Vytvoření datového souboru aplikace Outlook (.pst) pro ukládání informací

Vytvoření datového souboru aplikace Outlook (.pst) pro ukládání informací

Outlook pro Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010
 1. V doručené poště vyberte Nové položky > Další položky > Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Zadejte název souboru.

 3. Pokud chcete přidat heslo, zaškrtněte políčko Přidat volitelné heslo.

 4. Vyberte OK. Zadejte heslo jak do textového pole Heslo, tak i do pole Potvrzení hesla a znovu vyberte OK.

  Pokud nastavíte heslo, bude třeba je zadat při každém otevření datového souboru,  například při spuštění aplikace Outlook nebo při otevření datového souboru v aplikaci Outlook.

Vytvoření nového datového souboru aplikace Outlook

Datové soubory Outlooku (PST a OST)

Při prvním spuštění Outlooku se nezbytné datové soubory vytvoří automaticky.

V některých případech je potřeba použít další datové soubory. Datové soubory Outlooku (.pst) se na počítači ukládají do složky Dokumenty\Soubory aplikace Outlook.

 • Starší zprávy a položky, které nepoužíváte pravidelně, můžete archivovat do Datový soubor Outlooku (PST).

 • Pokud je vaše poštovní schránka online téměř plná, můžete exportovat některé položky do datového souboru Outlooku (. PST). Tyto soubory můžete také použít k vytvoření archivů, souborů projektu nebo záloh z libovolného účtu Outlooku.

 • Datové soubory aplikace Outlook (. PST) se používají pro Protokol POP3 e-mailových účtů

Tip: Pokud se váš Datový soubor Outlooku (PST) změní na velký, může zpomalit OneDrive synchronizaci a může se zobrazit zpráva "zpracování změn" nebo "soubor je používán". Zjistěte , jak z OneDrivu odebrat datový soubor Outlook. PST.

Některé účty (IMAP, Microsoft Exchange Server a Outlook.com) používají offline datový soubor Outlooku (. OST). Jedná se o synchronizovanou kopii zpráv uložených na serveru. Může být přístupný z více zařízení a aplikací, jako je Outlook. 

Offline datové soubory Outlooku se ukládají do složky jednotka: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook .

Tip: Není nutné zálohovat offline datový soubor Outlooku (OST), protože je už kopie dynamických informací na serveru. Pokud znovu nastavíte účet nebo na jiném počítači nebo zařízení, stáhne se synchronizovaná kopie zpráv.

Datové soubory Outlooku

Outlook používá k ukládání položek na počítači datový soubor, což je soubor osobních složek (. PST). S účtem Microsoft Exchange jsou vaše položky obvykle doručovány a uloženy na e-mailovém serveru.

Abyste mohli při práci se zprávami pracovat bez připojení k e-mailovému serveru, nabízí Outlook složky offline, které jsou uložené v souboru offline složek (OST) na vašem počítači.

 • Outlookové soubory OST se používají, pouze pokud máte účet Exchange a chcete pracovat offline, nebo když používáte režim Cached Exchange.

 • Outlookové soubory PST se používají u účtů Protokol POP3, IMAP a HTTP. Pokud chcete vytvořit archivy, soubory projektu nebo záložní soubory složek Outlooku a položek na počítači, včetně účtů Exchange, musíte vytvořit a použít další soubory. PST.

Při prvním spuštění Outlooku se nezbytné datové soubory vytvoří automaticky.

Vytvoření souboru PST ve formátu Outlooku 2003 nebo Office Outlooku 2007

Standardně Outlook vytvoří soubor PST v nejnovějším formátu souboru, který podporuje velké soubory a znakové sady Unicode. Tento formát souboru není možné přečíst v Microsoft Outlooku 97, 98, 2000 a 2002.

 1. V nabídce soubor přejděte na Novýa zvolte datový soubor aplikace Outlook.

 2. Klikněte na soubor osobních složek (PST) aplikace Office Outlooka pak vyberte OK.

 3. V dialogovém okně vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook zadejte název souboru do pole název souboru a pak zvolte OK.

 4. V dialogovém okně vytvořit osobní složky zadejte do pole název zobrazovaný název složky. PST.

  Poznámka: Zadání zobrazovaného názvu vám pomůže rozlišit různé outlookové datové soubory, když pracujete s více soubory PST. Doporučujeme zvolit jméno, které je pro vás smysluplné.

 • Pokud chcete datový soubor chránit heslem, zadejte ho v části heslodo textových polí heslo a potvrzení hesla .

  Poznámka: Z důvodu lepšího zabezpečení se při zadávání hesla zobrazují pouze tečky.

  Dialogové okno Vytvořit osobní složky

  Tipy pro heslo

 • Zvolte výstižný název.

 • Pokud chcete, zvolte heslo pro tento datový soubor. Pokud nechcete, aby se při každém otevření souboru zobrazila výzva k zadání hesla k datovému souboru, zaškrtněte políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel .

 • Heslo může mít maximálně 15 znaků.

 • Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27.

 • Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

 • Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

 • Pokud zaškrtnete políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel, poznamenejte si heslo pro případ, že budete potřebovat otevřít soubor PST na jiném počítači. Toto políčko zaškrtněte pouze v případě, že je váš uživatelský účet Microsoft Windows chráněný heslem a nikdo jiný nemá k vašemu účtu na počítači přístup.

  Důležité informace: K vašemu heslu nemá přístup společnost Microsoft, váš poskytovatel internetových služeb ani správce e-mailu. Pokud heslo zapomenete, nebude možné otevřít ani obnovit obsah souboru PST.

V seznamu složek se zobrazí název složky přidružené k uloženému datovému souboru. Pokud chcete zobrazit seznam složek, klikněte v nabídce Přejít na Seznam složek. Ve výchozím nastavení má složka název osobní složky.

Vytvoření souboru PST ve formátu Outlooku 97-2002

Pokud chcete vytvořit soubor kompatibilní s Outlookem 97, 98, 2000 nebo 2002, můžete vytvořit Soubor osobních složek (PST) aplikace Outlook 97-2002. Formát tohoto soubor PST je stejný jako formát, který byl k dispozici v Outlooku 97, 98, 2000 a 2002.

 1. V nabídce soubor přejděte na Novýa zvolte datový soubor aplikace Outlook.

 2. Klikněte na soubor osobních složek (PST) aplikace Outlook 97-2002a pak zvolte OK.

 3. Do pole název souboru zadejte název souboru a pak zvolte OK.

 4. Do pole název zadejte zobrazovaný název složky. PST.

 5. Pokud chcete datový soubor ochránit heslem, zadejte ho v části Heslo do textových polí Heslo a Potvrzení hesla.

  Poznámka: Z důvodu lepšího zabezpečení se při zadávání hesla zobrazují pouze tečky.

  Tipy pro heslo

 • Heslo může mít maximálně 15 znaků.

 • Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27.

 • Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

 • Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

 • Pokud zaškrtnete políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel, poznamenejte si heslo pro případ, že budete potřebovat otevřít soubor PST na jiném počítači. Toto políčko zaškrtněte pouze v případě, že je váš uživatelský účet Microsoft Windows chráněný heslem a nikdo jiný nemá k vašemu účtu na počítači přístup.

  Důležité informace: K vašemu heslu nemá přístup společnost Microsoft, váš poskytovatel internetových služeb ani správce e-mailu. Pokud heslo zapomenete, nebude možné otevřít ani obnovit obsah souboru PST.

V seznamu složek se zobrazí název složky přidružené k uloženému datovému souboru. Pokud chcete zobrazit seznam složek, klikněte v nabídce Přejít na Seznam složek. Ve výchozím nastavení se složka jmenuje Osobní složky.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Úvod k datovým souborům Outlooku (. PST a. OST)

Zálohování e-mailu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×