Vytvoření nebo odstranění pole typu číslo a Měna

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Číslo nebo Měna pole do tabulky přidat potřebujete k uložení číselných hodnot, ATP prodeje a příjmy údaje o obyvatelstvu jsou převzaté. Zvažte také změny velikosti optimální pole a další vlastnosti (například desetinných míst, jedinečnost a zda povinné) při vytváření číselná data.

V tomto článku

Princip pole typu číslo a Měna

Přidat číslo nebo Měna pole v zobrazení Datový list

Přidat číslo nebo Měna pole v návrhovém zobrazení

Nastavení nebo změna vlastností pole číslo a Měna

Odstranění pole typu číslo a Měna

Přehled vlastností pole číslo a Měna

Princip pole typu číslo a Měna

Číselné pole použijete pro všechny výpočty včetně peněz a ty, které vyžadují vysoký stupeň přesnost nebo čísel, která nechcete zaokrouhlení nahoru nebo dolů. Velikost hodnoty, které máte uložené v poli číslo nebo Měna závisí na tom, jak nastavit vlastnost Velikost pole . Například můžete nastavit pole má být 1 bajtů, 2bajtový typ, 4bajtové 8bajtový typ, nebo 16 8bajtový typ hodnoty plus replikační identifikátory (globálně jedinečný identifikátor hodnoty nebo GUID) a desetinná čísla. Následující tabulka obsahuje hodnoty, že každé nastavení Velikosti pole může obsahovat a vysvětluje, kdy použít každého nastavení velikosti.

Nastavení velikosti pole

Popis

Bajt

Číslo 1 byte s hodnotami od 0 do 255.

Celé číslo

2bajtové celé číslo obsahující hodnoty od-32 768 do + 32 767.

Dlouhé celé číslo

4bajtové celé číslo s hodnotami od-2,147,483,648 do 2 147 483 647.

(Nelze použít)

Celé 8 byte s hodnotami od -2 ^ 31 až 2 ^ 31-1

Single

4bajtové celé číslo s hodnotami od-3.4 × 1038 + 3,4 × 1038 a až 7 platných číslic.

Double

8bajtové číslo s plovoucí desetinnou s hodnotami od-1.797 × 10308 + 1,797 x 10308 a až 15 platných číslic.

Replikační identifikátor

16 bajtů globálně jedinečný identifikátor (GUID). Náhodně generované GUID jsou krátká, že nejsou pravděpodobně překrývat. Je použít pro řadu aplikací, jako je sledování zboží.

Desítkové číslo

Celé číslo 12 byte s definovaný počet desetinných míst, který může obsahovat hodnoty z-1028 +1028. Přesnost výchozí hodnotu 0. Výchozí měřítko (počet zobrazených desetinných míst) je 18. Můžete nastavit měřítko až 28.

Začátek stránky

Přidat číslo nebo Měna pole v zobrazení Datový list

Pole číslo nebo Měna můžete přidat nové nebo existující tabulky v Zobrazení Datový list.

Přidat do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v Zobrazení Datový list.

 2. V případě potřeby přejděte ve vodorovném směru do prvního prázdného pole.

 3. Poklepejte na záhlaví a potom zadejte název nového pole.

 4. Vyberte, klikněte na Přidat a pak vyberte číslo, Velké číslonebo Měna ze seznamu.

 5. Poklikejte na nový řádek záhlaví a potom zadejte smysluplný název nového pole.

 6. Uložte změny.

Přidání nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na tlačítko Uložita v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Vyberte, klikněte na Přidat a pak vyberte číslo, Velké číslonebo Měna ze seznamu.

 4. Poklikejte na nový řádek záhlaví a potom zadejte smysluplný název nového pole.

 5. Uložte změny.

Začátek stránky

Přidat číslo nebo Měna pole v návrhovém zobrazení

Pole číslo nebo Měna můžete přidat nové nebo existující tabulky v Návrhovém zobrazení.

Přidat do existující tabulky

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a potom zadejte název pole.

 3. Vyberte sousední buňky ve sloupci Datový typ a vyberte číslo, Velké číslonebo Měna ze seznamu.

 4. Uložte změny.

Přidání nové tabulky

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

 2. Klikněte na tlačítko Uložita v dialogovém okně Uložit jako zadejte název nové tabulky.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro novou tabulku a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 4. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole.

 5. Vyberte sousední buňky ve sloupci Datový typ a vyberte číslo, Velké číslonebo Měna ze seznamu.

 6. Uložte změny.

Začátek stránky

Nastavení nebo změna vlastností pole číslo a Měna

Zobrazení Datový list můžete nastavit podmnožinu vlastnosti pole, například požaduje nebo jedinečné, ale Návrhové zobrazení slouží k nastavení vlastností pro všechny dostupné, včetněVstupní maska nebo Titulek.

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Obecné v dolní části Tvůrce tabulky v části Vlastnosti polevyhledejte vlastnost, kterou chcete změnit.

 3. Zaškrtněte políčko vedle názvu vlastnosti. V závislosti na vlastnost zadávat data (například výchozí text nebo vstupní masky), spusťte Tvůrce výrazů kliknutím ...nebo vyberte možnost ze seznamu.

  Další informace o tom, jak použít každé vlastnosti pole, vyberte vlastnosti a potom stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky

Odstranění pole typu číslo a Měna

Důležité:    Když odstraníte číselného pole obsahující data, že data nenávratně ztratíte – odstranění nejde vrátit zpět. Z tohoto důvodu zálohujte databázi před odstraněním libovolných polí tabulky nebo jiných komponent databáze.

Odstranění v zobrazení Datový list

 1. Otevřete tabulku v Zobrazení Datový list.

 2. Vyhledejte číselné pole, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví (název) a potom klikněte na Odstranit sloupce.

 3. Klikněte na Ano potvrďte odstranění.

Odstranění v návrhovém zobrazení

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte na volič řádků (prázdný čtverec) vedle pole číslo a pak stiskněte klávesu DELETE, nebo klikněte pravým tlačítkem myši na volič řádku a pak klikněte na Odstranit řádky.

 3. Klikněte na Ano potvrďte odstranění.

Začátek stránky

Přehled vlastností pole číslo a Měna

Pokud používáte návrhové zobrazení přidat číslo nebo Měna pole do tabulky, můžete nastavit a změnit několik vlastností pro pole. V této tabulce jsou uvedeny jsou popsané vlastnosti pole číslo a Měna a vysvětluje důsledky nastavení nebo změna je.

Vlastnost

Použití

Velikost pole

Určuje velikost hodnota, která můžete zadat a uložit v poli.

Formát

Zadejte vlastní formátování znaků pro definici formát zobrazení. Tady definované formátů datové listy, formuláře a sestavy.

Počet desetinných míst

Nastaví počet desetinných míst pro hodnoty v poli. Výchozí hodnota: automaticky. Další možné hodnoty rozsahu 015.

Vstupní maska

Pokud potřebujete řídit, jak uživatelé zadávat data v poli definovat vstupní masku.

Další informace o použití vstupních masek naleznete v článku vytváření vstupních masek zadejte polí či ovládacích prvků hodnoty v určitém formátu.

Titulek

Určuje název textového pole. Tato vlastnost přijímá až 2048 znaků. Pokud nezadáte titulek, aplikace Access použije výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Určuje hodnotu, automaticky se zobrazí v poli, když vytvoříte nový záznam.

Ověřovací pravidlo

Určuje, že splníte požadavky pro data zadávaná do celý záznam, jednotlivá pole nebo ovládacího prvku. Pokud uživatel zadá data, který porušuje zásady pravidla, můžete zadat výsledné chybovou zprávu do vlastnosti Ověřovací Text . Maximální délka: 2048 znaků.

Další informace o vytváření pravidel pro ověření naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Ověřovací text

Určuje text v chybové zprávě, která se objeví, když uživatelé poruší ověřovací pravidlo. Maximální délka: 255 znaků.

Další informace o vytváření pravidel pro ověření naleznete v článku Vytvoření ověřovacího pravidla pro ověření dat v poli.

Povinný

Pokud tato vlastnost je nastavena na hodnotu Ano, je nutné zadat hodnoty do pole nebo ve všech ovládacích prvcích svázán s polem. Kromě toho nemůžou být hodnotu null.

Indexované

Pomocí rejstříku účelem dosažení vyššího dotazů, řazení a seskupování prováděných na velké objemy dat. Můžete taky indexy zabránit uživatelům v zadávání duplicitních hodnot. Možnosti:

 • Ne     Vypne indexování (výchozí).

 • Ano (duplicita povolena)     Indexy pole a umožňuje duplicitní hodnoty. Například může mít duplicitní křestní jména a příjmení.

 • Ano (bez duplicity)     Indexy pole a neumožňuje duplicitní hodnoty, všechny hodnoty jsou jedinečné.

Inteligentní značky

V pouze v aplikaci Access 2010 můžete zadat jeden nebo více inteligentní značky pro pole a všechny ovládací prvky svázán s polem. Inteligentní značky jsou součástí, které rozpozná typy dat v poli a umožní vám akce v závislosti na typu. Například v poli-mailová adresa inteligentní značky můžete vytvořit nový e-mailovou zprávu nebo přidáte adresu do seznamu kontaktů.

Klikněte na vytvořit (...) zobrazíte seznam dostupných inteligentní značky.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat:

 • Obecné     Zarovná text doleva, čísla a kalendářní data doprava (výchozí nastavení).

 • Funkce Left     Zarovná text, kalendářní data a čísla vlevo.

 • Funkce Right     Zarovná text, dat a číslice napravo.

 • Zarovnání na střed     Zarovná text, dat a čísel.

 • Distribuce     Zarovná text, dat a čísel rovnoměrně proti obě strany na pole nebo textové pole.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×