Vytvoření nebo změna odkazu na buňku

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Odkaz na buňku odkazuje na buňku nebo oblast buněk na listu a v případě jeho použití ve Vzorec umí aplikace Microsoft Office Excel najít hodnoty nebo data, které má tento vzorec vypočítat.

Pomocí odkazu na buňku můžete v jednom nebo několika vzorcích odkazovat na následující data:

 • Data z jedné či více sousedících buněk na listu

 • Data obsažená v různých oblastech listu

 • Data z jiných listů ve stejném sešitu

Příklady:

Vzorec

Odkazovaná položka

Vrácený výsledek

=C2

Buňka C2

Hodnota v buňce C2

=A1:F4

Buňky A1 až F4

Hodnoty ve všech buňkách. Po zadání vzorce je zapotřebí stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter.

=Aktivum-Pasivum

Buňky s názvem Aktivum a Pasivum

Rozdíl hodnoty v buňce s názvem Aktivum a hodnoty v buňce s názvem Pasivum

{=Týden1+Týden2}

Oblasti buněk s názvem Týden1 a Týden2

Součet hodnot oblastí buněk s názvem Týden1 a Týden2 jako maticový vzorec

=List2!B2

Buňka B2 na listu List2

Hodnota v buňce B2 na listu List2

V tomto článku

Vytvoření odkazu na buňku na stejném listu

Vytvoření odkazu na buňku na jiném listu

Vytvoření odkazu na buňku pomocí příkazu Propojit buňky

Změna odkazu na buňku na jinou buňku

Změna odkazu na buňku do pojmenované oblasti

Přepnutí mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy

Vytvoření odkazu na buňku na stejném listu

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. V Řádek vzorců Obrázek tlačítka zadejte = (znaménko rovná se).

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte odkaz na jednu nebo více buněk    Chcete-li vytvořit odkaz, vyberte buňku nebo oblast buněk na stejném listu.

   Výběr buněk lze přesunout přetažením ohraničení výběru nebo jej lze rozšířit přetažením úchytu v rohu ohraničení výběru.

  • Vytvořte odkaz na definovaný název    Pokud chcete vytvořit odkaz na definovaný název, proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název.

   • Stiskněte klávesu F3, vyberte název v poli Vložit název a klikněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Pokud buňky nemají v každém rohu barevně vyznačeného ohraničení čtverečky, jde o odkaz na pojmenovanou oblast.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud vytváříte odkaz v jedné buňce, stiskněte klávesu Enter.

  • Pokud vytváříte odkaz v Maticový vzorec (například A1:G4), stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter.

   Odkaz se může vztahovat na jednu buňku nebo oblast buněk a může se jednat o maticový vzorec vypočítávající jeden výsledek nebo více výsledků.

Začátek stránky

Vytvoření odkazu na buňku na jiném listu

Na buňky na jiných listech stejného sešitu lze odkazovat tak, že na začátek odkazu na buňku vložíte název listu a za něj vykřičník (!). V následujícím příkladu vypočítává funkce listu s názvem PRŮMĚR průměrnou hodnotu pro oblast B1:B10 na listu s názvem Marketing ve stejném sešitu.

Příklad odkazu na list
Odkaz na oblast buněk na jiném listu ve stejném sešitu

1. Odkazuje na list s názvem Marketing.

2. Odkazuje na oblast buněk v rozmezí B1 až B10 (včetně).

3. Oddělí odkaz na list od odkazu na oblast buněk.

 1. Klikněte na buňku, do které chcete zadat vzorec.

 2. V Řádek vzorců Obrázek tlačítka , zadejte = (znaménko rovná se) a vzorce chcete použít.

 3. Klikněte na ouško listu, na který chcete odkazovat.

 4. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterou chcete odkazovat.

Poznámka: Jestliže název druhého listu obsahuje jiné než abecední znaky, musíte název (neboli cestu) zadat do jednoduchých uvozovek (').

Začátek stránky

Vytvoření odkazu na buňku pomocí příkazu Propojit buňky

Odkaz na buňku můžete také zkopírovat a vložit a potom vytvořit odkaz na buňku pomocí příkazu Propojit buňky. Tento příkaz můžete použít v následujících případech:

 • Chcete-li snadno zobrazit důležité informace na lépe viditelných místech. Řekněme například, že máte sešit s velkým počtem listů a na každém listu je buňka, která zobrazuje souhrnné informace o ostatních buňkách na daném listu. Pokud chcete tyto buňky se souhrny zobrazit na lépe viditelném místě, můžete na ně vytvořit odkazy na prvním listu sešitu, což vám umožní zobrazit souhrnné informace o celém sešitu na prvním listu.

 • Chcete-li snadněji vytvářet odkazy na buňky mezi listy a sešity. Příkaz Propojit buňky automaticky vloží správnou syntaxi.

 1. Klikněte na buňku obsahující data, se kterými chcete vytvořit propojení.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + C, nebo přejděte na kartu Domů a ve skupině Schránka, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Skupina Schránka na kartě Domů

 3. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + V, nebo přejděte na kartě Domů ve skupině Schránka, klikněte na Vložit Obrázek tlačítka .

  Ve výchozím nastavení se při vložení zkopírovaných dat zobrazí tlačítko Obrázek tlačítka Možnosti vložení.

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení a potom klikněte na Vložit propojení Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Změna odkazu na buňku na odkaz na jinou buňku

 1. Poklikejte na buňku obsahující vzorec, který chcete změnit. Excel zvýrazní každou buňku nebo oblast buněk, na které vzorec odkazuje, jinou barvou.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přesunout odkaz na buňku nebo oblast do jiné buňky nebo oblasti, přetáhněte barevně označené ohraničení buňky nebo oblasti na novou buňku nebo oblast.

  • Chcete-li do odkazu zahrnout více nebo méně buněk, přetáhněte roh ohraničení.

  • V Řádek vzorců Obrázek tlačítka vyberte odkaz ve vzorci a zadejte nový odkaz.

  • Stiskněte klávesu F3, vyberte název v poli Vložit název a klikněte na tlačítko OK.

 3. Stiskněte klávesu Enter. V případě Maticový vzorec stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter.

Začátek stránky

Změna odkazu na buňku na pojmenovanou oblast

Často se stává, že pokud jste po zadání odkazu na buňku ve vzorci definovali pro tento odkaz název, budete chtít aktualizovat existující odkazy na buňky na definované názvy.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte oblast buněk obsahující vzorce, ve kterých chcete nahradit odkazy na buňky definovanými názvy.

  • Chcete-li zaměnit odkazy za názvy ve všech vzorcích na listu, vyberte jednu buňku, která je prázdná.

 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Definované názvy na šipku vedle položky Definovat název a potom klikněte na položku Použít názvy.

  Skupina Definované názvy na kartě Vzorce

 3. V seznamu Použít názvy klikněte na jeden nebo více názvů a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přepnutí mezi relativními, absolutními a kombinovanými odkazy

 1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

 2. Na řádku vzorců vyberte odkaz, který chcete změnit.

 3. Mezi kombinacemi můžete přepínat klávesou F4.

Další informace o jiných typech odkazů na buňky najdete v tématu Přehled vzorců.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×