Vytvoření knihovny formulářů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Knihovna formulářů nabízí jednoduchý způsob sdílení a sledování formulářů XML, které slouží ke shromažďování informací. Můžete například vytvořit knihovnu formulářů pro formuláře vyúčtování výdajů týmu.

Základní informace

Vytvoření knihovny formulářů

Úprava šablony formuláře

Zadání vlastní šablony

Přehled

Formulář je založen na šabloně. Představte si, že navrhnete šablonu vyúčtování výdajů, kterou má tým používat. Každé vyúčtování výdajů, které uživatelé vyplní, je formulář.

Formulář, který uživatelé vyplní, je soubor XML obsahující data (a pouze data) zadaná do formuláře, například datum a částka výdajů. Všechno ostatní, co tvoří vyúčtování výdajů, je v zobrazení získáno z šablony formuláře. Jakmile uživatelé formuláře vyplní, můžete data formuláře sloučit nebo je vyexportovat a analyzovat.

V knihovně formulářů můžete ke správě formulářů používat funkce správy verzí a schvalování, podobně jako při správě souborů v jiných typech knihoven. Můžete sledovat verze, aby bylo možné zobrazit historii verzí a v případě potřeby obnovit předchozí verze. Můžete také zadat, aby formuláře zůstaly ve stavu čekání na zpracování, dokud nebudou schváleny nebo zamítnuty uživatelem, který k tomu má oprávnění.

Knihovna formulářů představuje praktický způsob ukládání formulářů na jednom místě, formuláře však můžete ukládat i v jiných typech knihoven, například v knihovnách dokumentů. Pomocí typů obsahu můžete formuláře zpřístupnit v ostatních knihovnách, například v knihovně dokumentů týmu. V části Viz také naleznete odkazy na další informace o typech obsahu.

Knihovna formulářů obsahuje zástupný soubor, který je třeba nahradit vlastní šablonou. Chcete-li vytvořit nebo přizpůsobit šablonu, použijte program pro návrh formulářů XML, jako je Microsoft Office InfoPath 2007, nebo editor kódu XML kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0.

Když šablonu publikujete do knihovny formulářů, jsou sloupce knihovny založeny na sloupcích šablony.

Přestože lze do knihoven formulářů ukládat i jiné typy souborů, má práce se soubory XML a přizpůsobování šablony pomocí kompatibilního programu výhody. Data z formulářů lze slučovat a záhlaví nebo pole, které zadáte v šabloně, se zobrazí jako sloupce v knihovně formulářů.

Poznámka: Chcete-li vytvořit knihovnu formulářů, je nutné, abyste měli na webu, na kterém chcete knihovnu formulářů vytvořit, oprávnění ke správě seznamů.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny formulářů

Některé programy pro návrh formulářů XML, například Office InfoPath 2007, umožňují při publikování šablony formuláře z programu pro návrh formulářů vytvořit knihovnu na webu SharePoint. Ve většině případů začnete uložením kopie šablony a jejím publikováním do knihovny. Další informace o publikování šablon formulářů získáte v nápovědě k programu pro návrh formulářů XML nebo v editoru XML.

Pokud program pro návrh formulářů vytvoří knihovnu automaticky, není nutné postupovat podle tohoto postupu a vytvářet knihovnu v rámci služby Windows SharePoint Services 3.0. Poté, co program knihovnu vytvoří, můžete v knihovně na webu SharePoint změnit jakékoli nastavení.

Daný program pro návrh formulářů může také nabízet možnost publikovat šablonu do existující knihovny. Pomocí následujícího postupu vytvoříte knihovnu formulářů před publikováním šablony. Před publikování šablony formulářů můžete například vytvořit knihovnu, změnit její nastavení a přidat do ní uživatele a skupiny.

 1. Klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na stránce Veškerý obsah webu klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Tip: Ve většině případů můžete místo provedení tohoto kroku použít nabídku Akce webu Obrázek tlačítka .

 1. V části Knihovny klepněte na možnost Knihovna formulářů.

  1. Do pole Název zadejte název knihovny. Název knihovny je povinný.

   Název se zobrazí v horní části stránky knihovny, stane se součástí adresy stránky knihovny a zobrazí se v navigačních prvcích, které uživatelům usnadňují nalezení a otevření knihovny.

  1. Do pole Popis zadejte popis účelu knihovny. Popis je nepovinný.

   Popis se zobrazí v horní části stránky knihovny pod názvem knihovny. Pokud chcete umožnit příjem obsahu do knihovny e-mailem, můžete k popisu přidat e-mailovou adresu knihovny, aby ji uživatelé mohli snadno najít.

 2. Chcete-li přidat odkaz na tuto knihovnu na panel Snadné spuštění, ověřte, zda je v části Navigace vybrána možnost Ano.

 3. Pokud se zobrazí část Příchozí e-mail, správce povolil na webu přidávání obsahu e-mailem. Pokud chcete, aby uživatelé mohli do knihovny formulářů přidávat formuláře e-mailem (odesláním v e-mailových zprávách), klepněte na tlačítko Ano v části Povolit této knihovně dokumentů příjem e-mailů. Potom do pole E-mailová adresa zadejte první část adresy, kterou chcete, aby uživatelé pro knihovnu formulářů používali.

 4. Jestliže chcete, aby vždy, když je soubor vrácen se změnami do knihovny formulářů, byla vytvořena nová verze, klepněte v části Dokument – historie verzí na tlačítko Ano.

  Později můžete zvolit, zda chcete uchovat hlavní i dílčí verze a kolik jednotlivých verzí chcete sledovat.

 5. V části Šablona dokumentů vyberte šablonu formulářů, kterou chcete zadat jako typ formuláře pro všechny formuláře v knihovně.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Poznámka: Když uživatel vytvoří formulář, otevře ho ve výchozím nastavení v programu pro úpravu formuláře, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, pokud je takový program na pevném disku počítače nainstalován. Jestliže žádný kompatibilní program nainstalován není, otevře se formulář v prohlížeči. Změnou rozšířených nastavení knihovny můžete zadat, aby se formulář otevřel v prohlížeči vždy.

Začátek stránky

Úprava šablony formulářů

Některé editory XML nebo programy pro návrh formulářů XML, které jsou kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například Office InfoPath 2007, upravují a publikují šablonu formulářů z editoru XML nebo z programu pro návrh formulářů.

Některé programy pro návrh formulářů mohou vyžadovat, abyste upravili místní verzi šablony a potom ji z tohoto programu znovu publikovali do knihovny. Další informace o publikování šablon formulářů získáte v nápovědě k programu pro návrh formulářů XML nebo v editoru XML.

Tento postup použijte v případě, že nemáte místní kopii šablony a potřebujete získat kopii z webu SharePoint. Podle toho, jaký program pro návrh formulářů používáte, se může šablona otevřít jen pro čtení. Je možné, že bude nutné revidovanou šablonu před opětovným publikováním uložit na pevný disk.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení knihovny formulářů.

 3. V oblasti Obecné nastavení klepněte na položku Upřesnit nastavení.

 4. V části Šablona dokumentů klepněte ve skupinovém rámečku Adresa URL šablony na možnost Upravit šablonu.

 5. Šablona se otevře v editoru XML nebo v programu pro návrh formulářů XML, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, například Office InfoPath 2007.

 6. Proveďte požadované změny a potom šablonu uložte.

  Podle toho, jaký program pro návrh formulářů použijete, může být nutné šablonu z daného programu znovu publikovat v knihovně na webu SharePoint.

 7. Na webu SharePoint klepněte v dolní části stránky Upřesnit nastavení knihovny formulářů na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud již uživatelé na webu vyplnili formuláře, které byly založeny na původní šabloně, zvažte, jak mohou změny šablony tyto formuláře ovlivnit. Například přidání pole, které musí uživatelé povinně vyplnit, může způsobit chyby v původních formulářích, které byly vyplněny před tím, než bylo toto pole přidáno.

Začátek stránky

Zadání vlastní šablony

Chcete-li přizpůsobit šablonu formuláře pro knihovnu formulářů, použijte editor XML nebo program pro návrh formulářů XML, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services. V daném programu se může zobrazit doporučení, abyste šablonu přizpůsobili a znovu ji z programu publikovali. Provedete například změny místní kopie šablony v aplikaci Office InfoPath 2007 a následně ji znovu publikujete na webu SharePoint. Není potřeba zadávat cestu k vlastní šabloně z webu SharePoint. Další informace získáte v nápovědě k danému programu.

Následující postup ukazuje, jak zadat vlastní šablonu z webu SharePoint. Chcete-li zadat vlastní šablonu, je třeba nejdříve publikovat nebo zkopírovat vlastní šablonu do složky Formuláře v knihovně a potom knihovnu nastavit tak, aby odkazovala na umístění šablony.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na Otevřít v Průzkumníkovi Windows.

 3. V programu Průzkumník Windows vyhledejte vlastní šablonu, kterou jste vytvořili.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat.

 5. Opakovaným kliknutím na tlačítko Zpět se vraťte do knihovny a potom kliknutím otevřete složku Formuláře.

 6. V okně složky klikněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Vložit.

 7. Ukončete Průzkumník Windows a přepněte zpět do knihovny na webu.

 8. V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na Nastavení knihovny formulářů.

 9. V oblasti Obecné nastavení klepněte na položku Upřesnit nastavení.

 10. V části Šablona dokumentů zadejte do pole Adresa URL šablony adresu šablony, kterou chcete používat. Umístění představuje webovou adresu šablony na webu SharePoint relativní k názvu webu. Pokud má například šablona název Objednávky.xml a přidáte ji do složky Formuláře v knihovně Sdílené dokumenty, zadali byste do pole Adresa URL šablony cestu /Sdílené dokumenty/Formuláře/Objednávky.xml.

  Pokud nastavení v části Šablona dokumentu není k dispozici, je možné, že je povoleno více typů obsahu. Chcete-li zjistit, zda je povoleno více typů obsahu, ověřte, zda je vybrána možnost Ano v části Umožnit správu typů obsahu v části Typy obsahu. Pokud ano, je třeba upravit šablonu typu obsahu (pokud máte oprávnění ke změně nastavení knihovny).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×