Vytvoření formulářů a sestav aplikace Access ze seznamu služby SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete vytvářet formuláře a sestavy ze seznamu služby SharePoint a použít je jako zobrazení. Uživatelé webu služby SharePoint, kteří mají nainstalovanou aplikaci Access 2007 můžete otevřít tyto formuláři a sestavami pomocí nabídky zobrazení Sharepointového seznamu. Můžete vytvářet aplikace Access zobrazení seznamu jako výchozí.

Zobrazení vytvářených pomocí Access 2007 jsou uložené v souboru databáze na serveru Windows SharePoint Services. Když otevřete zobrazení aplikace Access ze seznamu služby SharePoint, spustí se aplikace Access, a zobrazí formulář nebo sestavu. Protože je databáze uložená na Sharepointovém webu, můžete ostatní uživatelé webu otevření zobrazení. Uživatel nemusí znát umístění na webu služby SharePoint souboru databáze, který obsahuje zobrazení aplikace Access mohli použít zobrazení. Kromě toho uživatel i nemusí se dozvědět, jak začít Access – to je automaticky uskutečněných jednotlivými webu služby SharePoint.

Poznámka: Uživatel potřebuje v počítači nainstalovanou aplikaci Access 2007, aby mohl zobrazení aplikace Access na webu služby SharePoint vytvářet, používat nebo upravovat.

Co chcete udělat?

Vytvoření zobrazení pro Access ze seznamu služby SharePoint

Zkontrolujte aplikace Access zobrazit výchozí zobrazení pro seznam služby SharePoint

Použití zobrazení aplikace Access ze seznamu služby SharePoint

Úprava zobrazení aplikace Access ze seznamu služby SharePoint

Vytvoření zobrazení aplikace Access seznamu služby SharePoint

Při vytváření zobrazení aplikace Access seznamu služby SharePoint se aplikace Access spustí automaticky. V aplikaci Access můžete zobrazení založit na různých šablonách formulářů a sestav a zobrazení pak můžete přizpůsobit. Publikováním zobrazení na webu služby SharePoint jej snadno zpřístupníte jiným uživatelům.

Poznámka: Chcete-li vytvořit zobrazení seznamu služby SharePoint, potřebujete oprávnění ke správě seznamů služby Windows SharePoint Services, které je ve výchozím nastavení obsaženo v úrovni oprávnění Návrh.

Následujícím postupem vytvoříte zobrazení aplikace Access seznamu služby SharePoint, který prohlížíte v prohlížeči.

 1. Na Sharepointovém webu v nabídce zobrazení Rozevírací nabídka klikněte na Vytvořit zobrazení.

 2. Na stránce Vytvořit zobrazení klepněte na odkaz Zobrazení aplikace Access.

  Spustí se aplikace Access a vyzve vás k uložení místní kopie databáze, která bude obsahovat nové zobrazení.

 3. V dialogovém okně Uložit místní kopii přejděte do umístění ve svém počítači, kam chcete kopii uložit, zadejte do pole Název souboru název místní kopie a klepněte na tlačítko Uložit.

  Aplikace Access uloží a otevře místní kopii a zobrazí se dialogové okno Vytvořit zobrazení v aplikaci Access.

 4. V dialogu Vytvořit zobrazení v aplikaci Access poklepejte na typ zobrazení, které chcete vytvořit.

  Aplikace Access vytvoří nové zobrazení a otevře jej ve Zobrazení rozložení.

 5. Nové zobrazení můžete upravit v Zobrazení rozložení nebo můžete přepnout do Návrhového zobrazení.

  V Zobrazení rozložení můžete měnit velikost a uspořádání ovládacích prvků ve zobrazení (například popisků a polí), ale není možné do zobrazení přidávat další ovládací prvky. Zobrazení rozložení obsahuje náhled dat, který usnadňuje zobrazení vzhledu změn v konečné podobě.

  V Návrhovém zobrazení můžete měnit velikost i uspořádání ovládacích prvků a přidávat do zobrazení další ovládací prvky. V Návrhovém zobrazení však nenajdete náhled dat.

  Přepínat mezi Návrhovým zobrazením a Rozložením lze bez omezení. Pokud v Návrhovém zobrazení přidáte ovládací prvky, můžete pak přepnout do Zobrazení rozložení a tyto ovládací prvky uspořádat a uspořádání zkontrolovat pomocí náhledu.

 6. Po provedení úprav klepněte na Panelu zpráv na tlačítko Publikovat na web služby SharePoint.

  panel nástrojů

  Zobrazí se dialogové okno Publikovat na webový server.

  Pokud se Panel zpráv neobjeví, zobrazte jej následujícím postupem:

  • Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Panel zpráv.

 7. Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Access zobrazení do databázového souboru umístěného v knihovně Sdílené dokumenty na webu služby SharePoint – tento web obsahuje seznam, ze kterého bylo zobrazení vytvořeno. Ve většině případů vám to nejspíše bude vyhovovat, ale knihovnu dokumentů, do které bude databáze uložena, můžete změnit zvolením jiné knihovny v poli Uložit do v dialogovém okně Publikovat na webový server. Získáte tak lepší kontrolu nad tím, kdo bude mít k zobrazení přístup a zda uživatelé mohou zobrazení otevřít v režimu jen pro čtení nebo v režimu úprav. Web služby SharePoint může také obsahovat specifické knihovny pro publikování zobrazení aplikace Access a v tom případě bude pravděpodobně nutné změnit umístění Uložit do a vybrat správnou knihovnu.

  S výběrem správné knihovny může pomoci správce webu SharePoint.

 8. Aplikace Access zadá do pole Název souboru v dialogu Publikovat na webový server název databáze. Ten odpovídá názvu databáze, kterou jste uložili jako místní kopii. Podle potřeby můžete název změnit, ale ve většině případů byste měli navrhovaný název přijmout – budete si snázeji pamatovat, která místní databáze odpovídá databázi publikované na webu služby SharePoint.

 9. Klepnutím na tlačítko Publikovat databázi uložte na web služby SharePoint.

Začátek stránky

Zkontrolujte aplikace Access zobrazit výchozí zobrazení pro seznam služby SharePoint

Když vyberete jednotlivé aplikace Access zobrazit výchozí zobrazení pro seznam služby SharePoint, zobrazení aplikace Access otevře automaticky při otevření v seznamu polí Pokud tito uživatelé mít přístup na svém počítači nainstalovanou.

Důležité informace: Pokud uděláte pohledu aplikace Access výchozí zobrazení seznamu návštěvníků, kteří nemají nainstalované aplikace Access 2007 nebude možné použít seznam.

 1. Vedle seznamu v nabídce Nastavení klikněte na tlačítko Nastavení seznamu.

 2. Na stránce Nastavení seznamu v části zobrazení, klikněte na název, který chcete nastavit jako výchozí zobrazení zobrazení aplikace Access.

 3. Na stránce Upravit zobrazení vyberte nastavit jako výchozí zobrazení a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Použití zobrazení aplikace Access seznamu služby SharePoint

Pokud chcete používat zobrazení aplikace Access seznamu služby SharePoint, zvolíte si zobrazení aplikace Access z nabídky Zobrazení daného seznamu.

 • V nabídce zobrazení Rozevírací nabídka klikněte na název zobrazení aplikace Access. Access spustí a zobrazí se zobrazení v režimu jen pro čtení.

  V režimu jen pro čtení se můžou ke změně dat v zobrazení a zobrazení vytisknout, ale nemůžete změnit designu zobrazení. Pokud chcete změnit designu zobrazení, přejděte k následující části tohoto článku změnit zobrazení aplikace Access ze seznamu služby SharePoint.

Začátek stránky

Úpravy zobrazení aplikace Access seznamu služby SharePoint

Chcete-li upravit vzhled zobrazení aplikace Access, uložíte místní kopii databáze, která zobrazení obsahuje, a potom provedete změny. Můžete pak používat místní kopii zobrazení nebo pokud máte příslušná oprávnění na webu služby SharePoint, můžete zobrazení publikovat.

Poznámka: Místní kopii zobrazení aplikace Access můžete upravit bez ohledu na úroveň oprávnění služby Windows SharePoint Services. Pokud však budete chtít změněné zobrazení publikovat na web služby SharePoint, potřebujete oprávnění ke správě seznamů služby Windows SharePoint Services, které je ve výchozím nastavení obsaženo v úrovni oprávnění Návrh. Pokud jste zobrazení aplikace Access vytvořili, měli byste oprávnění ke správě seznamů již mít. Nejste-li si jisti, obraťte se na správce webu služby SharePoint a zjistěte, zda máte potřebná oprávnění.

 1. V otevřeném zobrazení aplikace Access klepněte na Panelu zpráv na tlačítko Uložit jako.

  Tlačítko Uložit jako na Panelu zpráv

  Poznámka: Pokud se Panel zpráv neobjeví, zobrazte jej následujícím postupem:

  • Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Panel zpráv.

 2. Pokud se zobrazí výzva, zda chcete zavřít zobrazení a ostatní otevřené objekty, klepněte na tlačítko Ano.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte umístění, kam chcete místní kopii uložit, zadejte do pole Název souboru název místní kopie a klepněte na tlačítko Uložit.

  Aplikace Access uloží místní kopii databáze a potom ji otevře.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit rozložení zobrazení a nepřidávat nové ovládací prvky, klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na zobrazení a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Zobrazení rozložení.

   V Zobrazení rozložení můžete měnit velikost a uspořádání ovládacích prvků ve zobrazení (například popisků a polí), ale není možné do zobrazení přidávat další ovládací prvky. Zobrazení rozložení obsahuje náhled dat, který usnadňuje zobrazení vzhledu změn v konečné podobě.

  • Chcete-li v zobrazení přidat nebo odebrat ovládací prvky (například popisky nebo pole), klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na zobrazení a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

   V Návrhovém zobrazení můžete měnit velikost i uspořádání ovládacích prvků a přidávat do zobrazení další ovládací prvky. V Návrhovém zobrazení však nenajdete náhled dat.

   Poznámka: Pokud se rozhodnete upravit zobrazení v Návrhovém zobrazení a plánujete revidované zobrazení publikovat na web služby SharePoint, nepřidávejte do zobrazení žádná pole, která nejsou součástí seznamu služby SharePoint.

 5. Přepínat mezi Návrhovým zobrazením a Rozložením lze bez omezení. Pokud v Návrhovém zobrazení přidáte ovládací prvky, můžete pak přepnout do Zobrazení rozložení a tyto ovládací prvky uspořádat a uspořádání zkontrolovat pomocí náhledu.

Publikování upraveného zobrazení aplikace Access na web služby SharePoint

Po dokončení úprav zobrazení můžete publikovat toto zobrazení pomocí následujícího postupu, pokud máte oprávnění ke správě seznamů na webu služby SharePoint.

Chcete-li získat oprávnění ke správě seznamů, obraťte se na správce webu služby SharePoint.

 1. Uložte zobrazení do místní kopie databáze.

 2. Klepněte na Panelu zpráv na tlačítko Publikovat na web služby SharePoint.

  panel nástrojů

  Poznámka: Jestliže nemáte oprávnění ke správě seznamů, tlačítko Publikovat na web služby SharePoint se na Panelu zpráv nezobrazí. Pokud se Panel zpráv neobjeví, zobrazte jej následujícím postupem:

  • Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Panel zpráv.

 3. V dialogovém okně Publikovat na webový server klepněte na tlačítko Publikovat.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×