Vytvoření diagramu nasazení UML

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Deployment diagram showing the structure a run-time system

Callout 1 V diagramu nasazení uzel odpovídá typu obecný nebo konkrétní instance.

Obrázek tlačítka Součásti místo a objekt instancí v instanci uzlu označíte, že prvky a objekty nacházejí na uzel.

Popisek 3 Součásti závislosti někdy spojují prostřednictvím rozhraní. Můžete stereotypu označíte přesnou závislost.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, dále na příkaz Software a potom klepněte na příkaz Diagram modelu UML.

 2. Ve stromové zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na balíček nebo podsystém, do kterého chcete diagram nasazení zahrnout, přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Diagram nasazení.

  Zobrazí se prázdná stránka a vzorník Nasazení UML se bude nacházet zcela nahoře. V pracovním prostoru bude jako vodoznak zobrazeno slovo Nasazení. Do stromového zobrazení bude přidána ikona představující daný diagram.

  Poznámka: Pokud není okno stromu zobrazeno, přejděte v nabídce UML na příkaz Zobrazit a potom klepněte na příkaz Průzkumník modelu.

 3. Přetáhněte na stránku výkresu obrazec Uzel. Přetáhněte do uzlu obrazce Součást a Objekt. Přetažením úchytu uzlu upravte velikost uzlu.

  Zahrnutí prvků v uzel v diagramu nasazení

  1. V diagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu ze vzorníku Nasazení UML obrazec Uzel nebo Instance uzlu.

  2. Poklepejte na uzel a zadejte název, atributy, operace a další hodnoty vlastností.

  3. Přetažením rohového úchytu je možné změnit velikost uzlu tak, aby do něj bylo možné umístit požadované prvky.

  4. Přetáhněte obrazce Součást, Instance komponenty a Objekt do horní části obrazce Uzel a potom na příslušných místech spojte obrazce se vztahy závislostí.

  5. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Poklepejte na jednotlivé uzly. V dialogovém okně Vlastnosti uzlu UML klepněte na položku Komponenty. V seznamu Zvolte komponenty, které jsou nasazeny tímto uzlem vyberte příslušné komponenty a potom klepněte na tlačítko OK.

   • Poklepejte na jednotlivé komponenty. V dialogovém okně Vlastnosti komponenty UML klepněte na položku Uzly. V seznamu Zvolte uzly, které nasazují tuto komponentu vyberte příslušné uzly a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Neseskupujte uzel a obrazce, které obsahuje. Jestliže je třeba přesunout uzel a prvky, které obsahuje, vyberte přetažením výběrového obdélníku kolem uzlu všechny obrazce a potom celý výběr přetáhněte do požadované pozice.

 4. Opakujte krok 3 pro všechny požadované uzly.

 5. V případě potřeby přetáhněte na stránku výkresu obrazec Rozhraní a připevněte koncový bod bez kroužku k obrazci komponenty.

  Přidání rozhraní třídy, komponenty nebo jiný prvek

  1. Statická strukturakomponenta nebo diagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu obrazec rozhraní typu Lupa.

  2. Připevněte koncový bod bez na kroužek připojení přejděte Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na komponentu třída nebo jiný prvek.

  3. Poklepejte na obrazec Rozhraní a přidejte název, operace a další hodnoty vlastností.

   tiplist

   Rozhraní můžete znázornit také pomocí obdélníkového obrazce Rozhraní, který se podobá třídě. Tento obrazec použijte tehdy, jestliže chcete zobrazit seznam operací rozhraní.

   Chcete-li změnit typ obrazce rozhraní, klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec Rozhraní a klepněte na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Třída nebo na příkaz Zobrazit jako rozhraní typu Lupa.

 6. Označte vztahy mezi uzly pomocí obrazců Komunikuje.

  Označení spojení komunikace mezi uzly v diagramu nasazení

  1. V diagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu ze vzorníku Nasazení UML obrazec Komunikuje.

  2. Připojte jeden koncový bod komunikuje obrazce čárky připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek prvního uzlu.

  3. Připojte další koncový bod obrazce Komunikuje ke spojovacímu bodu na druhém uzlu.

  4. Poklepejte na obrazec Komunikuje a přidejte k prvku a jeho zakončením název a další hodnoty vlastností.

 7. Označte pomocí obrazců Závislost vztahy mezi komponentami a objekty a také mezi komponentami a rozhraními dalších komponent.

  Označení vztahu závislosti mezi prvky UML

  1. Přetáhněte obrazec Závislost ze vzorníku Statická struktura UML, Nasazení UML nebo Komponenta UML na stránku výkresu a umístěte jej do blízkosti prvků, s nimiž chcete vytvořit vztah.

  2. Připevnit koncový bod se šipkou k bodu připojení Vzhled spojovacího bodu – modrý křížek na prvek jiný prvek závisí na. Přichycením koncový bod bez šipky spojovací bod prvku, který závisí na jiný prvek.

  3. Poklikejte na závislost a zadejte název, stereotypu a jiných vlastností.

   Tip: Chcete-li označit závislost sledovat, upřesnění, použití nebo vazba, je možné použít obrazce Trasování, Vylepšení, Použití nebo Vazba ze vzorníku Statická struktura UML.

 8. Poklepáním na libovolný obrazec otevřete dialogové okno Vlastnosti UML pro daný obrazec, kde můžete zadat název, atributy, operace a další vlastnosti.

 9. Uložte diagram.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×