Vytvoření kódů WBS

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Kódy WBS (strukturovaný rozpis prací) jsou stručně řečeno čísla přehledu, která můžete použít pro úkoly a upravovat je tak, aby vyhovovala specifickým potřebám vaší firmy. Project automaticky vytváří pro každý úkol základní čísla osnovy, ale je taky možné kdykoli použít vlastní přizpůsobené schéma osnovy.

Co chcete udělat?

Vytvořit vlastní kódy WBS

Přečíslovat kódy WBS

Použít základní čísla osnovy

Vytvoření vlastních kódů WBS

 1. Klikněte na Zobrazení a vyberte zobrazení listu, třeba Seznam úkolů nebo Seznam zdrojů.

 2. Klikněte na kartu Projekt. Ve skupině Vlastnosti klikněte na položku Kód WBS a poté klikněte na příkaz Definovat kód.

  Obrázek tlačítka Kód WBS s příkazem Definovat kód

 3. V poli Předpona kódu projektu můžete vytvořit kód specifický pro daný projekt. Lze používat čísla, velká a malá písmena a symboly.

Obrázek dialogového okna pro definování kódu WBS

 1. Když chcete nastavit kód pro úkoly první úrovně, vyberte v rozevíracím seznamu v prvním řádku sloupce Sekvence typ znaku. Můžete vybírat z čísel nebo velkých a malých písmen, nebo můžete použít kombinaci čísel, písmen a jiných symbolů.

 2. Ve sloupci Délka nastavte počet znaků pro každou úroveň řetězce kódu. Kliknutím na položku Libovolná povolte libovolný počet znaků pro tuto úroveň.

 3. Ve sloupci Oddělovač vyberte znak, který bude sloužit k oddělení kódu pro jednu úroveň od kódu pro další úroveň.

  Výchozím oddělovačem je tečka. Můžete vybrat jiné znaky nebo zvolit, že se nepoužije žádný znak oddělovače.

  Poznámka: Znak oddělovače nelze použít také jako část kódu.

 4. Nastavte řetězec kódu pro každou úroveň odsazených úkolů v osnově.

  Chcete-li určit jednotlivé kódy pro každou úroveň, klikněte na další řádek a vyplňte sloupce Sekvence, Délka a Oddělovač.

 5. Pokud nechcete, aby aplikace Project automaticky přiřazovala kód WBS při každém zadání nového úkolu, zrušte zaškrtnutí políčka Generovat kód WBS pro nový úkol.

 6. Chcete-li povolit použití téhož kódu WBS pro více úkolů, zrušte zaškrtnutí políčka Ověřit jedinečnost nově vytvořených kódů WBS.

Přečíslování kódů WBS

Jestliže přesunete nebo odstraníte úkoly, aplikace Project automaticky nepřečísluje kódy WBS v případě, že je používáte v dokumentech nebo jiných systémech, které nejsou propojené s vaším souborem aplikace Project. To znamená, že kódy pro zbývající úkoly budou pravděpodobně nesprávné. Chcete-li přečíslovat kódy WBS pro všechny úkoly nebo pouze pro vybrané úkoly, postupujte takto:

 1. Klikněte na Zobrazení a pak vyberte zobrazení listu (třeba Seznam úkolů) obsahující úkoly, které chcete přečíslovat.

 2. Vyberte úkoly, které chcete přečíslovat. První úkol, který vyberete, nebude přečíslován.

  Chcete-li přečíslovat kódy WBS pro všechny úkoly, nevybírejte žádné úkoly.

 3. Klikněte na kartu Projekt. Ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Kód WBS a poté klikněte na příkaz Přečíslovat.

  Obrázek karty Projekt s tlačítkem Kód WBS a příkazem Přečíslovat v rozevírací nabídce

 4. Kliknutím na možnost Vybrané úkoly určíte, že se mají přečíslovat kódy pro vybrané úkoly.

  Kliknutím na možnost Celý projekt určíte, že se mají přečíslovat kódy pro všechny úkoly v projektu.

  Obrázek dialogového okna Přečíslovat kódy WBS

Použití základních čísel osnovy

Pokud nepotřebujete podrobnou strukturu poskytovanou kódy WBS, můžete použít základní osnovu.

Aplikace Project automaticky vytváří číslo osnovy pro každý úkol podle umístění, ve kterém se úkol zobrazuje ve struktuře seznamu úkolů. První úkol v seznamu úkolů bude mít například číslo 1. Pokud má tento úkol tři dílčí úkoly, budou tyto dílčí úkoly očíslovány 1.1, 1.2 a 1.3.

Čísla osnovy se skládají jenom z číslic a není možné je upravovat. Mění se automaticky při přesunutí úkolu v seznamu úkolů nahoru nebo dolů a při odsazení nebo zmenšení odsazení úkolů.

Chcete-li zobrazit čísla osnovy, přidejte pole Číslo osnovy do zobrazení Tabulka nebo List. Čísla osnovy můžete také přidat přímo do názvů úkolů:

 1. Přejděte do zobrazení Ganttův diagram nebo Seznam úkolů.

 2. Klikněte na kartu Formát a potom ve skupině Zobrazit nebo skrýt zaškrtněte políčko Číslo osnovy.

Začátek stránky

Tato část platí jenom pro aplikaci Microsoft Project 2007.

Co chcete udělat?

Další informace o kódů WBS

Definování vlastních kódů WBS

Přečíslování kódů WBS

Další informace o kódů WBS

Existují dva typy kódů WBS v aplikaci Microsoft Office Project: čísla osnovy a vlastních kódů WBS. Přečtěte si další informace v následujících částech.

Čísla osnovy

Čísla osnovy je nejjednodušší typ kódu WBS. Aplikace Microsoft Office Project vypočítá automaticky číslo osnovy ke každému úkolu založenou číslování na strukturu seznamu úkolů. Číslo 1 je například prvního úkolu v seznamu úkolů. Pokud tento úkol má tři dílčí úkoly, jsou dílčí úkoly číslovaný 1.1 1.2 a 1.3.

Čísla osnovy obsahovat pouze čísla (nikoli písmena) a který se nedá upravovat. Budou se, ale automaticky změnit obsah přesouvaných úkol nahoru nebo dolů v seznamu úkolů a při zvětšení nebo zmenšení odsazení úkolů. Například pokud aktuálně číslo osnovy 3.5.4 dílčího úkolu a přesunutí o jeden řádek v seznamu nahoru, číslo osnovy se automaticky aktualizuje a 3.5.3. Pokud pak zmenšit odsazení stejné dílčího úkolu, číslo osnovy se automaticky aktualizuje a 3.6.

Tip: Chcete-li zobrazit čísla osnovy, přidejte pole Číslo osnovy do zobrazení Tabulka nebo List nebo je možné zobrazit čísla osnovy vedle názvů úkolů. Chcete-li zobrazit čísla osnovy vedle názvů úkolů v nabídce Nástroje, klikněte na Možnosti a potom klikněte na kartu zobrazení. Ve skupinovém rámečku Možnosti osnovy zaškrtněte políčko Zobrazit pole Číslo osnovy.

Vlastní pole Kód WBS kódy

Pokud projektu byste měli využívat s podrobné kódů WBS, které se skládají z určité délky, řad nebo množiny čísel a písmen, můžete definovat jedné vlastní kód WBS Maska kódu projektu. (Bez project může mít více než jeden vlastní kód masky.) Pole Kód WBS zaznamenává vlastního kódu WBS.

Jako čísla osnovy jednotlivých úrovní vlastního kódu WBS představuje úroveň osnovy v seznamu úkolů. Jedinečný formát můžete použít pro každou úroveň kód a každou úroveň je uvedený v kódu podle hierarchii úkolů, souhrnných úkolů a dílčích úkolů.

Například se chystáte rozfázovaném projekty zarovnáte organizační směrnice pro nadcházející fiskální rok, můžete vytvořit vlastní pole Kód WBS masky kódu, který představuje každý úkol pomocí odpovídající směrnice, čtvrtletí a projektu. Pomocí následujícího kódu, může být úkol, který obsahuje vlastní kód WBS CustSat.Q3.CSTools.11 označující, že je úkol 11 v Zákaznická podpora nástroje Upgrade projektu, který se spustí při třetí čtvrtletí a které podporuje firmy spokojenost zákazníků směrnice pro plánované fiskální rok.

Definování vlastních kódů WBS

 1. Na kartě zobrazení klikněte na zobrazení listu, třeba zobrazení Seznam úkolů.

  Použití zobrazení, ve kterém se nezobrazí v nabídce Zobrazit, klikněte na Další zobrazení a zobrazení, které chcete použít v seznamu zobrazení klepněte na tlačítko použít.

 2. V nabídce projekt přejděte Kód WBS a potom klikněte na Definovat kód.

 3. Úkoly v projektu odlišit od úkoly na jiných projektech, zadejte do pole Předpona kódu projektu Předpona kódu související s projektem.

  Tuto předponu umožňuje určit projekt na nejvyšší úrovni kód WBS. Tuto předponu může být užitečné při určování dílčích projektů v hlavním projektu nebo při vytváření závislostí mezi projekty.

  Můžete zadat libovolnou kombinaci čísel, velká a malá písmena a symboly pro Předpona kódu projektu.

 4. Chcete-li řetězec kódu pro první úrovně úkoly v prvním řádku ve sloupci pořadí, klikněte na typ znak, který chcete použít pro tuto úroveň:

  • Klikněte na čísla (uspořádaná) se zobrazí číselný kód WBS pro tuto úroveň (například 1, 2 a 3 pro první tři souhrnných úkolů v projektu).

  • Klikněte na Velká písmena (uspořádaná) zobrazíte velká písmena abecedy kódů WBS (například A, B a C pro první tři souhrnných úkolů v projektu).

  • Klikněte na malá písmena (uspořádaná) zobrazíte kódy WBS malá písmena abecedy (například a, b a c pro první tři souhrnných úkolů v projektu).

  • Klikněte na znaky (neuspořádané) zobrazit libovolnou kombinaci čísel a velká a malá písmena (například Arch1 Konst1 a Insp1 pro první tři souhrnných úkolů v projektu).

   Výběrem této možnosti můžete největší flexibilitě pro zadání vlastních kódů WBS. Zobrazení v aplikaci Project hvězdičku (*) v poli Kód WBS, dokud zadejte nebo vložte řetězec znaků pro tuto úroveň kódu WBS.

 5. Ve sloupci Délka zadejte nebo vyberte počet znaků pro každou úroveň řetězec kódu. Můžete zadat přesné číslo znaky nebo vyberte položku všechny umožňuje libovolný počet znaků pro danou úroveň kódu.

  Například můžete zadat 3 aby tři znaky povinné počet znaků k zadání kódu WBS o jednu úroveň. Celkovou délku kód WBS může být od 1 až 255 znaků.

 6. Ve sloupci Oddělovač zadejte nebo vyberte znak oddělit řetězec kódu pro jednu úroveň od řetězec kódu pro další úroveň.

  Ve výchozím nastavení je znak oddělovače za období. Na každé úrovni kód můžete použít jiné oddělovač.

  Můžete taky rozhodnete použít jakýkoli znak oddělovače mezi úrovně kódu. V poli Oddělovač odstraňte oddělovač.

 7. Zadejte jeden řetězec kódu pro každou úroveň odsazených úkolů v osnově.

  Chcete-li řetězce jednotlivé kódu pro každou úroveň, klikněte na další řádek a vyplňte sloupce sekvence, Délka a Oddělovač.

 8. Pokud nechcete, aby aplikace Project automaticky přiřazovala kód WBS při každém zadání nového úkolu, zrušte zaškrtnutí políčka Generovat kód WBS pro nový úkol.

 9. Chcete-li povolit použití téhož kódu WBS pro více úkolů, zrušte zaškrtnutí políčka Ověřit jedinečnost nově vytvořených kódů WBS.

Poznámka: 

 • Znak, který použijete jako oddělovače nelze použít také jako část kódu. Například pokud používáte pomlčku jako oddělovač, nelze použít pomlčku v kód, který umožňuje znázornit úkolu.

 • Není možné definovat více než jednu sadu kódů WBS na projektu. Pokud potřebujete zobrazit další organizační struktury pro úkoly, můžete vytvořit nebo použijte samostatný sadu kódů vlastní pole.

 • Zobrazení kódů WBS, musíte přidáte pole Kód WBS do svého zobrazení.

 • Pokud chcete změnit kód WBS pro souhrnný úkol a všechny její dílčí úkoly, musíte změnit existující kód nebo nastavit hvězdiček kód WBS souhrnného úkolu na jinou sadu znaků.

  Kód WBS pro konkrétní dílčího úkolu je například Ph3.Prj5.Arch.Task3. "Task3" představuje dílčích úkolů "Plán vývoje" a "Hledat" představuje "Tvůrce řešení" souhrnného úkolu. Název souhrnného úkolu se změní na "Návrh řešení" a budete muset aktualizovat kód pro souhrnný úkol a všechny její dílčí úkoly. Kód WBS změníte tak, aby souhrnného úkolu jsou představovány "Des" a kód WBS pro "plán vývoje" Ph3.Prj5.Des.Task3 automaticky aktualizován dílčích úkolů.

Přečíslování kódů WBS

Po přesunutí nebo odstranění úkolů, jejich vlastních kódů WBS může být už není ve správném pořadí. Projektu není přečíslovat automaticky kódů WBS, protože používáte tyto kódů WBS do dokumentů nebo jiných systémů, které nejsou spojeny souboru projektu. Můžete Přečíslovat kódy WBS všechny nebo vybrané úkoly:

 1. Na kartě zobrazení klikněte na zobrazení listu, který obsahuje úkoly, které chcete přečíslovat, například seznam úkolů.

  Použití zobrazení, ve kterém se nezobrazí v nabídce Zobrazit, klikněte na Další zobrazení a zobrazení, které chcete použít v seznamu zobrazení klepněte na tlačítko použít.

 2. Vyberte požadované úkoly, které chcete přečíslovat. (Prvního úkolu ve vybraném úkoly není označuje. Pracovní postup slouží jako odkaz bod přečíslování další úkoly.)

  Chcete-li přečíslovat kódy WBS pro všechny úkoly, nevybírejte žádné úkoly.

 3. V nabídce projekt přejděte Kód WBS a potom klikněte na Přečíslovat.

 4. Pokud chcete opravit řada kód WBS pro pouze vybrané sousedních úkoly, klikněte na vybrané úkoly.

  Chcete-li opravit řada kód WBS pro všechny úkoly v projektu, klikněte na celý projekt.

Poznámka: 

 • Obsahuje-li projekt dílčích projektů, můžete některé nebo všechny úkoly v každý dílčí projekt přečíslovat zobrazením všechny dílčí úkoly. Klikněte na Zobrazit Vzhled tlačítka a potom klikněte na Všechny dílčí úkoly. (Projekt nelze přečíslovat úkoly z dílčích projektů, které se nezobrazily.)

 • Přečíslování dílčích projektů, které jste vložili do hlavního projektu, změní se také kód, který představuje každý dílčí projekt na úrovni projektu.

 • Chcete-li zobrazit kódů WBS, můžete přidat sloupec Kód WBS do zobrazení listu.

 • Pokud chcete změnit kódů WBS po vypočítána, v nabídce projekt, přejděte na pole Kód WBS a potom klikněte na Definovat kód. Ve sloupci pořadí změňte typ znak úrovně masky kódu. Když aktualizujete kód na úrovni souhrnného úkolu, se automaticky aktualizují všechny dílčí úkoly souhrnného úkolu.

  Pokud se vám nedaří změnit kódů WBS, může to být z těchto důvodů:

  • Snažíte se změnit kód WBS, který má masky kódu po výpočtu kód     Pokud jste vytvořili masky kódu WBS a kódů WBS vypočtených už pro úkoly, můžete změnit kód WBS pouze předefinování úrovně masky kódu. Po předefinování úrovně masky kódu, můžete změnit všechny úrovně masky kódu z seřazených čísel, uspořádaných velká písmena, uspořádaných malá písmena nebo neuspořádané znaky na jiný typ.

  • Snažíte se změnit kódů WBS nižší úrovně v seznamu úkolů     Není možné změnit znaky v kódu WBS pro dílčích úkolů pouze pro souhrnný úkol, kde je definována úroveň kódu WBS.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×