Tabulky

Vytváření a formátování tabulek

Vytvoření nebo odstranění excelové tabulky

Když v excelovém listu vytvoříte tabulku, nejen vám to usnadní správu a analýzu dat, ale můžete také využívat integrované filtrování a řazení, stínování řádků pomocí funkce Pruhované řádky a různé vzorce v Řádku souhrnů.

Příklad dat ve formátu excelové tabulky

Poznámky: 

 • Excelové tabulky byste neměli zaměňovat s tabulkami dat, které jsou součástí sady příkazů citlivostní analýzy (ve skupině Datové nástroje na kartě Data). Další informace najdete v článku Úvod do citlivostní analýzy.

 • Snímky obrazovek v tomto článku byly pořízeny v Excelu 2016. Pokud máte jinou verzi, může se zobrazení poněkud lišit, ale pokud není uvedeno jinak, zůstávají funkce stejné.

Vytvoření tabulky v požadovaném stylu

 1. Vyberte libovolnou buňku v oblasti buněk, které chcete do tabulky zahrnout.

 2. Na kartě Domů klikněte na Styly > Formátovat jako tabulku a v Galerii stylů vyberte požadovaný styl.

  Styly v Galerii stylů Excelu zobrazené pomocí možnosti Formátovat jako tabulku
 3. Excel automaticky zvýrazní oblast dat pro tabulku a v dialogovém okně Formátovat jako tabulku uvede adresu této oblasti. Tuto oblast ale můžete v případě potřeby upravit. Pokud horní řádek vybrané oblasti obsahuje data, která chcete použít jako záhlaví tabulky, zaškrtněte políčko Tabulka obsahuje záhlaví. Pokud políčko Tabulka obsahuje záhlaví nezaškrtnete, přidají se do tabulky nad data záhlaví s výchozími názvy, jako jsou Sloupec1 a Sloupec2. Výchozí názvy záhlaví můžete kdykoli změnit. Další informace najdete v článku Vypnutí nebo zapnutí excelových záhlaví.

  Příklad použití možnosti Formátovat jako tabulku na kartě Domů, aby se automaticky vybrala oblast dat

  Po kliknutí na OK naformátuje Excel oblast dat jako tabulku stylem, který jste vybrali.

  Aktuální styl můžete kdykoli změnit. Stačí vybrat nový styl v Galerii stylů. Můžete si také vytvořit vlastní styl tabulky pro použití v aktuálním sešitu – když v Galerii stylů vyberete Nový styl tabulky. Po vytvoření vlastního stylu tabulky budete mít tento styl k dispozici pro aktuální sešit – když v Galerii stylů kliknete na Formátovat jako tabulku > Vlastní. Další informace najdete v článku Formátování excelové tabulky.

 1. Vyberte libovolnou buňku v oblasti buněk, které chcete do tabulky zahrnout.

 2. Klikněte na Vložení > Tabulka.

  Skupina Tabulky na kartě Vložení

  Tip: Klávesová zkratka: Stiskněte Ctrl+T nebo Ctrl+L.

 3. Při tomto způsobu zobrazí Excel dialogové okno Vytvořit tabulku. Pokud horní řádek vybrané oblasti obsahuje data, která chcete použít jako záhlaví tabulky, zaškrtněte políčko Tabulka obsahuje záhlaví.

  Vytvoření tabulky

  Pokud políčko Tabulka obsahuje záhlaví nezaškrtnete, přidají se do tabulky nad data záhlaví s výchozími názvy, jako jsou Sloupec1 a Sloupec2. Výchozí názvy záhlaví můžete kdykoli změnit. Další informace najdete v článku Vypnutí nebo zapnutí excelových záhlaví.

 • Po vytvoření tabulky budou dostupné Nástroje tabulky a zobrazí se karta Návrh. Nástroje na kartě Návrh slouží k přizpůsobení a úpravě tabulky. Všimněte si, že karta Návrh se zobrazí, jenom pokud je vybraná jedna nebo víc buněk tabulky.

  Obrázek možnosti Nástroje tabulky na pásu karet při výběru buňky tabulky

  Na počítači Mac jsou možnosti tabulky k dispozici na pásu karet na kartě Tabulka.

 • Po vytvoření tabulky se vedle ní zobrazí tlačítko Rychlá analýza Vzhled tlačítka . Na toto tlačítko klikněte, pokud chcete zobrazit nástroje, které vám pomůžou při analýze dat tabulky, třeba podmíněného formátování, minigrafů, grafů nebo vzorců.

 • Pokud chcete přidat řádek, můžete jednoduše začít psát kamkoli do prázdného řádku hned pod tabulkou nebo vybrat poslední buňku v posledním řádku tabulky a stisknout klávesu Tab.

  V tomto příkladu se stisknutím klávesy Tab s vybranou buňkou C4 rozšíří tabulka na pátý řádek a výběr se přesune na první sloupec v novém řádku, na buňku A5.

  Výběr poslední buňky a stisknutí klávesy TAB pro přidání nového řádku tabulky

Odstranění tabulky bez ztráty dat a tabulkového formátování

Po vytvoření tabulky už možná nebudete chtít používat tabulkové funkce, které jsou součástí tabulky. Nebo budete chtít zachovat styl tabulky bez tabulkových funkcí. Pokud budete chtít přestat pracovat s daty v tabulce, aniž by došlo ke ztrátě použitého formátování stylu tabulky, můžete tabulku převést na běžnou oblast dat listu.

 1. Klikněte na libovolné místo v tabulce.

  Tak se na pásu karet zobrazí karta Nástroje tabulky.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Převést na oblast.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  –NEBO–

  Pravým tlačítkem klikněte na tabulku a klikněte na Tabulka > Převést na oblast.

  Na počítači Mac přejděte na kartu Tabulka > Převést na oblast.

  Po převedení tabulky na oblast už nebudou tabulkové funkce k dispozici. Záhlaví řádků už například nebudou obsahovat šipky pro řazení a filtrování. Strukturované odkazy, které byly použity ve vzorcích, se změní na běžné odkazy na buňky. Další informace najdete v článku Používání strukturovaných odkazů v excelových tabulkách.

Odstranění celé tabulky

 1. Vyberte celou tabulku tak, že vyberete kteroukoli z buněk záhlaví a stisknutím Ctrl+A vyberete všechny její buňky.

 2. Stiskněte Odstranit.

Vymazání dat, ale zachování tabulky

Pokud chcete zachovat strukturu a formátování tabulky, ale odstranit data, udělejte to takto:

 1. Vyberte všechny řádky v tabulce kromě záhlaví.

 2. Na kartě Domů přejděte na Úpravy > Vymazat > Vymazat obsah.

 3. Pokud chcete vymazat záhlaví, vyberte všechny buňky v řádku záhlaví a potom vyberte Vymazat > Vymazat obsah.

Poznámka: Kdybyste před použitím příkazu Vymazat > Vymazat obsah vybrali celou tabulku, Excel by odstranil všechna vybraná data i tabulku.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Základní informace o excelových tabulkách

Video: Vytvoření a formátování excelové tabulky

Souhrny dat v excelové tabulce

Formátování excelové tabulky

Změna velikosti tabulky přidáním nebo odebráním řádků a sloupců

Filtrování dat v oblasti nebo tabulce

Převedení tabulky na oblast

Používání strukturovaných odkazů v excelových tabulkách

Problémy s kompatibilitou excelových tabulek

Export excelové tabulky do SharePointu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×