Vytvoření efektů posouvání a přibližování nebo oddalování v PowerPointu

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Podle Glenna R. Shaw, MVP (Microsoft PowerPoint) a vlastníka webu Glenna Shaw pro vizuální komunikaci

K digitálním obrázkům se můžete přičíst pomocí efektu posouvání a efektů pro zvětšování slavné noze Kena. Wikipedie státy, "v jeho documentaries, často vypálí, pomaleji, co pomalu přiblíží oblasti zájmu a posouvání od jednoho předmětu k druhému. Například v fotografii baseballového týmu se může pomalu posouvat přes plošky hráčů a přijít do zbytku v přehrávači.

Níže uvedené příklady se používají PowerPoint 2007, ale základní pokyny jsou stejné pro jiné verze PowerPoint. Tento článek také předpokládá znalost používání animací a jejich nastavení.

Začněte tím, že zapnete mřížky a vodítka. Tyto akce vám umožní s umístěním několika položek během práce a snadněji vám pomůže určit střed snímku, který je velmi důležitý. (Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na Uspořádat, přejděte na Zarovnata potom klikněte na Nastavení mřížkya potom na zobrazené dialogové okno). Nechci přitahovat žádné objekty, protože potřebuji něco dalšího, ale můžete pro vás najít přichycené objekty.

Dialogové okno Mřížka a vodítka

Níže vyberte nadpis, abyste otevřeli příslušný oddíl a podívali se na podrobné pokyny.

Výhodou panoramatického obrázku je, že se zobrazuje mnohem víc než tradiční fotografie. Je třeba mít například nový bazén, který chci poslat obrázky pro svou rodinu, ale běžné obrázky nenesou Celkový účinek. Moje řešení: vytvoření panoramatického snímku celého fondu To se dělá tak, že stood na jednom místě a ponechá první obrázek, který je mírně nalevo, ponechal druhý obrázek atd. Tyto fotky se na snímku spojí aseskupuje . Zobrazil (a) jsem obrázky v příkladu se zelenými čarami ke zvýraznění konceptu. V fotkách nebudete chtít mít čáry.

Fotografie zarovnaný a seskupené

Po kliknutí pravým tlačítkem myši na seskupený objekt jste klepli na možnost Uložit jako obrázeka uložili nový panoramatické obrázek jako PoolPanorama. jpg.

Po odstranění tohoto seskupeného objektu a vložení PoolPanorama. jpg na můj snímek a po použití nástroje pro oříznutí v části Nástroje obrázkuna kartě Formát ve skupině Velikost můžete nastavit začátek a konec panoramatického obrázku. (Pokud chcete zobrazit karty Nástroje obrázku a Formát , ujistěte se, že jste vybrali obrázek.)

Obrázek panoramatickým

Nakonec jsem naformátoval obrázek tak, aby měl stejnou výšku jako můj snímek (7,5 palců) a změnil velikost zobrazení okna na 30%, aby se zobrazil celý obrázek (pomocí posuvníku v pravém dolním rohu). Po zarovnání obrázku na levou stranu snímku. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete mít šířku panoramatu násobkem 10 (protože snímek je 10 palců široký), takže při pohybu obrázku nekončí mezera. V tomto příkladu je šířka 30 palců.

Zarovnání obrázku s levé části snímku

Nyní používám možnosti v podokně úloh vlastní animace k přidání dráhy pohybu vlevo k panoramatickému obrázku a použití myši k rozšíření koncového bodu úplně vlevo od obrázku. (Pokud chcete otevřít podokno úloh vlastní animace, klikněte na kartě animace ve skupině animace na vlastní animace.) Nastavil (a) časování na cestě pohybu na rychlost 30 sekund a zrušte zaškrtnutí políček na kartě efekt pro hladké zahájení, hladký koneca zaškrtněte políčko pro Automatické převrácení.

Dialogové okno vlevo

Když teď spustíte prezentaci, obrázek fondu se pomaleji posune doleva a pak pomalu se posunuje, aby mi mohla moje cílová skupina plně využít efekt. Zaškrtnutí políčka plynulý začátek a plynulý konec se mírně zpomalí animace na začátku a na konci dráhy pohybu, takže je to v případě preference.

Přidání efektu pro posouvání do fotografie skupiny umožňuje vyfotit skupinu i jednotlivce.

Na snímku začnete vložením svého obrázku. Fotky s vyšším rozlišením budou vypadat lépe, ale může se stát, že se budou zkrátit nějaké problémy. Pokud se to stane, zmenšete rozlišení obrázku. Budete chtít, aby váš obrázek byl co nejvyšší kvalitní, protože (při přiblížení) ztratí nějakou kvalitu. Další informace najdete v tomto webu MVP pro PowerPoint: Časté otázky k PowerPointu: prověřování, rozlišení, oddíl dpi.

Změním velikost obrázku na snímek. Chcete-li to udělat, klikněte pravým tlačítkem na můj obrázek, klikněte na velikost a umístěnía naformátujte obrázek na 7,5 palců (standardní výška snímku). Zajistěte, aby byl zámek poměru stran obrázku zarušován, a to tak, že zaškrtnete políčko Zamknout poměr stran .

Dialogové okno Formát obrázku

Teď mám fotku na snímku.

V tomto příkladu se chci posouvat mezi plošky svých rodin, takže první věc, kterou chci udělat, se rozhodne, kde chci začít a kde má končit. K tomu potřebuji obdélník, který je úměrný snímku. V tomto příkladu použijeme obdélník 3-by-4-palce, který je jasně žlutý.

Žlutá obdélník značky beginnning z Lupa

Teď zkopírujete a vložíte duplicitní obdélník a přesunete ho na místo, kde má posouvání končit.

Žlutá obdélník označte konec tvořené

V horní a dolní části jsou obdélníky a obdélníky se používají jako vodítko pro Oříznutí fotky.

Použití obdélníků jako vodítko fotografii klipartu

Konečně odstraním žlutých obdélníků, změnou velikosti fotky na výšku snímku, zarovnáte ho na levé straně a pak pomocí stejných kroků vytvořte vlevo dráhu pohybu, kterou jsem nacházel ve panoramatovém příkladu uvedeném výše.

Poznámka: Až budete chtít, aby šířka byla násobkem 10, je možné, že budete muset výřez upravit. V šířku je šířka 20 palců.

Vytvoření vlastní animace

Teď se posouvá fotka na plošky rodiny.

Pokud chcete zvýraznit jediný objekt ve své fotografii, je přiblížení a oddálení velmi účinné a snadné.

V tomto příkladu budu mít můj malý Vnouček. Začínáte stejnou fotku na snímku a kopii vložíte přesně přes horní okraj první fotky. Potom vynecháváme druhou fotku kolem mého malého Vnouček. Vložili jste žlutou čáru, která zobrazuje oříznutou oblast. Budete chtít, aby vaše oříznutá fotka byla úměrná snímku. Udělal (a) jsem od 3 do 4 palců.

Oříznutý fotky v rámci větší snímku

Teď změníte velikost oříznuté fotky tak, abyodpovídala celému snímku, a přidala mi úvodní animacipo předchozích, zpožděnínastavené na 2 sekundya středně velkou rychlost. Také přidám ukončovací animaci,po předchozí, zpoždění nastavené na 2 sekundy a středně velkou rychlost.

Dialogové okno zvolna lupy se dozvíte, jak nastavení fotografií

Fotka teď bude zobrazovat celou rodinné fotky, čekat 2 sekundy, přiblížit mi malou vnoučeku, čekat 2 sekundy a odblížit zpátky na mou celou rodinu.

K přiblížení se bohužel dostanete jenom ze středu snímku, takže efekt se pořád nezobrazuje dobře, co hledám, a přidám dráhu pohybu, aby se projevilo přiblížení v levém dolním rohu, kde se nachází Vnouček. Chcete-li to udělat, přesunem Oříznutou fotku, aby byla v původní fotografii co Vnouček. Teď, když kliknete na navrhnout vlastní cestu (po kliknutí na cesty pohybu), nakreslete vlastní dráhu pohybu ze středu oříznutého obrázku do středu snímku. Nakonec přesunem sekvenci řádku vlastní dráhy pohybu ve složce animace na začátek s předchozím a zaznamená se, že rychlost je nastavená na střední , aby se shodovala s mým vchodem . Pořadí jakékoli animace můžete změnit tak, že ji přetáhnete v podokně úloh vlastní animace nahoru nebo dolů. Taky si uzamknem vlastní cestu animace (v rozevíracím seznamu cesta vyberte možnost Uzamčeno , podokno úloh vlastní animace ), takže se dá obrázek přesunout, když si ho upravujete a zachovejte cestu.

Vytvoření vlastní animace

Můj poslední krok: Přidání vlastní animace na oříznutý obrázek, která se má posunout ze středu snímku do počátečního bodu druhé vlastní dráhy pohybu. Abyste to mohli udělat, musím přesunout obrázek do středu a do středu snímku a přidat vlastní dráhu pohybu, abyste přešli ze středu snímku na střed, na kterém se můj Vnouček sedí v původním obrázku. Na tuto vlastní dráhu pohybu se pak používají stejná nastavení, jakokdyž jsem to v první, středně velké, střední a uzamčené.

Vytvoření vlastní animace

Můj obrázek se teď přiblíží na příslušné místo a zase se znovu zvětší na příslušné místo.

V předchozích příkladech bylo možné vypsat různé rodinné příslušníky, ale ne všechny v soudržné posloupnosti. Co bychom chtěli udělat, je přiblížení a posouvání mezi předními ploškami rodiny a končí tím, že se blíží naší Vnouček.

Když to chcete udělat, přidám do horní části originálu svou fotku a pomocí této možnosti vytvoříte svůj Lupa. Možná budete chtít použít animační efekt zvětšení nebo zmenšení , ale pokud pracujete s fotografiemi, snižuje se jeho rozlišení jako špatná volba.

Po zkopírování a vložení kopie obrázku na snímku byla změněna velikost podle potřeby. Uvědomte si, že některé velké obrázky se můžou při spuštění prezentace zkrátit, abyste je měli vzít v úvahu při změně velikosti. Vznesli jsme šířku 15 palců. Díky tomu je obtížné zobrazit celý snímek, takže změníte velikost okna na 40% (pomocí posuvníku v pravém dolním rohu) a zarovnejte tento větší obrázek se středem a středem snímku.

Potom přidám do vývojového diagramu obrazce, které neobsahují žádnou výplň, a nastavili jste barvu čáry na kontrastní s mým obrázkem a vytvořili ji tak tlustou čarou, aby byla snadno vidět. Tento vlasový obrazec se umístí přes první měřítko a bod pro posouvání. Potom zkopírujete a vložíte dvě další vlasové čáry a umístíte je nad body pro posouvání.

Automatické tvary vlasové čáry

Konečný výsledek je velký obrázek obrázku a tři vodítka, která použijeme k nastavení vlastních animací a odstranění po dokončení mých efektů.

Po stisknutí klávesy SHIFT a kliknutí na všechny čtyři objekty je nyní možné Seskupit velký obrázek a tři vlasové čáry do jednoho objektu, dokud nejsou všechny vybrané. Potom v části Nástroje obrázkuklikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítka a potom klikněte na Seskupit Obrázek tlačítka .

Nakonec, když zachovám, že můj seskupený objekt udržuje správný poměr stran, kliknete na něj pravým tlačítkem, kliknete na velikost a umístěnía pak v části měřítkozaškrtněte políčko Zamknout poměr stran .

Mám přidat úvodní efekt přiblížení pro můj velký obrázek. Po nastavení možnosti zahájit po předchozímje zpožděnínastaveno na 2 sekundy (aby cílové skupiny viděli svůj původní obrázek) a rychlost je nastavená na hodnotu Střední.

Do středu snímku se pak přidá vlastní cesta pohybu k velkému obrázku, který směřuje z první čáry posunu.

Tato vlastní cesta pohybu se nastavuje s předchozí, velmi nízkou rychlostí a zamčená. Zruším zaškrtnutí políček hladkého spuštění a hladkého konce . Ujistěte se, že jste vlastní dráhu pohybu aplikovali na velký obrázek, ne na vlasovou čáru.

Dialogové okno Automatické tvary vlasové čáry a vlastní cesty

Dráha pohybu nemusí být tam, kde ji očekáváte, ale je správná. Teď si podržím klávesu SHIFT a kliknutím na velký obrázek a všechny křížky je vyberete. Přesouvám všechny vybrané položky tak, aby byly počáteční vlasové čáry ve středu snímku.

Poznámka: Když mi to pomůže vodítka a pravítka, a protože cesta pohybu je zamknutá, zůstane tam, kam patří. Pokud se Pravítko nezobrazuje, klikněte na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit nebo skrýt na pravítko.

Počáteční bod vlasové čáry jsou ve středu snímku

Kliknutím na šedou plochu vymažete výběr všech objektů a kliknete na obrázek. Teď přidávám další vlastní dráhu pohybu, která umožňuje přejít ze středu druhého posunu na střed snímku. Tato vlastní cesta pohybu se dá nastavit po předchozím a zpoždění na 1 sekundu. Vybrali jste možnost uzamčené a velmi pomalé rychlosti a zrušíte zaškrtnutí políček u hladkého začátku a hladkého konce.

Dialogové okno vlastní cesty

Zopakováním tohoto kroku vytvoříte závěrečnou pozastavenou zastávku. Když vyberete obrázek a přesunu ho, budou se tyto druhé vlasové čáry pohybovat na střed snímku. Po přidání finálního vlastního dráhy pohybu z vlasového centra na stránce mého finálního posunu na střed snímku, který se nastaví po předchozím, zpoždění2 sekundy, uzamčenéa velmi pomaléa hladké konce zaškrtávacích políček.

Dialogové okno vlastní cesty

A nakonec skryjete všechny referenční vlasové čáry tak, že nastavíte Obrys obrazce na žádný a zarovnáte velký obrázek uprostřed a středu snímku.

Zarovnání obrázku s uprostřed a středu snímku

Potom "vylepšit" počáteční a koncový bod mých vlastních cest pohybu, aby se zabránilo zobrazení okraje obrázku na obrazovce. Je to možné, když v podokně úloh vlastní animace použijete tlačítko Přehrát .

Když spustíte prezentaci, přiblíží se, posunuje se zleva doprava po stranách mé rodiny a končí tak, aby se v ní co nejvíce Vnouček.

Stejně jako vždy doporučujeme experimentovat, experimentovat a experimentovat.

Glenna Shaw je ověřený pracovník řízení projektů s federální vládou a aktivním členem komunity aplikace PowerPoint. Je Microsoft certifikován v PowerPointu a Wordu a obsahuje certifikát v přístupnské informační technologii.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×