Vytvoření modelu databáze (také označovaného jako diagram Vztah entity)

Vytvoření modelu databáze (také označovaného jako diagram Vztah entity)

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí šablony diagramu modelu databáze můžete vytvořit nový model nebo zpětná analýza existující databáze do modelu pomocí některého z relační nebo objekt relační modely koncepty. Použití vzorníku vztah Entity pro modelování databází, které jsou založeny na SQL92 a starší standardy. Použijte objekt relační vzorníku, který obsahuje další obrazce pro práci s typy pro modelování databází, které jsou založeny na pozdější standardy a SQL99.

Příklad modelu databáze

Pomocí šablony diagramu modelu databáze můžete vytvořit nový model nebo zpětná analýza existující databáze do modelu pomocí některého z relační nebo objekt relační modely koncepty. Použití vzorníku vztah Entity pro modelování databází, které jsou založeny na SQL92 a starší standardy. Použijte objekt relační vzorníku, který obsahuje další obrazce pro práci s typy pro modelování databází, které jsou založeny na pozdější standardy a SQL99.

Tento článek popisuje, jak můžete vytvořit modelu databáze a co můžete dělat s modelem po jeho vytvoření.

Nemůžete najít funkce modelu databáze?

Některé edice Microsoft Visio má funkce modelu databáze. Pokud nemůžete najít funkcí popisovaných v postupy v tomto článku, pravděpodobně máte edici Visio, která neobsahuje.

 • Microsoft Visio Standard neobsahuje šablonu diagramu modelu databáze.

 • Microsoft Visio Professional a Premium edice podporují funkce zpětné analýzy šablony diagramu modelu databáze (používající technologii, existující databáze vytvořit si model v aplikaci Visio), ale nepodporuje přesměrování inženýrské funkce (používající technologii, aplikace Visio model databáze generovat kód SQL).

 1. Spusťte diagramu modelu databáze, proveďte jednu z následujících akcí:

  Vytvoření nového diagramu modelu od začátku

  Pokud nemáte existující databázi, která chcete použít jako výchozí místa, můžete začít s prázdnou modelu databáze a přidání tabulek a relace.

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na Nový, klikněte na Software a databázi a potom poklikejte Diagramu modelu databáze.

  3. Na kartě databáze ve skupině Spravovat klikněte na Zobrazit možnosti.

  4. V dialogovém okně Možnosti dokumentu databáze vyberte nastavit symbol, který chcete použít a další možnosti tabulky a relace a klikněte na OK.

  Použít existující databázi jako výchozí bod

  Pokud máte databázi, která chcete modelovat tak, aby pochopit lepší nebo ho použít jako počáteční místo pro nový model, můžete Průvodcem zpětnou extrahovat schématu nebo struktury databáze a vytvořit nový model.

  Před spuštěním průvodce:

  1. Pokud jste obráceném konstrukce sešitu aplikace Excel před spuštěním průvodce potřebujete otevřete sešit a název skupiny (nebo oblast) buněk, která obsahuje záhlaví sloupců. Pokud chcete používat víc než jedním listem, pojmenujte skupinu buněk sloupce v každém listu. Tyto oblasti zpracuje jako tabulky v průvodci. Další informace o tom, jak název oblasti buněk, naleznete v tématu aplikace Excel pomoc s názvem definovat pojmenovanou odkazy na buňky nebo oblasti.

  2. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavte pro cílovou databázi, kterou chcete provádět zpětnou analýzu, před spuštěním Průvodce zpětnou analýzou výchozí ovladač. Tento krok zajistí, že průvodce správně namapuje nativní datové typy a, že všechny kód, který extrahuje průvodcem správně zobrazit v okně kódu.

  3. Klikněte na kartu Soubor.

  4. Klikněte na Nový, klikněte na Software a databázi a potom poklikejte Diagramu modelu databáze.

  5. Na kartě databáze ve skupině modelu klikněte na Zpětná analýza.

  6. Na první obrazovce Průvodce zpětnou analýzu postupujte takto:

   1. Vyberte ovladač databáze systému správy databáze (systému správy databáze). Pokud již nebyly ovladač databáze aplikace Visio přidružen k určitému zdroji dat ODBC, klikněte na Nastavení.

    Poznámka: Pokud si nejste zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

   2. Vyberte zdroj dat databáze, kterou aktualizujete. Pokud jste ještě nevytvořili zdroje dat pro stávající databázi, klikněte na Nový nyní.

    Při vytváření nového zdroje jeho název je přidán do seznamu Zdrojů dat.

   3. Až budete spokojeni s nastavením, klikněte na Další.

  7. Postupujte podle pokynů v specifické pro ovladač dialogových oknech.

   Například v dialogovém okně Připojení zdroje dat zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Pokud používáte obecný ovladač ODBC, může zobrazit chybová zpráva, která označuje, že obráceném analýzou informace může být úplný. Ve většině případů, není problém, jednoduše klikněte na OK a budeme pokračovat v průvodci.

  8. Zaškrtněte políčka pro typ informací, které chcete extrahovat a klikněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Některé položky nemusí být k dispozici (je zobrazen šedě) protože ne všechny databázové systémy nepodporují všechny typy prvků, které lze extrahovat průvodce.

  9. Zaškrtněte políčka u tabulek (a zobrazení, pokud existuje), že chcete extrahovat, nebo klikněte na Vybrat vše je všechny a klikněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Pokud jste zpětnou analýzu listu aplikace Excel a něco v tomto seznamu nevidíte, je pravděpodobné, třeba název oblasti buněk, která obsahuje záhlaví sloupců v listu.

  10. Pokud jste zaškrtli políčko Uložené procedury, vyberte postupy, které chcete extrahovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše vše a potom na tlačítko Další.

  11. Vyberte, jestli chcete zpětné analýzou položek se automaticky přidávaly na aktuální stránku.

   Poznámka: Můžete mít průvodce automaticky vytvořit navíc výpisu obráceném analýzou položek v okně tabulek a zobrazení výkresu. Pokud se rozhodnete vytvoření automaticky výkresu, můžete přetáhnout položky z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu ručně získat modelu databáze.

  12. Prohlédněte si zvolíte pro ověření, že jsou extrahování informace a potom klikněte na Dokončit.

   Průvodce extrahuje vybranými informacemi a slouží k zobrazení poznámek o procesu extrahování v okně výstupu.

  Import a vylepšení existujícího modelu

  Pokud máte existující aplikace VisioModeler nebo PLATINUM aplikace model, můžete importovat ho k vytvoření diagramu modelu databáze aplikace Visio. Tato možnost se omezí na jenom aplikace VisioModeler verze 2.0 nebo novější slovníku modelu (.imd) soubory a PLATINOVÉ aplikace 2.6, 3.0 a 3.52 ERX.

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na Nový, klikněte na Software a databázi a potom poklikejte Diagramu modelu databáze.

  3. Na kartě databáze ve skupině modelu klikněte na importovat a potom klikněte na typ modelu.

  4. Zadejte cestu a název modelu, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor modelu a klikněte na Otevřít.

  5. V dialogovém okně importovat klikněte na OK.

   Aplikace Visio importuje soubor a zobrazí jeho průběh v okně výstupu. V okně tabulek a zobrazení jsou zobrazeny naimportovaných tabulek.

  6. V okně tabulek a zobrazení vyberte tabulky, které chcete modelovat a přetáhněte je na stránku výkresu.

 2. Po vytvoření diagramu modelu databáze zahájí práci upřesnění diagramu. Můžete přidat a přizpůsobit tabulek a zobrazení, vytvoření relace a vlastní nastavení sloupců a datových typů.

  Tabulky

  Umožňuje vytvořit tabulku z diagramu obrazci Entity.

  1. Ze vzorníku Vztah Entity nebo Objekt relační přetáhněte obrazec Entita do výkresu.

  2. Poklikejte na obrazec otevřete okno Vlastnosti databáze.

  3. V části kategorie klikněte na definici a zadejte název pro tabulku.

  4. V části kategorie klikněte na sloupce, zadejte název a vyberte požadovaný datový typ..

  5. Požadováno zaškrtněte políčko u sloupců, které nesmí obsahovat hodnoty null.

  6. PK (primární klíč) zaškrtněte políčko u sloupců, které jednoznačně identifikovat každý řádek v tabulce databáze.

  7. V části kategorie klikněte na indexy, aktivačních událostí, Zkontrolujte nebo Rozšířené vytvořit tyto volitelné prvky.

  Sloupce

  Okno Vlastnosti databáze slouží k přidání nebo změna vlastností sloupců, včetně datových typů a primárního klíče.

  1. Poklikejte na tabulku v diagramu.

  2. V okně Vlastnosti databáze v části kategorie klikněte na sloupce.

  3. Klikněte na první prázdnou buňku Fyzický název a zadejte název.

  4. Změna datového typu sloupce, klikněte na pole Datový typ sloupce a vyberte typ dat ze seznamu nebo zadejte do seznamu. Můžete třeba zadat výraz decimal(8,2) nebo char(30).

  5. Nechcete, aby hodnoty null, zaškrtněte políčko požadováno .

  6. Chcete-li sloupec je primární klíč, zaškrtněte políčko PK.

  7. Pokud chcete zobrazit další vlastnosti sloupců, které se zobrazí po klepnutí na tlačítko kategorii sloupce, vyberte sloupec a klikněte na tlačítko Upravit.

  Relace

  Relace pomocí primárních a cizích klíčů umožňující databáze podle řádků v jedné tabulce pomocí řádku v související tabulce. Vztahy lze zobrazit v diagramu. Kromě toho můžete nastavit jejich mohutnosti (například 1 n) a použijte rozvětvený, relační nebo IDEF1X zápisu pro zobrazení mohutnosti. N n relace pomocí kterékoli z těchto notace nelze zobrazit v diagramu modelu databáze šablony.

  1. Vytvoření relace mezi tabulkami:

   1. Ujistěte se, že obou tabulek jsou viditelné v diagramu. Pokud jste vytvořili zpětnou analýzou model z existující databázi, budete muset přetáhněte jednu nebo obě z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu.

   2. Poklikejte na tabulku, která se má zobrazovat straně primárního klíče relace.

   3. V okně Vlastnosti databáze v části kategorie klikněte na sloupce.

   4. V mřížce klikněte na sloupec, který chcete použít identifikují každý řádek v tabulce a PK zaškrtněte políčko Nastavit jako primární klíč.

   5. Ze vzorníku Objekt relační nebo Vztah Entity obrazec vztahu přetažením ho na prázdné místo na stránce.

   6. Vyšší ukončení připojení k tabulce s nadřazené tabulce.

   7. Připojení k tabulce podřízené druhou stranu.

    Pokud v druhé tabulce už neobsahuje sloupce se stejným názvem jako primární klíč, Modelátor přidá ji do druhé tabulky jako cizí klíč.

    Poznámka: Pokud zmizí čarami relace na kartě databáze ve skupině Spravovat klikněte na Zobrazit možnosti. Na kartě relace ve skupinovém rámečku Zobrazit zaškrtněte políčko relace.

  2. Nastavte na relaci mohutnosti:

   1. Poklikejte na položku relace.

   2. V okně Vlastnosti databáze v části kategorie klikněte na různé.

   3. Ve skupinovém rámečku mohutnosti zvolte mohutnosti, které nejlépe odpovídá relace. 1 n relace je nejlepší volbou nula nebo více nebo jeden nebo více. Pro přímé relace nejlepší volbou je nula nebo jeden nebo právě jeden.

 3. Další doladění diagramu (například vytváření indexů, kontrolní klauzule a aktivace) můžete postupujte takto:

  Vytváření indexů

  Indexy zlepšení výkonu a rychlosti databázi při spuštění dotazu.

  1. Otevření diagramu modelu databáze.

  2. Poklikejte na tabulku, do kterého chcete přidat rejstřík a v okně Vlastnosti databáze v seznamu kategorie na položku indexy.

  3. Klikněte na Nová.

  4. V dialogovém okně Vytvořit Index zadejte název pro index a potom klikněte na OK.

  5. V seznamu Typ indexu vyberte možnost vytvořit jedinečný nebo není jedinečný index.

  6. V seznamu Dostupné sloupce vyberte název každého sloupce, který chcete zahrnout do tento index a potom klikněte na Přidat >.

  7. V seznamu Indexované sloupceAsc zaškrtněte políčko při vytváření rejstříku seřadit vzestupně nebo zrušte zaškrtnutí políčka při vytváření rejstříku, který má sestupném pořadí řazení.

   Diagram modelu databáze se aktualizuje.

  Vytvoření zobrazení:

  Zobrazení si můžete představit jako uložený dotaz. Zobrazení jsou užitečné zejména v případě potřeby opakovaný přístup stejné informace z více tabulek, nebo pokud chcete vystavit data, která chcete uživatelům bez dát měnit tabulky.

  Ze vzorníku Vztah Entity nebo Objekt relační přetáhněte na stránku výkresu obrazce zobrazení.

  Rozšířené vlastnosti tabulky a zobrazení

  V závislosti na vaší databáze systému řízení (systému správy databáze) možná budete moct nastavit rozšířené vlastnosti pro tabulky nebo zobrazení, abyste určili, kde jsou uložené.

  Poklikejte na tabulku nebo zobrazení rozšířené vlastnosti chcete nastavit a v okně Vlastnosti databáze v seznamu kategorie na položku Rozšířený.

  Vytvoření kontrolní klauzule

  Kontrolní klauzule slouží k zajištění data, která je zadat do sloupce do určitého rozsahu hodnot. Můžete například vytvořit kontrolní klauzule, které si žádá data ve sloupci s názvem "Stáří" na hodnotu vyšší než 65.

  1. Poklikejte na tabulku otevřete okno Vlastnosti databáze.

  2. V části kategorie klikněte na sloupce a klikněte na sloupec, který chcete přidat kontrolní klauzule k.

  3. Klikněte na Upravit.

  4. Na kartě Kontrola dialogové okno Vlastností sloupců zadejte omezení, která chcete.

   Kontrolní klauzule se přidá do okna kód v části místní kód.

  Vytvoření uložené procedury a funkce definované uživatelem

  K vytvoření paketů kód, který můžete znovu použít, chcete-li provést stejné akce opakovaně použijte uložené procedury a funkce definované uživatelem. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma je uživatelsky definovaná funkce vrátí chybovou hodnotu, zatímco uložená procedura spustí kód bez vrátí hodnotu.

  1. Na kartě databáze ve skupině Zobrazit či skrýt políčko kód otevřete okno kód.

  2. Klikněte na Globální kód a klikněte na Nový.

  3. Na kartě VlastnostiEditor kódu klikněte na typ kód, který chcete vytvořit a zadejte název pro kód.

  4. Na kartě text zadejte kód a klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření aktivačních událostí

  Aktivace způsobují kód SQL, který určíte v spouštějí při výskytu zvláštní události v databázi.

  1. Poklikejte na tabulku otevřete okno Vlastnosti databáze.

  2. V části kategorie klikněte na aktivační události a potom klikněte na Přidat.

  3. Na kartě Vlastnosti zadejte název aktivační událost.

  4. Na kartě text zadejte kód a klikněte na tlačítko OK.

   Aktivační událost se přidá do okna kód v části místní kód.

Tento článek popisuje, jak můžete vytvořit modelu databáze a co můžete dělat s modelem po jeho vytvoření. Pro snadné spuštění, v nabídce soubor přejděte na možnost Nový, přejděte na softwaru a databázových a potom klikněte na Diagram modelu databáze.

Nemůžete najít funkce modelu databáze?

Vaše verze aplikace Microsoft Office Visio největší pravděpodobností neobsahuje funkce, které jste hledali. Pokud chcete zjistit, jakou verzi aplikace Visio máte, klikněte na tlačítko Microsoft Office Visio v nabídce Nápověda. Název edici musí být v horním řádku textu v dialogovém okně.

 • Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablonu diagramu modelu databáze.

 • Microsoft Office Visio Professional podporuje funkce zpětné analýzy šablony diagramu modelu databáze (používající technologii, existující databáze vytvořit si model v aplikaci Visio), ale nepodporuje přesměrování inženýrské funkce (používající technologii, databází aplikace Visio model generovat kód SQL).

 • Celou sadu databáze můžete najít funkcí modelování, včetně zpětná analýza a přeposílání inženýrské funkce v aplikaci Visio pro tvůrci organizace. Aplikace Visio pro tvůrci organizace je součástí předplatného MSDN Premium, která je dostupná s Visual Studio Professional a Visual Studio Team System na základě rolí.

 1. Spusťte diagramu modelu databáze, proveďte jednu z následujících akcí:

  Vytvoření nového diagramu modelu od začátku

  Pokud nemáte existující databázi, která chcete použít jako výchozí místa, můžete začít s prázdnou modelu databáze a přidání tabulek a relace.

  1. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na softwaru a databázových a potom klikněte na Diagram modelu databáze.

  2. V nabídce databáze přejděte na Možnosti a potom klikněte na dokument.

  3. V dialogovém okně Možnosti dokumentu databáze vyberte nastavit symbol, který chcete použít a další možnosti tabulky a relace a klikněte na OK.

  Použít existující databázi jako výchozí bod

  Pokud máte databázi, která chcete modelovat tak, aby pochopit lepší nebo ho použít jako počáteční místo pro nový model, můžete Průvodcem zpětnou extrahovat schématu nebo struktury databáze a vytvořit nový model.

  Poznámka: Před spuštěním průvodce:

  1. Pokud jste obráceném konstrukce sešitu aplikace Microsoft Office Excel před spuštěním průvodce potřebujete otevřete sešit a název skupiny (nebo oblast) buněk, která obsahuje záhlaví sloupců. Pokud chcete používat víc než jedním listem, pojmenujte skupinu buněk sloupce v každém listu. Tyto oblasti zpracuje jako tabulky v průvodci. Další informace o tom, jak název oblasti buněk naleznete v tématu aplikace Microsoft Office Excel Nápověda Definování pojmenovaných odkazy na buňky nebo oblasti.

  2. Nejlepších výsledků dosáhnete nastavte pro cílovou databázi, kterou chcete provádět zpětnou analýzu, před spuštěním Průvodce zpětnou analýzou výchozí ovladač. Tento krok zajistí, že průvodce správně namapuje nativní datové typy a, že všechny kód, který extrahuje průvodcem správně zobrazit v okně kódu.

  3. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na softwaru a databázových a potom klikněte na Diagram modelu databáze.

  4. V nabídce databáze klikněte na Zpětná analýza.

  5. Na první obrazovce Průvodce zpětnou analýzu postupujte takto:

   1. Vyberte ovladač databáze aplikace Microsoft Office Visio pro systém správy databáze (systému správy databáze). Pokud již nebyly ovladač databáze aplikace Visio přidružen k určitému zdroji dat ODBC, klikněte na Nastavení.

    Poznámka: Pokud si nejste zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

   2. Vyberte zdroj dat databáze, kterou aktualizujete. Pokud jste ještě nevytvořili zdroje dat pro stávající databázi, klikněte na Nový nyní.

    Při vytváření nového zdroje jeho název je přidán do seznamu Zdrojů dat.

   3. Až budete spokojeni s nastavením, klikněte na Další.

  6. Postupujte podle pokynů v specifické pro ovladač dialogových oknech.

   Například v dialogovém okně Připojení zdroje dat zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko OK. Pokud váš zdroj dat není chráněný heslem, jednoduše klikněte na OK.

   Poznámka: Pokud používáte obecný ovladač ODBC, může zobrazit chybová zpráva, která označuje, že obráceném analýzou informace může být úplný. Ve většině případů, není problém, jednoduše klikněte na OK a budeme pokračovat v průvodci.

  7. Zaškrtněte políčka pro typ informací, které chcete extrahovat a klikněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Některé položky nemusí být k dispozici (je zobrazen šedě) protože ne všechny databázové systémy nepodporují všechny typy prvků, které lze extrahovat průvodce.

  8. Zaškrtněte políčka u tabulek (a zobrazení, pokud existuje), že chcete extrahovat, nebo klikněte na Vybrat vše je všechny a klikněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Pokud jste zpětnou analýzu listu aplikace Excel a něco v tomto seznamu nevidíte, je pravděpodobné, třeba název oblasti buněk, která obsahuje záhlaví sloupců v listu.

  9. Pokud jste zaškrtli políčko Uložené procedury v kroku 5, vyberte postupy, které chcete extrahovat, nebo klikněte na tlačítko Vybrat vše vše a potom na tlačítko Další.

  10. Vyberte, jestli chcete zpětné analýzou položek se automaticky přidávaly na aktuální stránku.

   Poznámka: Můžete mít průvodce automaticky vytvořit navíc výpisu obráceném analýzou položek v okně tabulek a zobrazení výkresu. Pokud se rozhodnete vytvoření automaticky výkresu, můžete přetáhnout položky z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu ručně získat modelu databáze.

  11. Prohlédněte si zvolíte pro ověření, že jsou extrahování informace a potom klikněte na Dokončit.

   Průvodce extrahuje vybranými informacemi a slouží k zobrazení poznámek o procesu extrahování v okně výstupu.

  Import a vylepšení existujícího modelu

  Pokud máte existující aplikace VisioModeler nebo PLATINUM aplikace model, můžete importovat ho k vytvoření diagramu modelu databáze aplikace Visio. Tato možnost se omezí na jenom aplikace VisioModeler verze 2.0 nebo novější slovníku modelu (.imd) soubory a PLATINOVÉ aplikace 2.6, 3.0 a 3.52 ERX.

  1. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na softwaru a databázových a potom klikněte na Diagram modelu databáze.

  2. V nabídce databáze přejděte importovat a potom klikněte na Importovat < typ modelu >.

  3. Zadejte cestu a název modelu, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor modelu a klikněte na Otevřít.

  4. V dialogovém okně importovat klikněte na OK.

   Aplikace Visio importuje soubor a zobrazí jeho průběh v okně výstupu. V okně tabulek a zobrazení jsou zobrazeny naimportovaných tabulek.

  5. V okně tabulek a zobrazení vyberte tabulky, které chcete modelovat a přetáhněte je na stránku výkresu.

 2. Po vytvoření diagramu modelu databáze zahájí práci upřesnění diagramu. Můžete přidat a přizpůsobit tabulek a zobrazení, vytvoření relace a vlastní nastavení sloupců a datových typů.

  Tabulky

  Umožňuje vytvořit tabulku z diagramu obrazci Entity.

  1. Ze vzorníku Vztah Entity nebo Objekt relační přetáhněte obrazec Entita do výkresu.

  2. Poklikejte na obrazec otevřete okno Vlastnosti databáze.

  3. V části kategorie klikněte na definici a zadejte název pro tabulku.

  4. V části kategorie klikněte na sloupce, zadejte název a vyberte požadovaný datový typ..

  5. Požadováno zaškrtněte políčko u sloupců, které nesmí obsahovat hodnoty null.

  6. PK (primární klíč) zaškrtněte políčko u sloupců, které jednoznačně identifikovat každý řádek v tabulce databáze.

  7. V části kategorie klikněte na indexy, aktivačních událostí, Zkontrolujte nebo Rozšířené vytvořit tyto volitelné prvky.

  Sloupce

  Okno Vlastnosti databáze slouží k přidání nebo změna vlastností sloupců, včetně datových typů a primárního klíče.

  1. Poklikejte na tabulku v diagramu.

  2. V okně Vlastnosti databáze v části kategorie klikněte na sloupce.

  3. Klikněte do prvního prázdného Fyzický název buňky a zadejte název.

  4. Změna datového typu sloupce, klikněte na pole Datový typ sloupce a vyberte typ dat ze seznamu nebo zadejte do seznamu. Můžete třeba zadat výraz decimal(8,2) nebo char(30).

  5. Nechcete, aby hodnoty null, zaškrtněte políčko požadováno .

  6. Chcete-li sloupec je primární klíč, zaškrtněte políčko PK.

  7. Pokud chcete zobrazit další vlastnosti sloupců, které se zobrazí po klepnutí na tlačítko kategorii sloupce, vyberte sloupec a klikněte na tlačítko Upravit.

  Relace

  Relace pomocí primárních a cizích klíčů umožňující databáze podle řádků v jedné tabulce pomocí řádku v související tabulce. Vztahy lze zobrazit v diagramu. Kromě toho můžete nastavit jejich mohutnosti (například 1 n) a použijte rozvětvený, relační nebo IDEF1X zápisu pro zobrazení mohutnosti. N n relace pomocí kterékoli z těchto notace nelze zobrazit v diagramu modelu databáze šablony.

  1. Vytvoření relace mezi tabulkami:

   1. Ujistěte se, že obou tabulek jsou viditelné v diagramu. Pokud jste vytvořili zpětnou analýzou model z existující databázi, budete muset přetáhněte jednu nebo obě z okna tabulek a zobrazení na stránku výkresu.

   2. Poklikejte na tabulku, která se má zobrazovat straně primárního klíče relace.

   3. V okně Vlastnosti databáze v části kategorie klikněte na sloupce.

   4. V mřížce klikněte na sloupec, který chcete použít identifikují každý řádek v tabulce a PK zaškrtněte políčko Nastavit jako primární klíč.

   5. Ze vzorníku Objekt relační nebo Vztah Entity obrazec vztahu přetažením ho na prázdné místo na stránce.

   6. Vyšší ukončení připojení k tabulce s nadřazené tabulce.

   7. Připojení k tabulce podřízené druhou stranu.

    Pokud v druhé tabulce už neobsahuje sloupce se stejným názvem jako primární klíč, Modelátor přidá ji do druhé tabulky jako cizí klíč.

    Poznámka: Pokud zmizí čarami relace, v nabídce databáze přejděte na Možnosti a potom klikněte na dokument. Na kartě relace ve skupinovém rámečku Zobrazit zaškrtněte políčko relace.

  2. Nastavte na relaci mohutnosti:

   1. Poklikejte na položku relace.

   2. V okně Vlastnosti databáze v části kategorie klikněte na různé.

   3. Ve skupinovém rámečku mohutnosti zvolte mohutnosti, které nejlépe odpovídá relace. 1 n relace je nejlepší volbou nula nebo více nebo jeden nebo více. Pro přímé relace nejlepší volbou je nula nebo jeden nebo právě jeden.

 3. Další doladění diagramu (například vytváření indexů, kontrolní klauzule a aktivace) můžete postupujte takto:

  Vytváření indexů

  Indexy zlepšení výkonu a rychlosti databázi při spuštění dotazu.

  1. Otevření diagramu modelu databáze.

  2. Poklikejte na tabulku, do kterého chcete přidat rejstřík a v okně Vlastnosti databáze v seznamu kategorie na položku indexy.

  3. Klikněte na Nová.

  4. V dialogovém okně Vytvořit Index zadejte název pro index a potom klikněte na OK.

  5. V seznamu Typ indexu vyberte možnost vytvořit jedinečný nebo není jedinečný index.

  6. V seznamu Dostupné sloupce vyberte název každého sloupce, který chcete zahrnout do tento index a potom klikněte na Přidat >.

  7. V seznamu Indexované sloupceAsc zaškrtněte políčko při vytváření rejstříku seřadit vzestupně nebo zrušte zaškrtnutí políčka při vytváření rejstříku, který má sestupném pořadí řazení.

   Diagram modelu databáze se aktualizuje.

  Vytvoření zobrazení:

  Zobrazení si můžete představit jako uložený dotaz. Zobrazení jsou užitečné zejména v případě potřeby opakovaný přístup stejné informace z více tabulek, nebo pokud chcete vystavit data, která chcete uživatelům bez dát měnit tabulky.

  Ze vzorníku Vztah Entity nebo Objekt relační přetáhněte na stránku výkresu obrazce zobrazení.

  Rozšířené vlastnosti tabulky a zobrazení

  V závislosti na vaší databáze systému řízení (systému správy databáze) možná budete moct nastavit rozšířené vlastnosti pro tabulky nebo zobrazení, abyste určili, kde jsou uložené.

  Poklikejte na tabulku nebo zobrazení rozšířené vlastnosti chcete nastavit a v okně Vlastnosti databáze v seznamu kategorie na položku Rozšířený.

  Vytvoření kontrolní klauzule

  Kontrolní klauzule slouží k zajištění data, která je zadat do sloupce do určitého rozsahu hodnot. Můžete například vytvořit kontrolní klauzule, které si žádá data ve sloupci s názvem "Stáří" na hodnotu vyšší než 65.

  1. Poklikejte na tabulku otevřete okno Vlastnosti databáze.

  2. V části kategorie klikněte na sloupce a klikněte na sloupec, který chcete přidat kontrolní klauzule k.

  3. Klikněte na Upravit.

  4. Na kartě Kontrola dialogové okno Vlastností sloupců zadejte omezení, která chcete. Další informace o možnostech naleznete v tématu dialogové okno vlastností sloupce a pole (karta Kontrola).

   Kontrolní klauzule se přidají do okna kód v části místní kód.

  Vytvoření uložené procedury a funkce definované uživatelem

  K vytvoření paketů kód, který můžete znovu použít, chcete-li provést stejné akce opakovaně použijte uložené procedury a funkce definované uživatelem. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma je uživatelsky definovaná funkce vrátí chybovou hodnotu, zatímco uložená procedura spustí kód bez vrátí hodnotu.

  1. V nabídce databáze přejděte na zobrazení a potom klikněte na kód otevřete okno kód.

  2. Klikněte na Globální kód a klikněte na Nový.

  3. Na kartě VlastnostiEditor kódu klikněte na typ kód, který chcete vytvořit a zadejte název pro kód.

  4. Na kartě text zadejte kód a klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření aktivačních událostí

  Aktivace způsobují kód SQL, který určíte v spouštějí při výskytu zvláštní události v databázi.

  1. Poklikejte na tabulku otevřete okno Vlastnosti databáze.

  2. V části kategorie klikněte na aktivační události a potom klikněte na Přidat.

  3. Na kartě Vlastnosti zadejte název aktivační událost.

  4. Na kartě text zadejte kód a klikněte na tlačítko OK.

   Aktivační událost se přidá do okna kód v části místní kód.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×