Vytvoření nebo aktualizace křížového odkazu

Křížový odkaz odkazuje na položku, která je v jiné části dokumentu. Můžete v dokumentu například zmínit Obrázek 1 a odkázat čtenáře na umístění obrázku v jiné části dokumentu. Ve výchozím nastavení vloží Word křížový odkaz jako hypertextový odkaz, který vás po kliknutí přenese přímo na odkazovanou položku. Můžete vytvořit křížové odkazy na položky, jako jsou nadpisy, poznámky pod čarou, záložky, titulky nebo číslované odstavce. Pokud přidáte nebo odeberete obsah, který způsobí, že se odkazovaná položka přesune, můžete křížový odkaz aktualizovat.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření křížového odkazu

Můžete vkládat křížové odkazy na očíslované položky, nadpisy, záložky, poznámky pod čarou, vysvětlivky, rovnice, obrázky nebo tabulky v dokumentu.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Umístěte kurzor na místo, kam chcete křížový odkaz vložit.

  Pokud například chcete odkaz uvést slovy Další informace, viz, přidejte za viz mezeru a pak za ní umístěte kurzor.

 3. V nabídce Insert (Vložení) klikněte na Cross-reference (Křížový odkaz).

 4. V místní nabídce Reference type (Typ odkazu) klikněte na typ položky, na kterou chcete odkazovat.

 5. V místní nabídce Insert reference to (Vložit odkaz do) klikněte na popis, který chcete, aby se zobrazil v dokumentu.

  Například pokud vytváříte křížový odkaz na tabulku, výběrem Above/below (Nad/pod) vložíte slovo „nad“, pokud je tabulka umístěná nad křížovým odkazem.

 6. V poli For which caption (Pro který popisek) klikněte na konkrétní položku, na kterou chcete, aby se křížový odkaz odkazoval.

  Poznámka:  Pokud nechcete, aby byl křížový odkaz hypertextový odkaz, zrušte zaškrtnutí políčka Insert as hyperlink (Vložit jako hypertextový odkaz).

 7. Klikněte na Vložit.

Aktualizace křížového odkazu z jedné stránky na druhou

Tento postup použijte, pokud přesouváte položku, na kterou se odkazuje křížový odkaz, z jedné stránky na druhou. Pokud máte například křížový odkaz na tabulku a pak tuto tabulku přesunete na jinou stránku, musíte křížový odkaz aktualizovat.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Aktualizace konkrétního křížového odkazu

Přejděte na křížový odkaz, stiskněte Ctrl a klikněte na křížový odkaz, který chcete aktualizovat, a pak klikněte na Update field (Aktualizovat pole).

Aktualizace všech křížových odkazů v dokumentu

Vyberte celý dokument, stiskněte Ctrl a klikněte kamkoli do dokumentu a pak klikněte na Update Field (Aktualizovat pole).

 1. Poznámka: Pokud se zobrazí Error! Bookmark not defined. (Chyba. Záložka není definována.) nebo Error! Reference source not found. (Chyba. Nenašel se zdroj odkazů.), položka křížového odkazu už v dokumentu není.

Viz taky

Používání záložek

Používání titulků

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×