Vytvoření nebo přizpůsobení typu obsahu webu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit nový web typy obsahu nebo úprava stávajících typů obsahu webu

V tomto článku

Informace o typech obsahu a dědičnosti

Vytvoření typu obsahu webu

Přidružení šablony dokumentu k typu obsahu webu

Změny sloupce k typu obsahu

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Zkontrolujte typ obsahu jen pro čtení

Odstranění typu obsahu webu

Příslušná oprávnění můžete vytvořit nový web typů obsahu. Pak můžete přidat tyto typy obsahu do seznamů a knihoven na úrovni webu, na kterém jste je vytvořili, kromě weby nižší úrovně. Příklad typu obsahu webu, kterou vytvoříte na webu nejvyšší úrovně je k dispozici pro seznamy a knihovny na všech webech v kolekci webů. Typy obsahu, které jsou vytvářeny na webu nižší úrovně nejsou k dispozici na vyšší úrovni weby.

Důležité informace: Abyste mohli vytvářet a upravovat typy obsahu webu, musíte mít úroveň oprávnění Úplné řízení, jako výchozí vlastníci webů název skupiny a mít takto přístupová práva:

 • Nadřazený web    Správa seznamů, přidání a přizpůsobení stránek

 • Podřízených webů    Správa seznamů, přidání a přizpůsobení stránek

 • Seznam nebo knihovna dokumentů    Správa seznamů

Začátek stránky

Typy obsahu webu a dědičnost

V průběhu jeden projekt může podnik vytvořit několik různých druhů obsah, například návrhy, právní smlouvy, výkazy čísle do zaměstnání, specifikace návrhu produktu. Obchodní možná budete chtít shromažďovat a udržovat různé druhy metadat o každého typu obsahu. Metadata můžou obsahovat číslo účtu, číslo projektu nebo vedoucí projektu, například. I když dokumentů mohou být uložena společně, protože se jedná o jednom projektu, mohou být vytvořili, používá, sdílené a uchovávat různými způsoby. Organizace můžete definovat různé sady dokumentů jako typy obsahu.

Typy obsahu organizacím umožňují uspořádat a spravovat zpracování obsahu konzistentně napříč Kolekce webů. Definování typů obsahu pro určité typy dokumentů nebo informace o produktech, organizace můžete zajistit, že v jednotný způsob správy obsahu. Typy obsahu můžou považovat za šablony, které použijete do seznamu nebo knihovny a vy můžete použít více šablon do seznamu nebo knihovny tak, aby může obsahovat více typů dokumentu nebo položky.

Obsahu typy jsou uspořádány do hierarchie    Typy obsahu jsou uspořádány do hierarchie, která umožňuje jeden typ obsahu Zdědit jeho vlastností z jiného. Tuto strukturu umožňuje konzistentní zpracovat celý kategorií dokumenty ve vaší organizaci.

Nové typy obsahu webu založené na nadřazený typ obsahu    Když definujete nové vlastní typ obsahu v galerii typ obsahu webu pro web, začněte tak, že vyberete existující nadřazený typ obsahu webu v galerii typ obsahu webu jako výchozí bod. Nový typ obsahu webu, kterou vytvoříte zdědí všechny atributy nadřazený typ obsahu webu, jako je šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, pracovní postupy a sloupce. Jakmile vytvoříte nový typ obsahu webu, můžete dělat změny k němu, například přidání nebo odebrání sloupců.

Podřízené obsahu webu, které typy dědí od nadřazeného objektu    Typy obsahu, které vytvoříte vycházejí nadřazený typ obsahu a tedy Zdědit atributy, které nadřazený typ obsahu. Příklad typu obsahu podřízených bude typ obsahu seznamu, podle nadřazeného typu obsahu, který použijete pro seznam nebo knihovnu. Změny, které přímo tento typ obsahu seznamu podřízené neovlivní nadřazený typ obsahu na které je založeno. Atributy, které můžete dědí od nadřazeného typu obsahu jsou:

 • Šablona dokumentu

 • Nastavení jen pro čtení

 • Pracovní postupy:

 • počet sloupců,

 • Extensible atributy přidané jinými aplikacemi

Při aktualizaci nadřazený typ obsahu, můžete zvolit, jestli chcete, aby všechny podřízené typy obsahu zdědit tyto změny. Když budete chtít aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí od nadřazené typy obsahu, všechna nastavení na této stránce také aktualizuje pro typy obsahu, které jsou podřízené typu obsahu, který chcete změnit. Tuto aktualizaci přepíše předchozí úpravy do seznamu a webu typů obsahu, které dědí z tohoto nadřazeného objektu.

Dědičnost typů obsahu

Pokud například změníte pouze šablonu dokumentu na stránce Upřesnit nastavení a zvolíte, aby byly aktualizovány typy obsahu seznamu a podřízené typy obsahu webu, bude u všech podřízených typů obsahu aktualizována šablona dokumentu a nastavení určené jen pro čtení, protože obě nastavení se nacházejí na stejné stránce. Podobně platí, že všechny změny provedené na stránce Nastavení pracovního postupu budou u podřízených typů obsahu aktualizovány společně. Každý sloupec má svou vlastní stránku Změnit sloupec typu obsahu webu, takže nastavení pro každý sloupec musí být aktualizováno zvlášť.

Poznámka: všechny atributy obsahu zadané, která ukazují nadřazený typ obsahu, než název, popis a skupina – můžete aktualizovat na podřízeným typům. Sloupce nebo nastavení, které se nezobrazují u nadřazeného typu nelze aktualizovat.

Abyste měli jistotu, že se změny nadřazený typ obsahu není přepsání nastavení na podřízeným typům obsahu, můžete označit podřízený typ obsahu jen pro čtení. I když je to vhodné v situacích, omezí také možnost pro centrální správu hierarchie typů obsahu.

Pokud nastavíte obsahu zadejte jen pro čtení, nadřazené nastavení můžete pořád přepíše nastavení dítěte, pokud výslovně nastavené nadřazené tak, aby nebyl jen pro čtení a aktualizace změn na podřízeným typům obsahu.

Obsah webu, které typy jsou uložené ve skupinách    Když vytvoříte nový typ obsahu webu, musíte vyberte, jestli ho chcete uložit do existující skupiny nebo ho chcete uložit do nové skupiny, kterou vytvoříte. Pokud nechcete, aby nový typ obsahu webu používat ostatní uživatelé, můžete vytvořit skupinu s názvem _Skryté a typ obsahu webu uložit do ní.

Začátek stránky

Vytvoření typu obsahu webu

Pokud chcete vytvořit typy obsahu webu pro web, musíte mít oprávnění Úplné řízení pro daný web. Pokud chcete vytvořit web typy obsahu webu nejvyšší úrovně v kolekci webů, musí být správce kolekce webů.

 1. Přejděte na web, na kterém chcete vytvořit nový typ obsahu webu.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

  Zobrazí se stránka Galerie typů obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na možnost Vytvořit.

  Zobrazí se stránka Nový typ obsahu webu.

  New Site Content Type window

 5. V části Název a popis zadejte název a popis nového typu obsahu webu.

 6. V seznamu Vyberte nadřazený typ obsahu vyberte skupinu, ze které chcete vybrat nadřazený typ obsahu pro nový typ obsahu. Tento seznam obsahuje všechny skupiny typu obsahu webu použít v aktuální web.

 7. V seznamu Nadřazený typ obsahu vyberte nadřazený typ obsahu, který chcete vytvořit typ obsahu na. Seznam nadřazené typy obsahu se liší v závislosti na typu obsahu webu skupiny, kterou jste vybrali ze seznamu Vyberte nadřazený typ obsahu.

 8. V části Skupina zvolte, zda chcete tento nový typ obsahu webu uložit do existující nebo nové skupiny.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

  Typ obsahu webu: Zobrazí se nová stránka název typu obsahu. Můžete použít možnosti na této stránce a dále upřesněte nový typ obsahu.

Začátek stránky

Přidružení šablony dokumentu k typu obsahu webu

Poznámka: Šablony dokumentů lze přidružit pouze k typům obsahu dokumentů, nikoli ke složkám, seznamům nebo diskusním vývěskám.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

  Zobrazí se stránka Rozšířené nastavení typu obsahu webu.

  Advanced settings for site content types

 6. Zadání adresy URL pro existující šablony dokumentu, v části Šablona dokumentu zadejte adresu URL umístění šablony dokumentu, který chcete použít. V následující tabulce jsou uvedeny příklady typů adresy URL, které můžete použít. Příklady jsou založeny na složce prostředků typu obsahu webu probíhá http://Server název typu NameSite/_cts/obsahu / a šablona dokumentu je Názevdokumentu.doc.

Název adresy URL

Příklad

Relativní cestu k serveru

Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

Absolutní cesta k serveru

http://contoso/Site/_cts/ContentTypeName/docname.doc

 1. Pokud chcete odeslat šablonu dokumentu, která má být použita, klepněte v části Šablony dokumentů na možnost Odeslat novou šablonu dokumentu a klepněte na tlačítko Procházet. V dialogovém okně Zvolit soubor vyhledejte umístění souboru, který chcete použít, vyberte jej a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Při odesílání novou šablonu dokumentu, šablona automaticky uložena ve výchozí dokumentu šablony zdroje složce c:\ http://Server název zadejte název/webu/_cts/obsahu /

 2. V části Aktualizovat weby a seznamy zadejte, zda budou typy obsahu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu, aktualizovány provedenými změnami.

  Pokud vyberete možnost Ano, další typy obsahu (typy obsahu podřízených), které dědí z tohoto typu obsahu (nadřazený typ obsahu) se šablona dokumentu, který jste vybrali.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změny sloupců u typu obsahu

Přidáním sloupců k určitému typu obsahu webu je možné zadat vlastnosti nebo metadata, která chcete shromáždit pro položku s tímto typem obsahu. Organizace může například potřebovat sledovat určitou sadu metadat (například číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera) ve všech nákupních objednávkách. Pokud k typu obsahu nákupní objednávky přidáte sloupce pro číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera, budou uživatelé vyzváni k zadání těchto metadat u všech položek tohoto typu obsahu.

K dispozici je několik způsobů změny sloupců pro typ obsahu. Máte následující možnosti:

Přidání existujícího sloupce k typu obsahu webu

Pomocí následujícího postupu přidáte sloupec, který je definován na vašem webu nebo nadřazeného webu k typu obsahu webu. Přidání sloupce k typu obsahu zajišťuje, že sloupec nebo pole se zobrazí v seznamu nebo knihovny přidružit k typu obsahu.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

  Není-li názvů typu obsahu webu s hypertextovými odkazy nebo výběr je k dispozici, pak to znamená, že tento web dědí typy obsahu webu z jiného webu a typ obsahu webu bude potřeba aktualizovat je na daném webu.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Přidat ze stávajících sloupců webu.

  Zobrazí se stránka Přidat sloupce k typu obsahu webu.

 6. V části Vybrat sloupce vyberte skupinu, podle které chcete filtrovat seznam Vybrat sloupce.

  Následující tabulka popisuje skupiny, které jsou k dispozici ve výchozím nastavení a typy sloupců, které obsahují.

Výběr

Výsledné zobrazení

Všechny skupiny

Všechny sloupce, které jsou k dispozici v jakékoli skupině.

Základní sloupce

Sloupce, které jsou užitečné v řadě typů seznamů nebo knihoven.

Základní sloupce kalendáře a kontaktů

Sloupce, které lze použít v seznamech kontaktů a kalendáře. Tyto sloupce se obvykle používá k synchronizaci metadat z klientských kontaktů a kalendáře programů, které jsou kompatibilní s technologií pro server SharePoint, jako je Microsoft Office Outlook 2007.

Základní sloupce dokumentu

Standardní sloupce dokumentu ze sady Dublin Core Metadata Set.

Základní sloupce problémů a úkolů

Sloupce, které lze použít v seznamech úkolů a problémy. Tyto sloupce se obvykle používá k synchronizaci metadat z klienta úkolu a problém programy, které jsou kompatibilní s technologií pro server SharePoint, jako je Microsoft Office Outlook 2007.

Sloupce skupin práce

Sloupce, které lze použít v seznamech pracovní web skupiny, které se používají v pracovním prostoru vývěsky skupiny.

Rozšířené sloupce

Sada sloupců pro zvláštní účely.

 1. V seznamu Sloupce k dispozici vyberte sloupec, který chcete přidat, a klepněte na tlačítko Přidat.

  Chcete-li rychle přidat více typů sloupců, můžete stisknout klávesu CTRL a klepnout na každý dostupný sloupec, který chcete přidat.

 2. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadejte, zda budou provedenými změnami aktualizovány typy obsahu podřízených webů, jež dědí z tohoto typu obsahu webu.

 3. Po přidání požadovaných sloupců klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání nového sloupce k typu obsahu webu

Tímto postupem můžete definovat nový sloupec a přidat ho k typu obsahu webu. Tento nově vytvořený sloupec bude k dispozici na webu, kde byl vytvořen, a na jeho podřízených webech. Po vytvoření nového sloupce je možné jej přidávat k dalším typům obsahu a také k seznamům a knihovnám. Nechcete-li, aby mohli nový sloupec používat jiní uživatelé, můžete jej skrýt tím, že jej přidáte do nové skupiny nazvané _Skryté.

 1. Přejděte na web, kde je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Přidat z nového sloupce webu.

  Zobrazí se stránka Nový sloupec webu.

 6. V části Název a typ zadejte název nového typu sloupce a potom vyberte typ informací, které lze do tohoto sloupce uložit.

  Názvy sloupců nejsou malá a velká písmena. Například pokud již je definován sloupec s názvem "Popis" v kolekci webů, nemůžete vytvoříte nový sloupec s názvem "popis."

 7. V části Skupina vyberte existující skupinu nebo zadejte název nové skupiny, do které se má nový sloupec uložit.

 8. V části Další nastavení sloupců zadejte jakékoli další požadované nastavení sloupců. Můžete například zadat popis sloupce, určit, zda jsou informace pro daný sloupec povinné, maximální počet znaků, které lze do daného sloupce uložit, nebo výchozí hodnotu pro sloupec.

 9. V části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu zadejte, zda budou podřízené typy obsahu webu, které dědí vlastnosti z tohoto typu obsahu webu, aktualizovány o provedené změny.

 10. V části Ověření sloupce zadejte vzorec, který chcete použít pro ověření dat v tomto sloupci při přidávání nové položky do seznamu. Můžete třeba nastavit maximální počet uživatele můžete zadat do sloupce nebo pomocí vzorce obsahovaly směrové číslo oblasti telefonního čísla ve sloupci.

 11. Po přidání požadovaných sloupců klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání sloupce

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

Není-li názvů typu obsahu webu s hypertextovými odkazy nebo výběr je k dispozici, pak to znamená, že tento web dědí typy obsahu webu z jiného webu a typ obsahu webu bude potřeba aktualizovat je na daném webu.

V části Sloupce klikněte na název sloupce, který chcete odebrat z typu obsahu.

 1. Klikněte na tlačítko Odebrat a potom klikněte na OK, pokud se zobrazí dotaz, pokud chcete odebrat sloupce z daného typu obsahu.

Změna pořadí sloupců pro typ obsahu webu

Můžete změnit pořadí, ve které sloupce se zobrazí pro typ obsahu webu tak, aby se řídí podle logické seskupení, například.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Pořadí sloupců.

 6. V části Pořadí sloupců umožňuje rozevíracích seznamů ve sloupci Pozice shora uspořádání sloupců požadovaným způsobem.

  Changing column order

 7. V části Aktualizovat weby a seznamy zadejte, zda podřízené typy obsahu webu, které dědí z tohoto typu obsahu webu budou aktualizovány vašimi změnami.

Nastavení sloupce jako povinného, nepovinného nebo skrytého

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

Zvolte upozornění a zadejte text. Můžete taky nastavit AlertPosition vlastnost.

 1. V části Sloupce klikněte na název sloupce, který chcete nastavit jako povinný.

 2. V části Nastavení sloupců proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li po uživatelích požadovat zadání informací pro sloupec, klikněte na přepínač Povinný.

  • Chcete-li, aby bylo zadávání informací pro sloupec pro uživatele nepovinné, klikněte na přepínač Nepovinný.

  • Chcete-li skrýt sloupec tak, aby se nezobrazoval ve formuláři Nový, Upravit nebo Zobrazit pro typ obsahu, klikněte na přepínač Skrytý.

  • Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Aktualizovat weby a seznamy pod položkou Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? na přepínač Ano.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu webu

Poznámka: Aby bylo možné pracovní postup přidat k typu obsahu webu, je nutné ho nasadit do kolekce webů. Pokud není pracovní postup, který chcete přidat, k dispozici, obraťte se na správce serveru.

 1. Přejděte na web, na kterém je definován typ obsahu webu, který chcete změnit.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Na stránce Galerie typů obsahu webu klikněte na odkaz pro typ obsahu webu, který chcete změnit.

  Zobrazí se stránka konfigurace pro vybraný typ obsahu webu.

 5. V části Nastavení klepněte na možnost Nastavení pracovního postupu.

  Zobrazí se stránka Změnit nastavení pracovního postupu.

 6. Klepněte na možnost Přidat pracovní postup.

 7. Na stránce Přidat pracovní postup vyberte šablonu pracovního postupu, kterou chcete přidat, a požadované nastavení pro pracovní postup.

  Add Workflow window

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud má přidávaný pracovní postup stránku Přizpůsobit pracovní postup, přejděte klepnutím na tlačítko Další na stránku Přizpůsobit pracovní postup, zvolte požadované nastavení a klepněte na tlačítko OK.

  • Pokud přidávaný pracovní postup nemá stránku Přizpůsobit pracovní postup, klepněte na tlačítko OK.

   Další informace o tom, že pracovní postupy pro seznamy, knihovny a typy obsahu najdete v tématu odkazy v části Viz také.

Začátek stránky

Nastavení typu obsahu jen pro čtení

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Není-li názvů typu obsahu webu s hypertextovými odkazy nebo výběr je k dispozici, pak to znamená, že tento web dědí typy obsahu webu z jiného webu a typ obsahu webu bude potřeba aktualizovat je na daném webu.

 5. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

 6. V části Jen pro čtení klepněte ve skupinovém rámečku Má být tento typ obsahu určen pouze pro čtení? na možnost Ano.

 7. Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Aktualizovat weby a seznamy pod položkou Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? na přepínač Ano.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění typu obsahu webu

Když odstraníte typu webu ze seznamu nebo knihovny, uživatelé už nebudou moct přidat nové instance tohoto typu obsahu webu do seznamů nebo knihoven. Odstranění obsahu typ neodebírat všechny instance webu tohoto webu typu obsahu, které byly dříve přidruženy seznamy nebo knihovny, které teď existují a jako typy obsahu seznamu, ani odstraní položky, které byly vytvořené z daného typu obsahu.

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete odstranit.

 2. Nabídka Akce webu Site Actions klikněte na Nastavení webu.

 3. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete odstranit.

  Není-li názvů typu obsahu webu s hypertextovými odkazy nebo výběr je k dispozici, pak to znamená, že tento web dědí typy obsahu webu z jiného webu a typ obsahu webu bude potřeba aktualizovat je na daném webu.

 5. V části Nastavení klikněte na Odstranit tento typ obsahu webu.

 6. Po zobrazení dotazu, zda chcete typ obsahu webu odstranit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×