Vytvoření diagramu ORM

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Šablona Diagram ORM v aplikaci Microsoft Office Visio zahrnuje všechny obrazce potřebné pro použití metody ORM (Object Role Modeling) k zachycení podnikových pravidel a návrhu databází. Metoda ORM je sémantický přístup k vytváření modelů, který popisuje svět z hlediska objektů a jejich rolí.

Příklad diagramu vytváření modelů role objektů

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a databáze a potom klepněte na příkaz Diagram ORM.

  Tip: Před vytvořením diagramu ORM si ujasněte vaše představy tím, že si zapíšete informace, které by databáze měla zahrnovat. Pomocí jednoduchých vět popište existující objekty, způsob jejich identifikace a jejich role.

 2. Přidejte a pojmenujte typ objektu (entity):

  1. Přetáhněte obrazec Entita (znázorňující typ objektu) ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

  2. Ponechejte obrazec vybraný a zadejte název typu entity.

  3. Stiskněte klávesu ENTER a poté zadejte do závorek referenční režim entity.

 3. Přidejte a pojmenujte typ hodnoty:

  1. Přetáhněte obrazec Hodnota ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

  2. Ponechejte obrazec vybraný a zadejte název hodnoty.

 4. Určete podtyp:

  1. Přetáhněte obrazec Spojnice podtypu ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

  2. Přichycením Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku koncový bod k bodu připojení Connection point image - blue X na obrazci entity podtypu.

   Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

  3. Přichycením počátečního bodu Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem (zakončení se šipkou) do bodu připojení Connection point image - blue X na jiný typ entity.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Označení vztahu, role nebo faktu mezi typy objektů:

   1. Pomocí myši přetáhněte obrazec predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární) ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

    Při vytváření vztahů ke všem typům objektů (obrazcům entit), které jsou zapojeny do vztahu, použijte obrazec predikátu obsahující dostatečný počet polí pro role. Obrazec Ternární použijte například pro označení vztahů mezi třemi entitami.

   2. Přetáhněte obrazec Spojnice role ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   3. Přichycením počátečního bodu Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem obrazce Spojnice Role čárky připojení Connection point image - blue X na typu objektu (obrazci entity), u kterého chcete definovat relace.

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   4. Přichycením koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce Spojnice Role do pole odpovídající roli na obrazci predikátu (z kroku 1).

   5. Poklepejte na obrazec predikátu. Umístěte kurzor mezi elipsy (nebo zástupné znaky) a poté zadejte název role, kterou entita hraje.

   6. Opakujte kroky 2 až 5 pro všechny entity, u kterých chcete definovat vztah.

  2. Označení vztahu, role nebo odkazu mezi entitou a hodnotou:

   1. Přetáhněte obrazec Spojnice role ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Přichycením počátečního bodu Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem obrazce Spojnice Role čárky připojení Connection point image - blue X typu entity (obrazci entity), u kterého chcete definovat relace.

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   3. Přetáhněte obrazec Binární nebo Vertikální binární ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   4. Přichycením koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce Spojnice Role konec obrazce binární nebo Vertikální binární.

   5. Chcete-li upravit text v obrazci Binární, poklepejte na něj. Umístěte kurzor mezi elipsy nebo zástupné znaky a poté zadejte název role, kterou entita hraje.

    Tip: Chcete-li přesunout elipsy nebo názvy v obrazci Vertikální binární na opačnou stranu, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte v místní nabídce na příkaz Obrazec a poté klepněte na příkaz Překlopit vodorovně.

 6. Zobrazte vnořený objekt vytvořením objektivizovaného predikátu:

  1. Klikněte na tlačítko Nástroje kreslení Obrázek tlačítka zobrazíte panel nástrojů Kreslení a potom klikněte na nástroj Obrázek tlačítka Obdélník

  2. Nakreslete obdélník okolo obrazce predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární), který chcete označit jako objektivizovaný predikát.

  3. Klepněte na obdélník pravým tlačítkem myši, přejděte v místní nabídce na příkaz Obrazec a poté klepněte na příkaz Přenést dozadu.

  4. Ponechejte obdélník vybraný a v nabídce Formát klepněte na příkaz Zaoblení rohů, klepněte na třetí možnost umístěnou v horním řádku a poté klepněte na tlačítko OK.

 7. Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Označení omezení povinné role:

   1. Přetáhněte obrazec Spojnice povinné role ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Připojte počáteční bod s černé kulaté Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem k bodu připojení Connection point image - blue X objektu (obrazci entity).

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   3. Přichycením koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku povinné. Spojnice role obrazec k obrazci predikátu (Unární, binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární ).

  2. Označení omezení jedinečnosti:

   1. Přetáhněte obrazec Omezení jedinečnosti ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec přímo nad nebo pod obrazec predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární), který chcete omezit.

   3. Přetáhněte jeden z koncové body ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem nebo Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ) tak, aby umístěna na šipku v poli odpovídající roli predikátu obrazce.

  3. Označení omezení četnosti:

   1. Přetáhněte obrazec Omezení četnosti ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec do blízkosti obrazce predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární), který chcete omezit.

   3. U vybraného obrazce zadejte požadovanou četnost.

  4. Označení nastaveného porovnání nebo omezení rovnosti:

   1. Přetáhněte obrazec Omezení podsady nebo Omezení rovnosti ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec mezi obrazce predikátů (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární) s rolemi, které chcete omezit.

   3. Přichycením počátečního bodu Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem Omezení podmnožiny nebo Omezení rovnosti obrazce čárky připojení Connection point image - blue X u pole odpovídající roli na obrazci predikátu.

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   4. Přichycením koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku Omezení podmnožiny nebo Omezení rovnosti obrazce do pole odpovídající roli predikátu obrazce.

  5. Označení kruhového omezení:

   1. Přetáhněte obrazec Kruhové omezení ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec do blízkosti obrazce predikátu (Unární, Binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární) obsahujícího dvě role, které chcete omezit.

   3. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud jsou součástí delšího predikátu dvě role přichycením každý koncový bod ( Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem a Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku ) Kruhové omezení obrazce k jedné z role na obrazci predikátu.

    • Jestliže jsou dvě role binárním predikátem, vyberte obrazec Kruhové omezení a poté klepněte v nabídce Formát na příkaz Čára. V rozevíracím seznamu Vzorek klepněte na položku Žádný a poté klepněte na tlačítko OK.

   4. Klepněte pravým tlačítkem na obrazec Kruhové omezení a poté v místní nabídce klepněte na typ požadovaného kruhového omezení.

  6. Označení vnějšího omezení:

   1. Přetáhněte obrazec vnějšího omezení (Externí omezení četnosti, Externí primární omezení, Externí povinné omezení nebo Externí omezení jedinečnosti) ze vzorníku Diagram ORM na stránku výkresu.

   2. Umístěte obrazec do blízkosti obrazců predikátů představujících role, které chcete omezit.

   3. Ze vzorníku Diagram ORM přetáhněte pomocí myši obrazec Spojnice omezení na stránku výkresu.

   4. Přichycením počátečního bodu Obrázek počátečního bodu – zelený čtvereček s křížkem obrazce spojnice omezení k bodu připojení Connection point image - blue X na obrazci externí omezení.

    Změna barvy počátečního bodu na červenou označuje připevnění spojnice k obrazci. Obrazce, ke kterým je připevněna spojnice, je možné přesouvat, aniž dojde k porušení spojení.

   5. Přichycením koncový bod Obrázek koncového bodu - znaménko plus v zeleném čtverečku obrazce spojnice omezení do pole odpovídající roli na obrazci predikátu (Unární, binární, Vertikální binární, Ternární nebo Kvaternární ).

   6. Chcete-li změnit četnost u obrazce vnějšího omezení (Vnější omezení četnosti, Vnější omezení primárního odkazu, Vnější povinné omezení nebo Vnější omezení jedinečnosti), vyberte obrazec a poté zadejte požadovanou četnost.

 8. Uložte diagram.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×