Vytvoření externího seznamu z tabulky databáze SQL Azure pomocí služby Podnikové připojení a Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů

Vytvoření externího seznamu z tabulky databáze SQL Azure pomocí služby Podnikové připojení a Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jako správce SharePointu Online můžete pomocí služeb v SharePointu Online využívat data z databáze Microsoft SQL Azure. SQL Azure je cloudová relační databázová technologie, což znamená, že připojení funguje plně v cloudu. Tento článek popisuje, jak můžete pomocí sharepointových technologií využívat data z databáze SQL Azure bez psaní kódu.

Abyste mohli používat data z databáze SQL Azure, musíte vytvořit externí seznam pomocí služby Podnikové připojení (BCS) a Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů. Služba BCS připojuje sharepointová řešení k externím datům a Zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů umožňuje ověřovat uživatele dat. Pomocí externího seznamu se dá zobrazit obsah tabulky z databáze SQL Azure v SharePointu Online. Uživatelé můžou data číst, upravovat a aktualizovat – to všechno v SharePointu Online.

Další informace o používání externích dat pomocí služby BCS najdete v článku Úvod k externím datům.

Databáze SQL Azure jsou cloudové relační databáze, které jsou vytvořené pomocí technologií SQL serveru. Pokud chcete zjistit, jak začít s databází, přečtěte si článek že Začínáme s Microsoft Azure SQL databáze pomocí portálu pro správu platformy Microsoft Azure

V tomto článku

Přehled kroků postupu

Jak služba BCS a zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů spolupracují

Krok 1: Nastavení oprávnění pro úložiště metadat BCS

Krok 2: Vytvoření mapování přihlašovacích údajů zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů

Vytvoření cílové aplikace zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů

Uložení přihlašovacích údajů pro cílovou aplikaci

Krok 3: Vytvoření externího obsahu

Krok 4: Vytvoření externího seznamu

Vytvoření externího seznamu pomocí Sharepointu Online

Vytvoření externího seznamu pomocí SharePoint designeru 2010

Krok 5: Udělení oprávnění ke správě externího obsahu

Přehled kroků postupu

Pro vytvoření externího seznamu, který umožňuje přístup k datům v databázi SQL Azure, musíte udělat několik samostatných kroků.

Jednotlivé kroky a příslušný software požadovaný pro každý krok najdete v této tabulce:

Úkol

Kde se dělá

Krok 1: Nastavení oprávnění pro úložiště metadat BCS

Centrum pro správu SharePointu (v SharePointu Online)

Krok 2: Vytvoření mapování přihlašovacích údajů Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů

Centrum pro správu SharePointu (v SharePointu Online)

Krok 3: Vytvoření externího obsahu

SharePoint Designer 2010 NEBO Visual Studio

Krok 4: Vytvoření externího seznamu

Centrum pro správu SharePointu (SharePoint Online)

Krok 5: Udělení oprávnění ke správě externího obsahu

Centrum pro správu SharePointu (SharePoint Online)

Začátek stránky

Jak služba BCS a Zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů spolupracují

Služba Podnikové připojení (BCS) zajišťuje připojení k datům v externím úložišti dat. Data se dají zobrazit v externím seznamu a spravovat někde jinde. Služba BCS umožňuje připojit sharepointová řešení ke dvěma druhům prostředků:

 • K databázi SQL Azure

 • K webové službě WCF, která funguje jako koncový bod pro nějaký jiný druh úložiště dat

Služba BCS umožňuje v SharePointu Online využívat externí zdroj dat pomocí Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů. Toto úložiště uchovává šifrované kopie přihlašovacích údajů. Umožňuje správci SharePointu Online přidružit nějakou sharepointovou skupinu, která používá jeden účet SQL Azure s přístupem k cílové databázi. Když uživatel SharePointu prochází data v externím seznamu, použije Zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů tento přidružený účet SQL Azure k vyžádání dat z SQL databáze.

Správce SharePointu Online kvůli tomu v SharePoint Designeru nebo ve Visual Studiu definuje externí obsah. Potom někdo se správnými oprávněními vytvoří na webu SharePointu Online externí seznam s odvoláním na tento externí obsah. Uživatelé, kteří mají potřebná oprávnění, můžou seznam zobrazit a aktualizovat.

Poznámka: SharePoint Online nepodporuje offline používání externích seznamů.

Na tomto obrázku vidíte, jak jsou propojené různé elementy:

Diagram znázorňující propojení mezi uživatelem, SharePointem Online a externím zdrojem dat v SQL Azure

Následující seznam popisuje kroky v procesu připojení. Každý krok v tomto seznamu odpovídá číslu v předchozím diagramu.

 1. Uživatel se přihlásí k SharePointu Online a otevře externí seznam. Služba Připojení obchodních dat (BDC) na SharePointu Online zadá dotaz na externí obsah ze seznamu v úložišti metadat služby BDC, ve kterém seznam je. Dotaz požádá o následující informace: jak přistupovat k externímu systému, jaké operace jsou podporované a jaké přihlašovací údaje se mají použít.

 2. Modul Runtime služby Připojení obchodních dat pošle žádost (SOAP přes HTTP) na koncový bod služby SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF).

 3. Služba SQL Azure vrátí data v obálce SOAP.

 4. Web na SharePointu Online zobrazí externí seznam v prohlížeči uživatele. Uživatel pak může u zdroje dat dělat všechny nakonfigurované operace, pro které má oprávnění.

Začátek stránky

Krok 1: Nastavení oprávnění pro úložiště metadat BCS

V tomto kroku provedete pomocí postupu v Nastavení oprávnění pro úložiště metadat BCS místní řešení služby Podnikové připojení v Sharepointu 2013.

Po dokončení kroků v tomto postupu se vraťte na tuto stránku a začněte Krokem 2: Vytvoření mapování přihlašovacích údajů Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů.

Krok 2: Vytvoření mapování přihlašovacích údajů Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů

Když v Zabezpečeném úložišti přihlašovacích údajů vytvoříte mapování přihlašovacích údajů, obvykle mapujete několik uživatelů SharePointu na jeden účet SQL Azure. Můžete použít skupinu SharePointu nebo jednoduše vypsat všechna uživatelská jména. Účet SQL Azure má příslušná oprávnění pro přístup k tabulce cílové databáze. Cílová databáze SQL Azure se označuje jako cílová aplikace Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů nebo zkráceně jako cílová aplikace.

Tip: Zkontrolujte, jestli jste připravení přihlašovací údaje SQL Azure. Když vytvoříte mapování mezi uživatelům služby SharePoint a SQL Azure účet, které budete používat tyto přihlašovací údaje.

Vytvoření cílové aplikace Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů

Cílovou aplikaci Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů vytvoříte následujícím postupem.

 1. V SharePointu Online přejděte na adresu URL Centra pro správu SharePointu.

 2. Klikněte na zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů.

 3. Na pásu karet otevřete kliknutím na Nový stránku, na které můžete zadat nastavení pro cílovou aplikaci.

 4. V oddílu Nastavení cílové aplikace postupujte takto:

  • Do pole ID cílové aplikace zadejte hodnotu jedinečného ID. Toto ID mapuje externí obsah na přihlašovací údaje potřebné k ověření uživatele. Po vytvoření cílové aplikace se její ID nedá změnit.

  • Do pole Zobrazovaný název zadejte popisný název cílové aplikace.

  • Do pole Kontaktní e-mail zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají lidé psát, když budou mít dotazy k cílové aplikaci (externímu datovému systému).

  • Ve skupinovém rámečku Typ cílové aplikace zkontrolujte, že hodnota je nastavena na Skupiny s omezeným přístupem. Skupiny s omezeným přístupem znamená, že zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů obsahuje mapování, která bude propojena skupinu uživatelů, SharePoint do jediné, externích dat účtu, můžete pracovat na jejich jménem. Kromě toho je omezen na zadaný externího datového systému typ aplikace skupina omezena.

 5. V oddílu Pole přihlašovacích údajů zadejte názvy polí, která chcete používat pro uživatelské jméno a heslo externího datového systému. Zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů normálně používá pole Uživatelské jméno systému Windows a Heslo systému Windows. Doporučujeme akceptovat tyto hodnoty. Po vytvoření aplikace se tyto typy polí nedají upravovat.

  Snímek obrazovky s oddílem Pole přihlašovacích údajů na stránce vlastností cílové aplikace Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů. Tato pole umožňují zadat přihlašovací údaje pro cílovou aplikaci.

 6. V oddílu Správci cílové aplikace zadejte do pole Správci cílové aplikace název skupiny nebo seznam uživatelů, kteří můžou upravovat tuto cílovou aplikaci. Název skupiny můžete taky vyhledat na adresářovém serveru Microsoft Online. Tento oddíl obvykle obsahuje jméno správce SharePointu Online nebo globálního správce.

 7. V oddílu Členové zadejte do pole Členové název skupiny, která bude používat tuto cílovou aplikaci. Obecně je to skupina ve službě MSODS (Microsoft Online Directory Service).

  Pokud jste globální správce, můžete skupiny ve službě MSODS vytvářet v centru pro správu Office 365.

 8. Kliknutím na OK vytvořte cílovou aplikaci a vraťte se na stránku Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů.

Uložení přihlašovacích údajů pro cílovou aplikaci

Po vytvoření cílové aplikace můžete zadat přihlašovací údaje, které bude Zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů používat po přístup k externím datům. Přihlašovací údaje nastavíte takto:

 1. V Centru pro správu SharePointu klikněte na zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů.

 2. Klikněte na šipku vedle nové cílové aplikace a vyberte Nastavit přihlašovací údaje.

 3. V dialogu Nastavit přihlašovací údaje pro cílovou aplikaci Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů (Skupina) zadejte uživatelské jméno a heslo účtu. Tento účet musí mít přístup k cílové databázi. Na následujícím obrázku je uživatelské jméno Uživatelské jméno systému Windows a heslo Heslo systému Windows.

  Důležité informace: Uložte tyto informace na bezpečném místě. Až tyto přihlašovací údaje nastavíte, nebude je moct zjistit ani správce.

  Snímek obrazovky s dialogem Pole přihlašovacích údajů, který se používá při vytváření cílové aplikace Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů. Ukazuje výchozí hodnoty – Uživatelské jméno systému Windows a Heslo systému Windows.

Začátek stránky

Krok 3: Vytvoření externího obsahu

Pomocí aplikace Microsoft Visual Studio nebo pomocí serveru Microsoft SharePoint Designer 2010 můžete vytvořit externího obsahu typ (Externího). Tento postup externí obsah vytvoříte v SharePoint designeru 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 je k dispozici zdarma ke stažení z Microsoft Download Center.

Abyste tento úkol mohli splnit, musíte být správcem SharePointu Online nebo globálním správcem.

Externí obsah vytvoříte takto:

 1. Spusťte Microsoft SharePoint Designer.

 2. Klikněte na tlačítko Otevřete stránku otevřete týmového webu Sharepointu Online na kořenové kolekce. Adresu URL kolekce kořenových bude vypadat podobně jako tento příklad adresy URL: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online může se zobrazit výzva pro platných přihlašovacích údajů.

  Poznámky: 

  • Pokud SharePoint zobrazí výzvu k přidání nového uživatele, ujistěte se, že účet, který použijete, má dostatečná oprávnění. Uživatelský účet musí mít oprávnění k provádění a testování změn služby BCS na webu SharePointu Online. To většinou dělá správce SharePointu Online nebo globální správce.

  • Pokud chcete přepnout na jiného uživatele, klikněte na Přidat nového uživatele, klikněte na Osobní nebo Organizace a pak se k webu přihlaste jako správce SharePointu nebo globální správce a klikněte na Přihlásit se.

 3. Jakmile se web otevře, ve stromové struktuře Objekty webu na levé straně okna aplikace klikněte na Typy externího obsahu.

 4. Vyberte kartu Typy externího obsahu a kliknutím na Externí obsah na pásu karet začněte s vytvářením.

 5. V oddílu Informace o typu externího obsahu na této stránce změňte Název a Zobrazovaný název. Dbejte na to, aby Název byl výstižný. Zobrazovaný název je popisný název tohoto externího obsahu.

 6. Výběr hypertextového odkazu Kliknutím sem můžete zjišťovat zdroje externích dat a definovat operace otevřete stránku Návrhář operace. Snímek obrazovky s panelem Informace o typu externího obsahu a odkazem Kliknutím sem můžete zjišťovat zdroje externích dat a definovat operace, které se používají k vytvoření připojení služby BCS

 7. Kliknutím na Přidat připojení otevřete dialogové okno Výběr typu externího zdroje dat.

 8. Výběrem Server SQL zpřístupněte databázi SQL Azure.

  Snímek obrazovky s dialogem Přidat připojení, kde můžete zvolit typ zdroje dat. Typ je v tomto případě Server SQL, který se dá použít pro připojení k SQL Azure.

  Poznámka: Se SharePointem Online se nedají použít místní zdroje dat, například typ .NET. Navíc se nedá použít zdroj dat Server SQL, který je na stejném místě jako SharePoint Online.

 9. Po výběru typu Server SQL zadejte následující údaje:

  • Název databázového serveru

  • Název databáze

  • Název

   Důležité informace: 

   • Adresu URL, kterou používáte pro přístup k databázi obsahuje plně kvalifikovaný název serveru. Pokud třeba přistupujete k databázi přes https://aaapbj1mtc.database.windows.net je plně kvalifikovaný název svého serveru například aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Plně kvalifikovaný název serveru můžete zjistit, pokud se přihlásíte na vyšší úrovni, třeba na úrovni portálu pro správu Microsoft Azure. Na stránce portálu klikněte v oblasti Předplatnána název vašeho předplatného. Potom v oblasti Plně kvalifikovaný název serveru rozbalte své předplatné a název serveru. Názvy databází se zobrazí pod jednotlivými názvy serverů.

   Snímek obrazovky s dialogem Připojení k SQL Server, kde můžete vyplnit název databázového serveru SQL Azure a pomocí možnosti Připojit se se zosobněnou vlastní identitou zadat svůj identifikátor aplikace zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů

   V dialogovém okně Připojení k SQL Server vyberte Připojit se se zosobněnou vlastní identitou. Do textového pole Identifikátor aplikace zabezpečeného úložiště pak zadejte identifikátor aplikace zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů, který obsahuje přihlašovací údaje pro cílovou databázi, a klikněte na OK.

 10. Pokud se zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů pro přístup k externímu zdroji dat, zadejte správné Uživatelské jméno a Heslo pro přístup k externímu datovému systému. Kliknutím na OK se připojte.

  Na kartě Průzkumník zdroje dat uvidíte seznam tabulek, které jsou dostupné v databázi SQL Azure. Pokud chcete zobrazit seznam možných operací s některou tabulkou, otevřete místní nabídku pro tabulku.

  Pro tabulku můžete vybrat konkrétní možnosti, třeba Nová operace čtení položky nebo Nová operace aktualizace. Nebo jednoduše vyberte možnost Vytvořit všechny operace.

  Snímek obrazovky ukazující databázi Tailspintoys v SharePoint Designeru. Pokud kliknete pravým tlačítkem na název tabulky, zobrazí se nabídka, ve které můžete vybrat operace pro vytvoření.

 11. Kliknutím na Vytvořit všechny operace otevřete průvodce a klikněte na Další.

  Na stránce průvodce Vlastnosti operace si v podokně Chyby a upozornění přečtěte informace o případných problémech. Je důležité, abyste zde nahlášené problémy vyřešili. Je možné, že budete třeba muset zvolit pole, které se má zobrazit v ovládacím prvku pro výběr externích položek. U tabulky zákazníků můžete třeba zvolit jméno zákazníka.

  Snímek obrazovky s dialogem Všechny operace a s vysvětlením, že jste zvolili vytvoření všech vlastností potřebných pro práva Vytvořit, Číst položku, Aktualizovat, Odstranit a Číst seznam

  Důležité informace:  Pokud v cílové tabulce existují jedinečná povinná pole, například IDZákazníka, může průvodce zobrazit upozornění. To platí, pokud je uvedené pole v tabulce povinné a jedinečné, například primární klíč.

  2. snímek obrazovky s dialogem Všechny operace v SharePoint Designeru. Na této stránce se zobrazí upozornění s vysvětlením nastavení klíčových vlastností v seznamu.

  Poznámka: Další informace o tom, jak definovat filtry u externího obsahu najdete v tématu Postup: definování filtrů pro ovládací prvky Výběr externích položek .

 12. Volbou Dokončit akceptujte vlastnosti operací, které jste nakonfigurovali. SharePoint Designer tyto operace zobrazí jako seznam operací s externím obsahem.

Po dokončení tohoto kroku budete připravení k vytvoření externího seznamu, který využívá data z externího zdroje.

Krok 4: Vytvoření externího seznamu

Externí seznam můžete vytvořit pomocí SharePoint Designeru nebo přidáním externího seznamu jako aplikace na týmový web SharePointu Online. Tento postup vytvoření externího seznamu na týmovém webu v SharePointu Online.

Vytvoření externího seznamu pomocí SharePointu Online

 1. Přejděte na domovskou stránku týmového webu SharePointu Online.

 2. Klikněte na Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Přidat aplikaci.

 3. Na stránce Vaše aplikace zadejte do vyhledávacího dialogového okna text Externí seznam a spusťte hledání.

 4. Poklikáním na dlaždici Externí seznam otevřete dialogové okno Přidání externího seznamu.

 5. Do pole Název zadejte název tohoto seznamu.

 6. Do pole Externí obsah zadejte název, který chcete použít. Může to být třeba název externího obsahu, který jste vytvořili v SharePoint Designeru. Můžete taky kliknout na ikonu databáze a procházením vyhledat název externího obsahu.

 7. Klikněte na Vytvořit.

Začátek stránky

Vytvoření externího seznamu pomocí SharePoint Designeru 2010

 1. V SharePoint Designeru 2010 klikněte na pásu karet na tlačítko Vytvořit seznamy a formuláře.

  SharePoint Designer může zobrazit zprávu s informacemi o tom, že vytvoření seznamů a formulářů vyžaduje uložení externího obsahu. Kliknutím na Ano tento externí obsah uložte.

  V dialog vytvořit seznam a formulářů pro název databáze zákazníci zadejte vhodný název pro externího seznamu do textového pole Název seznamu. Například pokud jste vytvořili externí obsah pro "Zákazníci" databázovou tabulku, můžete "Válcovny zákazníci" v názvu seznamu.

 2. V seznamu operací vyberte Operace čtení položky.

 3. Do textového pole Instance systému zadejte název databáze SQL Azure.

  Dialog Vytvořit seznam a formulář s výběrem pro vytvoření externího seznamu a s vyplněnými všemi čtyřmi poli

 4. Kliknutím na OK a potom na Uložit vytvořte externí seznam na webu SharePointu Online.

Krok 5: Udělení oprávnění ke správě externího obsahu

Externí seznam dokončíte tím, že udělíte oprávnění lidem, kteří ho budou používat. Oprávnění udělíte takto:

 1. Přejděte do Centra pro správu SharePointu a klikněte na BCS.

 2. Vyberte Správa modelů služby BDC a typů externího obsahu.

 3. Zaškrtněte políčko vedle názvu externího obsahu, který jste právě vytvořili, a potom klikněte na Nastavit oprávnění objektu.

  Důležité informace:  Oprávnění ke správě externího obsahu musíte správci SharePointu Online nebo globálnímu správci přiřadit ručně pomocí příkazu Nastavit oprávnění objektu. Pokud oprávnění nepřiřadíte, nebudou mít správci oprávnění ke správě tohoto externího obsahu.

  Snímek obrazovky s Centrem pro správu SharePointu Online v rámci služby BCS. Na pásu karet je zobrazené tlačítko Nastavit oprávnění objektu.

 4. V dialogu Nastavit oprávnění objektu zaškrtněte políčka u všech oprávnění (Upravit, Spustit, Lze vybrat v klientech a Nastavit oprávnění), která správce SharePointu Online potřebuje.

  Poznámka:  Zajistěte, aby práva Nastavit oprávnění měl aspoň jeden uživatel nebo skupina. Pokud toto právo nikomu nepřiřadíte, vytvoříte připojení služby BCS, které nepůjde spravovat.

  Snímek obrazovky s dialogem Nastavit oprávnění objektu v SharePointu Online. Tento dialog se používá k nastavení oprávnění pro určený externí obsah.

 5. Vyberte Rozšíří oprávnění na všechny metody tohoto typu externího obsahu. Tím přepíšete existující oprávnění.

  Poznámka: Pokud chcete přidat skupinu, která může používat externí seznamy, musíte jí dát taky práva Spouštět. Tato práva umožní uživatelům v této skupině spouštět dotazy vůči externímu zdroji a zobrazovat výsledky v SharePointu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×