Vytvoření knihovny dokumentů nebo typu obsahu webu v šabloně formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mnoho týmů využívá k získání informací a sdílení souborů službu Microsoft Windows SharePoint Services. Pokud k nim patří i vaše společnost, můžete svým uživatelům poskytnout web služby SharePoint ke sdílení, sledování a slučování formulářů aplikace Microsoft Office InfoPath, které používají. Příklad: Tým prodeje může použít web služby SharePoint k vyplňování, ukládání a zobrazení dat z formulářů prodejních sestav.

V tomto článku:

Než začnete

Úvod do vytváření knihoven a typů obsahu webu

Vytvoření knihovny při publikování šablony formuláře

Vytvoření typu obsahu webu při publikování šablony formuláře

Než začnete

Po publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů bude každý formulář, který je v dané knihovně dokumentů vytvořen, založen na této šabloně formuláře. Publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů umožňuje rychle nasadit jednoúčelový formulář, například neformální průzkum preferencí týkajících se výběru restaurace pro týmový oběd.

Pokud publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží Windows SharePoint Services 3.0 můžete taky udělat takto:

Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu     Po publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu umožňují uživatelům přiřadit více šablonách formulářů do jedné knihovny dokumentů nebo k přiřazení šablony formuláře do více knihoven v kolekci webů. Kolekce webů je sada webů na virtuálního serveru, které mají stejné vlastníka a sdílet nastavení správy. Jednotlivé kolekce webů obsahuje web nejvyšší úrovně a může obsahovat jedno nebo více podřízené weby. Může existovat více kolekcí webů na každém virtuálního serveru. Když chcete široce znovu použít informace nebo povolení kolekce dat z více formulářů na jednom místě pomocí typu obsahu webu.

Povolení uživatelům upravovat pole pomocí zobrazení datového listu    Umožníte uživatelům přidání nebo úpravy dat pro pole pomocí zobrazení datového listu nebo úpravy vlastností formuláře v knihovně dokumentů. To umožňuje přidat nebo aktualizovat data jedné nebo více formulářů bez skutečně otevření formuláře.

Poznámka: Zobrazení Datový list jsou povoleny ve webovém prohlížeči pouze pro uživatele, kteří mají Microsoft Office Access 2007 nainstalovaný.

Začátek stránky

Úvod do vytváření knihoven a typů obsahu webu

Chcete-li vytvořit knihovnu nebo typ obsahu webu, je třeba mít přístup na web služby SharePoint. Rovněž je třeba mít oprávnění k vytváření knihoven a typů obsahu webu na daném webu.

Podpora pro knihovny a typy obsahu webu se liší podle toho, jestli je spuštěný serveru Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 nebo Windows SharePoint Services 3.0. Proto požádejte správce serveru Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Windows SharePoint Services běží na serveru.

Následující text popisuje několik rozdílů mezi vytvářením knihovny dokumentů a typu obsahu webu na serverech, které podporují službu Windows SharePoint Services 2.0 nebo službu Windows SharePoint Services 3.0.

Služba Windows SharePoint Services 2.0

Při publikování šablony formuláře na web podporující službu Windows SharePoint Services 2.0 se vytvoří knihovna formulářů. Knihovna formulářů je složka, ve které jsou umístěny a sdíleny veškeré formuláře založené na stejné šabloně. Každému formuláři v knihovně formulářů jsou přidruženy uživatelem definované informace zobrazené v seznamu obsahu pro danou knihovnu.

Chcete-li publikovat šablonu formuláře do knihovny formulářů na webu podporujícím službu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, musíte na daném webu patřit k webové skupině Návrhář webu.

Windows SharePoint Services 3.0

Při publikování šablony formuláře založené na službě Windows SharePoint Services 3.0 je možné vytvořit knihovnu dokumentů, která funguje stejně jako knihovna formulářů ve službě Windows SharePoint Services 2.0., nebo je pro šablonu formuláře možné vytvořit typ obsahu webu. K publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů nebo k vytvoření typu obsahu webu na webu se službou Windows SharePoint Services 3.0 je třeba mít minimálně oprávnění Návrh.

Poznámka: Chcete-li vytvořit Šablona formuláře s podporou prohlížeče, je třeba publikovat šablonu formuláře na server, který podporuje službu InfoPath Forms Services. Další informace o službě InfoPath Forms Services získáte v části Viz také.

Začátek stránky

Vytvoření knihovny při publikování šablony formuláře

Následující postup popisuje vytvoření knihovny publikováním šablony formuláře na server podporující službu Windows SharePoint Services 2.0 nebo službu Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Uložte šablonu formuláře.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 3. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 4. Do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services zadejte umístění serveru SharePoint a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Knihovna dokumentů a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud publikujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem na server SharePoint, nebude políčko Povolit vyplnění tohoto formuláře pomocí prohlížeče k dispozici. Chcete-li vytvořit Šablona formuláře s podporou prohlížeče, je třeba publikovat šablonu formuláře na server, který podporuje službu InfoPath Forms Services. Další informace o službě InfoPath Forms Services lze získat v části Viz také.

 6. Klepněte na položku Vytvořit novou knihovnu formulářů a poté na tlačítko Další.

 7. Do pole Název zadejte název knihovny dokumentů.

 8. Do pole Popis můžete zadat popis.

  Název a popis šablony formuláře se zobrazí ve výchozím zobrazení knihovny formulářů.

 9. Proveďte některou z následujících akcí:

  Přidání sloupce

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li přidat nový sloupec do knihovny dokumentů, vyberte pole s daty, která chcete zobrazit ve sloupci, ze seznamu Skupina sloupců webu vyberte možnost (Žádný: Vytvořit nový sloupec v této knihovně) a do pole Název sloupce zadejte požadovaný název sloupce.

   • Chcete-li použít již existující sloupec knihovny dokumentů nebo sloupec webu, vyberte ze seznamu Skupina sloupců webu příslušnou kategorii a ze seznamu Název sloupce vyberte požadovaný název.

    Jestliže k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolíte opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

    1. Pokud chcete uživatelům povolit přidávání nebo úpravy dat pro toto pole v zobrazení datového listu nebo pomocí úprav vlastností formuláře v knihovně dokumentů, zaškrtněte políčko Povolit uživatelům úpravu dat v tomto poli pomocí datového listu nebo stránky vlastností.

     Poznámka: Pokud chcete používat zobrazení datového listu, musí mít uživatelé Microsoft Office Access 2007 na svém počítači nainstalovanou.

  Odebrání sloupce

  1. V oblasti Název sloupce klepněte na název pole, jehož odpovídající sloupec chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

  Úprava sloupce

  1. V podnabídce Název sloupce klepněte na název pole, jemuž odpovídající sloupec chcete upravit, a klepněte na tlačítko Upravit.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Do pole Název sloupce zadejte nový název sloupce.

   • Ze seznamu Skupina sloupců webu vyberte kategorii a poté ze seznamu Název sloupce vyberte název.

    Jestliže k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolíte opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

    1. Pokud chcete uživatelům povolit přidávání nebo úpravy dat pro toto pole v zobrazení datového listu nebo pomocí úprav vlastností formuláře v knihovně dokumentů, zaškrtněte políčko Povolit uživatelům úpravu dat v tomto poli pomocí datového listu nebo stránky vlastností.

     Poznámka: Pokud chcete používat zobrazení datového listu, musí mít uživatelé Microsoft Office Access 2007 na svém počítači nainstalovanou.

 10. Po dokončení výběru sloupců pro knihovnu klepněte na tlačítko Další.

 11. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné, a klepněte na tlačítko Publikovat.

Začátek stránky

Vytvoření typu obsahu webu při publikování šablony formuláře

Následující postup popisuje vytvoření typu obsahu webu publikováním šablony formuláře na server podporující službu Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Uložte šablonu formuláře.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 3. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 4. Do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services zadejte umístění serveru SharePoint a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Typ obsahu webu (upřesnit) a pak klepněte na tlačítko Další.

  Poznámka: Pokud publikujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem na server SharePoint, nebude políčko Povolit vyplnění tohoto formuláře pomocí prohlížeče k dispozici. Chcete-li vytvořit Šablona formuláře s podporou prohlížeče, je třeba publikovat šablonu formuláře na server, který podporuje službu InfoPath Forms Services. Další informace o službě InfoPath Forms Services lze získat v části Viz také.

 6. Klepněte na položku Vytvořit nový typ obsahu a klepněte na tlačítko Další.

 7. Do pole Název zadejte název typu obsahu.

 8. Do pole Popis můžete zadat popis.

  Název a popis typu obsahu se zobrazí na seznamu Typy obsahu webu dostupných na webu služby SharePoint.

 9. Na další stránce zadejte umístění šablony formuláře a pak klepněte na tlačítko Další.

 10. Proveďte některou z následujících akcí:

  Přidání sloupce webu

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li přidat nový sloupec do knihovny dokumentů, vyberte pole s daty, která chcete zobrazit ve sloupci, ze seznamu Skupina sloupců webu vyberte možnost (Žádný: Vytvořit nový sloupec webu) a do pole Název sloupce zadejte požadovaný název sloupce.

   • Chcete-li použít již existující sloupec webu, vyberte ze seznamu Skupina sloupců webu příslušnou kategorii a ze seznamu Název sloupce vyberte požadovaný název.

    Jestliže k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolíte opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

    1. Pokud chcete uživatelům povolit přidávání nebo úpravy dat pro toto pole v zobrazení datového listu nebo pomocí úprav vlastností formuláře v knihovně dokumentů, zaškrtněte políčko Povolit uživatelům úpravu dat v tomto poli pomocí datového listu nebo stránky vlastností.

     Poznámka: Pokud chcete používat zobrazení datového listu, musí mít uživatelé Microsoft Office Access 2007 na svém počítači nainstalovanou.

  Odstranění sloupce webu

  1. V oblasti Název sloupce klepněte na název pole, jehož odpovídající sloupec chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

  Úprava sloupce webu

  1. V podnabídce Název sloupce klepněte na název pole, jemuž odpovídající sloupec chcete upravit, a klepněte na tlačítko Upravit.

  2. Vyberte pole a proveďte jeden z následujících kroků:

   • Do pole Název sloupce zadejte nový název sloupce.

   • Ze seznamu Skupina sloupců webu vyberte kategorii a poté ze seznamu Název sloupce vyberte název.

    Jestliže k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolíte opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

    1. Pokud chcete uživatelům povolit přidávání nebo úpravy dat pro toto pole v zobrazení datového listu nebo pomocí úprav vlastností formuláře v knihovně dokumentů, zaškrtněte políčko Povolit uživatelům úpravu dat v tomto poli pomocí datového listu nebo stránky vlastností.

     Poznámka: Pokud chcete používat zobrazení datového listu, musí mít uživatelé Microsoft Office Access 2007 na svém počítači nainstalovanou.

 11. Po dokončení výběru sloupců pro typ obsahu webu klepněte na tlačítko Další.

 12. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné, a klepněte na tlačítko Publikovat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×