Vytvoření datového makra

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Datová makra jsou novou funkcí aplikace Access 2010 a umožňují přidat logiku k událostem, ke kterým dochází v tabulkách, například přidání, aktualizaci nebo odstranění dat. Jsou do jisté míry podobná aktivačním procedurám v systému Microsoft SQL Server. Tento článek popisuje vytváření a ladění datových maker.

V tomto článku

Informace o datových maker

Vytvoření makra řízeného událostmi dat

Vytvoření pojmenovaného datového makra

Správa datových maker

Ladění datových maker

Přehled datových maker

Datová makra u tabulky zobrazené v zobrazení Datový list se spravují pomocí karty Tabulka a nezobrazují se v navigačním podokně v části Makra. Kromě jiných věcí můžete datová makra využít k ověřování a zajišťování přesnosti dat v tabulce. Existují dva hlavní typy datových maker – datová makra aktivovaná událostmi v tabulkách (nazývaná také datová makra řízená událostmi) a datová makra, která jsou spuštěna, když je volán jejich název (nazývaná také pojmenovaná datová makra).

Začátek stránky

Vytvoření datového makra řízeného událostmi

K událostem v tabulce dochází vždy, když přidáte, aktualizujete nebo odstraníte data v tabulce. Můžete naprogramovat datové makro, které bude spouštěno okamžitě po libovolné z těchto událostí nebo bezprostředně před událostí odstranění nebo změny. Datové makro můžete k události v tabulce připojit následujícím postupem:

 1. V navigačním podokně klikněte dvakrát na tabulku, do které chcete datové makro přidat.

 2. Na kartě Tabulka klikněte ve skupině Před událostmi nebo Po událostech na událost, do které chcete makro přidat. Chcete-li například vytvořit datové makro, které bude spuštěno po odstranění záznamu z tabulky, klikněte na možnost Po odstranění.

  Poznámka: Pokud je k nějaké události již přidruženo makro, bude její ikona na pásu karet zvýrazněna.

  Aplikace Access spustí Tvůrce maker. Pokud již bylo pro tuto událost vytvořeno makro dříve, aplikace Access zobrazí existující makro.

 3. Přidejte akce, které má makro provádět.

 4. Uložte makro a zavřete ho.

Další informace o vytváření maker naleznete v článku Vytvoření makra uživatelského prostředí.

Začátek stránky

Vytvoření pojmenovaného datového makra

Pojmenované (neboli též samostatné) makro je přidruženo ke konkrétní tabulce, nikoli však ke konkrétní události. Pojmenovaná datová makra je možné volat z libovolného jiného datového makra nebo standardního makra.

 1. V navigačním podokně klikněte dvakrát na tabulku, do které chcete datové makro přidat.

 2. Na kartě Tabulka klikněte ve skupině Pojmenovaná makra na tlačítko Pojmenované makro a potom klikněte na příkaz Vytvořit pojmenované makro.

  Aplikace Access spustí Tvůrce maker, jehož pomocí můžete začít přidávat akce.

Další informace o vytváření maker naleznete v článku Vytvoření makra uživatelského prostředí.

Parametry

Parametry umožňují předat pojmenovanému datovému makru hodnoty, které budou použity v podmíněných příkazech nebo jiných výpočtech. Umožňují také předávání odkazů na objekty ze standardních maker do datového makra.

Poznámka: Parametry nejsou dostupné v jednotka události datového makra.

Chcete-li do datového makra přidat parametr, postupujte takto:

 1. V horní části makra klikněte na odkaz Vytvořit parametr.

 2. Do pole Název zadejte jedinečný název parametru. Pomocí tohoto názvu budete na parametr odkazovat ve výrazech.

 3. Volitelně můžete zadat popis parametru do pole Popis. Popis doporučujeme zadat, protože když budete později tento parametr používat, bude zde zadaný text možné zobrazit v bublině popisu. Popis vám může připomenout účel tohoto parametru.

Chcete-li spustit pojmenované datové makro z jiného makra, použijte akci SpustitDatovéMakro. Tato akce poskytuje pole pro každý vytvořený parametr, aby bylo možné zadat potřebné hodnoty.

Začátek stránky

Správa datových maker

Datová makra se nezobrazují v navigačním podokně v části Makra. Chcete-li vytvářet, upravovat, přejmenovávat nebo odstraňovat datová makra, je třeba využít pás karet u tabulky v zobrazení Datový list nebo v návrhovém zobrazení.

Úpravy datového makra řízeného událostmi

 1. V navigačním podokně klikněte dvakrát na tabulku obsahující datové makro, které chcete upravit.

 2. Na kartě Tabulka klikněte ve skupině Před událostmi nebo Po událostech na událost, u které chcete upravit makro. Chcete-li například upravit datové makro spouštěné po odstranění záznamu z tabulky, klikněte na možnost Po odstranění.

  Poznámka: Pokud k nějaké události není přidruženo makro, nebude její ikona v nabídce zvýrazněna.

  Aplikace Access spustí Tvůrce maker, jehož pomocí můžete makro upravit.

Úpravy pojmenovaného datového makra

 1. V navigačním podokně otevřete dvojitým kliknutím libovolnou tabulku v zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Tabulka klikněte ve skupině Pojmenovaná makra na tlačítko Pojmenované makro a potom přejděte na příkaz Upravit pojmenované makro.

 3. V zobrazené podnabídce klikněte na datové makro, které chcete upravit.

  Aplikace Access spustí Tvůrce maker, jehož pomocí můžete makro upravit.

Přejmenování pojmenovaného datového makra

 1. V navigačním podokně otevřete dvojitým kliknutím libovolnou tabulku v zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Tabulka klikněte ve skupině Pojmenovaná makra na tlačítko Pojmenované makro a potom klikněte na příkaz Přejmenovat či odstranit makro.

 3. V dialogovém okně Správce datových maker klikněte na odkaz Přejmenovat u datového makra, které chcete přejmenovat.

  Aplikace Access vybere aktuální název makra.

 4. Zadejte nový název nebo upravte existující název a potom stiskněte klávesu ENTER.

Odstranění datového makra

Libovolné pojmenované nebo událostmi řízené makro můžete odstranit následujícím způsobem:

 1. V navigačním podokně otevřete dvojitým kliknutím libovolnou tabulku v zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Tabulka klikněte ve skupině Pojmenovaná makra na tlačítko Pojmenované makro a potom klikněte na příkaz Přejmenovat či odstranit makro.

 3. V dialogovém okně Správce datových maker klikněte na odkaz Odstranit u datového makra, které chcete odstranit.

Poznámka: Můžete taky odstranit makra řízeného událostmi odstraněním všech svých operací.

Začátek stránky

Ladění datových maker

Některé běžné nástroje pro ladění maker, například příkaz Krok a akce makra OknoSeZprávou, nejsou pro datová makra k dispozici. Pokud ale máte problémy s datovým makrem, můžete v něm hledat chyby pomocí tabulky protokolu aplikace v kombinaci s akcemi makra PřiChybě, ZobrazitChybu a ProtokolovatUdálost.

Zobrazení tabulky protokolu aplikace

Tabulka protokolu aplikace je systémová tabulka (s názvem USysApplicationLog), která se ve výchozím nastavení nezobrazuje v navigačním podokně. Pokud v datovém makru dojde k chybě, můžete její příčinu zkusit zjistit pomocí informací v této tabulce.

Tabulku protokolu aplikace můžete zobrazit takto:

 1. Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Microsoft Backstage.

 2. Na kartě Informace klikněte na tlačítko Zobrazit tabulku protokolu aplikace.

  Poznámka: Pokud nevidíte tlačítko Zobrazit tabulku protokolu aplikace, znamená to, že tabulku protokolu aplikace ještě nevytvořili pro tuto databázi. Až po zaznamenání událost, tlačítko se zobrazí na kartě informace.

V tabulce protokolu aplikace můžete vytvářet řádky pomocí akce ProtokolovatUdálost nebo ZobrazitChybu a pomocí akce PřiChybě můžete určit, jak má aplikace Access reagovat na chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×