Vytvoření hypertextového odkazu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Microsoft Word vytvoří hypertextový odkaz po stisknutí klávesy ENTER nebo MEZERNÍK po zadání adresy stávající webové stránky, třeba www.contoso.com.

Pokud chcete na hypertextový odkaz místo klávesy CTRL a postupně klikejte na, najdete v článku Přechod na hypertextový odkaz.

V tomto článku

Vytvoření vlastního hypertextového odkazu na dokument, soubor nebo webovou stránku

Vytvoření hypertextového odkazu na prázdnou e-mailovou zprávu

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo

Rychlé vytvoření hypertextového odkazu na jiný soubor

Zapnutí nebo vypnutí automatického vytváření hypertextových odkazů

Odebrání hypertextového odkazu

Přechod na hypertextový odkaz

Vytvoření vlastního hypertextového odkazu na dokument, soubor nebo webovou stránku

 1. Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

  Pás karet Office 14

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem na text nebo obrázek a potom klikněte na hypertextový odkaz Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na stávající soubor nebo webovou stránku, klikněte v části Odkaz na na Existující soubor nebo web. stránka a pak do pole Adresa zadejte adresu odkazu. Pokud neznáte adresu souboru, klikněte na šipku v seznamu Oblast hledání a potom přejděte k požadovanému souboru.

  • Chcete-li vytvořit odkaz na soubor, který jste dosud nevytvořili, klikněte v seznamu Odkaz na na položku Vytvořit nový dokument, do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru a v části Doba úprav dokumentu klikněte na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní.

   Poznámka: Pokud chcete upravit popis, který se zobrazí po nastavení myši na hypertextový odkaz, klikněte na Popis a zadejte text, který chcete. Pokud žádný popis nezadáte, použije Word místo něj cestu nebo adresu souboru.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na prázdnou e-mailovou zprávu

 1. Vyberte text nebo obrázek, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Odkazy klikněte na Odkaz.

  Pás karet Office 14

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem na text nebo obrázek a potom klikněte na hypertextový odkaz Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko E-mailová adresa.

 4. Zadejte požadovanou adresu do pole E-mailová adresa nebo ji vyberte v seznamu Naposledy použité e-mailové adresy.

 5. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailové zprávy.

 • Některé webové prohlížeče a e-mailové aplikace nemusí rozpoznat řádek předmětu.

 • Pokud chcete upravit komentář, který se zobrazí po nastavení myši na hypertextový odkaz, klikněte na Popis a zadejte požadovaný text. Když žádný komentář nezadáte, Word použije řetězec mailto, za který připojí e-mailovou adresu a řádek předmětu zprávy.

Tip: Hypertextový odkaz na prázdnou e-mailovou zprávu můžete vytvořit i zadáním adresy do dokumentu. Pokud zadáte třeba adresu jméno@example.com a nevypnuli jste automatické formátování hypertextových odkazů, vytvoří za vás Word hypertextový odkaz automaticky.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo

Pokud chcete vytvořit odkaz na místo ve stejném dokumentu nebo do jiného dokumentu, musíte označit umístění hypertextového odkazu nebo cíle a pak přidat odkaz na něj.

Označení umístění hypertextového odkazu

Vložením Záložka můžete označit umístění hypertextového odkazu. Pokud vytváříte odkaz na místo ve stejném dokumentu, můžete také stylu nadpisu k označení umístění.

Vložení záložky

V dokumentu, který chcete propojit postupujte takto:

 1. Vyberte text nebo položku, ke kterým chcete přidružit záložku, nebo klikněte na místo, kam chcete záložku vložit.

 2. Na kartě Vložení ve skupině odkazy klikněte na Záložka.

  Pás karet Office 14

 3. Do pole Název záložky zadejte název.

  Názvy záložek musí začínat písmenem a můžou obsahovat číslice. Do názvu záložky nesmíte vkládat mezery, k oddělení slov ale můžete použít podtržítko – třeba První_nadpis.

 4. Klikněte na Přidat.

Použití stylu nadpisu

Když vytváříte odkaz na místo ve stejném dokumentu, můžete použít jeden z přednastavených stylů ve Wordu pro text v umístění, které chcete přejít na. V aktuálním dokumentu postupujte takto:

 1. Vyberte text, pro který chcete použít styl nadpisu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na požadovaný styl.

  Skupina Obsah

  Pokud jste třeba vybrali text, který chcete mít jako hlavní nadpis, klikněte v galerii Rychlé styly na styl s názvem Nadpis 1.

Přidání odkazu na určité místo v aktuálním dokumentu

 1. Vyberte text nebo objekt, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klikněte na Hypertextový odkaz Obrázek tlačítka .

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Místo v tomto dokumentu.

 4. V rozevíracím seznamu vyberte záložku nebo nadpis nebo, který chcete propojit.

  Poznámka: Pokud chcete upravit popis, který se zobrazí po nastavení myši na hypertextový odkaz, klikněte na Popis a zadejte text, který chcete. Pokud žádný popis nezadáte, použije Word jako popis pro odkazy na nadpisy text „Aktuální dokument“. U odkazů na záložky použije Word název záložky.

Přidání odkazu na určité místo v jiném dokumentu

 1. Vyberte text nebo objekt, který se má zobrazit jako hypertextový odkaz.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši a potom klikněte na hypertextový odkaz Obrázek tlačítka v místní nabídce.

 3. Na panelu Odkaz na klikněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

 4. Klikněte na soubor, který chcete propojit a potom klikněte na Záložka.

 5. V rozevíracím seznamu vyberte záložku, která chcete vytvořit odkaz.

  Poznámka: Pokud chcete upravit popis, který se zobrazí po nastavení myši na hypertextový odkaz, klikněte na Popis a zadejte text, který chcete. Pokud žádný popis nezadáte, použije Word jako popis pro odkazy na nadpisy text „Aktuální dokument“. U odkazů na záložky použije Word název záložky.

Začátek stránky

Rychlé vytvoření hypertextového odkazu na jiný soubor

Bez nutnosti použití dialogového okna Vložit hypertextový odkaz přetažením vybraného textu nebo obrázků z dokumentu aplikace Word lze rychle vytvořit hypertextový odkaz.

Důležité informace: Kopírovaný text musí pocházet ze souboru, který už je uložený.

Poznámka: Hypertextové odkazy nejde vytvořit přetažením nakreslených objektů, třeba obrazců. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz u nakresleného objektu, vyberte objekt, klikněte pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na Hypertextový odkaz Obrázek tlačítka .

Vytvoření hypertextového odkazu přetažením obsahu z jiného wordového dokumentu

 1. Uložte soubor, do kterého má odkaz směřovat. To je cílový dokument.

 2. Otevřete dokument, do kterého chcete přidat hypertextový odkaz.

 3. Otevřete cílový dokument a vyberte text, grafiku nebo jinou položku, ke které chcete přejít.

  Můžete třeba vybrat několik prvních slov části dokumentu, na kterou má odkaz směřovat.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na vybranou položku, přetáhněte ji na hlavní panel a podržte nad ikonou dokumentu, do kterého chcete přidat hypertextový odkaz.

 5. Uvolněte pravé tlačítko myši na místě, kde se má hypertextový odkaz na stránce objevit, a klikněte na Vytvořit tady hypertextový odkaz Obrázek tlačítka .

  Poznámka: Text, grafika nebo jiná položka, kterou jste vybrali, je teď odkaz do cílového dokumentu.

Začátek stránky

Zapnutí nebo vypnutí automatického vytváření hypertextových odkazů

Automatické propojení můžete zapnout nebo vypnout. Pokud používáte automatické odkazy a Word zobrazuje jenom část cesty odkazu, můžete změnit nastavení, aby zobrazovala úplná cesta hypertextového odkazu.

Zapnutí automatického vytváření hypertextových odkazů

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. Klikněte na Možnosti automatických oprav a pak klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 5. Zaškrtněte políčko Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

Zobrazení úplné cesty hypertextových odkazů

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Obecné klikněte na tlačítko Webové možnosti a potom klikněte na kartu soubor.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat odkazy při uložení.

Vypnutí automatického vytváření hypertextových odkazů

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 4. Klikněte na Možnosti automatických oprav a pak klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Internetové a síťové cesty hypertextovými odkazy.

Odebrání hypertextového odkazu

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Stiskněte Ctrl+Z. Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz ze zadané adresy URL, je třeba stisknout kombinaci kláves Ctrl+Z hned po napsání adresy URL.

  Poznámka: Když stisknete Ctrl+Z podruhé, napsaná adresa URL se odstraní.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na hypertextový odkaz, v místní nabídce klikněte na Upravit hypertextový odkaz a pak klikněte na odebrat odkaz.

Začátek stránky

Přechod na hypertextový odkaz

Ve výchozím nastavení Word vyžaduje podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na Přejít na cíl hypertextového odkazu. Vyhnete se neočekávaně přejdete na cíl, když se pokoušíte upravit dokument.

Pokud chcete toto nastavení změnit tak, že kliknete na odkaz bez nutnosti stisknutí klávesy CTRL, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Možnosti úprav zrušte zaškrtnutí políčka Přejít na odkaz podržením klávesy CTRL a kliknutím.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×