Vytvoření externího odkazu (propojení) na oblast buněk v jiném sešitu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Odkazovat na obsah buněk v jiném sešitu lze vytvořením externího odkazu. Externí odkaz (propojení) je odkaz na buňku nebo na oblast buněk v listu jiného sešitu aplikace Excel nebo odkaz na zadaný název jiného sešitu. Odkazovat lze na konkrétní oblast buněk, definovaný název oblasti buněk nebo lze definovat název pro externí odkaz.

 1. Otevřete sešit, který bude obsahovat externí odkaz (cílový sešit) a sešit obsahující data, na která chcete vytvořit propojení (zdrojový sešit).

 2. V zdrojovém sešitu klikněte na tlačítko Uložit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 3. Vyberte buňky, ve kterých chcete vytvořit externí odkaz.

 4. Zadejte znak = (rovná se). Pokud chcete provést výpočty s hodnotou externího odkazu nebo ji chcete použít ve funkci, zadejte Operátor nebo funkci, která má externímu odkazu předcházet.

 5. Přejděte do zdrojového sešitu a potom klepněte na list obsahující buňky, na které chcete vytvořit propojení.

 6. Vyberte buňku nebo buňky obsahující data, na která chcete vytvořit propojení.

 7. Vraťte se do cílového sešitu a všimněte si, že aplikace Excel přidala odkaz na zdrojový sešit a na buňky, které jste vybraly v předchozím kroku.

 8. V cílovém listu můžete také upravovat nebo měnit vzorec.

 9. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

  Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Office 365, můžete jednoduše zadat vzorec do výstupní buňky a stisknutím klávesy ENTER vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. V opačném případě musí být vzorec zadán jako starý maticový vzorec – zadejte vzorec do výstupní buňky nebo do levé horní buňky oblasti výstupu a potvrďte ji stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + ENTER . Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

 1. Otevřete sešit, který bude obsahovat externí odkaz (cílový sešit) a sešit obsahující data, na která chcete vytvořit propojení (zdrojový sešit).

 2. V zdrojovém sešitu klikněte na tlačítko Uložit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 3. Vyberte buňky, ve kterých chcete vytvořit externí odkaz.

 4. Zadejte znak = (rovná se). Pokud chcete provést výpočty s hodnotou externího odkazu nebo ji chcete použít ve funkci, zadejte operátor nebo funkci, která má externímu odkazu předcházet.

 5. Na kartě Zobrazení ve skupině Okno klepněte na příkaz Přepnout okna, klepněte na zdrojový sešit a potom klepněte na list obsahující buňky, na které chcete vytvořit propojení.

  Skupina okno na pásu karet

 6. Stiskněte klávesu F3 a vyberte název, na který chcete vytvořit propojení.

 1. Otevřete cílový sešit i zdrojový sešit.

 2. V cílovém sešitě klepněte na kartě Vzorce ve skupině Definované názvy na položku Definovat název.

  Skupina definované názvy na pásu karet

 3. V dialogovém okně Nový název zadejte do pole Název název oblasti.

 4. Odstraňte obsah pole Odkaz na a ponechejte v něm kurzor.

  Pokud název obsahuje vzorec, zadejte jej a umístěte ukazatel na místo, kde se má nacházet externí odkaz. Zadejte například vzorec =SUMA() a umístěte ukazatel do závorek.

 5. Na kartě Zobrazení ve skupině Okno klepněte na příkaz Přepnout okna, klepněte na zdrojový sešit a potom klepněte na list obsahující buňky, na které chcete vytvořit propojení.

  Skupina okno na pásu karet

 6. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na které chcete vytvořit propojení.

 7. V dialogovém okně Nový název klepněte na tlačítko OK.

Ačkoli jsou externí odkazy podobné odkazům na buňky, existují mezi těmito druhy odkazů podstatné rozdíly. Externí odkazy se používají při práci s velkým množstvím dat nebo se složitými vzorci uloženými v několika sešitech. Tyto odkazy se tvoří jiným způsobem a mají jiný vzhled v buňkách i v řádku vzorců.

Externí odkazy jsou užitečné především tehdy, není-li praktické uchovávat velké modely v listech společně ve stejném sešitu.

 • Sloučení dat z několika sešitů:    Můžete propojit sešity několika uživatelů nebo oddělení a potom příslušná data začlenit do souhrnného sešitu. Při změně ve zdrojových sešitech potom není nutné provádět ruční změny v souhrnném sešitě.

 • Vytvoření různých zobrazení dat:    Můžete zadat všechna data do jednoho nebo více zdrojových sešitů a potom vytvořit sešit sestav, který bude obsahovat externí odkazy pouze na příslušná data.

 • Zjednodušení rozsáhlých, složitých modelů:    Pokud rozložíte složitý model do řady vzájemně závislých sešitů, můžete s modelem pracovat, aniž by bylo nutné otevírat všechny příslušné listy. Menší sešity se snadněji mění, nevyžadují tolik paměti, rychleji se otevírají, ukládají a vypočítávají.

Pokud k vytvoření externího odkazu použijete odkaz na buňky, můžete dané informace použít ve vzorcích. Přepínáním různých typů odkazů na buňky můžete při přesunutí externího odkazu také kontrolovat, které buňky jsou propojeny. Pokud například použijete relativní odkaz, pak po přesunutí externího odkazu buňka nebo buňky, ke kterým propojení směřuje, zohlední novou polohu odkazu v listu.

Při vytváření externího odkazu z jednoho sešitu do jiného sešitu byste měli použít název odkazující na buňky, se kterými vytváříte propojení. Externí odkaz můžete vytvořit pomocí již existujícího názvu nebo si můžete název definovat při vytváření externího odkazu. Pomocí názvu si snáze zapamatujete obsah buněk, ke kterým propojení směřuje. Externí odkazy, které používají definované názvy se při přesunutí nezmění, protože název odkazuje na konkrétní buňku nebo oblast buněk. Pokud chcete, aby se externí odkaz využívající definovaný název při přesunutí změnil, můžete změnit název použitý v externím odkazu nebo buňky, na které název odkazuje.

Vzorce obsahující externí odkazy na jiné sešity jsou v závislosti na tom, zda je zdrojový sešit (poskytující data do vzorce) otevřen nebo uzavřen, zobrazovány dvěma způsoby.

Pokud je zdroj otevřen, obsahuje externí odkaz název sešitu v hranatých závorkách ([ ]) následovaný názvem listu, vykřičníkem (!) a buňkami, na kterých vzorec závisí. Následující vzorec například sečte buňky z oblasti C10:C25 sešitu s názvem Rozpočet.xlsx.

Externí odkaz

=SUMA([Rozpočet.xlsx]Roční!C10:C25)

Není-li zdroj otevřen, obsahuje externí odkaz celou cestu.

Externí odkaz

=SUMA('C:\Sestavy\[Rozpočet.xlsx]Roční'!C10:C25)

Poznámka: Jestliže název jiného listu nebo sešitu obsahuje jiné než abecední znaky, musíte název (nebo cestu) uzavřít do jednoduchých uvozovek.

Ve vzorcích obsahujících propojení na definovaný Název v jiném sešitu je použit název sešitu následovaný vykřičníkem (!) a příslušným názvem. Následující vzorec například sečte buňky z oblasti s názvem Prodej v sešitu s názvem Rozpočet.xlsx.

Externí odkaz

=SUMA(Rozpočet.xlsx!Prodej)

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×