace Access nebo v režimu nastavené zásady správy.

  • Klikněte na Otevřít otevřete databázi pro sdílený přístup v prostředí, abyste vy i ostatní uživatelé mohou číst a zapisovat do databáze.

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a potom klikněte na Otevřít jen pro čtení otevřete databázi pro určené jen pro čtení přístup tak, aby se dají zobrazit, ale nemůžou ho upravovat. Ostatní uživatelé můžete nadále číst a psát do databáze.

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a potom klikněte na Výhradní otevřete databázi pomocí výhradní přístup. Pokud máte databázi otevřít s výhradním přístupem, všichni, kdo se pokusí otevřít databázi obdrží zprávu "soubor už se používá".

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a potom klikněte na Otevřít s výhradním otevřete databázi Accessu jen pro čtení. Ostatní uživatelé pořád otevřete databázi, ale jsou omezeny na režim jen pro čtení.

Poznámka: Přímo můžete otevřít datový soubor ve formátu externí souboru, například dBASE, Microsoft Exchange nebo aplikace Excel. Můžete taky přímo otevřít libovolnou Zdroj dat ODBC, jako je Microsoft SQL Server. Aplikace Access automaticky vytvoří novou databázi aplikace Access do stejné složky jako datový soubor a přidá odkazy s jednotlivými tabulkami v externí databázi.

Tipy

 • Otevřete jednu naposledy otevřených databází na kartě soubor klikněte na seznam nedávnéa potom klikněte na název souboru pro tuto databázi. Databáze se otevře pomocí se stejným nastavením možností, které měly posledního jste ho otevřeli. Pokud není zobrazen seznam naposledy použitých souborů, na kartě soubor klikněte na Možnosti. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na Nastavení klienta. Ve skupinovém rámečku zobrazovatzadejte počet zobrazení v seznamu naposledy použitých dokumentů maximální hodnota 50 dokumentů.

  Můžete také poslední databáze ve zobrazit zobrazení panelu zobrazení Backstage navigace, klikněte na dvě přístup pomocí protokolu: 1) na kartu soubor , (2) poslední databáze, kterou chcete otevřít. V dolní části na kartě poslední zaškrtněte políčko rychle zobrazit tento počet posledních databází a pak upravte počet databází zobrazíte.

 • Pokud otevřete databázi po kliknutí na příkaz Otevřít na kartu soubor , můžete zobrazit seznam klávesových zkratek k databázím, které jste dříve otevřeli po kliknutí na Poslední dokumenty v dialogovém okně Otevřít .

Začátek stránky

Použití aplikace Access 2007?

Při prvním spuštění aplikace Access nebo při zavření databáze bez uzavření Accessu, zobrazí se stránka Začínáme s aplikací Microsoft Office Access .

Začínáme s aplikací Microsoft Office Access

Tato stránka je výchozí bod, ze kterého můžete vytvořit novou databázi, otevřete existující databáze nebo zobrazit relevantní obsah z webu Microsoft Office Online.

Aplikace Access nabízí celou řadu šablon, které můžete použít k dosažení vyššího proces vytváření databáze. Šablona je připraven k použití databázi obsahující všech tabulek, dotazů, formulářů a sestav potřeby provádět s konkrétním úkolem. Například jsou šablony, které slouží ke sledování problémů, Správa kontaktů nebo zachovat záznamem výdaje. Některé šablony obsahují několik vzorových záznamů, které slouží jako ukázka jejich použití. Šablony databáze můžete použít, jsou, případně si je můžete přizpůsobit, aby lépe odpovídaly vašim potřebám.

Pokud jeden z těchto šablon vyhovuje vašim potřebám, s ním pracovat se obvykle nejrychlejší způsob, jak získat spuštění databáze. Ale pokud máte data v jiném programu, který chcete importovat do aplikace Access, rozhodnout, že je lepší bez použití šablony vytvoříte databázi. Šablony mají datová struktura už definované a může vyžadovat před sebou hodně práce k přizpůsobení existujících dat do struktury šablony.

 1. Pokud máte otevřenu databázi, klikněte na Tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Zavřít databázi Obrázek tlačítka otevřete stránku Začínáme s aplikací Microsoft Office Access .

 2. Několik doporučené šablon uprostřed stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access a informace dostupné po kliknutí na odkazy v podokně Kategorie šablon . Další šablony si můžete stáhnout z webu Office Online. V tématu dál v tomto článku podrobnosti.

 3. Klikněte na šablonu, kterou chcete použít.

 4. Navržený název souboru databáze do pole Název souboru , pokud chcete, můžete změnit název souboru. Pokud chcete uložit databázi do jiné složky než zobrazí pod polem název souboru, klikněte na Vzhled tlačítka , přejděte do složky, ve kterém chcete uložit a pak klikněte na OK. Pokud chcete můžete vytvořit a odkaz databáze na Sharepointovém webu.

 5. Klikněte na vytvořit (nebo Stáhnoutpro šablonu aplikace Office Online).

  Access vytvoří nebo stáhne databázi a potom ji otevře. Formulář zobrazený, ve kterém můžete začít zadávat data. Pokud šablona obsahuje ukázková data, je každý záznam odstranit kliknutím na volič záznamů (šedé pole či pruh vlevo od záznamu) a potom následujícím způsobem:

  Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Odstranit. Vzhled tlačítka

 6. Chcete-li začít zadávat data, klikněte na první prázdnou buňku ve formuláři a začněte psát. Použijte navigační podokno můžete vyhledat další formuláře nebo sestavy, které chcete použít.

Pokud nenajdete šablonu odpovídající vašim potřebám na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access a jste připojení k Internetu, můžete prozkoumat webu Office Online pro větší výběr.

 1. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klikněte v části Další informace o Office Online, klikněte na možnost šablony.

  Domovská stránka šablon na webu Office Online se zobrazí v okně prohlížeče.

 2. Pomocí Office Online navigace a nástroje hledání přístup šablonu, kterou chcete použít a postupujte podle pokynů pro její stažení. Když si stahujete šablonu, soubor databáze do počítače a otevřít v nové instance aplikace Access. Ve většině případů šabloně slouží k otevření formuláře pro zadávání dat, aby se můžete ihned začít zadávat data.

Další informace o práci s předlohami naleznete v článku použití šablony pro vytvoření desktopové databáze Accessu.

Začátek stránky

Pokud si nejste zájem pomocí šablony, vytvoříte databázi vytvoření vlastní tabulky, formuláře, sestavy a jiných databázových objektů. Ve většině případů tento postup obvykle zahrnuje jednu nebo obě z následujících akcí:

 • Zadání vložit, nebo import dat do tabulky, která se vytvoří při vytváření nové databáze a opakování tohoto postupu u nových tabulek, které jste vytvořili pomocí příkazu tabulky na kartě vytvořit .

 • Import dat z jiných zdrojů a vytvoření nové tabulky v procesu.

 1. Na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access klikněte v části Novou prázdnou databázi, klikněte na tlačítko Prázdná databáze.

  Tlačítko prázdná databáze

 2. V podokně Prázdná databáze zadejte název souboru do pole Název souboru . Pokud nezadáte přípona názvu souboru, Access ho za vás přidává. Pokud chcete změnit umístění souboru výchozí, klikněte na Vyhledat umístění pro databázi Vzhled tlačítka (vedle pole Název souboru ), přejděte do nového umístění a klikněte na OK.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Access vytvoří databázi s prázdnou tabulkou s názvem Tabulka1 a otevře v zobrazení Datový list tabulky Table1. Kurzor je umístěn v první prázdné buňky ve sloupci Přidat nové pole .

 4. Začněte psát přidání dat nebo dat z jiného zdroje, můžete vložit podle popisu v části kopírování dat z jiného zdroje do tabulky aplikace Access.

Zadávání informací v zobrazení Datový list je navržen velmi podobné pro práci v listu Microsoft Office Excel 2007. Strukturu tabulky je vytvořen během zadávání dat – kdykoli přidat nový sloupec do tabulky, je definováno nové pole. Aplikace Access automaticky nastaví datový typ každé pole, podle data, která jste zadali.

Pokud nechcete zadejte informace do tabulky Table1 v současné době, klikněte na Zavřít Obrázek tlačítka . Pokud jste provedli všechny změny v tabulce, Access vás vyzve k uložení změn do tabulky. Klepnutím na tlačítko Ano uložte provedené změny, klikněte na Ne , je zahoďte kliknutím nebo klepnutím na tlačítko Storno a zavřete okno otevřené v tabulce.

Důležité informace: Pokud Tabulka1 zavřete bez uložení aspoň jednou, aplikace Access odstraní celou tabulku i v případě, že jste zadali data v nich.

Nové tabulky můžete přidat do existující databáze pomocí příkazů ve skupině tabulky na kartě vytvořit .

Obrázek pásu karet

Vytvoření tabulky se zahájením v zobrazení Datový list    V zobrazení Datový list můžete okamžitě zadávat data a aplikace Access přitom strukturu tabulky na pozadí. Názvy polí jsou přiřazovány (pole1, pole2 a tak dál) a aplikace Access automaticky nastaví datový typ každé pole, podle data, která jste zadali.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka. Vzhled tlačítka

  Access vytvoří tabulku a k výběru na první prázdnou buňku ve sloupci Přidat nové pole .

  Poznámka: Pokud se sloupcem Přidat nové pole nezobrazuje, nejspíš vás bude v návrhovém zobrazení místo zobrazení Datový list. Pokud chcete přepnout do zobrazení datového listu, poklikejte na tabulku v navigačním podokně. Aplikace Access zobrazí výzvu k uložení do nové tabulky a pak se přepne do zobrazení datového listu.

 2. Na kartě Datový list ve skupině Pole a sloupce klikněte na Nové pole. Vzhled tlačítka

  Zobrazí se podokno Šablony polí , která obsahuje seznam běžně používaných typů polí. Pokud poklikejte nebo přetáhněte jeden z těchto polí do datového listu, aplikace Access přidá pole s tímto názvem a nastaví její vlastnosti na odpovídající hodnoty pro tento typ pole. Pokud chcete, můžete později, změna vlastností. Pokud pole přetáhnete, přetáhněte ji do nějaká oblast datového listu, který obsahuje data. Zobrazí se panel svislé vložení vám ukážou, umístění pole.

 3. Přidání dat, začněte psát první prázdné buňky nebo vložit data z jiného zdroje, jak je popsáno v části kopírování dat z jiného zdroje do tabulky aplikace Access.

 4. Přejmenovat sloupec (pole přiřazení), poklikejte na záhlaví sloupce a zadejte nový název.

  Je vhodné smysluplně pojmenujte každé pole, kterého jste až se zobrazí v podokně Seznam polí .

 5. Chcete-li sloupec přesunout, klepněte na jeho záhlaví vyberte sloupec a přetáhněte sloupec do umístění, do kterého chcete.

  Můžete také vybrat více sousedních sloupců a přetáhněte je do nového umístění v celém dokumentu. Chcete-li vybrat více sousedních sloupců, klikněte na záhlaví sloupce prvního sloupce a pak podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na záhlaví sloupce od posledního sloupce.

Vytvoření tabulky se zahájením v návrhovém zobrazení    V návrhovém zobrazení nejprve vytvořit novou tabulku strukturu. Můžete pak přepněte do zobrazení datového listu zadat data nebo zadávání dat pomocí jiné metody, například vkládání nebo import.

 1. Na kartě vytvořit klikněte ve skupině tabulky klikněte na Tabulky – návrh. Obrázek tlačítka

 2. U každého pole v tabulce ve sloupci Název pole zadejte název a potom v seznamu Datový typ vyberte datový typ.

  Poznámka: Pokud nevidíte do Pole Název a Datový typ sloupce, nejspíš vás bude v zobrazení Datový list místo návrhové zobrazení. Přepnout do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši tabulku v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení Vzhled tlačítka . Aplikace Access zobrazí výzvu k zadání názvu nové tabulky a potom kombinace kláves vymění do návrhového zobrazení.

 3. Pokud chcete, můžete ve sloupci Popis zadejte popis u každého pole. Popis pak zobrazený na stavovém řádku při umístění kurzoru do příslušného pole v zobrazení Datový list. Popis taky slouží jako text na stavovém řádku pro ovládací prvky formuláře nebo sestavy, kterou vytvoříte přetažením pole z podokna Seznam polí a pro ovládací prvky, které jsou vytvořené pro toto pole použijete Průvodce formulářem nebo Průvodce sestavou.

 4. Po přidání všech polí, uložte tabulku:

  • Klikněte na Tlačítko Microsoft Officea klikněte na Uložitnebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S Obrázek tlačítka .

 5. Můžete začnete zadávat hodnotu data v tabulce kdykoli zobrazíte přepnutím do zobrazení datového listu a kliknete na první prázdnou buňku. Můžete také vložit dat z jiného zdroje, jak je popsáno v části kopírování dat z jiného zdroje do tabulky aplikace Access.

Vytvoření tabulky pomocí šablony    Aplikace Access nabízí šablony pro běžně používané typy tabulek. Jediným kliknutím můžete vytvořit úplnou strukturu tabulky s poli už nakonfigurovali a připravené k použití. V případě potřeby můžete přidat nebo odebrat pole tak, aby v tabulce vyhovuje vašim potřebám.

 1. Na kartě Vytvoření ve skupině tabulky klikněte na možnost Šablony tabulky a pak vyberte jednu z dostupných šablon ze seznamu.

 2. Přidání dat, začněte psát první prázdné buňky nebo vložit data z jiného zdroje, jak je popsáno v části kopírování dat z jiného zdroje do tabulky aplikace Access.

  • Chcete-li odstranit sloupce    

   1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom klikněte na Odstranit sloupec Obrázek tlačítka .

  • Přidání nového sloupce    

   1. Na kartě Datový list ve skupině Pole a sloupce klikněte na Nové pole. Vzhled tlačítka

   2. Zobrazí se podokno Šablony polí , která obsahuje seznam běžně používaných typů polí. Pokud poklikejte nebo přetáhněte jeden z těchto polí do datového listu, aplikace Access přidá pole s tímto názvem a nastaví její vlastnosti na odpovídající hodnoty pro tento typ pole. Pokud chcete, můžete později, změna vlastností. Pokud pole přetáhnete, přetáhněte ji do nějaká oblast datového listu, který obsahuje data. Zobrazí se panel svislé vložení vám ukážou, umístění pole.

 3. Uložení tabulky:

  • Klikněte na Tlačítko Microsoft Officea klikněte na Uložitnebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S Obrázek tlačítka .

Nastavení vlastností pole v návrhovém zobrazení    Bez ohledu na to, jak jste vytvořili tabulky je vhodné zkontrolovat a nastavit vlastnosti pole. To provést pouze v návrhovém zobrazení. Přepněte do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši tabulku v navigačním podokně a potom na příkaz Návrhové zobrazení. Pole vlastnosti zobrazíte kliknutím na pole v návrhové mřížce. Vlastnosti se zobrazí pod návrhové mřížce klikněte v části Vlastnosti pole.

Chcete-li zobrazit popis jednotlivých vlastností pole, klikněte na vlastnosti a přečtěte si popis v poli vedle seznamu vlastností v části Vlastnosti pole. Podrobnější informace můžete získat tak, že stisknete klávesu F1.

Následující tabulka popisuje některé vlastnosti pole, které se často nastavují.

Vlastnost

Popis

Velikost pole

U textových polí tato vlastnost nastavuje maximální počet znaků, které mohou být uloženy v poli. Maximální hodnota je 255 znaků. Číselná pole tato vlastnost nastavuje typu číslo, které budou uloženy (dlouhé celé číslo, dvojité, a tak dál). Co nejefektivněji ukládání dat se doporučuje se má přidělit nejnižších množství místo, které si myslíte, že budete potřebovat pro data. Můžete upravit hodnotu nahoru vyšší, pokud změna vašim potřebám.

Formát

Tato vlastnost nastavuje zobrazení data. Jak je uložen v poli neovlivňují aktuální data. Můžete vybrat předdefinované formát nebo zadejte vlastní formát.

Vstupní maska

Pomocí této vlastnosti stanovit vzor pro všechna data zadaná v tomto poli. Díky tomu, že je správně zadané všechna data a obsahuje požadovaný počet znaků. Pomoc při vytváření vstupní masky klikněte na Tlačítko Tvůrce na pravé straně pole vlastnosti.

Výchozí hodnota

Pomocí této vlastnosti můžete určit výchozí hodnotu, která se zobrazí v tomto poli pokaždé, když se přidá nový záznam. Například pokud máte pole Datum a čas, ve kterém chcete vždy zaznamenat datum, které bylo přidáno záznam, můžete zadat "Date()" (bez uvozovek) jako výchozí hodnotu.

Povinný

Tato vlastnost nastaví, zda hodnota je potřeba v tomto poli. Pokud nastavíte tuto vlastnost na hodnotu Ano, aplikace Access nelze k přidání nového záznamu, pokud je zadána hodnota pro toto pole.

Začátek stránky

Pokud vaše data aktuálně uložena v jiném programu, jako je Office Excel 2007, můžete zkopírovat a vložit ho do tabulky aplikace Access. Obecně to funguje nejlépe, pokud vaše data už rozdělené do sloupců, jsou v Excelovém listu. Pokud se data v textovém editoru, je nejlepším oddělit sloupce dat pomocí karty nebo převést data do tabulky v textovém editoru před zkopírujte data. Jestli data potřebují napřed jakékoli úpravy nebo manipulace (například rozdělit úplné jména na křestní jména a příjmení), můžete provést před kopírováním, zejména pokud nejste s aplikací Access.

Když vložíte data do prázdnou tabulku, aplikace Access nastaví datový typ atributu každé pole, podle toho, jaký druh dat uvedenu tam. Například, pokud pole obsahuje pouze hodnoty kalendářních dat, použije aplikace Access dat Datum a čas pro toto pole Typ. Pokud pole vloženého obsahuje pouze slova "Ano" a "bez", aplikace Access použije Ano/žádná data zadejte do pole.

Access názvy polí podle toho, co hledá v prvním řádku vložená data. Při podobný řádky, které následují za první řádek vložená data Access zjistí, že první řádek je součástí data a přiřadí pole Obecný názvy (F1 F2 a tak dál). Pokud prvního řádku vložená data nejsou podobné každý druhý řádek, které následují za, přístup Určuje, že první řádek obsahuje názvy polí. Aplikace Access příslušným způsobem názvy polí a neobsahuje prvního řádku na data.

Pokud Access přiřadí obecné názvy polí, můžete pole přejmenovat, co nejdříve Chcete-li předejít zmatky. Postupujte takto:

 1. Tabulku uložte.

  • Klikněte na Tlačítko Microsoft Officea klikněte na Uložitnebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S Obrázek tlačítka .

 2. V zobrazení Datový list poklikejte na záhlaví každého sloupce a potom zadejte platný název pole pro všechny sloupce. Může se zdát, že se zobrazuje nad daty, ale řádek záhlaví sloupců obsahuje názvy polí, nikoli data.

 3. Tabulku uložte znovu.

Poznámka: Pole můžete také přejmenovat zobrazíte přepnutím do návrhového zobrazení a úpravy názvy polí tam. Pokud chcete přepnout do návrhového zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši tabulku v navigačním podokně a na příkaz Návrhové zobrazení. Pokud chcete přepnout zpátky na zobrazení Datový list, poklikejte na tabulku v navigačním podokně.

Začátek stránky

Můžete mít data, která je uložena v jiné aplikaci a chcete importovat data do nové tabulky nebo je přidat do existující tabulky v Accessu. Můžete pracovat s lidmi, kteří uchovávají data v jiných programech, nebo chcete pracovat s ním v aplikaci Access propojením k němu. V obou případech v aplikaci Access snadno pracovat s daty z jiných zdrojů. Můžete importovat data z Excelového listu, z tabulky do jiné databáze aplikace Access, ze seznamu služby SharePoint nebo z různých z jiných zdrojů. Proces, který používáte mírně liší zdroje, ale následující postup vám pomůžou začít.

 1. V aplikaci Access na kartě Externí Data ve skupině Import klikněte na příkaz pro typ souboru, který chcete importovat.

  Obrázek pásu karet

  Například pokud importujete data z Excelového listu, klikněte na možnost aplikace Excel. Pokud nevidíte typ aplikace, které potřebujete, klikněte na Další.

  Poznámka: Pokud nemůžete najít správný typ formátu ve skupině Import , můžete zkusit spustit program, ve kterém jste původně vytvořili data a pomocí této aplikace uložit i data v souboru společné formátovat (například Textový soubor s oddělovači ) před importem dat do aplikace Access.

 2. V dialogovém okně Načíst externí Data klikněte na Procházet a vyhledejte soubor zdroje dat nebo zadejte úplnou cestu souboru zdroje dat v poli název souboru .

 3. Klikněte na požadovanou možnost (všechny programů umožňuje importovat a některé umožňují připojení videa nebo vytvoření odkazu) v části určení jak a kam mají být ukládání dat v aktuální databázi. Můžete vytvořit novou tabulku, která používá importovaná data nebo (u některých programů) můžete přidat data do existující tabulky nebo vytvoření propojené tabulky, který zachovává propojení dat ve zdrojovém programu.

 4. Pokud se spustí průvodce, postupujte podle pokynů na několika dalších stránkách průvodce. Na poslední stránce průvodce klikněte na Dokončit.

  Pokud importujete objektů nebo propojit tabulky z databáze aplikace Access, zobrazí se dialogové okno Import objektů nebo Propojit tabulky . Vyberte položky a klikněte na OK.

  Přesný postup závisí na tom, jestli jste se rozhodli import, přidání nebo propojení dat.

 5. Access zobrazí výzvu o tom, jestli chcete uložení podrobností o operaci importu, kterou jste právě dokončili. Pokud si myslíte, že budete stejné budoucí operace importu, klikněte na Uložit kroky importua zadejte podrobnosti. Pak můžete snadno zopakovat operaci později klepnutím Uložené importy Obrázek tlačítka ve skupině Import na kartě Externí Data . Pokud nechcete uložení podrobností o operaci, klikněte na Zavřít.

Pokud se rozhodnete importovat tabulku, aplikace Access importuje data do nové tabulky a tato tabulka se zobrazí ve skupině tabulky v navigačním podokně. Pokud jste se rozhodli pro přidání dat do existující tabulky, se přidají do této tabulky. Pokud jste se rozhodli propojení s daty, Access vytvoří propojenou tabulku ve skupině tabulky v navigačním podokně.

Začátek stránky

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte databáze, kterou chcete otevřít.

 3. Udělejte něco z tohoto:

  • Poklepejte na databázi a otevřete ji v výchozí režim zadané v dialogovém okně Možnosti aplikace Access nebo v režimu nastavené zásady správy.

  • Klikněte na Otevřít otevřete databázi pro sdílený přístup v prostředí více uživatelů tak, aby vy i ostatní uživatelé mohou číst a zapisovat do databáze.

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a potom klikněte na Otevřít jen pro čtení otevřete databázi pro určené jen pro čtení přístup tak, aby se dají zobrazit, ale nemůžou ho upravovat. Ostatní uživatelé můžete nadále číst a psát do databáze.

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a potom klikněte na Výhradní databázi otevřít s výhradním přístupem. Pokud máte databázi otevřít s výhradním přístupem, všichni, kdo se pokusí otevřít databázi obdrží zprávu "soubor už se používá".

  • Klikněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a potom klikněte na Otevřít s výhradním otevřete databázi Accessu jen pro čtení. Ostatní uživatelé pořád otevřete databázi, ale jsou omezeny na režim jen pro čtení.

Pokud nemůžete najít databáze, kterou chcete otevřít    

 1. V dialogovém okně Otevřít klikněte na Tento počítač nebo v rozevíracím seznamu Oblast hledání klikněte na Tento počítač .

 2. V seznamu jednotek můžou po kliknutí pravým tlačítkem na jednotku, která by podle vás obsahují databázi a klikněte na Hledat.

 3. Zadejte kritéria vyhledávání v dialogovém okně Výsledky hledání a klikněte na hledání k vyhledání databáze.

 4. Pokud databázi nachází, dvojitým kliknutím ho otevřete.

 5. Musíte klikněte na Zrušit v dialogovém okně Otevřít pro databáze, kterou chcete otevřít. Zavřete dialogové okno Výsledky hledání .

Poznámka: Přímo můžete otevřít datový soubor ve formátu externí souboru, například dBASE, Paradox, Microsoft Exchange nebo aplikace Excel. Můžete taky přímo otevřít libovolnou Zdroj dat ODBC, jako je Microsoft SQL Server nebo Microsoft FoxPro. Aplikace Access automaticky vytvoří novou databázi aplikace Access do stejné složky jako datový soubor a přidá odkazy s jednotlivými tabulkami v externí databázi.

 • Otevřete jednu naposledy otevřených databází, klikněte na název souboru databáze v Aktuální databázi otevřete seznam na stránce Začínáme s aplikací Microsoft Office Access . Databáze se otevře se stejným nastavením možnosti, ve kterých posledního jste ho otevřeli. Pokud není zobrazen seznam naposledy použitých souborů, klikněte na Tlačítko Microsoft Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Access. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na Upřesnit. V části zobrazenízadejte počet dokumentů do zobrazení v seznamu naposledy použitých dokumentů maximální hodnota 9.

 • Pokud otevřete databázi tak, že kliknete na Tlačítko Microsoft Office a pak pomocí příkazu Otevřít , můžete zobrazit seznam klávesových zkratek k databázím, které jste dříve otevřeli po kliknutí na Poslední dokumenty v otevřené Dialogové okno.

Začátek stránky

Když vytvoříte novou prázdnou databázi, aplikace Access otevře novou tabulku, ve kterém můžete zadat data, ale předtím vytvořil žádné další objekty v databázi. Pokud budete potřebovat jiné objekty, jako jsou formuláře, sestavy, makra nebo další tabulky, prezentace ve všech nových databází, které vytvoříte, můžete vytvořit vlastní prázdnou šablonu, která obsahuje tyto objekty. Potom při příštím vytvoříte novou databázi, bude už obsahovat tyto objekty v šabloně. Kromě těchto objektů můžete použít šablonu tabulky zaplní data, i žádné zvláštní nastavení konfigurace, vlastnosti databáze, odkazy nebo kód, který chcete mít ve všech nových databázích.

Předpokládejme například, že máte kolekci makra, která chcete použít ve svých projektech. Pokud vytvoříte prázdné šablony obsahující makra, Access je zahrnuje všechny nové databáze, které vytvoříte.

Prázdné šablony můžete vytvořit ve formátu Office Access 2007, formát souborů Accessu 2002 – 2003 nebo formátu souborů aplikace Access 2000. Šablona musí mít název Blank.accdb Office Access 2007 formátu a Blank.mdb pro ve starších formátech souborů.

 • Pokud výchozí formát souboru je nastaveno Access 2000 nebo Access 2002 – 2003, aplikace Access použije Blank.mdb jako název souboru prázdné šablony. Vytvoření nové databáze ve formátu souboru jako Blank.mdb. Například i když výchozího formátu souborů aplikace Access 2000, pokud je šablona s názvem Blank.mdb ve formátu souboru aplikace Access 2002 – 2003, nové databáze, kterou vytvoříte budou ve formátu aplikace Access 2002 – 2003.

 • Pokud je nastaveno výchozího formátu souborů aplikace Access 2007, aplikace Access použije Blank.accdb jako název souboru prázdné šablony.

Změna výchozího formátu souborů

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Access.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na Oblíbené.

 3. V části vytváření databázívyberte požadovaný formát z rozevíracího seznamu výchozí formát souborů .

Prázdná šablona postup vytvoření jednu z následujících akcí:

 • Vytvořit novou databázi (můžete nazvěte ji prázdné nebo ji pojmenovat dočasné) a pak je naimportujte nebo objekty, které chcete zahrnout do šablony.

 • Vytvoření kopie existující databázi, která už obsahují nějaké objekty, které chcete v šabloně a odstraňte všechny objekty, které nechcete.

Až budete mít objekty, které chcete v šabloně, je nutné uložit na určité místo.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Officea pak přejděte na příkaz Uložit jako.

 2. V části Uložit databázi v jiném formátuklikněte na formát souboru, který chcete použít pro šablonu.

 3. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do jednu z těchto složek šablon:

  • Složka šablony systému    Například C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access

  • Složka šablony    Příklady:

   • V Windows Vista    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • V Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\uživatelské ukládají aplikací\microsoft\templates

    Poznámka: Prázdná šablona do složky Šablony systému přepíše prázdné šablony v jakékoli uživatelské šablony složky.

 4. Do pole název souboru zadejte Blank.accdb (nebo Blank.mdb, chcete-li vytvořit šablonu starší verze) a potom klikněte na Uložit.

Teď je novou šablonu na místě, když vytvoříte novou prázdnou databázi, objekty v šabloně jsou součástí novou databázi, které vytvoříte ve výchozím nastavení. Stejně jako při vytváření nové prázdné databáze bez použití šablony aplikace Access otevře novou tabulku v zobrazení Datový list.

Přestat používat prázdné šablony, odstranit nebo přejmenování souboru nazvaného Blank.accdb (nebo Blank.mdb pro starší verze Accessu).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×