Vytvoření automatické prezentace

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Automatickou prezentaci použijte, pokud chcete, aby běžela bez obsluhy ve stánku nebo Veřejný terminál na veletrhu nebo kongresu. Můžete ji také uložit jako video a poslat ji klientovi.

Office 2016, 2013 a 2010

Chcete-li nastavit automatické spouštění prezentace aplikace PowerPoint, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Nastavit prezentaci.

 2. V části Typ prezentace vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete, aby publikum, které prezentaci sleduje, mohlo ovládat posun snímků, vyberte Předvádění lektorem (celá obrazovka).

  • Pokud chcete prezentaci předvádět v okně, ve kterém publikum nemůže ovládat posun snímků, vyberte Prohlížení jednotlivcem (okno).

  • Pokud chcete prezentaci přehrávat nepřetržitě, vyberte Automatické prohlížení (celá obrazovka).

   zobrazuje automaticky spouštěný dialog powerpointu

Pokud zvolíte prezentace typu Předvádění lektorem (celá obrazovka) a Automatické prohlížení (celá obrazovka), možná budete chtít vyzkoušet a nahrát načasování efektů a snímků.

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Vyzkoušet časování.

  Poznámka:  Hned po kliknutí na Vyzkoušet časování začne běžet časomíra prezentace.

  Zobrazí se panel nástrojů Zkouška a v poli Čas snímku je zahájeno časování prezentace.

  zobrazuje pole doby nahrávání pro powerpoint
  Panel nástrojů Zkouška

  1 Další (přechod na další snímek)

  2 Pozastavit

  Obrázek s popiskem Čas snímku

  Obrázek s popiskem Opakování

  5 Celkový čas prezentace

 2. Během časování prezentace můžete na panelu nástrojů Zkouška provést jednu nebo několik následujících akcí:

  • Chcete-li přejít na další snímek, klikněte na tlačítko Další.

  • Chcete-li dočasně pozastavit záznam času, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času po pozastavení, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li nastavit přesný čas zobrazení snímku, zadejte časový interval do pole Čas snímku.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času pro aktuální snímek, klikněte na tlačítko Opakovat.

 3. Po nastavení času pro poslední snímek se zobrazí okno zprávy s celkovým časem prezentace a s výzvou k provedení jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ano.

  • Chcete-li zrušit zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ne.

   Zobrazí se zobrazení Řazení snímků s časy jednotlivých snímků v prezentaci.

Abyste mohli nahrát mluvený komentář, musíte mít v počítači zvukovou kartu a mikrofon (nebo konektor pro mikrofon, pokud mikrofon není integrovaný v počítači).

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na šipku tlačítka Záznam prezentace.

  Zobrazuje tlačítko pro záznam prezentace v PowerPointu.

 2. Vyberte jednu z těchto možností:

  • Začít nahrávat od začátku

  • Začít nahrávat od aktuálního snímku

 3. V dialogovém okně Záznam prezentace zaškrtněte políčko Mluvený komentář a laserové ukazovátko a podle potřeby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Časování snímků a animace.

 4. Klikněte na Spustit nahrávání.

  Tipy: 

  • Pokud chcete mluvený komentář pozastavit, klikněte v místní nabídce Záznam v zobrazení Prezentace na Pozastavit. Až budete chtít v nahrávání mluveného komentáře pokračovat, klikněte na Obnovit záznam.

  • Pozastavení nahrávání mluveného komentáře

 5. Pokud chcete nahrávání prezentace ukončit, klikněte na snímek pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Konec prezentace.

 6. Nahrané časování prezentace se automaticky uloží a pro prezentaci se pak v zobrazení Řazení snímků pod každým snímkem objeví údaje o načasování.

Nahrávání mluveného komentáře před spuštěním prezentace, nebo můžete zaznamenat během prezentace a komentářem cílové skupiny. Pokud nechcete, aby mluveného komentáře v celé prezentaci, můžete zaznamenávat do samostatné zvuky nebo komentář na vybraných snímků nebo objekty. Další informace najdete v tématu nahrávání prezentace s mluveného komentáře a časování snímků.

Office 2007

Když navrhujete automaticky spouštěnou prezentaci, mějte prostředí, ve kterém se prezentace zobrazí – například, zda stánek bude sledován veřejném místě nebo zda budou k dispozici dohled. Přijetím prostředí nezapomeňte můžete lépe zjistíte, jakou chcete přidat do prezentace, kolik ovládací prvek a udělte vaší cílovou skupinou a abyste zabránili zneužití jak.

Možnosti, které můžete chtít navrhováním automaticky spouštěnou prezentaci patřit následující úkoly:

 • Hypertextové odkazy a akce tlačítka    Hypertextové odkazy můžete použít k vaší cílovou skupinou přechod k vaší prezentaci nebo přesunout do jiných programů. Můžete taky použít tlačítka akcí, které jsou integrované navigační tlačítka, které můžete předvádění prezentace vzhled a dobře známé funkce na webovou stránku s tlačítky pro domácnosti, Nápověda, zpět, pak, a tak dál.

 • Mluveného komentáře    Můžete přidat mluvený komentář, který se přehrává s prezentací.

 • Automatické nebo ruční časování    Prezentaci můžete nastavit automatické spuštění automatickým časováním nebo prezentace můžete nastavit tak, aby cílové skupině můžete procházet vlastním tempem pomocí tlačítek akcí. Pokud nastavíte svoji prezentaci spustit prohlížení, můžete klepnutím pouze objekty s hypertextovými odkazy a tlačítky akcí.

Pokud budete potřebovat vaší cílovou skupinou pohyb prostřednictvím automaticky spouštěnou prezentaci, můžete přidat hypertextové odkazy a tlačítky akcí umožňujících navigaci.

 • Hypertextové odkazy   

  Můžete přidat hypertextové odkazy vlastní prezentace, určité snímky v prezentaci, jinou prezentací, dokumenty Microsoft Office Word, listy aplikace Microsoft Office Excel, umístění v Internetu nebo intranetu nebo e-mailové adresy. Vytvoření hypertextového odkazu z libovolného objektu, včetně text obrazce, tabulky, grafy a obrázky.

  Další informace o přidání hypertextového odkazu najdete v tématu Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu.

 • Tlačítka akcí   

  PowerPoint tlačítky akcí, že můžete přidat do prezentace a že můžete definovat hypertextových odkazů pro. Tlačítka akcí obsahují obrazce, například šipky vpravo a vlevo. Když budete chtít běžně srozumitelné symboly pro přechod na další, předchozí, je použít první nebo poslední snímky. PowerPoint má i tlačítka akcí pro přehrávání videa a zvuky.

Přidání mluveného komentáře pomáhají přehledněji poskytovat informace v automaticky spouštěnou prezentaci.

Nahrávání mluveného komentáře, stolní počítače vyžadují zvukovou kartou, mikrofonem a spojnici mikrofon. Přenosných počítačích vyžadují pouze mikrofon a odpovídající konektor. Nahrávání mluveného komentáře před spuštěním prezentace, nebo můžete zaznamenat během prezentace a komentářem cílové skupiny. Pokud nechcete, aby mluveného komentáře v celé prezentaci, můžete zaznamenávat do samostatné zvuky nebo komentář na vybraných snímků nebo objekty.

Poznámka: Připravte se na zahájení časování prezentace ihned po ukončení cílem prvního kroku tohoto postupu.

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Vyzkoušet časování.

  Zobrazí se panel nástrojů Zkouška a v poli Čas snímku je zahájeno časování prezentace.

  Dialogové okno Zkouška
  Panel nástrojů Zkouška

  1 Další (přechod na další snímek)

  2 Pozastavit

  Obrázek s popiskem Čas snímku

  Obrázek s popiskem Opakování

  5 Celkový čas prezentace

 2. Během časování prezentace proveďte na panelu nástrojů Zkouška jednu nebo více následujících akcí:

  • Chcete-li přejít na další snímek, klikněte na tlačítko Další.

  • Chcete-li dočasně pozastavit záznam času, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času po pozastavení, klikněte na tlačítko Pozastavit.

  • Chcete-li nastavit přesný čas zobrazení snímku, zadejte časový interval do pole Čas snímku.

  • Chcete-li znovu spustit záznam času pro aktuální snímek, klikněte na tlačítko Opakovat.

 3. Po nastavení času pro poslední snímek se zobrazí okno zprávy s celkovým časem prezentace a s výzvou k provedení jedné z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ano.

  • Chcete-li zrušit zaznamenané časy snímků, klikněte na tlačítko Ne.

   Zobrazí se zobrazení Řazení snímků s časy jednotlivých snímků v prezentaci.

Nastavení prezentace spusťte prohlížení umožňuje že řídit zda myši klikněte na libovolné místo na obrazovce přejde k dalšímu snímku. Pokud chcete prezentaci zobrazit v určitém tempu, nastavte automatické časování a pak nastavte spuštění prohlížení prezentace. Uživatelům a další možnosti kontroly, můžete přidat navigace, například hypertextové odkazy a tlačítky akcí ke snímkům.

 1. Na kartě Prezentace klikněte ve skupině Nastavení na tlačítko Nastavit prezentaci.

 2. Ve skupinovém rámečku Typ prezentace klikněte na Automatické prohlížení (celá obrazovka).

Důležité informace: Nastavení prezentace spusťte prohlížení nezapomeňte také použít Automatické časování nebo navigace hypertextové odkazy. V opačném automaticky spouštěnou prezentaci nedojde k přechodu mimo prvního snímku.

Viz také

Office 2016

Pokud chcete nastavit prezentaci PowerPoint automaticky spouštět, postupujte takto:

 1. Na kartě Prezentace klikněte na Nastavit prezentaci.

 2. V části Typ prezentace vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete prezentaci předvádět v okně, ve kterém publikum nemůže ovládat posun snímků dostupné uživatelům, které sleduje, vyberte Prohlížení jednotlivcem (okno).

  • Pokud chcete prezentaci přehrávat nepřetržitě, vyberte Automatické prohlížení (celá obrazovka).

   Poznámka: Tato možnost automaticky vybere Opakovat až do "Esc" zaškrtněte políčko a způsobí, že svoji prezentaci na opakování.

  Zobrazit možnosti Typ

Pokud chcete prezentaci spustit automatické prohlížení, můžete určit, kdy a jak procházet snímky. K tomuto účelu můžete stejné chcete přechod použít u všech snímků v prezentaci a nastavit přechodu na automatický přechod po určité době.

 1. Na kartě přechody klikněte na požadovaný přechod.

  Možnosti na kartě přechody

  Pokud chcete zobrazit víc přechodů, najeďte myší na přechod a klikněte na Šipka Více .

 2. Na kartě přechody následujícím způsobem:

  • Pokud chcete nastavit dobu, která se zobrazí každý snímek, vyberte Po a zadejte požadovaný počet sekund, které chcete.

  • Pokud chcete nastavit dobu trvání každého přechody mezi snímky, zadejte dobu v poli Doba trvání.

  • Klikněte na Použít u všech.

  Nastavení převodu snímku

Office 365 účastníky můžete exportovat prezentaci jako soubor filmu. Další informace najdete v článku uložení prezentace jako soubor filmu .

Office 2011

Pokud chcete nastavit prezentaci PowerPoint automaticky spouštět, postupujte takto:

 1. Na kartě prezentace klikněte na Nastavit prezentaci.

 2. V části Typ prezentace vyberte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete prezentaci předvádět v okně, ve kterém publikum nemůže ovládat posun snímků dostupné uživatelům, které sleduje, vyberte Prohlížení jednotlivcem (okno).

  • Pokud chcete prezentaci přehrávat nepřetržitě, vyberte Automatické prohlížení (celá obrazovka).

   Poznámka: Tato možnost automaticky vybere Opakovat až do "Esc" zaškrtněte políčko a způsobí, že svoji prezentaci na opakování.

  Zobrazit možnosti Typ

Pokud chcete prezentaci spustit automatické prohlížení, můžete určit, kdy a jak procházet snímky. K tomuto účelu můžete stejné chcete přechod použít u všech snímků v prezentaci a nastavit přechodu na automatický přechod po určité době.

 1. Na kartě přechody klikněte na požadovaný přechod budete potřebovat, jako například oříznout, stmívání, vymazání nebo rozdělení.

  Chcete-li zobrazit více přechodů, přejděte na příkaz přechod a klikněte na šipku dolů pod galerií přechody.

 2. Na kartě přechody následujícím způsobem:

  • Pokud chcete nastavit dobu, která se zobrazí každý snímek, vyberte Po a zadejte požadovaný počet sekund, které chcete.

  • Pokud chcete nastavit dobu trvání každého přechody mezi snímky, zadejte dobu v poli Doba trvání.

  • Ve skupinovém rámečku Použít klikněte na Všechny snímky.

Office 365 účastníky můžete exportovat prezentaci jako soubor filmu. Další informace najdete v článku uložení prezentace jako soubor filmu .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×