Vytvoření diagramu případů použití UML

Vytvoření diagramu případů použití UML

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Aplikace Visio můžete vytvářet diagramy případu použití Unified Modeling Language (UML). Jednotné UML (Modeling Language) je standardní způsob, jak nakreslit modely software.

"Use case diagram defining the system boundary, and how the actors outside it affect the use cases it contains"

Bublinový popisek 1 Definování hranice systému Určuje, co je považován za vnější nebo vnitřní systému.

Obrázek tlačítka objekt actor představuje roli představovanou mimo objekt. Jeden objekt může přehrát několik rolí a proto jsou představovány několika objekty actor.

Popisek 3 komunikační vztah ukazuje účastnit případu použití objektu actor.

Krok 4 případ použití momentový událostí, ke kterým dochází při actor použije systém k dokončení procesu. Za normálních okolností případu použití je poměrně rozsáhlý proces, ne jednotlivé krok nebo transakce.

 1. Na kartě soubor přejděte na Nový a potom otevřete prázdný diagram.

 2. Klikněte na možnost Další obrazce > softwaru a databázových > Software > případ použití UML.

  Vytvořte diagram případu použití

 3. Vyznačení dílčích systémů v diagramu případu použití

  1. Přetáhněte obrazec podsystém na stránku výkresu. Podsystém může výkres znázorňovat celého systému nebo hlavní součásti.

  2. Poklikejte na obrazec podsystém a zadejte nový název nebo stiskněte klávesu DELETE odstranit stávající název. Klikněte mimo obrazec na stránce výkresu.

  3. Pokud chcete změnit velikost podsystém, vyberte obrazec a pak přetáhněte úchyt výběru.

 4. Přetáhněte případu použití obrazců ze vzorníku Případu použití, že je umístíte do hranici podsystém a přetáhněte obrazce objektu Actor vnější okraj podsystém.

 5. Použití obrazců spojnice označíte, že vztahy mezi používají soudní případy a objekty actor. K dispozici jsou pět konektory:

  • Přidružení: zobrazuje vztah jednotlivých actor pro případ použití.

  • Závislost: znamená, že jeden případu použití má závislost na jiný.

  • Generalizace: označuje, že je případ použití konkrétní způsob, jak dosáhnout cíle případu použití Obecné.

  • Zahrnout: ukazuje, jak je případ použití rozdělené menší kroky.

  • Rozšířit: ukazuje, že jeden případu použití přidá funkce do jiného.

  Příklad: K označení relaci mezi actor a případ použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazce spojnice přidružení.

  2. Připojte jeden koncový bod obrazce přidružení spojovacího bodu na obrazci Actor. Připojte jiné koncový bod spojovacího bodu na obrazci Případu použití.

 6. Uložení diagramu.

Viz také

Další informace o použití diagramy případu (a postupy pro používání Microsoft Visual Studio vytvořit diagramy případu použití), přejděte na diagramy případ použití UML: Přehled.

 1. Na kartě soubor přejděte na Nový.

 2. Ve skupinovém rámečku Kategorie šablon klikněte na Software a databáze.

  Vyberte softwaru a databázových

 3. Klikněte na Diagram modelu UML. Zobrazí se prázdná stránka výkresu.

  Vyberte Diagram modelu UML

 4. Ve stromovém zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, ve které chcete zahrnout diagram případu použití, přejděte na Nový a potom klikněte na Diagram případu použití.

  Klikněte na Diagram případu použití

  Prázdná stránka zobrazená a Případ použití UML Vzorník se bude nejvyšší úrovni. Ikona představující diagram se přidá do stromového zobrazení.

  Případ použití se přidá do stromovým zobrazením

  Poznámka: Není-li stromového zobrazení viditelné, na kartě UML ve skupině Zobrazit/skrýt vyberte Průzkumník modelu.

 5. Vyznačení Hranice systému v diagramu případu použití

  1. Přetáhněte obrazec Hranice systému na stránku výkresu.

   Vyberte hranice systému

  2. Poklikejte na obrazec Hranice systému a zadejte nový název pro systém nebo stiskněte klávesu DELETE odstranit stávající název. Klikněte mimo obrazec na stránce výkresu.

  3. Pokud chcete změnit velikost hranice systému, vyberte obrazec a pak přetáhněte úchyt výběru.

 6. Přetáhněte případu použití obrazců ze vzorníku Případu použití, že je umístíte do hranice systému a přetáhněte obrazce objektu Actor vnější hranice systému.

 7. Pomocí obrazců komunikuje označte vztahy mezi případy použití a objekty actor.

  Vyznačení relaci mezi actor a případ použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec komunikuje.

  2. Přichycením koncový bod jedné Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku komunikuje obrazce čárky připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na obrazci Actor. Připojte jiné koncový bod spojovacího bodu na obrazci Případu použití.

  3. Pokud chcete přidat šipku označující tok informací, postupujte takto:

   • Poklikejte na obrazec komunikuje, pak v části přidružení, klikněte na ukončit, který chcete upravit a klikněte na Vlastnosti.

   • V kategorii Zakončení přidružení zkontrolujte IsNavigable, klikněte na tlačítko OK a potom klikněte na tlačítko OK.

   • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec komunikuje a klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení obrazce. V části Možnosti zakončení vyberte zakončení a klikněte na OK.

 8. Pomocí obrazců používá a rozšiřuje označte vztahy mezi případy použití.

  Vyznačení, používá relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec používá relace.

  2. Přichycením koncový bod používá bez šipky na bod připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na Případ použití obrazec, který používá chování jiných případu použití.

  3. Přichycením používá koncový bod (bez šipky) spojovacího bodu na případu použití, který se používá.

  4. Poklikejte na obrazec používá pro otevření dialogového okna Vlastnosti generalizace UML. Přidání nemovitostí s hodnotou a potom klikněte na OK.

  Vyznačení rozšiřuje relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec rozšiřuje.

  2. Přichycením koncový bod rozšiřuje Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku bez šipky na spojovací bod Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek případu použití poskytuje rozšíření.

  3. Přichycením rozšiřuje koncový bod se šipkou spojovacího bodu na základním případu použití.

  4. Poklikejte na obrazec rozšiřuje otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidání hodnot vlastností a klikněte na OK.

 9. Chcete-li otevřít dialogové okno Vlastnosti UML, kde můžete přidat název, atributy, operace a dalších hodnot vlastností poklepáním na libovolný obrazec (s výjimkou obrazce Hranice systému ).

 10. Uložení diagramu.

 1. V nabídce soubor přejděte na Nový, přejděte na softwaru a databázových a potom klikněte na Diagram modelu UML.

  Vyberte softwaru a databázových

 2. V stromové zobrazení klikněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, ve které chcete zahrnout diagram případu použití, přejděte na Nový a potom klikněte na Diagram případu použití.

  Diagram případu použití Selece

  Prázdná stránka zobrazená a Případ použití UML Vzorník se bude nejvyšší úrovni. Ikona představující diagram se přidá do stromového zobrazení.

  Poznámka: Pokud není zobrazený, v nabídce UML stromového zobrazení, přejděte na zobrazení a potom klikněte na položku Průzkumník modelu.

 3. Vyznačení hranice systému v diagramu případu použití

  1. Přetáhněte obrazec Hranice systému na stránku výkresu.

   Použití případu vzorníku

  2. Poklikejte na obrazec Hranice systému a zadejte nový název pro systém nebo stiskněte klávesu DELETE odstranit stávající název. Klikněte mimo obrazec na stránce výkresu.

  3. Pokud chcete změnit velikost hranice systému, vyberte obrazec a pak přetáhněte úchyt výběru.

 4. Přetáhněte případu použití obrazců ze vzorníku Případu použití, že je umístíte do hranice systému a přetáhněte obrazce objektu Actor vnější hranice systému.

 5. Pomocí obrazců komunikuje označte vztahy mezi případy použití a objekty actor.

  Vyznačení relaci mezi actor a případ použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec komunikuje.

  2. Přichycením koncový bod jedné Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku komunikuje obrazce čárky připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na obrazci Actor. Připojte jiné koncový bod spojovacího bodu na obrazci Případu použití.

  3. Pokud chcete přidat šipku označující tok informací, postupujte takto:

   • Poklikejte na obrazec komunikuje, pak v části přidružení, klikněte na ukončit, který chcete upravit a klikněte na Vlastnosti.

   • V kategorii Zakončení přidružení zkontrolujte IsNavigable, klikněte na tlačítko OK a potom klikněte na tlačítko OK.

   • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec komunikuje a klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení obrazce. V části Možnosti zakončení vyberte zakončení a klikněte na OK.

 6. Pomocí obrazců používá a rozšiřuje označte vztahy mezi případy použití.

  Vyznačení, používá relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec používá relace.

  2. Přichycením koncový bod používá bez šipky na bod připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na Případ použití obrazec, který používá chování jiných případu použití.

  3. Přichycením používá koncový bod (bez šipky) spojovacího bodu na případu použití, který se používá.

  4. Poklikejte na obrazec používá pro otevření dialogového okna Vlastnosti generalizace UML. Přidání nemovitostí s hodnotou a potom klikněte na OK.

  Vyznačení rozšiřuje relace mezi dvěma případy použití

  1. V diagram případu použití přetáhněte na stránku výkresu obrazec rozšiřuje.

  2. Přichycením koncový bod rozšiřuje Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku bez šipky na spojovací bod Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek případu použití poskytuje rozšíření.

  3. Přichycením rozšiřuje koncový bod se šipkou spojovacího bodu na základním případu použití.

  4. Poklikejte na obrazec rozšiřuje otevřete dialogové okno Vlastnosti generalizace UML. Přidání hodnot vlastností a klikněte na OK.

 7. Chcete-li otevřít dialogové okno Vlastnosti UML, kde můžete přidat název, atributy, operace a dalších hodnot vlastností poklepáním na libovolný obrazec (s výjimkou obrazce Hranice systému ).

 8. Uložení diagramu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×