Vytvoření návrhu potrubí (PID) nebo diagramu procesů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Přetažením obrazců vybavení technickým obrázku na stránku výkresu, připojením s "inteligentní" potrubí a přetažením součásti, například ventilů a nástroje, na kanály můžete rychle nakreslit potrubního vedení a diagramech procesů. Jak identifikovat součástí v diagramu, můžete vytvořit inteligentní značky. Můžete přidat data do součásti v diagramech a generovat seznamy vybavení, kanály, ventilů a nástrojů. Při změnách diagramů lze snadno generovat nové seznamy.

Můžete vytvořit: 

 • Diagramy potrubního vedení a přístrojového vybavení

  Tyto diagramy znázorňují, jak jsou zařízení průmyslového procesu propojena systémem potrubí. Schémata potrubního vedení a přístrojového vybavení (PID) také zobrazují přístroje a ventily určené k monitorování a řízení toků materiálů potrubím.

  A sample P&ID

 • Diagramy procesů

  Tyto diagramy znázorňují, jak jsou zařízení průmyslového procesu propojena systémem potrubí. Diagramy procesů (PFD) jsou konceptuálnější než diagramy potrubního vedení a přístrojového vybavení (PID) a obvykle obsahují více poznámek zobrazujících data.

  A sample PFD

Vytvořte diagram potrubního vedení a přístrojového vybavení

 1. V aplikaci Visio otevřete některou z následujících šablon:

  • Diagram potrubního vedení a přístrojového vybavení

  • Vývojový diagram procesů

 2. Z libovolného zařízení kategorie přetáhněte na stránku výkresu obrazce zařízení.

  Inteligentní značka číslo pro jednotlivé součásti se objeví v diagramu.

 3. Propojte hlavní zařízení potrubími.

  1. Přetáhněte obrazec potrubí ze vzorníku Potrubí na stránku výkresu a umístěte jeden z jeho koncových bodů na obrazec zařízení. Potrubí lze připojit k libovolnému místu vnější části obrazce zařízení, i když tam není spojovací bod.

   Koncový bod potrubí změní zelené určující, že je připojené (připevněna) k obrazci zařízení a spojovací bod se vytvoří, pokud ještě neexistuje.

  2. Přetáhněte druhý koncový bod k dalšímu obrazci zařízení.

  3. Pokud chcete změnit vzhled nebo zobrazit tok směru příležitosti, vyberte kanálu a vyberte některý styl z možnost řádek na pásu karet (viz skupina Styly obrazců na kartě Domů ).

   Styly určují tloušťku čáry, směrové šipky a další grafické symboly vyjadřující typ čáry potrubí nebo přístroje.

   Tip: Spojnice Obrázek tlačítka (umístěný na kartě Domů, skupina Nástroje ) můžete taky nakreslit kanály. Tento způsob je užitečné při práci v velkých diagramů, které má mnoho spojení. Klikněte na spojnici a klikněte na potrubí kanálem k odesílání zpráv obrazec, který chcete použít. V diagramu nakreslete kanálu. Pokud chcete změnit typ kanálem k odesílání zpráv, stačí kliknout na jiný obrazec na kanály a pokračovat v práci v diagramu.

 4. Přidejte obrazce ventilů.

  1. Z ventilů a vybavení přetáhněte obrazce ventilů na potrubí. Po zobrazení zelený čtvereček označuje připevnění ventilových kanálu, uvolněte tlačítko myši.

   Ventil je přidán k potrubí:

   • Automaticky se otočí stejným směrem jako potrubí.

   • Ventil potrubí rozdělí na dvě shodná potrubí, která jsou k němu obě připevněna.

  2. Chcete-li odstranit ventil z potrubí, vyberte požadovaný ventil a stiskněte klávesu DELETE.

   Po odstranění ventilu bude rozdělené potrubí nahrazeno jedním potrubím.

 5. V kategorii nástrojů přetáhněte na stránku výkresu v blízkosti kanálem k odesílání zpráv, ventilů nebo zařízení, které budou sledovat nástroje obrazce.

 6. Přetažením upravte umístění obrazců v diagramu.

 7. Nyní můžete přidat data do součásti, nebo vytvořit a použít sady vlastností. Tyto kroky pro další informace:

  Přidání dat do součásti

  1. Na kartě Data klikněte na Okno Data obrazce.

  2. Na stránce výkresu vyberte obrazec, ke kterému chcete data připojit.

  3. Klikněte do každé polem dat obrazce a zadejte nebo vyberte hodnotu.

  Vytvoření a použití sad vlastností

  1. Udělejte něco z tohoto:

   • Chcete-li sadu vlastností přiřadit obrazcům ve výkrese, vyberte požadované obrazce.

   • Chcete-li sadu vlastností přiřadit obrazcům ve vzorníku, vyberte požadované obrazce ve vzorníku.

  2. Na kartě Data klikněte na Okno Data obrazce.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na Okno Data obrazce a vyberte sady dat obrazce.

  4. Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte název sady dat obrazce.

  5. Vyberte, jestli Pokud chcete vytvořit novou sadu dat obrazce, sady na základě aktuálně vybraného obrazce nebo sadu založenou na existující sady dat obrazce a potom klikněte na OK.

  6. Přidejte nebo upravte data obrazce, v dialogu sady dat obrazce vyberte sadu dat obrazce a klikněte na definovat.

  7. V dialogovém okně Definovat Data obrazce proveďte nezbytné změny.

  8. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Přečíslujte součásti.

  1. V nabídce Technologie výrobních procesů klikněte na Přečíslovat.

  2. V dialogovém okně Přečíslovat součásti v rozevíracím seznamu použít na vyberte možnost zda se mají přečíslovat součásti v dokumentu na aktuální stránku nebo do aktuálního výběru.

  3. V seznamu Zahrnout formáty označení zrušte zaškrtnutí políček pro formáty značky, které nechcete zahrnout do přečíslování.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou všechny formáty označení vybrány.

  4. Zadejte počáteční hodnotu a interval přečíslování. Pro každý formát označení je možné zadat jinou počáteční hodnotu a jiný interval.

   1. Klepnutím zvýrazněte požadovanou položku v seznamu Zahrnout formáty označení.

   2. V číselníku Počáteční hodnota zadejte nebo vyberte počáteční hodnotu přečíslování.

   3. V číselníku Interval zadejte nebo vyberte přírůstek, kterým budou součásti přečíslovány.

   4. Zopakujte výše uvedené kroky pro všechny formáty označení.

  5. Klikněte na OK.

 9. Vygenerujte seznamy či kusovníky pro zařízení, potrubí, ventily a přístroje.

  1. Na kartě Revize klikněte na Obrazec sestavy.

  2. Tímto postupem vytvořte definici vlastní sestavy nebo přejděte ke kroku c použít existující definice sestavy.

   Definice sestavy, který filtruje duplicitní proces konstrukce obrazce a sestavy z obrázku součástí metodologie lze vytvořit následujícím postupem.

   1. V dialogovém okně sestavy klikněte na Nový.

   2. V Průvodci sestavou definice vyberte jednu z možností, které chcete vykázat a klikněte na Upřesnit.

   3. V dialogovém okně Upřesnit v seznamu vlastností vyberte PEComponentTag. V seznamu podmínky vyberte Exists. Vyberte v seznamu hodnotuTRUE.

   4. Klepnutím na tlačítko Přidat přidejte podmínku do seznamu definovaných kritérií a klepněte na tlačítko OK.

   5. Klepněte v Průvodci definicí sestavy na tlačítko Další.

   6. Zaškrtněte políčko < zobrazený Text > vykázat označení součásti. Zaškrtněte políčka u jiných dat, který chcete vykázat a klikněte na tlačítko Další.

   7. Chcete-li vynechat opakující se obrazce technologie výrobních procesů a vytvořit sestavu součástí, klepněte na tlačítko Souhrny.

   8. V dialogovém okně Souhrny klepněte v seznamu Seskupit podle na položku <Zobrazený text> a pak klepněte na tlačítko Možnosti.

   9. V dialogovém okně Možnosti vyberte položku Neopakovat identické hodnoty a klepněte dvakrát na tlačítko OK.

   10. Klepněte v Průvodci definicí sestavy na tlačítko Další, zadejte informace potřebné k uložení sestavy a klepněte na tlačítko Dokončit.

   11. Sestavu můžete spustit přímo z dialogového okna Sestava nebo můžete definici sestavy uložit klepnutím na tlačítko OK a spustit sestavu později.

    Tip: Chcete-li vytvořit novou definici sestavy podle už existující definice, vyberte v dialogovém okně Sestava stávající definici a klepněte na tlačítko Nová. Změněnou definici sestavy uložte pod novým názvem.

  3. Klepněte na název definice sestavy, kterou chcete použít, v seznamu Definice sestavy.

   Definice sestavy určuje, které obrazce a která data obrazce zahrnuté do sestavy.

  4. Klepněte na tlačítko Spustit a v dialogovém okně Spustit sestavu potom klepněte na požadovaný formát sestavy. Pak postupujte jedním z následujících způsobů:

   1. Rozhodnete-li se uložit sestavu jako obrazec na výkrese, můžete zvolit, zda bude v obrazci uložena kopie definice sestavy nebo odkaz na ni.

   2. Pokud ukládáte sestavu jako souboru (vyberete HTML nebo XML jako formát sestavy), zadejte název pro sestavu.

  5. Sestavu vytvoříte klepnutím na tlačítko OK.

  6. Pokud jste vlastní sestavu spustili, uložte její definici při návratu do dialogového okna Sestava klepnutím na tlačítko OK.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×