Vytvoření grafu pomocí webové části Graf

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek se týká verze SharePoint 2010. Pokud používáte SharePoint Online, najdete v článku použití webové části Rychlé graf.

Webová část Graf můžete použít k vytvoření a zobrazení diagramu na stránce. Webové části graf jsou užitečné pro vizuálně představující data v spojnicové grafy, pruhové grafy a další zobrazení. Grafy povolit vy i ostatní uživatelé zobrazit údaje o výkonu – rychlý přehled.

Po vytvoření a přidání webové části diagramu na stránku, obvykle provedete v několika fáze. Nejdřív přidejte webová část graf na stránku. Potom připojení webové části Graf ke zdroji dat a konfiguraci grafu zobrazit data. Nakonec můžete volitelně můžete změnit vzhled webové části graf.

V tomto článku

Fáze 1: Přidání webové části diagramu na stránku webových částí

Fáze 2: Připojení ke zdroji dat a konfigurace webové části graf

Fáze 3: Změna vzhledu webové části graf

Fáze 1: Přidání webové části diagramu na stránku webových částí

V této fázi vytvořte nebo otevřete stránku pro úpravy a potom přidáte prázdná webová část graf na stránku.

 1. Začněte tak, že vytvoříte stránku nebo otevřete existující stránky pro úpravy.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a ve skupině Webové části klikněte na Webové části.

 3. V části kategorie klikněte na Obchodní Data.

 4. V části Webové části klikněte na Webová část Graf a potom klikněte na Přidat.

 5. Pokračujte fázi 2: připojení ke zdroji dat a konfigurace webové části graf.

Začátek stránky

Fáze 2: Připojení ke zdroji dat a konfigurace webové části graf

V této fázi vyberte připojení zdroje dat a konfigurace webové části graf.

Poznámka: Než začnete, ujistěte se, že na stránku obsahující webová část Graf je v režimu úprav.

 1. Najděte webová část graf, který chcete upravit a klikněte na formát Data a vzhled.

 2. Na stránce Průvodci vzhledu grafu a datové připojení klikněte na Graf připojení k datům a otevřete Průvodce datovým připojením.

 3. V dialogovém okně Vybrat zdroj dat vyberte zdroj dat a klikněte na tlačítko Další. Můžete si vybrat z možností, které jsou popsané v následující tabulce:

Možnost

Popis

Připojení k jiné webové části

Tato možnost slouží k připojení k jiné webové části, který může odesílání dat webová část graf. Příklady tyto webové části zahrnout do knihovny dokumentů nebo seznamu kontaktů.

Poznámka: Ujistěte se, že webové části, kterou chcete použít už na stejné stránce ve webové části graf.

Připojení k seznamu

Tato možnost slouží k připojení webové části graf do seznamu, který je umístěn ve stejné kolekce webů.

Připojení ke katalogu obchodních dat

Tuto možnost použijte k připojení webové části graf na komponentu služby Podnikové připojení (BCS). BCS umožňuje integraci s externími daty, včetně obchodních aplikací. BCS vytvoří nad technologie katalogu obchodních dat, která byla doručena na Microsoft Office SharePoint Server 2007. Další informace o služby BCS najdete v tématu plánování služby Podnikové připojení.

Připojení k službě Excel Services

Tato možnost slouží k připojení webové části graf do Excelového sešitu, který byl publikován na služby Excel Services.

 1. Na stránce připojit ke zdroji dat vyberte zdroj dat, který chcete použít a potom na tlačítko Další.

 2. Na stránce načtení a filtrování dat v zobrazení náhledu data, která bude sloužit k webové části graf.

 3. Pokud chcete nakonfigurovat parametrů zobrazíte podmnožinu dat, pomocí následujícího postupu:

  1. Klikněte na znaménko plus (+) vedle filtry rozbalte oddíl Definovat parametry filtr.

  2. Vyberte položky, například sloupce v uvedenou množinu dat pomocí seznamu Název parametru.

  3. Pomocí seznamu Typ vyberte typ odpovídající operátor.

  4. Umožňuje zadat kritéria, která chcete pro filtr použít pole Výchozí hodnota.

  5. Klikněte na Náhled dat zobrazíte filtrovaná data.

  6. Opakujte kroky 1 až 6 pro každý další parametr, který chcete použít pro graf.

 4. Po zobrazení náhledu a filtrování dat, klikněte na tlačítko Další.

 5. Volitelně určete, jak má data, která mají být zobrazena, na stránce Vytvořit vazbu grafu s daty. To udělejte tak, že zadá jeden sloupec Pole Y a jiný sloupec Pole X.

 6. Klikněte na Dokončit zobrazit graf v jeho stránku.

Začátek stránky

Fáze 3: Změna vzhledu webové části graf

Po vytvoření webová část graf, můžete změnit vzhled grafu. Můžete třeba vyberte typ grafu a zadejte nastavení zobrazení, včetně motivy, název grafu a legendy, osy a čáry mřížky a atd.

Poznámka: Než začnete, ujistěte se, že na stránku obsahující webová část Graf je v režimu úprav.

 1. Najděte webová část graf, který chcete upravit a klikněte na formát Data a vzhled.

 2. Na stránce Průvodci vzhledu grafu a datové připojení klikněte na Přizpůsobit graf otevřete Průvodce přizpůsobení grafu.

 3. Na stránce Vyberte typ grafu vyberte typ grafu pomocí následujícího postupu:

  1. V části Kategorie typ grafu klikněte na graf kategorie.

  2. V části Šablony grafu klikněte na šablonu grafu

  3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Vlastnosti vzhledu grafu vyberte motiv pomocí následujícího postupu:

  1. V části Vzhled motiv pomocí seznamu motivu vyberte motiv grafu.

  2. Pokud je k dispozici v seznamu Styl výkresu, umožňuje určit, jak bude položek v grafu zobrazit. Například pokud jste vybrali výsečový graf, pak můžete seznamu Styl výkresu můžete určit, jak se bude zobrazovat vnějším okrajem "výsečový".

  3. Pomocí seznamu Průhlednost můžete určit úroveň neprůhlednosti barvy grafů. Vyberte například % 0 - plné graf zobrazit v bohaté barvy a 100 % – neviditelné graf zobrazit jako průhlednou (bez každá barva).

 5. Volitelně určete šířka, výška a formát obrázku, který chcete pro graf použít, použijte v části velikost a formát.

 6. Po dokončení konfigurace vlastnosti vzhledu grafu, klikněte na tlačítko Další.

 7. Pokud chcete určit nastavení, například název grafu a legendy, osy a čáry mřížky popisky dat a jiné vlastnosti, na stránce Vlastnosti prvků grafu.
  Nakonfigurovat jeden nebo více vlastnosti prvků grafu, vyberte kartu a potom použijte následující postupy (podle potřeby):

  Nadpis a legendy

Oddíl

Postup

Názvy

 1. Zaškrtněte políčko Zobrazit název grafu.

 2. Do pole název zadejte název grafu.

 3. Pomocí seznamu písmo můžete určit typ písma, velikost a řez pro název grafu.

 4. Použití seznamu Barva a vyberte barvu textu, název grafu.

 5. V části umístění klikněte na zadat, kde má název grafu zobrazit.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Přejděte k části Legenda.

  2. Klikněte na ouško jiného, například karta osy a mřížka.

  3. Klikněte na Dokončit zobrazit graf v jeho stránku.

Pokud chcete legendu

 1. Zaškrtněte políčko Zobrazit legendu.

 2. Pomocí seznamu Písmo legendy můžete určit typ písma, velikost a řez legendy grafu.

 3. Do pole název zadejte název legendě grafu.

 4. Pomocí seznamu Název písma můžete určit typ písma, velikost a styl nadpisu legendě grafu.

 5. Použití seznamu Barva a vyberte barvu pro text nadpisu legendy grafu.

 6. Volitelně překrytí legendy grafu v grafu, zaškrtněte políčko Ukotvit na oblasti grafu.

 7. Umožňuje určit, jestli má legendě grafu zobrazit jako tabulku, sloupec nebo řádek položky seznamu styl.

 8. V části umístění klikněte na zadat, kde má legendě grafu zobrazit.

 9. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte na ouško jiného, například karta osy a mřížka.

  2. Klikněte na Dokončit zobrazit graf v jeho stránku.

Osy a mřížky

Oddíl

Postup

Osy x
o r
y

Poznámka: V závislosti na typu grafu, který se používá pro graf může nebo nemusí mít možnost Formátovat osu nebo její mřížku. Například pokud grafu se zobrazí jako výsečového grafu s přechodem, žádné možnosti jsou dostupné na kartě osy a mřížky. Na druhé straně Pokud grafu se zobrazí jako pruhový graf, mnoho možností, jak jsou dostupné na kartě osy a mřížky.

 1. V části osy x (nebo y ) pomocí seznamu Zobrazit osu zobrazit nebo skrýt osy.

  • Vyberte automaticky nebo True, chcete-li zobrazit osu.

  • Vyberte False skrýt osy.

 2. Zobrazit název osy, mohli byste použijte následující postup:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit název osy.

  2. Do pole název zadejte název osy.

  3. Pomocí seznamu Název písma můžete určit typ písma, velikost a řez pro název osy.

  4. Pomocí seznamu Zarovnání můžete určit, kde se má název osy zobrazovat.

 3. Pokud chcete zobrazit názvy položek v ose, použijte následující postup:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit popisky osy.

  2. Pomocí seznamu písmo můžete určit typ písma, velikosti a styl na popisky osy.

  3. Použití seznamu Barva a vyberte barvu pro popisky osy.

  4. Pokud chcete změnit zobrazení na popisky osy, pomocí seznamu Formát. Například můžete zvolit konkrétní formát pro kalendářní data, použijete-li data na ose.

  5. Zaškrtněte políčko obráceně zobrazíte popisky osy v horní části grafu (na rozdíl od spodní části grafu).

  6. Zaškrtnutím políčka prokládaný zobrazení stínované pozadí řádků v grafu. To je užitečné, pokud grafu velká nebo jestli obsahuje velké množství pruhů nebo sloupců.

 4. Chcete-li upravit měřítko osy, zadejte jednu nebo více z následujících možností nastavení osy:

  • Zaškrtněte políčko Spustit od nuly zahrnout nula (0) v oblasti hodnoty.

  • Zaškrtněte políčko logaritmická stupnice změny měřítka ose pomocí logaritmické hodnoty místo správných hodnot. To je užitečné, pokud graf zahrnuje rozsáhlá oblast hodnot nebo pokud rovnoměrně z vnější rozmístěné hodnoty jsou čísla, která zvýšit geometrickou řadou (například 1, 10, 100, atd.) místo po sobě jdoucí hodnot, které zvyšují lineárně (například 1, 2, 3 atd.).

  • Zaškrtnutím políčka vedle okraje obsahovat mezery na obou stranách první a poslední položku v grafu. Například pokud se v grafu zobrazí svislé čáry, může zaškrtněte políčko boční okraje konfigurace grafu zobrazte vzdálenost mezi okraji grafu a okrajů pruhy křestní jméno a příjmení.

  • Okno minimální slouží k určení minimální hodnota osy.

  • Pomocí pole maximální můžete určit maximální hodnota osy.

 5. Zobrazení mřížky v grafu, použijte následující postup:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit hlavní čáry mřížky. Hlavní mřížka zobrazují jako plné šedé čáry v grafu a jsou užitečné týkající se uplatňování čitelný diagram Přibližná hodnoty.

  2. Do pole Interval hlavní mřížky zadejte číslo, které odpovídá intervalu, který chcete použít pro hlavní mřížka. Příklad grafu zobrazí data v jednotkách 100, můžete zadat 100 intervalu zobrazíte hlavní mřížka.

  3. Pomocí seznamu Značek můžete určit, zda a jak značek zobrazí se v grafu. Značky zobrazí ose usnadnit zobrazit hodnoty přibližnou grafu.

  4. K volitelnému zadání další dvojice čáry mřížky grafu, zaškrtněte políčko Zobrazit menší čáry mřížky. Menší mřížky se obvykle používá menší intervaly než hlavní mřížka.

  5. Do pole Interval pro menší mřížky zadejte číslo, které odpovídá intervalu, který chcete použít pro menší mřížka.

  6. Pomocí seznamu Značek můžete určit, zda a jak značek zobrazí se v grafu. Značky zobrazí ose usnadnit zobrazit hodnoty přibližnou grafu.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Přejděte k části Sekundární osy x nebo Vedlejší osu y.

  2. Klikněte na ouško jiného, například karta popisky dat a značky.

  3. Klikněte na Dokončit zobrazit graf v jeho stránku.

Sekundární osy x
nebo
vedlejší osy y

Sekundární osy x se obvykle zobrazí v horní části grafu, že vedlejší osy y se obvykle zobrazí na pravé straně grafu.

Poznámka: V závislosti na typu grafu, který se používá pro graf může nebo nemusí mít možnost Zobrazit vedlejší osu nebo její mřížku.

 1. V části Sekundární osy x (nebo Vedlejší osy y ) pomocí seznamu Zobrazit osu zobrazit nebo skrýt vedlejší osu.

  • Vyberte automaticky nebo True, chcete-li zobrazit osu.

  • Vyberte False skrýt osy.

 2. Zobrazit název vedlejší osu, mohli byste použijte následující postup:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit název osy.

  2. Do pole název zadejte název osy.

  3. Pomocí seznamu Název písma můžete určit typ písma, velikost a řez pro název osy.

  4. Pomocí seznamu Zarovnání můžete určit, kde se má název osy zobrazovat.

 3. Pokud chcete zobrazit názvy položek v na vedlejší osu, použijte následující postup:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit popisky osy.

  2. Pomocí seznamu písmo můžete určit typ písma, velikosti a styl na popisky osy.

  3. Použití seznamu Barva a vyberte barvu pro popisky osy.

  4. Pokud chcete změnit zobrazení na popisky osy, pomocí seznamu Formát. Například můžete zvolit konkrétní formát pro kalendářní data, použijete-li data na ose.

  5. Zaškrtněte políčko obráceně zobrazíte popisky osy v horní části grafu (na rozdíl od spodní části grafu).

  6. Zaškrtnutím políčka prokládaný zobrazení stínované pozadí řádků v grafu. To je užitečné, pokud grafu velká nebo jestli obsahuje velké množství pruhů nebo sloupců.

 4. Chcete-li upravit měřítko na vedlejší osu, zadejte jednu nebo více z následujících možností nastavení osy:

  • Zaškrtněte políčko Spustit od nuly zahrnout nula (0) v oblasti hodnoty.

  • Zaškrtněte políčko logaritmická stupnice změny měřítka ose pomocí logaritmické hodnoty místo správných hodnot. To je užitečné, pokud graf zahrnuje rozsáhlá oblast hodnot nebo pokud rovnoměrně z vnější rozmístěné hodnoty jsou čísla, která zvýšit geometrickou řadou (například 1, 10, 100, atd.) místo po sobě jdoucí hodnot, které zvyšují lineárně (například 1, 2, 3 atd.).

  • Zaškrtnutím políčka vedle okraje obsahovat mezery na obou stranách první a poslední položku v grafu. Například pokud se v grafu zobrazí svislé čáry, může zaškrtněte políčko boční okraje konfigurace grafu zobrazte vzdálenost mezi okraji grafu a okrajů pruhy křestní jméno a příjmení.

  • Okno minimální slouží k určení minimální hodnota osy.

  • Pomocí pole maximální můžete určit maximální hodnota osy.

 5. Zobrazení mřížky v grafu, použijte následující postup:

  1. Zaškrtněte políčko Zobrazit hlavní čáry mřížky. Hlavní mřížka zobrazují jako plné šedé čáry v grafu a jsou užitečné týkající se uplatňování čitelný diagram Přibližná hodnoty.

  2. Do pole Interval hlavní mřížky zadejte číslo, které odpovídá intervalu, který chcete použít pro hlavní mřížka. Příklad grafu zobrazí data v jednotkách 100, můžete zadat 100 intervalu zobrazíte hlavní mřížka.

  3. Pomocí seznamu Značek můžete určit, zda a jak značek zobrazí se v grafu. Značky zobrazí ose usnadnit zobrazit hodnoty přibližnou grafu.

  4. K volitelnému zadání další dvojice čáry mřížky grafu, zaškrtněte políčko Zobrazit menší čáry mřížky. Menší mřížky se obvykle používá menší intervaly než hlavní mřížka.

  5. Do pole Interval pro menší mřížky zadejte číslo, které odpovídá intervalu, který chcete použít pro menší mřížka.

  6. Použití Značkami seznamu můžete určit, zda a jak značek zobrazí se v grafu. Značky zobrazí ose usnadnit zobrazit hodnoty přibližnou grafu.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte na ouško jiného, například karta popisky dat a značky.

  2. Klikněte na Dokončit zobrazit graf v jeho stránku.

Značkami a popisky dat

Oddíl

Postup

Štítky

 1. Zaškrtnutím políčka Zobrazit popisky v grafu zobrazit popisky, například hodnoty.

 2. Pomocí seznamu Hodnot popisku vyberte požadovaný typ štítků, které chcete zobrazit. Například zobrazit hodnoty, které jsou ve zdroji dat, který se používá pro graf, vyberte možnost Zobrazit výchozí hodnoty.

 3. Umožňuje zadat písmo, velikost a styl popisků dat seznamu písmo.

 4. Použití seznamu Barva a vyberte barvu pro popisky dat

 5. Pokud chcete změnit způsob zobrazení popisků dat, pomocí seznamu Formát. Například můžete zvolit konkrétní formát pro kalendářní data, použijete-li data v grafu.

 6. Pokud chcete zobrazit data zadejte popisky nakřivo v grafu, v poli Úhel popisku číslo. Číslo, které zadáte odpovídá počet stupňů po směru hodinových ručiček, že chcete zobrazit popisky dat. Například pro zobrazení popisků dat, šikmo lehké, dolů, může zadáte "10" v poli Úhel popisku.

 7. Pomocí seznamu Zarovnání popisku určete, kde má popisků dat v grafu. Například pro zobrazení popisků dat mimo graf skutečné hodnoty, vyberte mimo v seznamu Zarovnání popisku.

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Přejděte k části Datové značky.

  2. Klikněte na ouško jiného, například karta hypertextové odkazy a popisy.

  3. Klikněte na Dokončit zobrazit graf v jeho stránku.

Datové značky

 1. Zaškrtněte políčko Zobrazit značky ke zvýraznění bodů dat v grafu.

 2. Pomocí seznamu Styl značky vyberte požadovaný typ značky, které chcete použít.

 3. Do pole Velikost značky zadejte číslo a zadejte velikost (v pixelech) datové značky, které chcete použít.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte na ouško jiného, například karta hypertextové odkazy a popisy.

  2. Klikněte na Dokončit zobrazit graf v jeho stránku.

Hypertextové odkazy a popisy

Oddíl

Postup

Hypertextové odkazy a Popisy tlačítek

Tři typy položek ve webové části Graf můžete přidat hypertextové odkazy a popisy tlačítek:

 • Řadách grafu (což odpovídá pruhy v pruhovém grafu)

 • Legendy grafu

 • Popisky dat v grafu

Hypertextové odkazy můžete směrovat uživatele diagramu na jiné weby, které obsahují další informace. Popisky můžete zobrazit komentáře nebo poznámky jako další informace v grafu.

Poznámka: Graf pouze uvidí uživatelé popisky a hypertextové odkazy po umístěte myši nad prvek určitou grafu. Například v tématu Popis řady nebo klikněte na hypertextový odkaz v pruhovém grafu, musí uživatel grafu umístit ukazatel myši na pruh v grafu.

 1. Vyberte datovou řadu, u kterého chcete přidat hypertextový odkaz nebo popisů ovládacích prvků pomocí seznamu Datové řady.

  Poznámka: Pokud graf obsahuje pouze jednu datovou řadu, seznam Datové řady obsahuje pouze výchozí.

 2. Pomocí dialogu Řady hypertextový odkaz zadejte webovou adresu (URL) pro web, třeba na webu nebo na týmový web. V grafu hypertextový odkaz se připojí k položkám řady, jako jsou pruhy v pruhovém grafu.

 3. Pomocí pole Popis řady zadejte informace, jako jsou osobní zprávu, která se zobrazí, když grafu uživatel umístí ukazatel myši na položku řady, například pruhový v pruhovém grafu.

 4. Pomocí pole Legendy hypertextový odkaz zadejte webovou adresu (URL) pro web, třeba na webu nebo na týmový web. V grafu hypertextový odkaz se připojí k legendě grafu.

 5. Zadávání informací, jako jsou osobní zprávu, která se zobrazí, když grafu uživatel umístí ukazatel myši legendy grafu pomocí pole Popis legendy.

 6. Pomocí pole Popisek hypertextový odkaz zadejte webovou adresu (URL) pro web, třeba na webu nebo na týmový web. V grafu hypertextový odkaz se připojí popisků dat v grafu.

 7. Pomocí pole Popisku zadejte informace, jako jsou osobní zprávu, která se zobrazí, když grafu uživatel umístí ukazatel myši popisek dat v grafu.

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Klikněte na ouško jiného, například karta název a legendy.

  2. Klikněte na Dokončit zobrazit graf v jeho stránku.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×