Vytvoření nebo úprava zobrazení v diagramech modelu databáze

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Zobrazení lze považovat za uložený dotaz. Zobrazení jsou zejména užitečná pro přístup k týmž informacím ve více tabulkách nebo pro vystavení dat uživatelům, aniž by měli možnost měnit tabulky, ze kterých data pocházejí.

Co chcete udělat?

Přidání zobrazení diagramu modelu databáze

Přiřazení sloupců z tabulek do zobrazení

Úprava vlastností sloupce v zobrazení

Úprava vlastností zobrazení

Odebrání zobrazení

Změna pořadí zobrazení v okně kódu

Definování hodnotu oboru názvů entity nebo zobrazení

Vytvoření kódu pro zobrazení

Nemůžete najít databázi funkcí modelování?

Vaše verze aplikace Microsoft Office Visio s největší pravděpodobností hledané funkce neobsahuje. Chcete-li zjistit verzi aplikace Visio, se kterou pracujete, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Visio. Název verze je uveden v horním řádku textu v dialogovém okně.

Aplikace Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

Aplikace Microsoft Office Visio Professional podporuje funkce zpětné analýzy u šablon Diagramu modelu databáze (tzn. použití existující databáze k vytvoření modelu v aplikaci Visio), nepodporuje ale dopřednou analýzu (tzn. použití modelu databáze aplikace Visio pro generování kódu SQL).

Poznámka: Celou sadu funkcí modelování databáze, včetně funkcí zpětné a dopředné analýzy, naleznete v aplikaci Visio for Enterprise Architects. Aplikace Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici v rámci aplikací Visual Studio Professional a Visual Studio Team System založených na rolích.

Přidání zobrazení do diagramu modelu databáze

 • Pomocí myši přetáhněte obrazec Zobrazení ze vzorníku Vztah entity nebo Objektově-relační na stránku výkresu.

Začátek stránky

Přiřazení sloupců z tabulek k zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze obsahující zobrazení, ke kterému chcete přidat sloupce.

 2. Poklepejte na zobrazení a v okně Vlastnosti databáze klepněte v seznamu Kategorie na položku Sloupce.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte v prázdném řádku do pole Fyzický název a zadejte název sloupce. Tento postup opakujte pro všechny sloupce, které chcete přidat do zobrazení.

  • Klepněte na tlačítko Přidat. Výchozí název nového sloupce bude odpovídat konvencím pro zadávání názvu zadaným v dialogovém okně Předvolby modelování. Chcete-li změnit název sloupce, klepněte na jeho výchozí název a zadejte nový název. Tento postup opakujte pro všechny sloupce, které chcete přidat do zobrazení.

 4. Klepněte na název sloupce, jehož vlastnosti chcete definovat, a potom klepněte na tlačítko Upravit.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce zobrazení klepněte na kartu Zdroj, klepněte na položku Známý sloupec v jiné tabulce nebo zobrazení a klepněte na tlačítko Změnit.

 6. V dialogovém okně Vybrat sloupec vyberte sloupec v seznamu tabulek a zobrazení v diagramu modelu databáze a klepněte na tlačítko OK.

 7. Jakmile provedete požadované nastavení, klepněte na tlačítko OK.

 8. Kroky 4 až 7 postupně zopakujte pro všechny sloupce, které jste přidali v kroku 3.

Začátek stránky

Úprava vlastností sloupce v zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepejte na zobrazení obsahující sloupce, které chcete upravit, a potom v okně Vlastnosti databáze klepněte v seznamu Kategorie na položku Sloupce.

 3. Klepněte na název sloupce, který chcete upravit, a klepněte na tlačítko Upravit.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce zobrazení klepněte na kartu obsahující informace, které chcete upravit, a proveďte požadované úpravy.

 5. Jakmile provedete požadované nastavení, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava vlastností zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepáním na zobrazení, jehož vlastnosti chcete upravit, otevřete okno Vlastnosti databáze.

 3. V okně Vlastnosti databáze klepněte na kategorii obsahující informace, které chcete upravit, a proveďte požadované úpravy.

Diagram modelu databáze bude automaticky aktualizován.

Začátek stránky

Odebrání zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Na stránce výkresu klepněte na zobrazení, které chcete odebrat, a stiskněte klávesu DELETE.

 3. V dialogovém okně Odstranit objekt proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na tlačítko Ano odeberete zobrazení ze stránky výkresu, z modelu i z okna Tabulky a zobrazení.

  • Klepnutím na tlačítko Ne odeberete zobrazení ze stránky výkresu, ale nikoliv z modelu a okna Tabulky a zobrazení.

Poznámka: Pokud se při odstraňování objektu z diagramu nezobrazí dialogové okno Odstranit objekt, přejděte v nabídce Databáze na příkaz Možnosti, klepněte na příkaz Modelování, v dialogovém okně Předvolby modelování databáze klepněte na kartu Logický diagram a ve skupinovém rámečku Při odebírání objektu z diagramu klepněte na přepínač Dotázat se uživatele na další postup. Jinou možností odebrání tabulky z modelu je klepnutí na tabulku v okně Tabulky a zobrazení a stisknutí klávesy DELETE.

Začátek stránky

Změna pořadí zobrazení v okně Kód

 1. Není-li zobrazeno okno Kód, přejděte v nabídce Databáze na příkaz Zobrazit a poté klepněte na příkaz Kód, kterým jej otevřete.

  Poznámka: Tento příkaz je dostupný pouze v šabloně Diagram modelu databáze.

 2. Přetáhněte zobrazení, jehož pořadí chcete změnit, na novou pozici v okně.

Začátek stránky

Definice hodnoty oboru názvů entity nebo zobrazení

 1. Otevřete diagram modelu databáze.

 2. Poklepáním na entitu nebo zobrazení, jehož obor názvů chcete nastavit, otevřete okno Vlastnosti databáze.

 3. V seznamu Kategorie klepněte na položku Definice a zadejte do pole Obor názvů charakteristický text.

Model databáze bude automaticky aktualizován.

Začátek stránky

Vytvoření kódu pro zobrazení

 1. Ze vzorníku Vztah entity nebo Objektově-relační přetáhněte obrazec Zobrazení.

 2. Poklepáním na obrazec otevřete okno Vlastnosti databáze.

 3. V části Kategorie klepněte na příkaz SQL.

 4. Do okna SQL zadejte kód.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×