Vytvoření kódů WBS

Předplatné Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Kódy WBS (strukturovaný rozpis prací) jsou stručně řečeno čísla přehledu, která můžete použít pro úkoly a upravovat je tak, aby vyhovovala specifickým potřebám vaší firmy. Project automaticky vytváří pro každý úkol základní čísla osnovy, ale je taky možné kdykoli použít vlastní přizpůsobené schéma osnovy.

Co chcete udělat?

Vytvořit vlastní kódy WBS

Přečíslovat kódy WBS

Použít základní čísla osnovy

Vytvoření vlastních kódů WBS

 1. Klikněte na Zobrazení a vyberte zobrazení listu, třeba Seznam úkolů nebo Seznam zdrojů.

 2. Klikněte na kartu Projekt. Ve skupině Vlastnosti klikněte na položku Kód WBS a poté klikněte na příkaz Definovat kód.

  Obrázek tlačítka Kód WBS s příkazem Definovat kód

 3. V poli Předpona kódu projektu můžete vytvořit kód specifický pro daný projekt. Lze používat čísla, velká a malá písmena a symboly.

Obrázek dialogového okna pro definování kódu WBS

 1. Když chcete nastavit kód pro úkoly první úrovně, vyberte v rozevíracím seznamu v prvním řádku sloupce Sekvence typ znaku. Můžete vybírat z čísel nebo velkých a malých písmen, nebo můžete použít kombinaci čísel, písmen a jiných symbolů.

 2. Ve sloupci Délka nastavte počet znaků pro každou úroveň řetězce kódu. Kliknutím na položku Libovolná povolte libovolný počet znaků pro tuto úroveň.

 3. Ve sloupci Oddělovač vyberte znak, který bude sloužit k oddělení kódu pro jednu úroveň od kódu pro další úroveň.

  Výchozím oddělovačem je tečka. Můžete vybrat jiné znaky nebo zvolit, že se nepoužije žádný znak oddělovače.

  Poznámka: Znak oddělovače nelze použít také jako část kódu.

 4. Nastavte řetězec kódu pro každou úroveň odsazených úkolů v osnově.

  Chcete-li určit jednotlivé kódy pro každou úroveň, klikněte na další řádek a vyplňte sloupce Sekvence, Délka a Oddělovač.

 5. Pokud nechcete, aby aplikace Project automaticky přiřazovala kód WBS při každém zadání nového úkolu, zrušte zaškrtnutí políčka Generovat kód WBS pro nový úkol.

 6. Chcete-li povolit použití téhož kódu WBS pro více úkolů, zrušte zaškrtnutí políčka Ověřit jedinečnost nově vytvořených kódů WBS.

Přečíslování kódů WBS

Jestliže přesunete nebo odstraníte úkoly, aplikace Project automaticky nepřečísluje kódy WBS v případě, že je používáte v dokumentech nebo jiných systémech, které nejsou propojené s vaším souborem aplikace Project. To znamená, že kódy pro zbývající úkoly budou pravděpodobně nesprávné. Chcete-li přečíslovat kódy WBS pro všechny úkoly nebo pouze pro vybrané úkoly, postupujte takto:

 1. Klikněte na Zobrazení a pak vyberte zobrazení listu (třeba Seznam úkolů) obsahující úkoly, které chcete přečíslovat.

 2. Vyberte úkoly, které chcete přečíslovat. První úkol, který vyberete, nebude přečíslován.

  Chcete-li přečíslovat kódy WBS pro všechny úkoly, nevybírejte žádné úkoly.

 3. Klikněte na kartu Projekt. Ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Kód WBS a poté klikněte na příkaz Přečíslovat.

  Obrázek karty Projekt s tlačítkem Kód WBS a příkazem Přečíslovat v rozevírací nabídce

 4. Kliknutím na možnost Vybrané úkoly určíte, že se mají přečíslovat kódy pro vybrané úkoly.

  Kliknutím na možnost Celý projekt určíte, že se mají přečíslovat kódy pro všechny úkoly v projektu.

  Obrázek dialogového okna Přečíslovat kódy WBS

Použití základních čísel osnovy

Pokud nepotřebujete podrobnou strukturu poskytovanou kódy WBS, můžete použít základní osnovu.

Aplikace Project automaticky vytváří číslo osnovy pro každý úkol podle umístění, ve kterém se úkol zobrazuje ve struktuře seznamu úkolů. První úkol v seznamu úkolů bude mít například číslo 1. Pokud má tento úkol tři dílčí úkoly, budou tyto dílčí úkoly očíslovány 1.1, 1.2 a 1.3.

Čísla osnovy se skládají jenom z číslic a není možné je upravovat. Mění se automaticky při přesunutí úkolu v seznamu úkolů nahoru nebo dolů a při odsazení nebo zmenšení odsazení úkolů.

Chcete-li zobrazit čísla osnovy, přidejte pole Číslo osnovy do zobrazení Tabulka nebo List. Čísla osnovy můžete také přidat přímo do názvů úkolů:

 1. Přejděte do zobrazení Ganttův diagram nebo Seznam úkolů.

 2. Klikněte na kartu Formát a potom ve skupině Zobrazit nebo skrýt zaškrtněte políčko Číslo osnovy.

Začátek stránky

Tato část platí jenom pro Microsoft Project 2007.

V tomto článku

Informace o kódech WBS

Definování vlastních kódů WBS

Přečíslování kódů WBS

Informace o kódech WBS

V Microsoft Office Projectu existují dva typy kódů WBS: čísla osnovy a vlastní kódy WBS. Další informace najdete v následujících částech.

Čísla osnovy

Čísla osnovy představují nejjednodušší typ kódování kódu WBS. Aplikace Microsoft Office Project automaticky vypočítá číslo osnovy jednotlivých úkolů, a to založením na struktuře osnovy seznamu úkolů. První úkol v seznamu úkolů bude mít například číslo 1. Pokud má tento úkol tři dílčí úkoly, budou tyto dílčí úkoly očíslovány 1.1, 1.2 a 1.3.

Čísla osnovy se skládají jenom z čísel (bez písmen) a nejdou je upravovat. Změny se však automaticky změní při přesunutí úkolu v seznamu úkolů nahoru nebo dolů a při zvětšení nebo zmenšení odsazení úkolů. Pokud má například dílčí úkol aktuálně číslo osnovy 3.5.4 a když ho v seznamu přesunete o jeden řádek nahoru, číslo osnovy se automaticky aktualizuje na 3.5.3. Pokud předáte odsadit stejný dílčí úkol, bude číslo osnovy automaticky aktualizováno na 3,6.

Tip: Chcete-li zobrazit čísla osnovy, přidejte pole číslo osnovy do Tabulka nebo List zobrazení, nebo můžete zobrazit čísla osnovy vedle názvů úkolů. Pokud chcete zobrazit čísla osnovy vedle názvů úkolů, klikněte v nabídce nástroje na Možnostia potom klikněte na kartu zobrazení . V části Možnosti osnovyzaškrtněte políčko Zobrazit číslo osnovy .

Vlastní kódy WBS

Pokud by váš projekt mohl mít k dispozici podrobné kódy WBS, které jsou tvořené konkrétní délkou, posloupností nebo sadami čísel a písmen, můžete pro projekt definovat jedno vlastní Maska kódu. (Žádný projekt nemůže mít více než jednu vlastní masku kódu.) Vlastní kód WBS se zaznamená do pole kód WBS .

Stejně jako u čísel osnovy představují jednotlivé úrovně vlastního kódu WBS úroveň osnovy v seznamu úkolů. Můžete použít jedinečný formát pro každou úroveň kódu a jednotlivé úrovně jsou uvedené v kódu podle hierarchie úkolů, souhrnných úkolů a dílčích úkolů.

Pokud například plánujete projekty, které se vztahují ke směrnicím organizace pro nadcházející fiskální rok, můžete vytvořit vlastní masku kódu WBS, která bude každý úkol představovat, pomocí odpovídajících směrnic, čtvrtletí a projektu. Pomocí tohoto kódu můžete mít úkol s vlastním kódem WBS CustSat. Q3. CSTools. 11, který označuje, že se jedná o úkol 11 v upgradu nástrojů zákaznické podpory, který začíná během třetího čtvrtletí a který podporuje spokojenost zákazníků. směrnice pro plánovaný fiskální rok

Definování vlastních kódů WBS

 1. V nabídce zobrazení klikněte na zobrazení listu, například na zobrazení seznam úkolů.

  Pokud chcete použít zobrazení, které se v nabídce zobrazení nezobrazí, klikněte na Další zobrazení, v seznamu zobrazení klikněte na požadované zobrazení a potom klikněte na použít.

 2. V nabídce projekt přejděte na kód WBSa klikněte na definovat kód.

 3. Pokud chcete rozlišit úkoly v tomto projektu od úkolů v jiných projektech, zadejte do pole prefix kódu projektu předponu kódu konkrétního projektu.

  Tato předpona pomáhá identifikovat projekt na nejvyšší úrovni kódu WBS. Předpona může být užitečná při identifikaci dílčích projektů v hlavním projektu nebo při vytváření závislostí mezi úkoly v projektech.

  Můžete zadat libovolnou kombinaci čísel, velkých a malých písmen a symboly pro předponu kódu projektu.

 4. Chcete-li zadat řetězec kódu pro úkoly první úrovně, klikněte v prvním řádku ve sloupci pořadí na typ znaku, který chcete použít pro tuto úroveň:

  • Kliknutím na čísla (uspořádaná) zobrazíte číselný kód WBS pro tuto úroveň (například 1, 2 a 3 pro první tři souhrnné úkoly v projektu).

  • Kliknutím na velká písmena (uspořádaná) zobrazíte abecední kódy WBS abecedy (například A, B a C pro první tři souhrnné úkoly v projektu).

  • Kliknutím na malá písmena (uspořádaná) Zobrazte abecedně abecední kódy WBS (například a, b a c pro první tři souhrnné úkoly v projektu).

  • Kliknutím na znaky (bez pořadí) Zobrazte libovolnou kombinaci čísel a velkých a malých písmen (například Arch1, Const1 a Insp1 pro první tři souhrnné úkoly v projektu).

   Zvolíte-li tuto možnost, budete mít k nejpružnější zadávání vlastních kódů WBS. Aplikace Project zobrazí v poli WBS hvězdičku (*), dokud nezadáte nebo nezadáte řetězec znaků této úrovně kódu WBS.

 5. Ve sloupci Délka zadejte nebo vyberte počet znaků pro každou úroveň řetězce kódu. Můžete zadat přesný počet znaků nebo vybrat libovolnou , a povolit tak libovolný počet znaků pro tuto úroveň kódu.

  Zadáním čísla 3 můžete například vytvořit tři znaky s závazným počtem znaků, které chcete zadat do jedné úrovně kódu WBS. Celková délka kódu WBS může být od 1 do 255 znaků.

 6. Ve sloupci oddělovač zadejte nebo vyberte znak, kterým chcete oddělit řetězec kódu pro jednu úroveň od řetězce kódu pro další úroveň.

  Ve výchozím nastavení je znak oddělovače tečka. Na každé úrovni kódu můžete použít jiný oddělovací znak.

  Můžete také zvolit možnost Nepoužívat oddělovače mezi úrovněmi kódu. V poli oddělovač odstraňte znak oddělovače.

 7. Zadejte jeden kód pro každou úroveň odsazených úkolů v osnově.

  Pokud chcete zadat jednotlivé řetězce kódu pro každou úroveň, klikněte na další řádek a vyplňte sloupce pořadí, Délkaa oddělovače .

 8. Pokud nechcete, aby Project automaticky přiřadil kód WBS pokaždé, když zadáte nový úkol, zrušte zaškrtnutí políčka generovat kód WBS pro nový úkol .

 9. Pokud chcete povolit použití stejného kódu WBS pro více úkolů, zrušte zaškrtnutí políčka ověřit jedinečnost nových kódů WBS .

  Poznámky: 

  • Znak, který používáte jako oddělovač, nelze použít také jako součást kódu. Pokud například jako oddělovač použijete spojovník, nemůžete použít spojovník v kódu, který používáte k znázornění úkolu.

  • V jednom projektu nelze definovat více než jednu sadu kódů WBS. Pokud potřebujete zobrazit další organizační strukturu úkolů, můžete pomocí vlastních polí vytvořit nebo použít samostatnou sadu kódů.

  • Pokud chcete zobrazit kódy WBS, musíte do zobrazení přidat pole kód WBS .

  • Pokud chcete změnit kód WBS pro souhrnný úkol a všechny jeho dílčí úkoly, musíte změnit existující kód nebo sadu hvězdiček v kódu WBS souhrnného úkolu na jinou sadu znaků.

   Kód WBS pro konkrétní dílčí úkol je například Ph3. Prj5. Task3. "Task3" představuje dílčí úkol "vývoj plánů" a "Arch" představuje souhrnný úkol "architekt řešení". Název souhrnného úkolu se změní na návrh řešení a musíte aktualizovat kód souhrnného úkolu a všech jeho dílčích úkolů. Kód WBS změníte tak, aby souhrnný úkol představoval kód "des" a aby byl dílčí úkol "vypracování plánů" automaticky aktualizován na Ph3. Prj5. des. Task3.

Přečíslování kódů WBS

Po přesunutí nebo odstranění úkolů nemusí být jejich vlastní kódy WBS ve správném pořadí. Project automaticky nepřečísluje kódy WBS, protože tyto kódy WBS můžete používat v dokumentech nebo jiných systémech, které nejsou propojené se souborem projektu. Můžete Přečíslovat kódy WBS všech úkolů nebo vybraných úkolů:

 1. V nabídce zobrazení klikněte na zobrazení listu s úkoly, které chcete přečíslovat, třeba na seznam úkolů.

  Pokud chcete použít zobrazení, které se v nabídce zobrazení nezobrazí, klikněte na Další zobrazení, v seznamu zobrazení klikněte na požadované zobrazení a potom klikněte na použít.

 2. Vyberte úkoly, které chcete přečíslovat. (První úkol ve výběru úkolů se nezmění. Používá se jako referenční bod pro přečíslování dalších úkolů.)

  Chcete-li přečíslovat kódy WBS pro všechny úkoly, nevybírejte žádné úkoly.

 3. V nabídce projekt přejděte na kód WBSa pak klikněte na přečíslovat.

 4. Pokud chcete opravit posloupnost kódu WBS jenom u vybraných sousedících úkolů, klikněte na Vybrané úkoly.

  Pokud chcete opravit posloupnost kódu WBS pro všechny úkoly v projektu, klikněte na celý projekt.

  Poznámky: 

  • Pokud projekt obsahuje dílčí projekty, můžete přečíslovat některé nebo všechny úkoly v jednotlivých dílčích projektech tak, že zobrazíte všechny dílčí úkoly. Klikněte na Zobrazit Vzhled tlačítka a potom klikněte na všechny dílčí úkoly. (Project nemůže přečíslovat úkoly z dílčích projektů, které nejsou zobrazené.)

  • Přečíslování dílčích projektů vložených do hlavního projektu změní také kód, který představuje každý dílčí projekt na úrovni projektu.

  • Pokud chcete zobrazit kódy WBS, můžete do zobrazení listu přidat sloupec kód WBS .

  • Pokud chcete kódy WBS změnit po jejich výpočtu, přejděte v nabídce projekt na kód WBSa klikněte na definovat kód. Ve sloupci sequences (pořadí ) změňte typ znaku libovolné úrovně masky kódu. Když aktualizujete kód na úrovni souhrnného úkolu, budou všechny dílčí úkoly daného souhrnného úkolu automaticky aktualizovány.

 • Pokud máte problémy se změnou kódů WBS, může to být z těchto důvodů:

  • Pokoušíte se změnit kód WBS, který má masku kódu, po výpočtu kódu     Pokud jste vytvořili masku kódu WBS a kódy WBS byly již vypočítané pro úkoly, můžete kód WBS změnit pouze změnou úrovně masky kódu. Po změně úrovní masky kódu můžete změnit libovolnou úroveň masky kódu z uspořádaných čísel, uspořádaných velkých písmen, uspořádaných malých písmen nebo neuspořádaných znaků na jiný typ.

  • Pokoušíte se změnit kódy WBS na nižší úrovni v seznamu úkolů.     Znaky kódu WBS pro dílčí úkol nelze změnit pouze pro souhrnný úkol, ve kterém je definována úroveň kódu WBS.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×